Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym (Młodszy specjalista ds. epitaksji) lub wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe (Młodszy specjalista ds. obsługi urządzeń pomiarowych).
 • Preferowani absolwenci i studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa lub Fizyka;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziany certyfikat potwierdzający poziom biegłości (B2 lub wyższy);
 • Umiejętność organizacji pracy zarówno własnej, jak i w zespole;
 • Dokładność w wykonywanych obowiązkach, sumienność i samodzielność;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Komunikatywność.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Obsługa reaktora do epitaksji metodą CVD (MOCVD);
 • Projektowanie struktur epitaksjalnych;
 • Obsługa urządzeń do charakteryzacji strukturalnej i elektrycznej związków półprzewodnikowych;
 • Prowadzenie prac związanych z obróbką chemiczną materiałów;
 • Prowadzenie prac związanych z technologią przyrządową;
 • Prowadzenie badań naukowych, tworzenie i współtworzenie publikacji naukowych i raportów projektowych, tworzenie i współtworzenie wniosków patentowych, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych;
 • Koordynacja współpracy między laboratoriami.

benefity

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z artykułami 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl;

3) dane osobowe kontrahentów, współpracowników, pracowników i byłych pracowników przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów krajowych;

4) zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych jest regulowany przepisami prawa, w szczególności ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 (Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) oraz przepisami obowiązującymi w Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki w zakresie przechowywania akt;

5) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w oparciu o wymogi prawne lub dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane;

6) przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu;

7) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje, po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu 2016/679, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;

8) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że prz

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe. Preferowani kandydaci z wyższym wykształceniem na  kierunkach technicznych lub pokrewnych: informatyka elektronika, telekomunikacja
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny UNIX i Windows
 • Umiejętność zarządzania urządzeniami firewall
 • Znajomość MS Office w zakresie instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów
 • Znajomość technologii TCP/IP oraz usług sieciowych
 • Znajomość tematyki bezpieczeństwa stacji roboczych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i podejmowania szybkich decyzji
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki

codzienne zadania

 • Wspieranie użytkowników w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego, obsługa wewnętrznego systemu zgłoszeń (helpdesk), zgodnie z przyjętymi standardami
 • Instalacja, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z działaniem urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery)
 • Zarządzanie urządzeniami sieciowymi, konfiguracja przełączników (vlanów, trunk, 802.1x.)
 • Instalowanie oprogramowania używanego w Instytucie na komputerach pracowników;
 • Instalowanie i re-instalowanie systemów operacyjnych (Windows 8, Windows 10, Windows 11) oraz konfigurowanie sterowników
 • Analizowanie, diagnozowanie problemów w zakresie sieci LAN
 • Wspieranie pracowników podczas realizacji organizowanych konferencji i spotkań on-line
 • Regularne dbanie o bezpieczeństwo systemów IT
 • Dokumentowanie prac i przygotowywanie instrukcji oraz procedur dla użytkowników
 • Zapewnienie bezpieczeństwa, dostępności i wydajności sieci

benefity

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z artykułami 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl;

3) dane osobowe kontrahentów, współpracowników, pracowników i byłych pracowników przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów krajowych;

4) zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych jest regulowany przepisami prawa, w szczególności ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 (Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) oraz przepisami obowiązującymi w Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki w zakresie przechowywania akt;

5) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w oparciu o wymogi prawne lub dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane;

6) przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu;

7) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje, po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu 2016/679, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;

8) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowy

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. Preferowane wykształcenie  wyższe
 • Roczne doświadczenie w organizacji eventów/wydarzeń branżowych
 • Dobra organizacja pracy, dbałość o detale, terminowość
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność, otwartość i pozytywne nastawienie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • Znajomość Pakietu Microsoft Office (Excel, Power Point, Word) i narzędzi do komunikacji on-line (Zoom, MS Teams).
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (prawo jazdy kat. B)

mile widziane

 • Doświadczenie w promowaniu treści za pomocą social mediów (przede wszystkim LinkedIn)
 • Znajomość programów graficznych np. Canva, umiejętność zarządzanie treścią www (WordPress) i samodzielnego tworzenia tekstów
 • Zainteresowanie tematyką nowoczesnych technologii, doświadczenie w branży B+R

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki

codzienne zadania

 • Organizacja seminariów/webinarów naukowych, udział w targach i wydarzeniach promocyjnych Instytutu
 • Wsparcie przy organizacji konferencji i innych wydarzeń
 • Wsparcie bieżącej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Współtworzenie przekazów marketingowych, materiałów promocyjnych, raportów oraz sprawozdań z udziału w konferencjach i targach.
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi: agencjami marketingowymi, drukarniami, tłumaczami, itp.
 • Śledzenie trendów i najnowszych rozwiązań na rynku eventowym i marketingowym

benefity

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z artykułami 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl;

3) dane osobowe kontrahentów, współpracowników, pracowników i byłych pracowników przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów krajowych;

4) zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych jest regulowany przepisami prawa, w szczególności ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 (Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) oraz przepisami obowiązującymi w Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki w zakresie przechowywania akt;

5) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w oparciu o wymogi prawne lub dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane;

6) przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu;

7) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje, po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu 2016/679, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;

8) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowy

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. Preferowane wykształcenie wyższe lub 2-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego.
 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów w zakresie administracji, remontów i eksploatacji obiektów, prowadzenia dokumentacji z tym związanej oraz umiejętność samodzielnego stosowania ich w praktyce.
 • Umiejętność pracy w zespole, zarządzania procesami i pracą podwykonawców.
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera: Windows, MS Office.
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność efektywnego zarządzania czasem.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Prowadzenie spraw administracyjnych Działu Infrastruktury.
 • Współpraca z Komórkami organizacyjnymi Instytutu oraz firmami zewnętrznymi.
 • Opracowywanie planów przeglądów, napraw, remontów, konserwacji i prowadzenie nadzoru nad ich realizacją.
 • Prowadzenie rozliczeń  czynników energetycznych i kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury.
 • Administrowanie systemem do obsługi zgłoszeń i awarii.
 • Sporządzanie wniosków zakupowych na materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Działu Infrastruktury.
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji technicznej.
 • Przygotowywanie SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)  w zakresie działalności Działu Infrastruktury dla planowanych zakupów , usług i inwestycji.
 • Prowadzenie dokumentacji przeglądów, napraw i konserwacji infrastruktury technicznej budynków.
 • Koordynacja i prowadzenie inwestycji budowlanych  w zakresie administracyjnym.
 • Prowadzenie spraw związanych z usługami zewnętrznymi (w tym min. ochrona, sprzątanie, dostawy czynników energetycznych, itp.)
 • Bieżący kontakt z urzędami i zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działalności  działu.

benefity

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z artykułami 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl;

3) dane osobowe kontrahentów, współpracowników, pracowników i byłych pracowników przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów krajowych;

4) zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych jest regulowany przepisami prawa, w szczególności ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 (Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) oraz przepisami obowiązującymi w Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki w zakresie przechowywania akt;

5) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w oparciu o wymogi prawne lub dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane;

6) przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu;

7) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje, po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu 2016/679, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;

8) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

poziom

inżynier, specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy inżyniera, elektronika bądź mechatronika lub pokrewne)
 • Co najmniej 2 lata doświadczenie zawodowe
 • Dobra znajomość programów Eagle/Altium
 • Dobra znajomość rysunku technicznego i schematów elektrycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Znajomość budowy sieci komunikacyjnych CAN, LIN, SPI, UART
 • Umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych
 • Umiejętność lutowania elementów THT i SMD

mile widziane

 • Chęć i predyspozycje do zarządzania projektami
 • Umiejętność programowania mikrokontrolerów w środowisku Matlab&Simulink i/lub C
 • Znajomość technik testowania oprogramowania SIL, PIL, HIL
 • Znajomość metodyki tworzenia oprogramowania Model-based-design
 • Znajomość narzędzi takich jak: TargetLink, Simulink Coder, Matlab Coder, Embedded Coder, Stateflow
 • Posiadanie uprawnień energetycznych eksplantacji i dozoru
 • Doświadczenie z produktami firmy DSpace

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Projektowanie obwodów PCB dla sterowników pojazdów elektrycznych
 • Przygotowywanie oprogramowania zgodnie ze standardami motoryzacyjnymi
 • Tworzenie oraz aktualizowanie dokumentacji technicznej, instrukcji, schematów
 • Przeprowadzanie testów

benefity

 • Elastyczny czas pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bezpłatne miejsce parkingowe
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz atrakcyjnych pakietów medycznych
 • Możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
 • Dogodną lokalizację oraz komfortowe warunki pracy
 • Możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń

4 miesiące temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • kreatywność
 • umiejętność zarządzania
 • mają niepohamowaną potrzebę układania rzeczywistości
 • wykształcenie wyższe, mile widziany stopień naukowy doktora;
 • 5-letnie doświadczenia zawodowe, mile widziane doświadczenie w obszarze badawczo-rozwojowym, oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami;
 • ugruntowana wiedza i doświadczenie zawodowe w obszarze inteligentnej i czystej mobilności;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • wiedza na temat krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych i prac rozwojowych;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • umiejętność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • biegła znajomość języka angielskiego (poziom C1/C2);

mile widziane

-

opis stanowiska

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza funkcjonujące w ramach Sieci Łukasiewicza?

Jeżeli znasz rynek obszaru inteligentnej i czystej mobilności w Polsce i na świecie, wiesz w jakim kierunku powinny rozwijać się działania B+R w tym obszarze i chcesz mieć realny wpływ na prace ponad 4000 inżynierów i badaczy w Łukasiewicza – ta praca jest dla Ciebie!

Grupy Badawcze Łukasiewicza to cztery zespoły ekspertów z instytutów Łukasiewicza, będące głównym wsparciem i zapleczem merytorycznym projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w ramach czterech kierunków działalności, corocznie wskazywanych przez Radę Centrum, tj: Zdrowie, Inteligentna i Czysta Mobilność, Zrównoważona Gospodarka i Energia oraz Transformacja Cyfrowa. Kierunki te wywodzą się z obszarów określonych jako wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • Krótki list, w którym przekonasz nas, że warto odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie; 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 15 lutego 2023 roku.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

codzienne zadania

 • reprezentowanie i koordynowanie prac Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • identyfikowanie nowych potencjalnych projektów badawczych;
 • integrację ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikację perspektywicznych kierunków badawczych;
 • definiowanie agendy badawczej oraz potrzeb i braków w infrastrukturze badawczej w Łukasiewiczu
 • współpracę z ekspertami branżowymi, budowa konsorcjów projektowych;
 • wsparcie w definiowaniu nowych Programów Łukasiewicza
 • koordynację uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżącą współpracę z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz
 • ścisłą kooperację z Liderem Grup Badawczych Łukasiewicza;

benefity

 • realny wpływ na rozwój obszaru inteligentnej i czystej mobilności w Polsce
 • możliwość kształtowania agendy badawczej Łukasiewicza
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji;
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • umowę o pracę;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego;
 • biuro w centrum Warszawy;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy);

4 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie albo wykształcenie branżowe 
 • znajomość zasad pracy z elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi 
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych 
 • umiejętność czytania aktów normatywnych i interpretacji wymagań 
 • umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych 
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych 
 • prawo jazdy kategorii B 
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży służbowych 
 • podstawowa znajomość języka angielskiego 
 • bardzo dobrą organizacją pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej 
 • zdolność realizacji wielu zadań jednocześnie  
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów 

 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • udział w badaniach taboru kolejowego, tramwajów i autobusów realizowanych przez Laboratorium 
 • sporządzanie raportów z badań 
 • aktualizacja istniejących i opracowywanie nowych procedur badawczych zgodnie z wymaganiami akredytowanego laboratorium badawczego 

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego 
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową 
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym  
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia 
 • realizację doktoratów wdrożeniowych   
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski 
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe 
 • pakiet świadczeń socjalnych 

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

2000 nowych miejsc pracy

Budujemy atrakcyjne miejsce pracy

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds