Archiwum ogłoszeń

Archiwum ogłoszeń

 

CŁ_DK_20_2022

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie wyższe;

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe

 • wysoka motywacja i nastawienie na realizację celu;

 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

 • umiejętność organizacji pracy pod presją czasu;

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

 • znajomość pakietu MS Office.

MILE WIDZIANE

doświadczenie w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży lub marketingu produktowego

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 24.09.2022 r.

CODZIENNE ZADANIA

 • Reprezentowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz na wydarzeniach branżowych;

 • Wsparcie procesu rozwoju biznesu, sprzedaży oraz marketingu produktowego;

 • Budowaniem relacji biznesowych z partnerami strategicznymi i klientami;

 • Przygotowywanie danych, sprawozdań i analiz;

 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Centrum Łukasiewicz.

BENEFITY

 • nowoczesne biuro;

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;

 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;

 • umowę o pracę;

 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);

 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;

 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

 

CŁ_DK_21_2022

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie wyższe magisterskie;

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe

 • wysoka motywacja i nastawienie na realizację celu;

 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

 • umiejętność organizacji pracy pod presją czasu;

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

 • znajomość pakietu MS Office.doświadczenie w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży lub marketingu produktowego

MILE WIDZIANE

 •  doświadczenie w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży lub marketingu produktowego

OPIS STANOWISKA

Oferta ważna do 24/09/2022

CODZIENNE ZADANIA

 • Reprezentowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz na wydarzeniach branżowych;

 • Wsparcie procesu rozwoju biznesu, sprzedaży oraz marketingu produktowego;

 • Budowaniem relacji biznesowych z partnerami strategicznymi i klientami;

 • Przygotowywanie danych, sprawozdań i analiz;

 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Centrum Łukasiewicz

BENEFITY

 • nowoczesne biuro;

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;

 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;

 • umowę o pracę;

 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);

 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;

 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)

 

CŁ_DKPIR_22_2022

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

Zapraszamy osoby, które odnajdą się w zmiennej rzeczywistości dużej instytucji oraz potrafią:

– nawiązywać i podtrzymywać kontakty z dziennikarzami,

– dobrze pisać po polsku (m.in. informacje prasowe, reportaże, komunikaty na potrzeby social media),

– przygotowywać i realizować strategię komunikacyjną za pomocą kanałów social media,

– efektywnie prowadzić długotrwałe projekty (m.in. proces przygotowania, realizacji i rozliczania eventów typu konferencje, konkursy),

– przygotowywać angażujące prezentacje (zarówno pod względem wizualnym, jak też w warstwie przekazu),

– porozumiewać się swobodnie w j. angielskim,

– dekodować hermetyczny język naukowy i tłumaczyć go w taki sposób, by był dostępny dla każdego.

 

Wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.

MILE WIDZIANE

Bardzo (!) istotna jest dla nas znajomość lub otwartość na poznanie procedur związanych z zamówieniami publicznymi. To część naszej codziennej pracy, od której nie sposób uciec.

OPIS STANOWISKA

Do 7-osobowego zespołu komunikacji i PR poszukujemy głównego specjalisty ds. komunikacji zewnętrznej. Pracujemy w trybie hybrydowym: 3 dni w biurze (ul. Poleczki w Warszawie) oraz 2 dni zdalnie (możliwa jest stała praca w biurze). Zespół zajmuje się szerokim wachlarzem zadań: od organizacji Innovatorium Łukasiewicza (wydarzenie dla 1500 osób), przez prowadzenie rozbudowanego intranetu dla 7000 pracowników w całej Polsce, po obsługę konferencji, targów, social media i bieżącej współpracy z mediami. Żeby się z nami nie nudzić, trzeba choć trochę interesować się światem technologii i przemysłu.

CODZIENNE ZADANIA

– Prowadzenie kanałów Łukasiewicza w mediach społecznościowych i strony www,

– Przygotowywanie i dystrybucja informacji prasowych,

– Przygotowywanie materiałów dla prelegentów na okoliczność konferencji i debat,

– Przygotowywanie prezentacji,

– Współpraca z domami mediowymi i agencjami PR,

– Negocjowanie warunków współpracy z podmiotami zewnętrznymi,

– Dbanie o bieżące kontakty z dziennikarzami,

– Zakup powierzchni reklamowych w mediach ogólnopolskich i regionalnych,

– Opracowanie media planów,

– Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć promujących działalność organizacji,

– Przygotowanie postępowań o zamówienia publiczne,  w tym szczególnie zakup powierzchni reklamowych i przestrzeni konferencyjnych,

– Koordynacja i nadzór nad współpracą z zewnętrznymi dostawcami,

– Monitoring przekazów medialnych nt. Łukasiewicza oraz właściwe na nie reagowanie,

– Rozliczanie prowadzonych projektów.

BENEFITY

Oferujemy:

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– Pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karnet sportowy),

– Pracę w zespole o ponadprzeciętnym poczuciu humoru,

– Program rozwoju talentów (szkolenia, warsztaty i inne formy podnoszenia kwalifikacji),

– Hybrydowy tryb pracy (lub w pełni stacjonarny, wg preferencji),

– Zajęcia z j. angielskiego.

Nr ref.: CŁ_DF_15_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w procesie przyznawania, monitorowania i rozliczania dotacji celowych dla instytutów Sieci;
 • Monitorowanie wykorzystania obligacji skarbowych w związku z realizacją zadań ustawowych przez instytuty Sieci oraz Centrum;
 • Udział w procesie opracowywania kryteriów i założeń w ramach procedur dotyczących finansowania projektów realizowanych przez instytuty Sieci;
 • Udział w procesie opracowywania wytycznych, procedur i rekomendacji dla instytutów Sieci;
 • Udział w procesie weryfikowania wniosków i raportów instytutów Sieci w sprawie przyznawania i rozliczania subwencji (środki na działalność bieżącą);
 • Udział w przygotowywaniu projektów opinii Prezesa do wniosków i raportów w ramach subwencji;
 • Weryfikacja dostępnych danych i przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci;
 • Współpraca przy opracowywaniu funkcjonalności do rozwiązań IT;
 • Przygotowywanie wzorów dokumentów i procedur;
 • Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów dotyczących finansowania projektów realizowanych przez instytuty Sieci;
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień finansowych i raportów z obszaru działalności departamentu dla Kierownictwa Centrum Łukasiewicz;
 • Udział w procesie przyznawania instytutom Sieci środków finansowych na realizację zadań zleconych przez Prezesa;
 • Udział we współtworzeniu i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Współpraca z innymi Departamentami i Biurami, pracownikami instytutów Sieci przy opracowywaniu i opiniowaniu wspólnych rozwiązań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Roczne doświadczenie zawodowe;
 • znajomość zasad finansowania projektów;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Mile widziane:

 • 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansowania projektów lub finansów;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość rozporządzenia dot. dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość rozporządzenia dot. przyznawania dotacji celowych i środków na działalność bieżącą instytutom Sieci;
 • znajomość ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce;
 • znajomość języka angielskiego;
 • udział w procesie przyznawania środków na działalność bieżącą (subwencja);
 • znajomość zasad finansowania działalności B+R;
 • znajomość zasad finansowania jednostek szkolnictwa wyższego i nauki.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez klikniecie link https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=71911145265a4be199ee48d1bd4feb1d lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do dnia 26 maja 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wybrany kandydat: Ewelina Gawdzik

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DSO_13_2022

 

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w tworzeniu i aktualizacji krótko i długoterminowych strategii Centrum i Sieci Łukasiewicz;
 • udział w tworzeniu planów działalności oraz sprawozdań z działalności Centrum i Sieci Łukasiewicz;
 • udział w weryfikacji planów działalności i sprawozdań z działalności instytutów Łukasiewicza;
 • monitorowanie stanu realizacji planów, zadań, celów, wskaźników;
 • zadania związane z organizacją instytutów oraz strukturą Sieci Łukasiewicz;
 • współpraca z organami oraz komórkami organizacyjnymi Centrum Łukasiewicz;
 • współtworzenie rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu organizacji i nadzoru;
 • przygotowywanie analiz, prezentacji, dokumentów;
 • bieżąca współpraca z Organami instytutów oraz urzędami centralnej administracji rządowej;
 • współorganizowanie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych w ramach realizowanych projektów i procesów Departamentu;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w nadzorze właścicielskim;
 • bardzo dobra organizacja własnej pracy;
 • wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie, nastawienie na realizację celów organizacji (zarządzanie przez cele);
 • aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • dobra znajomość pakietu Ms Office, w szczególności MS Excel.

Mile widziana:

 • znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • znajomość ustawy Kodeks Spółek Handlowych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
 • doświadczenie w sektorze publicznym.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną klikając w link lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 23 maja 2022 roku.
 • W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.
 • Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_GK_14_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat (dopuszcza się mniejszy wymiar czasu niż 1,0 etatu)
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej rachunkowości Centrum oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej;
 • opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza;
 • bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych oraz pozabilansowych oraz wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata i wieloletniego planu finansowego na 4 kolejne lata budżetowe;
 • dokonywanie kontroli wykonania planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz analizy wydatków;
 • monitorowanie płynności finansowej Centrum;
 • nadzór nad Biurem Finansów i Księgowości Centrum;
 • opracowywanie analiz i symulacji finansowych;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego Centrum.

Wymagania formalne:

 • wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie: wykształcenia, stażu pracy, uprawnień, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności, obywatelstwie i znajomości języka polskiego, itd.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w zakresie zadań Głównego Księgowego w sektorze finansów publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki rachunkowości oraz gospodarki finansowej dla jednostek sektora finansów publicznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • biegła znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość programu Enova) i obsługi bankowości elektronicznej;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane: umiejętność zarządzania niewielkim zespołem.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną klikając w link lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 4 czerwca 2022 r.
 • W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.
 • Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl
 

Nr ref.: CŁ_BFK_12_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie budżetu Centrum;
 • weryfikacja i bieżąca analiza realizacji planu finansowego;
 • monitorowanie stanu środków pochodzących z otrzymanych subwencji, dotacji i dofinansowań oraz ich rozliczanie;
 • sporządzanie druków planistycznych oraz planu finansowego Centrum w układzie tradycyjnym i zadaniowym na dany rok budżetowy;
 • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego;
 • rozliczanie i ewidencja przychodów oraz kosztów;
 • udział w czynnościach niezbędnych do prawidłowego zamykania roku obrotowego ;
 • przygotowanie i udzielanie informacji na potrzeby prowadzonych audytów i kontroli;
 • bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (mile ekonomiczne lub pokrewne);
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy (mile widziane na stanowisku w obszarze budżetowania);
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność podejmowanie decyzji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • mile widziana znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • mile widziane roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów oraz w jednostkach budżetowych lub jednostkach z sektora finansów publicznych;
 • mile widziana znajomość systemy finansowo-kadrowego enova365;
 • mile widziana znajomość arkusza kalkulacyjnego na poziomie zawansowanym.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną l na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 12 maja 2022 roku.
 • W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.
 • Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_11_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Reprezentowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz na wydarzeniach branżowych;
 • Wsparcie procesu rozwoju biznesu, sprzedaży oraz marketingu produktowego;
 • Budowaniem relacji biznesowych z partnerami strategicznymi i klientami;
 • Przygotowywanie danych, sprawozdań i analiz;

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
  (mile widziane: doświadczenie w obszarze rozwoju biznesu, sprzedaży lub marketingu produktowego);
 • wysoka motywacja i nastawienie na realizację celu;
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • umiejętność organizacji pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną klikając w link https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=78b61d78afb249b0b2a70143d8f7c56b lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl
  do dnia 20 maja 2022 roku.
 • W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.
 • Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl
 

Nr ref.: CŁ_BZP_10_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 • Koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów;
 • Współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań;
 • Wsparcie prawne dla działów merytorycznych prowadzących postępowania zakupowe wyłączone spod reżimu ustawy Pzp;
 • Weryfikowanie i opiniowanie poprawności legalnej dokumentacji postępowań prowadzonych na podstawie przepisów o wyłączeniach spod reżimu ustawy Pzp;
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących zamówień publicznych.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, prawnicze, ekonomiczne);
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy mile widziane na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych;
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • Bardzo dobra organizacja pracy i terminowość;
 • Skrupulatność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • Otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • Zaangażowanie i wysoka determinacja w realizacji celów, inicjatywa w realizacji zadań;
 • Zdolności analityczne;

Mile widziane:

 • Znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Ukończone kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną klikając w link https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5910d3691afa4eadb8cff165eeaacc43 lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do dnia 27 kwietnia 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_5_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w budowaniu i wdrażaniu programów rozwoju kariery i rozwoju pracowników;
 • Uczestnictwo w bieżących projektach z obszaru miękkiego i twardego HR;
 • Udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityk, procedur i nowoczesnych narzędzi w obszarze HR;
 • Udział w tworzeniu programów i inicjowanie działań w zakresie employer branding;
 • Analiza danych HR oraz tworzenie raportów/sprawozdań z obszaru HR.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe ZZL, psychologia, zarządzanie) oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • Mile widziane: minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze miękkiego HR;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa pracy;
 • Umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji ustnej i pisemnej;
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na skuteczną realizację celu;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • Wielozadaniowość;
 • Wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Mile widziane: doświadczenie w pozyskiwaniu kandydatów do pracy w obszarze B+R;
 • Mile widziane: umiejętność rozwiązywania niestandardowych i złożonych problemów.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  lub poprzez link   https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3b9ed4de7299406db67ccf78f6831de0do dnia 17 kwietnia  2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_9_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie analiz biznesowych w zakresie systemów informatycznych tworzonych na wewnętrzne potrzeby organizacji, w tym: zbieranie, analiza i specyfikowanie wymagań;
 • Analiza, projektowanie i rekomendowanie zmian w procesach biznesowych;
 • Prowadzenie warsztatów analitycznych;
 • Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji przetargowej związanej z zakupem i wdrażaniem systemów i usług IT;
 • Projektowanie i dokumentacja funkcjonalności systemów oprogramowania;
 • Wsparcie działań wdrożeniowych w zakresie zapewnienia zgodności wdrażanych rozwiązań z wymaganiami, w tym: współpraca z klientami wewnętrznymi, zespołami deweloperskimi oraz dostawcami zewnętrznymi;
 • Zapewnianie jakości wdrażanych rozwiązań poprzez tworzenie scenariuszy testowych oraz planowanie i udział w testach oprogramowania;
 • Udział w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk zwinnych.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne);
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych (analiz biznesowych i/lub systemowych);
 • Znajomość notacji UML, BPMN;
 • Doświadczenie w analizie wymagań i tworzeniu dokumentacji funkcjonalnej;
 • Doświadczenie w tworzeniu scenariuszy testowych;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne pozwalające m.in. prowadzić/moderować spotkania i warsztaty z udziałem interesariuszy rozwiązania;
 • Wysokie zdolności analityczne, nieszablonowy sposób myślenia, gotowość do uczenia się;
 • Praktyczna znajomość metod prowadzenia projektów (np. SCRUM, PRINCE2);
 • Samodzielność w działaniu i zdolność podejmowanie decyzji;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B1/B2).

Mile widziane:

 • Doświadczenie w projektach integracji systemów rozproszonych;
 • Doświadczenie we współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych;
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość narzędzi Jira/Redmine.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną klikając w link  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8b264e5a0b7d4ea1b0be0cd75dd22da6  lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do dnia  12 kwietnia 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DF_8_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w procesie przyznawania, monitorowania i rozliczania dotacji celowych dla instytutów Sieci;
 • Monitorowanie wykorzystania obligacji skarbowych w związku z realizacją zadań ustawowych przez instytuty Sieci oraz Centrum;
 • Udział w procesie opracowywania kryteriów i założeń w ramach procedur dotyczących finansowania projektów realizowanych przez instytuty Sieci;
 • Udział w procesie opracowywania wytycznych, procedur i rekomendacji dla instytutów Sieci;
 • Udział w procesie weryfikowania wniosków i raportów instytutów Sieci w sprawie przyznawania i rozliczania subwencji (środki na działalność bieżącą);
 • Udział w przygotowywaniu projektów opinii Prezesa do wniosków i raportów w ramach subwencji;
 • Weryfikacja dostępnych danych i przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci;
 • Współpraca przy opracowywaniu funkcjonalności do rozwiązań IT;
 • Przygotowywanie wzorów dokumentów i procedur;
 • Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów dotyczących finansowania projektów realizowanych przez instytuty Sieci;
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień finansowych i raportów z obszaru działalności departamentu dla Kierownictwa Centrum Łukasiewicz;
 • Udział w procesie przyznawania instytutom Sieci środków finansowych na realizację zadań zleconych przez Prezesa;
 • Udział we współtworzeniu i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Współpraca z innymi Departamentami i Biurami, pracownikami instytutów Sieci przy opracowywaniu i opiniowaniu wspólnych rozwiązań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • Umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • Dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość zasad finansowania projektów.

Mile widziane:

 • 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansowania projektów lub finansów;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość rozporządzenia dot. dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość rozporządzenia dot. przyznawania dotacji celowych i środków na działalność bieżącą instytutom Sieci;
 • znajomość ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce;
 • znajomość języka angielskiego;
 • udział w procesie przyznawania środków na działalność bieżącą (subwencja);
 • znajomość zasad finansowania działalności B+R;
 • znajomość zasad finansowania jednostek szkolnictwa wyższego i nauki.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez klikniecie link https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c950402f6d8e4755883bc02116ae6c7b  lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do dnia  7 kwietnia 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DBI_7_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w projektowaniu agendy badawczej w Łukasiewiczu;
 • wsparcie w generowaniu projektów badawczo-rozwojowych;
 • budowanie konsorcjów projektowych;
 • identyfikowanie źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych;
 • zarządzanie i przetwarzanie danych dotyczących inicjatyw projektowych w Łukasiewiczu;
 • zarządzanie bazą infrastruktury badawczej Łukasiewicza;
 • wsparcie w koordynowaniu Wyzwań i Programów Łukasiewicza;
 • przygotowanie materiałów informacyjnych;
 • prowadzenie akcji informacyjnych wewnątrz Łukasiewicza oraz z partnerami biznesowymi;
 • wsparcie w tworzeniu analiz potencjału badawczego Łukasiewicza oraz aktualnie realizowanych projektów;
 • zbieranie informacji wewnątrz Łukasiewicza, przygotowywanie analiz i zestawień
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe mile widziany tytuł magistra (preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne);
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane w obszarze B+R;
 • doświadczenie w analizie i wizualizacji danych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • proaktywność;
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Forms;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną klikając w poniższy link https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c33e084dd5aa488caab30ba66d6a255c

lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do dnia 17 kwietnia 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

 

Nr ref.: CŁ_DKiPR_6_2022

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z mediami;
 • Organizacja i nadzorowanie przebiegu wydarzeń specjalnych, takich jak konferencje czy debaty;
 • Realizacja zakupów w trybie zamówień publicznych;
 • Nadzór nad media planami oraz rozliczeniami z domami;
 • Realizacja materiałów prasowych, audio i video.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów;
 • Umiejętność realizacji nagrań audio i video;
 • Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne;
 • Relacje z mediami ogólnopolskimi, w tym również branżowymi, np. poświęconymi różnym gałęziom przemysłu;
 • Doświadczenie w pracy z domami mediowymi: negocjowanie prowizji, kreowanie, nadzorowanie przebiegu kampanii medialnych oraz rozliczanie realizacji kampanii.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do dnia  28 marca 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BAO_3_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad obiegiem dokumentów i korespondencji;
 • Obsługa poczty elektronicznej;
 • Obsługa połączeń telefonicznych;
 • Przygotowywanie pism;
 • Wsparcie administracyjne i biurowe Prezesa i Wiceprezesów CŁ;
 • Obsługa gości i organizacja spotkań;
 • Dokonywanie zakupów na potrzeby biura;
 • Wsparcie w organizacji wyjazdów służbowych;
 • Opisywanie rachunków i faktur.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe (mile widziane: wyższe lub w trakcie studiów);
 • Mile widziane: doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego w pracach w jednostkach publicznych;
 • Znajomość oprogramowania typu Office;
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • Zaangażowanie;
 • Dokładność i staranność.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę (umowa na zastępstwo);
 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy, nauka języka angielskiego).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do dnia  25 lutego 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

 

Nr ref.: CŁ_DF_2_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie opinii dotyczącej ich zatwierdzania;
 • Wsparcie procesu weryfikacji projektów planów finansowych oraz opiniowanie zmian planów finansowych instytutów Sieci;
 • Przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Centrum Łukasiewicz w oparciu o potrzebne dane;
 • Udział w opiniowaniu wniosków na tworzenie spółek kapitałowych oraz obejmowanie udziału akcji w spółkach kapitałowych;
 • Udział w opiniowaniu projektów planów działalności i sprawozdań;
 • Wsparcie w analizowaniu i opiniowanie dokumentacji związanej z procesami łączenia instytutów Sieci;
 • Udział we współtworzeniu i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Udział w procesie optymalizacji i redukcji kosztów;
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień finansowych i raportów z obszaru działalności departamentu;
 • Współpraca z innymi Departamentami i Biurami, pracownikami instytutów Sieci przy opracowywaniu i opiniowaniu wspólnych rozwiązań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • Znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Znajomość zasad (polityki) rachunkowości, planu kont; prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • Umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa
 • Dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości;
 • Mile widziane: znajomość ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Mile widziane: znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Mile widziane: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w jednostkach sektora publicznego;
 • Mile widziane: umiejętność przygotowywania sprawozdań finansowych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy, nauka języka angielskiego).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez link https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0e41f5b1a7c34e5791518ab60686c2cb  lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia  01 marca 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_1_2022

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w budowaniu i wdrażaniu programów rozwoju kariery i rozwoju pracowników;
 • Uczestnictwo w bieżących projektach z obszaru miękkiego i twardego HR;
 • Udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityk, procedur i nowoczesnych narzędzi w obszarze HR;
 • Udział w tworzeniu programów i inicjowanie działań w zakresie employer branding;
 • Analiza danych HR oraz tworzenie raportów/sprawozdań z obszaru HR.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • Mile widziane: wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe ZZL, psychologia, zarządzanie);
 • Mile widziane: minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze miękkiego HR;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa pracy;
 • Umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji ustnej i pisemnej;
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na skuteczną realizację celu;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • Wielozadaniowość;
 • Wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Mile widziane: doświadczenie w pozyskiwaniu kandydatów do pracy w obszarze B+R;
 • Mile widziane: umiejętność rozwiązywania niestandardowych i złożonych problemów.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  lub poprzez link https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4c2dbcd9b32b49b882d70c0c3a82c587  do dnia  09 lutego 2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

SŁ _DBI_ 2 _2022

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza funkcjonujące w ramach Sieci Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to cztery zespoły ekspertów z instytutów Łukasiewicza, będące głównym wsparciem i zapleczem merytorycznym projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w ramach czterech kierunków działalności, corocznie wskazywanych przez Radę Centrum, tj: Zdrowie, Inteligentna i Czysta Mobilność, Zrównoważona Gospodarka i Energia oraz Transformacja Cyfrowa. Kierunki te wywodzą się z obszarów określonych jako wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jako Kierownik/Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Zrównoważona Gospodarka i Energia będziesz odpowiedzialny za: 

 • reprezentowanie i koordynowanie prac Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • identyfikowanie nowych potencjalnych projektów badawczych;
 • integrację ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikację perspektywicznych kierunków badawczych;
 • definiowanie agendy badawczej oraz potrzeb i braków w infrastrukturze badawczej w Łukasiewiczu;
 • współpracę z ekspertami branżowymi, budowa konsorcjów projektowych;
 • wsparcie w definiowaniu nowych Programów Łukasiewicza;
 • koordynację uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżącą współpracę z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz;
 • ścisłą kooperację z Liderem Grup Badawczych Łukasiewicza.

Poszukujemy osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • posiadają 5-letnie doświadczenia zawodowe, mile widziane doświadczenie w obszarze badawczo-rozwojowym, consultingu lub business development, a także doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem;
 • posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i reprezentacyjne;
 • potrafią budować markę Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz markę grupy badawczej;
 • znają technologie z obszaru zrównoważonej gospodarki i energii (lub pokrewne);
 • potrafią analitycznie i strategicznie myśleć;
 • potrafią realizować wiele zadań i projektów jednocześnie;
 • lubią pracę w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • są nastawione na realizację celów;
 • nie boją się wyzwań i chcą tworzyć nową jakość zarządzania wiedzą na poziomie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znają biegle język angielski (poziom C1/C2).

Oferujemy:

 • biuro w centrum Warszawy;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • umowę o pracę;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku z uwzględnieniem obszaru grupy badawczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres badania@lukasiewicz.gov.pl do dnia 31.01.2022 roku.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych i Inspektorze Ochrony Danych
  Administratorem Danych Osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ“, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, e-mail: instytut@orgmasz.plAdministrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl lub drogą telefoniczną pod numerem: 784 513 666.
 2. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:
  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
   • obowiązek wynikający z art. 221 ustawy Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) w zakresie przeprowadzenie procesu rekrutacji;
   • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci sprawdzenia szczególnych kwalifikacji pożądanych na określonym stanowisku pracy;
   • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie dodatkowych danych przekazanych przez Ciebie w procesie rekrutacji a także wykorzystania Twoich danych do przyszłych celów rekrutacyjnych.
  2. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu danych, czyli od Ciebie.
  3. Zakres danych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego określony został w art. 221 1 Kodeksu pracy, tj. : imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę (np. numer telefonu, e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, które przekażesz w składanych do nas dokumentach rekrutacyjnych (np. zdjęcie, informacje o dodatkowych kwalifikacjach).
  4. Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” może zawrzeć umowy powierzenia w zakresie:
   • osoby/podmioty trzecie, które zaangażowane są w proces rekrutacyjny,
   • dostawcom usług zaopatrujących Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym).
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być instytucje do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty gdy jest to związane ze świadczoną dla Nas usługą.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.
  7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
   • dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres do 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji w przypadku odrzucenia danej kandydatury i braku zgody na wykorzystanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych;
   • dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych są przechowywane do czasu wycofania zgody lub ustania celu ich przetwarzania;
   • dane osobowe kandydatów, którzy zostaną zatrudnieni są przechowywane przez okres zatrudnienia oraz do 10 lat po jego ustaniu zgodnie z ustawą Kodeks pracy.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne.
 3. Informacja prawach osoby, której dane są przetwarzane:
  1. Masz prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. wycofania udzielonej zgody;
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
    z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją.
  2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

SŁ _DBI_ 3 _2022

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza funkcjonujące w ramach Sieci Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to cztery zespoły ekspertów z instytutów Łukasiewicza, będące głównym wsparciem i zapleczem merytorycznym projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w ramach czterech kierunków działalności, corocznie wskazywanych przez Radę Centrum, tj: Zdrowie, Inteligentna i Czysta Mobilność, Zrównoważona Gospodarka i Energia oraz Transformacja Cyfrowa. Kierunki te wywodzą się z obszarów określonych jako wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jako Kierownik/Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Zdrowie będziesz odpowiedzialny za: 

 • reprezentowanie i koordynowanie prac Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • identyfikowanie nowych potencjalnych projektów badawczych;
 • integrację ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikację perspektywicznych kierunków badawczych;
 • definiowanie agendy badawczej oraz potrzeb i braków w infrastrukturze badawczej w Łukasiewiczu;
 • współpracę z ekspertami branżowymi, budowa konsorcjów projektowych;
 • wsparcie w definiowaniu nowych Programów Łukasiewicza;
 • koordynację uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżącą współpracę z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz
 • ścisłą kooperację z Liderem Grup Badawczych Łukasiewicza.

Poszukujemy osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • posiadają 5-letnie doświadczenia zawodowe, mile widziane doświadczenie w obszarze badawczo-rozwojowym, consultingu lub business development, a także doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem;
 • posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i reprezentacyjne;
 • potrafią budować markę Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz markę grupy badawczej;
 • znają technologie z obszaru zdrowia (lub pokrewne);
 • potrafią analitycznie i strategicznie myśleć;
 • potrafią realizować wiele zadań i projektów jednocześnie;
 • lubią pracę w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • są nastawione na realizację celów;
 • nie boją się wyzwań i chcą tworzyć nową jakość zarządzania wiedzą na poziomie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znają biegle język angielski (poziom C1/C2).

Oferujemy:

 • biuro w centrum Warszawy;
 • możliwość pracy zdalnej
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • umowę o pracę;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku z uwzględnieniem obszaru grupy badawczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres badania@lukasiewicz.gov.pl do dnia 31.01.2022 roku.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych i Inspektorze Ochrony Danych
  Administratorem Danych Osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ“, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, e-mail: instytut@orgmasz.plAdministrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl lub drogą telefoniczną pod numerem: 784 513 666.
 2. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:
  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
   • obowiązek wynikający z art. 221 ustawy Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) w zakresie przeprowadzenie procesu rekrutacji;
   • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci sprawdzenia szczególnych kwalifikacji pożądanych na określonym stanowisku pracy;
   • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie dodatkowych danych przekazanych przez Ciebie w procesie rekrutacji a także wykorzystania Twoich danych do przyszłych celów rekrutacyjnych.
  2. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu danych, czyli od Ciebie.
  3. Zakres danych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego określony został w art. 221 1 Kodeksu pracy, tj. : imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę (np. numer telefonu, e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, które przekażesz w składanych do nas dokumentach rekrutacyjnych (np. zdjęcie, informacje o dodatkowych kwalifikacjach).
  4. Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” może zawrzeć umowy powierzenia w zakresie:
   • osoby/podmioty trzecie, które zaangażowane są w proces rekrutacyjny,
   • dostawcom usług zaopatrujących Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym).
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być instytucje do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty gdy jest to związane ze świadczoną dla Nas usługą.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.
  7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
   • dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres do 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji w przypadku odrzucenia danej kandydatury i braku zgody na wykorzystanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych;
   • dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych są przechowywane do czasu wycofania zgody lub ustania celu ich przetwarzania;
   • dane osobowe kandydatów, którzy zostaną zatrudnieni są przechowywane przez okres zatrudnienia oraz do 10 lat po jego ustaniu zgodnie z ustawą Kodeks pracy.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne.
 3. Informacja prawach osoby, której dane są przetwarzane:
  1. Masz prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. wycofania udzielonej zgody;
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
    z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją.
  2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

SŁ _DBI_ 1 _2022

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza funkcjonujące w ramach Sieci Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to cztery zespoły ekspertów z instytutów Łukasiewicza, będące głównym wsparciem i zapleczem merytorycznym projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w ramach czterech kierunków działalności, corocznie wskazywanych przez Radę Centrum, tj: Zdrowie, Inteligentna i Czysta Mobilność, Zrównoważona Gospodarka i Energia oraz Transformacja Cyfrowa. Kierunki te wywodzą się z obszarów określonych jako wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jako Kierownik/Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Inteligentna i Czysta Mobilność będziesz odpowiedzialny za: 

 • reprezentowanie i koordynowanie prac Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • identyfikowanie nowych potencjalnych projektów badawczych;
 • integrację ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikację perspektywicznych kierunków badawczych;
 • definiowanie agendy badawczej oraz potrzeb i braków w infrastrukturze badawczej w Łukasiewiczu;
 • współpracę z ekspertami branżowymi, budowa konsorcjów projektowych;
 • wsparcie w definiowaniu nowych Programów Łukasiewicza;
 • koordynację uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżącą współpracę z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz;
 • ścisłą kooperację z Liderem Grup Badawczych Łukasiewicza.

 Poszukujemy osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • posiadają 5-letnie doświadczenia zawodowe, mile widziane doświadczenie w obszarze badawczo-rozwojowym, consultingu lub business development, a także doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem;
 • posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i reprezentacyjne;
 • potrafią budować markę Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz markę grupy badawczej;
 • znają technologie z obszaru inteligentnej i czystej mobilności (lub pokrewne);
 • potrafią analitycznie i strategicznie myśleć;
 • potrafią realizować wiele zadań i projektów jednocześnie;
 • lubią pracę w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • są nastawione na realizację celów;
 • nie boją się wyzwań i chcą tworzyć nową jakość zarządzania wiedzą na poziomie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znają biegle język angielski (poziom C1/C2).

Oferujemy:

 • biuro w centrum Warszawy;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • umowę o pracę;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku z uwzględnieniem obszaru grupy badawczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres badania@lukasiewicz.gov.pl do dnia 31.01.2022 roku.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych i Inspektorze Ochrony Danych
  Administratorem Danych Osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ“, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, e-mail: instytut@orgmasz.plAdministrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl lub drogą telefoniczną pod numerem: 784 513 666.
 2. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:
  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
   • obowiązek wynikający z art. 221 ustawy Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) w zakresie przeprowadzenie procesu rekrutacji;
   • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci sprawdzenia szczególnych kwalifikacji pożądanych na określonym stanowisku pracy;
   • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie dodatkowych danych przekazanych przez Ciebie w procesie rekrutacji a także wykorzystania Twoich danych do przyszłych celów rekrutacyjnych.
  2. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu danych, czyli od Ciebie.
  3. Zakres danych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego określony został w art. 221 1 Kodeksu pracy, tj. : imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę (np. numer telefonu, e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, które przekażesz w składanych do nas dokumentach rekrutacyjnych (np. zdjęcie, informacje o dodatkowych kwalifikacjach).
  4. Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” może zawrzeć umowy powierzenia w zakresie:
   • osoby/podmioty trzecie, które zaangażowane są w proces rekrutacyjny,
   • dostawcom usług zaopatrujących Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym).
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być instytucje do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty gdy jest to związane ze świadczoną dla Nas usługą.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.
  7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
   • dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres do 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji w przypadku odrzucenia danej kandydatury i braku zgody na wykorzystanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych;
   • dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych są przechowywane do czasu wycofania zgody lub ustania celu ich przetwarzania;
   • dane osobowe kandydatów, którzy zostaną zatrudnieni są przechowywane przez okres zatrudnienia oraz do 10 lat po jego ustaniu zgodnie z ustawą Kodeks pracy.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne.
 3. Informacja prawach osoby, której dane są przetwarzane:
  1. Masz prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   5. wycofania udzielonej zgody;
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
    z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją.
  2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
   00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Nr ref.: CŁ_DK_ 48._2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie strategii sprzedażowych dla technologii, produktów oraz usług Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • przygotowywanie i prezentacja ofert dla klientów;
 • utrzymywanie i rozwój współpracy z klientami i partnerami biznesowymi Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Centrum Łukasiewicz;
 • reprezentowanie Sieci podczas konferencji i targów branżowych;
 • raportowanie kadrze zarządzającej o trendach i obserwowanych potrzebach klientów oraz perspektywach rynków;
 • bieżąca ścisła współpraca z Instytutami Sieci (możliwa praca w terenie) oraz innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w rozwoju biznesu;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane wykształcenie w dziedzinach technicznych);
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze sprzedaży, rozwoju biznesu lub pokrewnych;
 • doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania strategii sprzedażowych;
 • mile widziane doświadczenie w obszarze sprzedaży usług i produktów z dziedziny nowoczesnych technologii;
 • wysoka motywacja i nastawienie na realizację celu;
 • umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy zespołowej i budowania relacji z klientami;
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • umiejętność organizacji pracy pod presją czasu;
 • profesjonalizm, współpraca i innowacyjność w realizacji zadań;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

dnia 20 stycznia  2022 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_47_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wsparcie realizacji procesów i projektów HR.
 • Udział w optymalizowaniu funkcji, procesów i działań w zakresie polityki personalnej (systemy wynagrodzeń, systemy premiowania, controlling personalny, prawo pracy, pozapłacowe systemy motywacyjne, procesy rekrutacyjne).
 • Identyfikacja i badanie rynku w zakresie rozwiązań w obszarze polityki wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych.
 • Udział w planowaniu oraz organizacji szkoleń dla pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz (analiza potrzeb szkoleniowych, współpraca z dostawcami zewnętrznymi, doradztwo w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników);
 • Udział w identyfikacji talentów, promowanie i implementowaniu rozwiązań ukierunkowanych na rozwój umiejętności i kompetencji pracowników;
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji regulaminów, procedur w obszarze HR;
 • Analiza danych HR oraz tworzenie raportów/ sprawozdań i rekomendacji zmian w obszarze HR;
 • Współpraca w zakresie prowadzonych działań i projektów wdrożeniowych w obszarze IT Sieci Badawczej w szczególności pod kątem prowadzonej ewidencji w postępie prac;
 • Przygotowanie wniosków na zamówienia publiczne ze wsparciem Biura Zamówień Publicznych;
 • Współpraca z Instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie sporządzania raportów i analiz służących realizacji celów.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe preferowane kierunkowe ZZL, psychologia, zarządzanie);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji ustnej i pisemnej;
 • Rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na skuteczną realizację celu;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • Wielozadaniowość;
 • Wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Mile widziane: doświadczenie w realizacji programów szkoleniowo-rozwojowych;
 • Mile widziane: doświadczenie w przygotowywaniu i procedowaniu wniosków zgodnie z PZP.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do 26 grudnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DBI_42_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wsparcie pracowników Łukasiewicza w procesach generowania wspólnych inicjatyw projektowych w ramach Wyzwań Łukasiewicza,
 • Udział w panelach projektowych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Bieżące administrowanie rejestrami inicjatyw projektowych, które zgłaszają pracownicy Łukasiewicza,
 • Weryfikacja, analiza i wizualizacja danych i statystyk w zakresie inicjatyw projektowych w Łukasiewiczu,
 • Wsparcie w zarządzaniu portfelem projektów Sieci Łukasiewicz,
 • Wsparcie w organizacji systemu zarządzania infrastrukturą badawczą Sieci Łukasiewicz,
 • Przygotowywanie analiz na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań,
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań,
 • Udział w projektowaniu i tworzeniu wymagań biznesowych dla rozwiązań IT stosowanych w Łukasiewiczu,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie albo wykształcenie średni branżowe
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Forms oraz narzędzi analitycznych klasy business intelligence (w szczególności MS PowerBI);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • mile widziane 3-miesięczne doświadczenie zawodowe;
 • mile doświadczenie zawodowe w obszarze B+R.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 27 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BFK_45_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie budżetu Centrum;
 • Sporządzanie druków planistycznych, formularzy oraz planu finansowego Centrum w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz jego aktualizacja w ciągu roku budżetowego;
 • Weryfikacja i bieżąca analiza realizacji planu finansowego;
 • Monitorowanie stanu środków pochodzących z otrzymanych subwencji, dotacji i dofinansowań oraz ich rozliczanie;
 • Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego;
 • Opracowywanie planu rzeczowo-finansowego na kolejny rok oraz jego aktualizacja w ciągu roku;
 • Wprowadzanie i aktualizacja planu finansowego Centrum w układzie tradycyjnym i zadaniowym w systemie księgowo-kadrowym;
 • Wprowadzanie oraz aktualizacja planu rzeczowo-finansowego w systemie księgowo-kadrowym;
 • Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i procedur dotyczących finansów Centrum, a następnie zapewnienie, ich przestrzegania w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do spełnienia celów Sieci;
 • Opiniowania umów i wniosków zakupowych pod względem finansowym i podatkowym;
 • Dochodzenie należności przy współpracy komórki merytorycznej i Biura Prawnego;
 • Rozliczanie i ewidencja przychodów oraz kosztów;
 • Udział w przygotowaniu sprawozdania finansowego;
 • Przygotowanie i udzielanie informacji na potrzeby prowadzonych audytów i kontroli;
 • Bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego Centrum i Dyrektora Generalnego.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne (mile widziane kursy z zakresu księgowości);
 • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze budżetowania;
 • Znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Znajomość rachunkowości budżetowej;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • dobra znajomość pakietu Ms Office;
 • mile widziane roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów oraz w jednostkach budżetowych lub jednostkach z sektora finansów publicznych;
 • mile widziana: znajomość systemy finansowo-kadrowego enova365;
 • mile widziana znajomość: znajomość systemu Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 • mile widziana: znajomość: Bankowość elektroniczna BGK 24
 • mile widziana: znajomość arkusza kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 14 grudnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BZP_46_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 • Koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów;
 • Współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań;
 • Weryfikowanie i opiniowanie poprawności legalnej dokumentacji postępowań prowadzonych na podstawie przepisów o wyłączeniach spod reżimu ustawy Pzp;
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących zamówień publicznych. Kompleksowa realizacja procesów i projektów HR.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie;
 • Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe;
 • Znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i terminowość;
 • Skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
 • Otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • Zaangażowanie i wysoka determinacja w realizacji celów, inicjatywa w realizacji zadań;
 • Zdolności analityczne;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • Mile widziane: doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • Mile widziany: ukończony kurs lub szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Mile widziany: co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze zamówień publicznych;
 • Mile widziana: komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 09 grudnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DF_44_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie opinii dotyczącej ich zatwierdzania;
 • Wsparcie procesu weryfikacji projektów planów finansowych oraz opiniowanie zmian planów finansowych instytutów Sieci;
 • Przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Centrum Łukasiewicz w oparciu o potrzebne dane;
 • Udział w opiniowaniu wniosków na tworzenie spółek kapitałowych oraz obejmowanie udziału akcji w spółkach kapitałowych;
 • Udział w opiniowaniu projektów planów działalności i sprawozdań;
 • Wsparcie w analizowaniu i opiniowanie dokumentacji związanej z procesami łączenia instytutów Sieci;
 • Udział we współtworzeniu i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Udział w procesie optymalizacji i redukcji kosztów;
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień finansowych i raportów z obszaru działalności departamentu;
 • Współpraca z innymi Departamentami i Biurami, pracownikami instytutów Sieci przy opracowywaniu i opiniowaniu wspólnych rozwiązań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • Znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Znajomość zasad (polityki) rachunkowości, planu kont; prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • Umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa
 • Dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości;
 • Mile widziane znajomość ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Mile widziane znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w jednostkach sektora publicznego;
 • Mile widziane umiejętność przygotowywania sprawozdań finansowych.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  lub poprzez link https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=66f9363297464eafa87b4fafc3096dc3  

do dnia 6 grudnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DBI_43_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie w projektowaniu i koordynacji procesów mających na celu podnoszenie doskonałości naukowej pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wsparcie w koordynacji działań Łukasiewicza w pozyskiwaniu projektów z Programu Horyzont Europa dotyczących doskonałości naukowej i rozwoju kadr badawczo-rozwojowych;
 • kierowanie projektem „Doskonałość naukowa w Łukasiewiczu”;
 • wsparcie działań związanych z rozwojem systemu Wyzwań Łukasiewicza w zakresie generowania projektów związanych z doskonałością naukową;
 • wsparcie działań związanych z procesem dotacji celowych, w szczególności udział w procesie oceny merytorycznej wniosków dotyczących doskonałości naukowej;
 • identyfikacja partnerów biznesowych i naukowych dla projektów B+R;
 • współpraca z Koordynatorami Grup Badawczych Łukasiewicza;
 • przygotowanie i opracowywanie analiz na potrzeby zadań opisanych w powyższych punktach;
 • wsparcie w opracowywaniu Programów Łukasiewicza;
 • zbieranie informacji wewnątrz Łukasiewicza, przygotowywanie analiz i zestawień;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 3 – letnie doświadczenie zawodowe;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Forms oraz narzędzi analitycznych klasy business intelligence (w szczególności MS PowerBI);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • mile widziany stopień naukowy doktora;
 • mile widziane mile doświadczenie zawodowe w obszarze B+R.

Oferujemy:

  • nowoczesne biuro;
  • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
  • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
  • umowę o pracę;
  • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
  • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
  • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl dokumentów drogą

do dnia 29 listopada 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BZP_41_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  w szczególności o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 • Koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów;
 • Współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań;
 • Weryfikowanie i opiniowanie poprawności legalnej dokumentacji postępowań prowadzonych na podstawie przepisów o wyłączeniach spod reżimu ustawy Pzp;
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących zamówień publicznych.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie;
 • Znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i terminowość;
 • Skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
 • Otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • Zaangażowanie i wysoka determinacja w realizacji celów, inicjatywa w realizacji zadań;
 • Zdolności analityczne;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • Mile widziane kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Mile widziane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze zamówień publicznych

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl dokumentów drogą

do dnia 26 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DBI_39_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami zewnętrznymi;
 • Wsparcie w optymalizacji procesu Wyzwań Łukasiewicza;
 • Planowanie prac, koordynacja, monitorowanie i rozliczanie członków Zespołu Gospodarzy Wyzwań Łukasiewicza;
 • Wsparcie w tworzeniu konsorcjów projektowych;
 • Współpraca z Brokerami Innowacji w Łukasiewiczu;
 • Monitorowanie procesu inicjacji projektów B+R;
 • Aktywna identyfikacja partnerów biznesowych dla projektów B+R;
 • Wsparcie w koordynacji procesu przyznawania dotacji celowych;
 • Prowadzenie kalendarzy wydarzeń związanych z generowaniem pomysłów na projekty;
 • Koordynowanie obiegu dokumentacji inicjującej projekty;
 • Bieżące administrowanie rejestrami inicjatyw projektowych oraz wsparcie w prowadzeniu portfela projektów Sieci Łukasiewicz;
 • Wsparcie w organizacji systemu zarządzania infrastrukturą badawczą Sieci Łukasiewicz;
 • Przygotowywanie analiz na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze B+R;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i  projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Forms;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl dokumentów drogą

do dnia 16 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DSO_40_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w tworzeniu wspólnej polityki dotyczącej zarządzania nieruchomościami dla podniesienia efektywności funkcjonowania tego obszaru w instytutach Sieci, w tym udział w postępowaniu o zamówienie publiczne ws. wyboru firmy eksperckiej.
 • Przygotowywanie niezbędnych analiz wewnętrznych, aktualizacja bazy danych dot., współpracy z ekspertami z obszaru nieruchomości na potrzeby realizacji strategii Sieci.
 • Uzyskanie z instytutów materiałów, analiza, przygotowywanie opinii Departamentu dla innych komórek organizacyjnych Centrum Łukasiewicz.
 • Wykonywanie zadań analitycznych w ramach procesu weryfikowania wniosków i raportów instytutów w sprawie przyznania subwencji, weryfikacja i uzgodnienia z instytutami kosztów dot. skonsolidowanych instytutów.
 • Opracowanie i prowadzenie własnej bazy danych w związku z wykonywanym nadzorem w zakresie spółek instytutów, rozporządzenia majątkiem, realizacji zadań terminowych zlecanych dyrektorom instytutów, wytycznych oraz jej weryfikacja i analiza
 • Koordynacja wewnątrz Departamentu procesów związanych z zakupami produktów i usług realizowanych na rzecz Departamentu oraz współpraca z komórką koordynującą procesy zakupowe w Centrum Łukasiewicz.
 • Współpraca z Radą Centrum i Kolegium Doradców oraz innymi komórkami Centrum Łukasiewicz.
 • Bieżąca współpraca z Organami instytutów oraz Urzędami centralnej administracji rządowej.
 • Współorganizowanie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych w ramach realizowanych projektów i procesów Departamentu.
 • Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane w sektorze publicznym;
 • Bardzo dobra organizacja własnej pracy;
 • Wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Dobra znajomość pakietu Ms Office, w szczególności MS Excel.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl dokumentów drogą

do dnia 16 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DBI_38_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie współpracy międzynarodowej Centrum Łukasiewicz oraz instytutów Łukasiewicza;
 • Inicjowanie i monitorowanie realizacji porozumień z zagranicznymi organizacjami;
 • Wsparcie realizacji projektu „Międzynarodowa i krajowa Sieć Badawcza Łukasiewicz”;
 • Wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Projektów Europejskich, zwłaszcza Horyzont Europa;
 • Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji Planu Równości Płci w Centrum Łukasiewicz;
 • Koordynowanie prac nad opracowywaniem, aktualizacją i monitorowaniem Planów Równości Płci w instytutach Łukasiewicz;
 • Udział w spotkania, wizytach i innych wydarzeniach z zakresu współpracy dwustronnej i wielostronnej;
 • Współpraca z SP RP i BSP w Brukseli;
 • Realizacja obowiązków sprawozdawczych związanych z Planem Równości Płci
  i współpracą międzynarodową;
 • Utrzymywanie relacji z podmiotami zagranicznymi;
 • Monitoring regulacji unijnych i prawnych w zakresie przeprowadzania działań badawczo-rozwojowych, w szczególności Horyzont Europa;
 • Realizacja zadań związanych z aplikowaniem o projekty w ramach Horyzont Europa;
 • Przygotowywanie i opracowywanie analiz na potrzeby Departamentu Badan
  i Innowacji.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (ekonomia, prawo, stosunki międzynarodowe);
 • minimum roczne doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym znajomość Horyzont Europa;
 • doświadczenie w formułowaniu planów i ich monitorowaniu;
 • znajomość regulacji dotyczących planu równości płci;
 • znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl dokumentów drogą

do dnia 16 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BKP_37_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie list płac w zakresie:
  • wynagrodzeń osobowych zgodnie z aktualnymi umowami o pracę;
  • wynagrodzeń bezosobowych na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • wynagrodzeń członków Kolegium Doradców;
  • świadczeń dodatkowych i nagród jubileuszowych wynikających z przepisów szczegółowych;
  • ZFŚŚ;
 • Sporządzanie zbiorczych zestawień list płac;
 • Rozliczanie benefitów pozapłacowych pracowników Centrum dotyczących opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, kart multisport;
 • Zaciąganie i wczytywanie plików składkowych w aplikacji iPPK oraz odprowadzanie należnych składek do instytucji PPK;
 • Nadzór nad warunkami umowy oraz naliczeniami należności medycyny pracy.
 • Sporządzanie zestawień potrąceń i odprowadzanie potrąceń;
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłków chorobowych i opiekuńczych pracowników;
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej dotyczącej wypłat wynagrodzeń oraz dokumentacji;
 • Prowadzenie polityki socjalnej w Centrum, w szczególności prowadzenie obsługi pracowników i osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz administrowanie ZFŚS zgodnie z Regulaminem ZFSŚ;
 • Prowadzenie polityki płacowej dotyczącej zasiłków płatnych z ubezpieczenia społecznego;
 • Sporządzanie i wysyłka miesięcznych imiennych raportów i deklaracji rozliczeniowych ZUS w programie PŁATNIK;
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych PFRON;
 • Sporządzanie i wysyłka PIT- 4R i przelewów podatku dochodowego oraz PIT – 11 dla pracowników i zleceniobiorców;
 • Przygotowywanie planu wynagrodzeń oraz danych do planu finansowego Centrum;
 • Przygotowywanie i opracowywanie analiz płacowych na potrzeby Kierownictwa Centrum;
 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych w zakresie płacowym;
 • Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w systemie kadrowo-finansowym;
 • Obsługa od strony płacowej projektów B+R oraz projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych i unijnych;
 • Udział w tworzeniu zasad rachunkowości i gospodarki finansowej Centrum;
 • Przygotowywanie zleceń płatności w systemie bankowym;
 • Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zarobkach;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura oraz Głównego Księgowego Centrum;
 • Prowadzenie spraw i archiwizacja dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Centrum Łukasiewicz.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • wykształcenie średnie i 2 – letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie branżowe i 2- letnie doświadczenie zawodowe mile widziane w obszarze kadr i płac
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość kodeksu pracy;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętności analityczne;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego na poziomie średniozaawansowanym;
 • dobra znajomość pakietu Ms Office;
 • mile widziane roczne doświadczenie w jednostkach budżetowych lub jednostkach z sektora finansów publicznych;
 • mile widziane: kursy z zakresu kadr i płac;
 • mile widziana: znajomość systemu finansowo-kadrowego enova365;

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl dokumentów drogą

do dnia 13 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DKPR_36_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie i koordynacja działań informacyjno-promocyjnych Centrum Łukasiewicz oraz działań w zakresie komunikacji społecznej, tworzenia wizerunku, budowania pozycji marki i świadomości społecznej, jak również w zakresie konferencji i wydarzeń medialnych organizowanych przez Centrum;
 • prowadzenie biura prasowego – kontakt z dziennikarzami, organizacja i prowadzenie konferencji prasowych itp.;
 • reprezentowanie Centrum podczas spotkań i konferencji;
 • opracowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnej Centrum;
 • opracowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych dla mediów – artykuły, komunikaty prasowe;
 • bieżące tworzenie informacji na temat działalności Centrum;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych (strony www, newslettery, ulotki, foldery reklamowe, reklamy prasowe), również przy współpracy z agencjami reklamowymi i drukarniami;
 • przygotowywanie zestawień i prezentacji na potrzeby Centrum;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w zakresie komunikacji społecznej i wizerunku Centrum;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa/Kierownictwo Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie marketingu, zarządzania, public relations lub inne humanistyczno-społeczne;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z komunikacją i PR (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek)
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie w tworzeniu i koordynacji projektów w zakresie komunikacji społecznej, tworzenia wizerunku, budowania pozycji i świadomości społecznej marki;
 • znajomość zasad funkcjonowania mediów i przepływu informacji;
 • bardzo dobre rozeznanie w rynku mediów;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobrze rozwinięta umiejętność pisania tekstów, artykułów;
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera, zwłaszcza edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • dokładność, skrupulatność, inicjatywa i zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl dokumentów drogą

do dnia 07 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_35_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w procesie komercjalizacji własności intelektualnej opracowanej w Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym wdrażanie modelu aktywnej strategii ochrony własności intelektualnej Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz interaktywnego dostępu do zasobów Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie własności intelektualnej dla klientów;
 • Uczestnictwo w procesie powoływania spółek kapitałowych w celu wdrażania nowych technologii, w tym zarządzanie startupowymi spółkami technologicznymi i pozyskiwanie dla tych spółek inwestorów;
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz prac rozwojowych lub know – how związanego z tymi wynikami;
 • Współudział w przygotowywaniu umów i porozumień zawieranych w celu komercjalizacji własności intelektualnej, w tym powoływania spółek kapitałowych;
 • Przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności umów, informacji, zestawień, dokumentów, wykazów;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum oraz Instytutami Sieci.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • Bardzo dobra organizacja własnej pracy;
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w szczególności MS Excel i MS Forms.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl dokumentów drogą

do dnia 03 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_34_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompleksowa realizacja procesów i projektów HR;
 • Optymalizowanie funkcji, procesów i działań w zakresie polityki personalnej (systemy wynagrodzeń, systemy premiowania, controlling personalny, prawo pracy, pozapłacowe systemy motywacyjne, procesy rekrutacyjne);
 • Rekomendowanie rozwiązań z zakresu polityki wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych;
 • Planowanie i organizacja szkoleń dla pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz (analiza potrzeb szkoleniowych, współpraca z dostawcami zewnętrznymi, doradztwo w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników);
 • Identyfikacja talentów, promowanie i implementowanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój umiejętności i kompetencji pracowników;
 • Tworzenie i aktualizacja regulaminów, procedur w obszarze HR;
 • Analiza danych HR oraz tworzenie raportów/ sprawozdań i rekomendacji zmian w obszarze HR.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe ZZL, psychologia, zarządzanie);
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze miękkiego HR (szkolenia i rozwój pracowników) oraz projektowania systemów wynagradzania pracowników;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa pracy;
 • umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji ustnej i pisemnej;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na skuteczną realizację celu;
 • bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • wielozadaniowość;
 • wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Mile widziane:
 • doświadczenie w realizacji programów szkoleniowo-rozwojowych dla kadry menedżerskiej;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu kandydatów do pracy w obszarze B+R;
 • umiejętność rozwiązywania niestandardowych i złożonych problemów.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację
  i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl: lub poprzez https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ad055dda232c42d0afe71875fc189082

do dnia 13 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DKo_33_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie, pod nadzorem Dyrektora Departamentu Kontroli, kompleksowych kontroli / audytów Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie m.in:
  • prowadzonej przez Instytuty działalności (badawczo-rozwojowej, komercjalizacyjnej, komercyjnej, jak również obszarów administracji, kadr, zarządzania majątkiem, nadzoru nad oddziałami / spółkami),
  • formalno-prawnym (gospodarki finansowej, jakości pracy (przestrzegania regulaminów), prawidłowości realizacji zadań, jakości zarządzania);
 • przeprowadzanie kontroli / audytów przekrojowych, dotyczących wybranego zagadnienia/ procesu w kilku Instytutach jednocześnie;
 • przeprowadzanie kontroli / audytów oddziałów i zakładów należących do Instytutów;
 • przeprowadzenie kontroli / audytów tworzonych przez Instytuty spółek kapitałowych, jak również procesów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych (obejmowanie / nabywanie / zbywanie przez Instytuty akcji lub udziałów w spółkach);
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Centrum;
 • formułowanie zaleceń pokontrolnych / rekomendacji audytowych w zakresie zidentyfikowanych w trakcie kontroli nieprawidłowości lub nieefektywności procesów funkcjonujących w Instytutach / Centrum;
 • monitorowanie statusu i skuteczności podejmowanych przez Instytuty / Centrum czynności naprawczych lub usprawniających, adresujących zalecenia pokontrolne i rekomendacje audytowe;
 • udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków wpływających do Centrum;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane studia z zakresu Audytu i Kontroli (studia I lub II stopnia, studia podyplomowe, certyfikat zawodowy);
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
 • rozwinięte umiejętności analityczne, w tym wysoka sprawność pracy z dużą ilością danych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność realizowania wielu zadań;
 • dociekliwość i kompleksowość w ustalaniu faktycznych przyczyn zaobserwowanych podczas analizy danych anomalii / odchyleń;
 • wysoka samodzielność w prowadzeniu analiz i formułowaniu finalnych wniosków płynących z analiz;
 • mile widziana znajomość ustawy O Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R i ich komercjalizację we wszelkich formułach;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 09 października 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DF_32_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie strumieni źródeł finansowania dostępnych dla instytutów Sieci, weryfikacja dokumentacji konkursowej, przygotowywanie i prowadzenie warsztatów tematycznych;
 • współpraca z instytutami w ramach wsparcia przy przygotowywaniu wniosków na projekty
  w obszarze finansowym;
 • udział w procesie weryfikacji projektów planów finansowych instytutów Sieci;
 • udział w procesie monitorowania wydatków bieżących instytutów;
 • udział w procesie przyznawania, monitorowania i rozliczania dotacji celowych dla instytutów Sieci;
 • wsparcie w obsłudze witryn tematycznych w intranecie (sharepoint);
 • udział w rozwoju i wdrożeniu praktycznych rozwiązań w ramach elektronicznego obiegu dokumentów i rejestracji dokumentacji departamentu;
 • przygotowywanie prezentacji i wytycznych w ramach właściwości departamentu.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansowania projektów lub finansów;
 • znajomość zasad finansowania projektów;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dokładność, sumienność i terminowość w realizacji zadań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Mile widziana:

 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • znajomość rozporządzenia dot. przyznawania dotacji celowych i środków na działalność bieżącą instytutom Sieci;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w jednostkach sektora publicznego;
 • udział w procesie przyznawania środków na działalność bieżącą (subwencja);
 • znajomość zasad finansowania działalności B+R;
 • znajomość zasad finansowania jednostek szkolnictwa wyższego i nauki.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 19 września 2021

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DF_31_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w procesie opracowywania kryteriów i założeń w ramach procedur dotyczących finansowania projektów realizowanych przez instytuty Sieci;
 • Udział w procesie przyznawania, monitorowania i rozliczania dotacji celowych dla instytutów Sieci;
 • Monitorowanie wykorzystania obligacji skarbowych w związku z realizacją zadań ustawowych przez instytuty Sieci oraz Centrum;
 • Udział w procesie przyznawania instytutom Sieci środków finansowych na realizację zadań zleconych przez Prezesa;
 • Udział w procesie weryfikowania wniosków i raportów instytutów Sieci w sprawie przyznawania i rozliczania subwencji (środki na działalność bieżącą);
 • Udział w przygotowywaniu projektów opinii Prezesa do wniosków i raportów w ramach subwencji;
 • Weryfikacja dostępnych danych i przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci;
 • Udział w opiniowaniu projektów planów działalności i sprawozdań z działalności instytutów Sieci;
 • Udział we współtworzeniu i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Udział w procesie opracowywania wytycznych, procedur i rekomendacji dla instytutów Sieci;
 • Współpraca przy opracowywaniu funkcjonalności do rozwiązań IT;
 • Opracowywanie wzorów dokumentów, przewodników, regulaminów;
 • Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów dotyczących finansowania projektów realizowanych przez instytuty Sieci;
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień finansowych i raportów z obszaru działalności departamentu dla Kierownictwa Centrum Łukasiewicz;
 • Współpraca z innymi Departamentami i Biurami, pracownikami instytutów Sieci przy opracowywaniu i opiniowaniu wspólnych rozwiązań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansowania projektów lub finansów;
 • znajomość zasad przyznawania subwencji i dotacji celowych;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość rozporządzenia dot. przyznawania dotacji celowych i środków na działalność bieżącą instytutom Sieci;
 • znajomość ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Mile widziana:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • udział w procesie przyznawania środków na działalność bieżącą (subwencja);
 • znajomość zasad finansowania działalności B+R;
 • znajomość zasad finansowania jednostek szkolnictwa wyższego i nauki.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 19 września 2021

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DSO_30_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w tworzeniu krótko – i długoterminowych strategii Sieci Badawczej Łukasiewicz, planów działalności i sprawozdań z działalności, w tym: operacjonalizacja, cykliczne monitorowanie oraz aktualizacja dokumentów;
 • zadania związane z nadzorem ustawowym nad instytutami Sieci;
 • przygotowywanie analiz, prezentacji;
 • współpraca z Radą Centrum i Kolegium Doradców oraz innymi komórkami Centrum Łukasiewicz;
 • bieżąca współpraca z Urzędami centralnej administracji rządowej;
 • współtworzenie rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu nadzoru nad instytutami Sieci;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse, zarządzanie);
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane w sektorze publicznym lub prywatnym w obszarze nadzoru i/lub organizacji i strategii, planowania oraz sprawozdawczości;
 • znajomość systemu zarządzania przez cele;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji ustnej i pisemnej;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na skuteczną realizację celu;
 • bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.

Mile widziana:

 • znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy Kodeks spółek handlowych;
 • umiejętność rozwiązywania niestandardowych i złożonych problemów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 16 września 2021

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BFK_29_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych;
 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych;
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów zakupowych oraz wyciągów bankowych;
 • Uzgadnianie danych księgi głównej z księgą pomocniczą;
 • Przygotowywanie wniosków o wypłatę subwencji;
 • Przygotowywanie wniosków o wypłatę dotacji celowej oraz rozliczenie dotacji celowej;
 • Obsługa od strony finansowej projektów B+R współfinansowanych ze źródeł krajowych i unijnych (np. NCBiR, program Horyzont Europa),
 • Przygotowywanie raportów częściowych i końcowych z wykorzystania dotacji celowej;
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych, sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz sprawozdania finansowego Centrum, jak również sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz;
 • Udział w tworzeniu zasad rachunkowości i gospodarki finansowej Centrum;
 • Weryfikacja i bieżąca analiza realizacji planu finansowego w podziale na poszczególne projekty realizowane przez Departamenty i Biura Centrum;
 • Przygotowywanie i opracowywanie analiz finansowych na potrzeby Kierownictwa Centrum;
 • Księgowanie wynikających ze sprawozdania finansowego kwot na fundusze Centrum, w tym m.in. statutowy i rezerwowy Centrum;
 • Przygotowywanie zleceń płatności w systemie bankowym;
 • Nadzór nad umowami, które merytorycznie są w kompetencji BFK;

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne (mile widziane: studia podyplomowe z rachunkowości i kursy z zakresu księgowości);
 • Roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości (mile widziane: doświadczenie w jednostkach budżetowych lub jednostkach z sektora finansów publicznych);
 • Znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Umiejętności analityczne;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • Wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego na poziomie średniozaawansowanym;
 • Dobra znajomość pakietu Ms Office;
 • Mile widziana: znajomość systemu finansowo-kadrowego enova365;
 • Mile widziana: znajomość zasad sporządzania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl lub poprzez przycisk APLIKUJ, który znajduje się pod ogłoszeniem.

do dnia 24 sierpnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DF_28_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja sprawozdań finansowych, oraz przygotowywanie opinii dotyczącej ich zatwierdzania ;
 • Wsparcie procesu weryfikacji projektów planów finansowych oraz opiniowanie zmian planów finansowych instytutów Sieci;
 • Przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Centrum Łukasiewicz w oparciu o potrzebne dane;
 • Udział w opiniowaniu wniosków na tworzenie spółek kapitałowych oraz obejmowanie udziału akcji w spółkach kapitałowych
 • Udział w opiniowaniu projektów planów działalności i sprawozdań
 • Wsparcie w analizowaniu i opiniowanie dokumentacji związanej z procesami łączenia instytutów Sieci;
 • Udział we współtworzeniu i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Udział w procesie optymalizacji i redukcji kosztów;
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień finansowych i raportów z obszaru działalności departamentu;
 • Współpraca z innymi Departamentami i Biurami, pracownikami instytutów Sieci przy opracowywaniu i opiniowaniu wspólnych rozwiązań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość zasad (polityki) rachunkowości, planu kont; prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane znajomość ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce;
 • mile widziane znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w jednostkach sektora publicznego;
 • mile widziane umiejętność przygotowywania sprawozdań finansowych;

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 16 sierpnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_27_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;
 • Koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów;
 • Współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu i organizacji postępowań;
 • Wsparcie prawne dla działów merytorycznych prowadzących postępowania zakupowe wyłączone spod reżimu ustawy Pzp;
 • Weryfikowanie i opiniowanie poprawności legalnej dokumentacji postępowań prowadzonych na podstawie przepisów o wyłączeniach spod reżimu ustawy Pzp;
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących zamówień publicznych.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, prawnicze, ekonomiczne);
 • Minimum dwu letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych;
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i terminowość;
 • Skrupulatność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • Otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • Zaangażowanie i wysoka determinacja w realizacji celów, inicjatywa w realizacji zadań;
 • Zdolności analityczne;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Mile widziane ukończone kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 28 sierpnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_26_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z klientami firmy w celu realizacji sprzedaż i usług i produktów;
 • Kreowanie własnych pomysłów wzmacniających sprzedaż;
 • Wsparcie  w zakresie działań promocyjnych;
 • Opracowanie i wdrażanie strategii marketingowej w celu wsparcia komercjalizacji usług i produktów B+R oferowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz dla klientów B2B;
 • Współpraca z Instytutami Sieci w zakresie tworzenia materiałów marketingowych i multimedialnych (foldery, infografiki, filmy, materiały prasowe);
 • Reprezentowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz podczas konferencji i targów branżowych;
 • Bieżąca, ścisła współpraca z Departamentami i Biurami Centrum w obszarze wsparcia komercjalizacji.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2 letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2 letnie doświadczenie zawodowe;
 • Umiejętność pozyskiwania klientów;
 • Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji;
 • Zdolności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • Samodzielność oraz zdolność do realizacji celów;
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • Aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 12 sierpnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_25_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wsparcie Departamentu Komercjalizacji w ocenie technologii wyprodukowanej w Sieci;
 • Uczestnictwo w procesie wdrażania nowych produktów;
 • Rozpoznawanie i analiza potrzeb rynku i popytu na nowe technologie (badanie rynku, konkurencji oraz bieżących trendów);
 • Sporządzanie i nadzorowanie dokumentacji technologicznej;
 • Przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym
  w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum oraz Instytutami Sieci

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne: biotechnologia, biomedycyna, chemia, mechanika, elektryka, automatyka, materiałoznawstwo lub teleinformatyka) lub wykształcenie średnie i 2 letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2 letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane w obszarze B+R);
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Forms;
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 12 sierpnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CZE_15/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.
Z uwagi na wprowadzenie do struktury organizacyjnej nowego centrum badawczo-rozwojowego, obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Badawczych – Kierownika Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

Główne wyzwanie stawiane przed Kandydatem:

 1. Organizacja od podstaw Centrum badawczo-rozwojowego zajmującego się tematyką zrównoważonych źródeł energii.
 2. Udział w rekrutacji pracowników i stworzenie zespołów badawczych w trzech obszarach: technologii odnawialnych źródeł energii, technologii biopaliw i technologii magazynowania energii.

Po pozyskaniu nowych pracowników do zadań pracownika należeć będzie:

 1. Nadzorowanie funkcjonowania oraz realizacji zadań w podległym Centrum.
 2. Opracowanie i realizacja budżetu Centrum oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania Centrum.
 3. Kierowanie pracą podległych pracowników poprzez planowanie, stawianie celów, przydzielanie zadań i zasobów niezbędnych do ich realizacji, koordynację oraz nadzór nad realizacją zadań i dyscypliną pracy.
 4. Inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z partnerami przemysłowymi Instytutu w zakresie zrównoważonych źródeł energii, w szczególności tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych realizujących projekty B+R+I.
 5. Budowanie i wzmocnienie wizerunku naukowego Instytutu i Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 6. Dodatkowo z uwagi na zajmowane stanowisko badawcze do obowiązków pracownika należeć będzie rozwiązywanie problemów naukowych w reprezentowanym obszarze, realizacja badań i prac doświadczalnych, pozyskiwanie projektów B+R, prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu.

Wymagania:

 1. Stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, albo wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.
 2. Minimum 5 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 5.
 3. Indeks Hirscha ≥ 3.
 4. Uczestnictwo w co najmniej trzech projektach B+R, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w charakterze głównego wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat.
 5. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R.
 6. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań.
 7. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej oraz prowadzenie bieżących kontaktów z zagranicznymi i naukowymi partnerami Instytutu.
 8. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.
 9. Minimum rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 10. Prawo jazdy kat. B.
 11. Komunikatywność.
 12. Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne.
 13. Umiejętność szybkiej adaptacji innowacji technologicznych.
 14. Umiejętność pracy przy szybko zmieniających się priorytetach.
 15. Zdolności przywódcze.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

CV w języku polskim zawierające informacje o dorobku naukowym z uwzględnieniem (jeśli to możliwe):

 • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
 • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
 • informacji o odbytych stażach naukowych.

Na zgłoszenia czekamy do 27 lipca 2021 r.

Link do aplikowania:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2fd20653c335487c8b44d46603d0de67

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych można znaleźć pod linkiem:

https://kit.lukasiewicz.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Klauzula-informacyjna-kandydaci-do-pracy-Instytut.pdf

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_.24_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowanie i wdrażanie strategii marketingowej w celu wsparcia komercjalizacji usług i produktów B+R oferowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz dla klientów B2B;
 • Współpraca z Instytutami Sieci w zakresie tworzenia materiałów marketingowych i multimedialnych (foldery, infografiki, filmy, materiały prasowe);
 • Przygotowanie, projektowanie materiałów reklamowych oraz współpraca z firmami zewnętrznymi (agencjami, drukarniami, grafikami);
 • Współpraca i kierowanie prac w zespołach pochodzących z pionów komercjalizacji w Instytutach Łukasiewicza w celu wdrożenia strategii oraz prac bieżących;
 • Wyszukiwaniem możliwości pozyskiwania kluczowych kontaktów poprzez współtworzenie i wdrażanie kampanii lead generation w obszarze klientów B2B;
 • Przeprowadzanie oraz zlecenie badań i analizy rynku, w celu zidentyfikowania nowych kanałów, partnerów i możliwości komercjalizacji;
 • Nawiązywanie współpracy ze światem mediów oraz liderami opinii w celu popularyzacji technologii;
 • Reprezentowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz podczas konferencji i targów branżowych;
 • Bieżąca, ścisła współpraca z Departamentami i Biurami Centrum w obszarze wsparcia komercjalizacji.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji działań marketingu internetowego dla B2B;
 • Doświadczenie w pracy w marketingu w obszarze B+R oraz orientacja w aktualnych trendach popularyzacji nauki będzie ogromnym atutem;
 • Biegła znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności formatowania dokumentów; tworzenia prezentacji Power Point; Flash, itp);
 • Znajomość zagadnień dotyczących procesu transferu technologii będzie niewątpliwym atutem;
 • Praktyczna znajomość narzędzi analitycznych, w tym Google Analytics,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w zmiennych warunkach w interdyscyplinarnych zespołach.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 14 lipca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DF_23_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wsparcie procesu weryfikacji sprawozdań finansowych instytutów Sieci oraz przygotowywanie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytutów Sieci;
 • Wsparcie procesu weryfikacji projektów planów finansowych instytutów Sieci oraz opiniowanie zmian planów finansowych instytutów Sieci;
 • Weryfikacja dostępnych danych i przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci;
 • Udział w opiniowaniu wniosków instytutów Sieci w zakresie dokonywanych przez instytuty Sieci czynności prawnych dotyczących składników majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych tych instytutów;
 • Udział w opiniowaniu w zakresie finansowym wniosków instytutów Sieci na tworzenie spółek kapitałowych, a także na obejmowanie lub nabywanie przez instytuty Sieci udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
 • Udział w opiniowaniu projektów planów działalności i sprawozdań z działalności instytutów Sieci;
 • Udział w analizowaniu i opiniowaniu programów naprawczych instytutów Sieci;
 • Wsparcie w analizowaniu i opiniowanie dokumentacji związanej z procesami łączenia instytutów Sieci;
 • Udział we współtworzeniu i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Udział w procesie opracowywania wytycznych, procedur i rekomendacji dla instytutów Sieci;
 • Udział w procesie optymalizacji i redukcji kosztów;
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień finansowych i raportów z obszaru działalności departamentu dla Kierownictwa Centrum Łukasiewicz;
 •  Współpraca z innymi Departamentami i Biurami, pracownikami instytutów Sieci przy opracowywaniu i opiniowaniu wspólnych rozwiązań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość zasad (polityki) rachunkowości, planu kont; prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w jednostkach sektora publicznego;
 • mile widziane umiejętność przygotowywania sprawozdań finansowych;
 • mile widziane certyfikat zawodowy z zakresu finansów, kontrolingu lub pokrewny (np. ACCA, CIMA, CFA, CIPS) lub w trakcie uzyskiwania.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 14 lipca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DF_22_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w procesie weryfikowania wniosków i raportów instytutów Sieci w sprawie przyznawania i rozliczania subwencji (środki na działalność bieżącą);
 • Udział w przygotowywaniu projektów opinii Prezesa do wniosków i raportów w ramach subwencji;
 • Udział w procesie opracowywania kryteriów i założeń w ramach procedur dotyczących finansowania projektów realizowanych przez instytuty Sieci;
 • Udział w procesie przyznawania, monitorowania i rozliczania dotacji celowych dla instytutów Sieci;
 • Monitorowanie wykorzystania obligacji skarbowych w związku z realizacją zadań ustawowych przez instytuty Sieci oraz Centrum;
 • Udział w procesie przyznawania instytutom Sieci środków finansowych na realizację zadań zleconych przez Prezesa;
 • Weryfikacja dostępnych danych i przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci;
 • Udział w opiniowaniu projektów planów działalności i sprawozdań z działalności instytutów Sieci;
 • Udział we współtworzeniu i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Udział w procesie opracowywania wytycznych, procedur i rekomendacji dla instytutów Sieci;
 • Współpraca przy opracowywaniu funkcjonalności do rozwiązań IT;
 • Opracowywanie wzorów dokumentów, przewodników, regulaminów;
 • Udział w przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów dotyczących finansowania projektów realizowanych przez instytuty Sieci;
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień finansowych i raportów z obszaru działalności departamentu dla Kierownictwa Centrum Łukasiewicz;
 • Współpraca z innymi Departamentami i Biurami, pracownikami instytutów Sieci przy opracowywaniu i opiniowaniu wspólnych rozwiązań.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • mile widziane wykształcenie wyższe;
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansowania projektów lub finansów;
 • znajomość zasad przyznawania subwencji i dotacji celowych;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość rozporządzenia dot. przyznawania dotacji celowych i środków na działalność bieżącą instytutom Sieci;
 • znajomość ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 •  mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w jednostkach sektora publicznego;
 • mile widziane udział w procesie przyznawania środków na działalność bieżącą (subwencja);
 • mile widziane znajomość zasad finansowania działalności B+R;
 • mile widziane znajomość zasad finansowania jednostek szkodnictwa wyższego i nauki.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 14 lipca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_ BP_21_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa prawna w różnych obszarach Centrum przy ścisłej współpracy z Zarządem Centrum;
 • koordynowanie zadań Biura Prawnego;
 • współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk i standardów prawnych Centrum;
 • poszukiwanie unifikacji oraz przygotowywanie rozwiązań systemowych i proceduralnych w obszarze prawnym;
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów Centrum: regulaminów, zarządzeń, procedur, pełnomocnictw;
 • przeprowadzanie samodzielnych analiz prawnych;
 • nadzór, przygotowywanie, aktualizacja, opiniowanie oraz zarządzanie wersjami wzorów umów i dokumentów funkcjonujących w Centrum;
 • udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji prawnych;
 • przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami;
 • bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych;
 • reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • czynny udział w negocjacjach;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w obszarze kompleksowej obsługi prawnej.

Wymagania formalne:

 • uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego

Oczekiwania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe jako Radca Prawny (preferowane w kancelarii prawnej);
 • mile w widziane 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej dla średnich i dużych organizacji z sektora prywatnego oraz publicznego;
 • doświadczenie w zarządzaniu skomplikowanymi projektami prawnymi;
 • doświadczenie w obsłudze prawnej państwowych osób prawnych;
 • doświadczenie w reprezentowaniu pracodawcy w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;
 • umiejętność wykonywania równolegle wielu różnorodnych zadań o różnym stopniu skomplikowania i trudności;
 • orientacja biznesowa, umiejętność identyfikacji ryzyk;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DSO_20_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie Departamentem Strategii i Organizacji;
 • Koordynacja procesu opracowywania projektów strategii działalności Łukasiewicza, planu działalności Łukasiewicza oraz planu działalności Centrum;
 • Nadzór nad procesem zatwierdzenia przez Prezesa projektów rocznych planów działalności instytutów Łukasiewicza;
 • Koordynacja procesu sporządzania projektów rocznych sprawozdań z działalności Centrum i  Łukasiewicza na podstawie rocznych sprawozdań z działalności instytutów Łukasiewicza; procesu zatwierdzania przez Prezesa statutów instytutów Łukasiewicza;
 • Koordynacja zadań związanych z reorganizacją, łączeniem, podziałem, likwidacją oraz upadłością instytutów Łukasiewicza;
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów
 • i zastępców instytutów Łukasiewicza;
 • Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z uprawnień Prezesa w zakresie dokonywanych przez instytuty Łukasiewicza czynności prawnych dotyczących składników majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych, w szczególności wyrażanie zgody i odmowa wyrażania zgody na dokonanie przez instytuty Łukasiewicza czynności określonych w art. 33 Ustawy; nadzór nad realizacją zadań związanych z wydawaniem decyzji przez Prezesa Centrum w sprawie tworzenia przez instytuty Łukasiewicza spółek kapitałowych, a także na obejmowanie lub nabywanie przez instytuty Łukasiewicza udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
 • Nadzór nad wydawaniem opinii w związku z  wykonywania praw przypisanych instytutom Łukasiewicza z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu nadzoru nad instytutami Łukasiewicza;

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 5 -letnie doświadczenie zawodowe w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
 • znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • mile widziane znajomość ustawy kodeks spółek handlowych
 • mile widziane znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • mile widziane doświadczenie w nadzorze właścicielskim

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 10 czerwca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DF_19_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa procesu monitoringu i kontrolingu finansowego instytutów Sieci, w tym opracowywanie narzędzi i procesów do raportowania dla instytutów Sieci, wypracowywanie wytycznych i procedur;
 • Współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • Koordynowanie prac projektu “Optymalizacja finansowa i bezpieczeństwo finansowe Łukasiewicza” oraz udział w procesach optymalizacji i redukcji kosztów;
 • Weryfikacja dostępnych danych i przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci;
 • Wsparcie procesu weryfikacji sprawozdań finansowych instytutów Sieci oraz przygotowywanie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytutów Sieci;
 • Wsparcie procesu weryfikacji projektów planów finansowych instytutów Sieci oraz opiniowanie zmian planów finansowych instytutów Sieci;
 • Wsparcie procesu weryfikowania wniosków i raportów instytutów Sieci w sprawie przyznawania im subwencji i rozliczania i przygotowywanie projektów opinii Prezesa;
 • Wsparcie w opiniowanie w zakresie finansowym wniosków instytutów Sieci na tworzenie spółek kapitałowych, a także na obejmowanie lub nabywanie przez instytuty Sieci udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
 • Wsparcie w analizowaniu i opiniowanie dokumentacji związanej z procesami łączenia instytutów Sieci;
 • Przygotowywanie prezentacji i zestawień finansowych i raportów z obszaru działalności departamentu dla Kierownictwa Centrum Łukasiewicz;

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub rachunkowości
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych
 • znajomość Ustawy o rachunkowości
 • mile widziane certyfikat zawodowy z zakresu finansów, kontrolingu lub pokrewny mile widziane (np. ACCA, CIMA, CFA, CIPS) lub w trakcie uzyskiwania
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w jednostkach sektora publicznego

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).
 •  

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 04 czerwca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BFK_18_2021

 

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych;
 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych;
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów zakupowych oraz wyciągów bankowych;
 • Weryfikacja, księgowanie oraz uzgadnianie list płac, ZUS, PIT, PFRON;
 • Weryfikacja ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Centrum;
 • Uzgadnianie danych księgi głównej z księgą pomocniczą;
 • Naliczanie amortyzacji oraz weryfikacja stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Rozliczanie inwentaryzacji;
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdań budżetowych, sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz sprawozdania finansowego Centrum;
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
 • Udział w tworzeniu zasad rachunkowości i gospodarki finansowej Centrum;
 • Przygotowywanie zleceń płatności w systemie bankowym;
 • Nadzór nad umowami, które merytorycznie są w kompetencji BFK;
 • Bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum;
 • Administrowanie systemem elektronicznego fakturowania;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura oraz Głównego Księgowego Centrum;
 • Prowadzenie spraw i archiwizacja dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Centrum Łukasiewicz.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane: studia podyplomowe z rachunkowości i kursy z zakresu księgowości);
 • roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętności analityczne;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • dobra znajomość pakietu Ms Office;
 • mile widziane: roczne doświadczenie w jednostkach budżetowych lub jednostkach z sektora finansów publicznych;
 • mile widziana: znajomość systemy finansowo-kadrowego enova365;
 • mile widziana: znajomość arkusza kalkulacyjnego na poziomie średniozaawansowanym.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 2 czerwca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BFK_17_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 0,10
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie wniosków o wypłatę subwencji;
 • Przygotowywanie wniosków o wypłatę dotacji inwestycyjnej;
 • Przygotowywanie wniosków o wypłatę dotacji celowej;
 • Przygotowywanie raportów częściowych i końcowych z wykorzystania dotacji inwestycyjnej;
 • Przygotowywanie raportów częściowych i końcowych z wykorzystania dotacji celowej;
 • Weryfikacja i bieżąca analiza realizacji planu finansowego;
 • Monitorowanie stanu środków pochodzących z otrzymanych subwencji, dotacji i dofinansowań oraz ich rozliczanie;
 • Przygotowanie projektów odpowiedzi w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Finansów i Księgowości;
 • Bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum;
 • Prowadzenie spraw i archiwizacja dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Centrum.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego Centrum
 • Opracowywanie budżetu Centrum;

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne (mile widziane kursy z zakresu księgowości);
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów i księgowości;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość rachunkowości budżetowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętności analityczne
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • dobra znajomość pakietu Ms Office;
 • mile widziane roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów oraz w jednostkach budżetowych lub jednostkach z sektora finansów publicznych;
 • mile widziana: znajomość systemy finansowo-kadrowego enova365;
 • mile widziana: znajomość arkusza kalkulacyjnego na poziomie zawansowanym.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 2 czerwca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DKo_15_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie, pod nadzorem Dyrektora Departamentu Kontroli, kompleksowych kontroli / audytów Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie m.in:
  • prowadzonej przez Instytuty działalności (badawczo-rozwojowej, komercjalizacyjnej, komercyjnej, jak również obszarów administracji, kadr, zarządzania majątkiem, nadzoru nad oddziałami / spółkami),
  • formalno-prawnym (gospodarki finansowej, jakości pracy (przestrzegania regulaminów), prawidłowości realizacji zadań, jakości zarządzania);
 • przeprowadzanie kontroli / audytów przekrojowych, dotyczących wybranego zagadnienia/ procesu w kilku Instytutach jednocześnie;
 • przeprowadzanie kontroli / audytów oddziałów i zakładów należących do Instytutów;
 • przeprowadzenie kontroli / audytów tworzonych przez Instytuty spółek kapitałowych, jak również procesów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych (obejmowanie / nabywanie / zbywanie przez Instytuty akcji lub udziałów w spółkach);
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Centrum;
 • formułowanie zaleceń pokontrolnych / rekomendacji audytowych w zakresie zidentyfikowanych w trakcie kontroli nieprawidłowości lub nieefektywności procesów funkcjonujących w Instytutach / Centrum;
 • monitorowanie statusu i skuteczności podejmowanych przez Instytuty / Centrum czynności naprawczych lub usprawniających, adresujących zalecenia pokontrolne i rekomendacje audytowe;
 • udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków wpływających do Centrum;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane studia z zakresu Audytu i Kontroli (studia I lub II stopnia, studia podyplomowe, certyfikat zawodowy);
 • minimum 3 -letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku(mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
 • rozwinięte umiejętności analityczne, w tym wysoka sprawność pracy z dużą ilością danych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność realizowania wielu zadań;
 • dociekliwość i kompleksowość w ustalaniu faktycznych przyczyn zaobserwowanych podczas analizy danych anomalii / odchyleń;
 • wysoka samodzielność w prowadzeniu analiz i formułowaniu finalnych wniosków płynących z analiz;
 • znajomość ustawy O Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 •  rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R i ich komercjalizację we wszelkich formułach;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 6 czerwca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BFK_16_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie budżetu Centrum;
 • Organizowanie i nadzorowanie prac Biura Finansów i Księgowości
 • Zapewnienie kompletności oraz chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich operacji (zdarzeń) gospodarczych w księgach rachunkowych;
 • Weryfikacja i bieżąca analiza realizacji planu finansowego;
 • Monitorowanie stanu środków pochodzących z otrzymanych subwencji, dotacji i dofinansowań oraz ich rozliczanie;
 • Sporządzanie druków planistycznych oraz planu finansowego Centrum w układzie tradycyjnym i zadaniowym na dany rok budżetowy;
 • Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego;
 • Przygotowanie wewnętrznych i zewnętrznych przelewów w banku;
 • Rozliczanie i ewidencja przychodów oraz kosztów;
 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych;
 • Księgowanie dokumentów księgowych;
 • Udział w czynnościach niezbędnych do prawidłowego zamykania roku obrotowego w tym nadzór nad prawidłowym rozliczeniem inwentaryzacji;
 • Przygotowanie i udzielanie informacji na potrzeby prowadzonych audytów i kontroli;
 • Dochodzenie należności przy współpracy komórki merytorycznej i Biura Prawnego
 • Bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum;

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne (mile widziane kursy z zakresu księgowości);
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze budżetowania;
 • minimum roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność podejmowanie decyzji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • mile widziane roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów oraz w jednostkach budżetowych lub jednostkach z sektora finansów publicznych;
 • mile widziana znajomość systemy finansowo-kadrowego enova365;
 • mile widziana znajomość arkusza kalkulacyjnego na poziomie zawansowanym

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 25 maja 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: KGBTC/COT/03/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” jest w trakcie reorganizacji i wkrótce zostanie zastąpiony nowym instytutem, który będzie zajmował się oceną technologii, działając w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Naszym celem jest dostarczanie eksperckiej refleksji na temat uwarunkowań i skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli.

Zapraszamy do budowania wspólnie z nami, od podstaw nowej, unikatowej instytucji analityczno-badawczej oraz marki Centrum Oceny Technologii, łączącej pracę przy realizacji wyzwań badawczych ze swobodną kulturą pracy i realizacją misji publicznej charakterystyczną dla najlepszych państwowych instytucji. Pracując z nami masz szansę poznać ekspertów z obszaru najnowszych technologii oraz wziąć udział w innowacyjnym w skali świata procesie współpracy nauki z biznesem, przy bliskiej współpracy z ekspertami z Instytutów Łukasiewicza oraz Centrum Łukasiewicza.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

W ramach Twoich obowiązków będziesz realizował/a następujące zadania:

1.      Zarządzanie zespołem badawczym grupy badawczej w ramach struktury Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii

 • organizacja i planowanie prac zespołu badawczego;
 • nadzór nad definiowaniem nowych Programów Łukasiewicza;
 • wsparcie w analizach dotyczących strategicznych kierunków rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • nadzór nad realizowanymi projektami badawczymi;
 • identyfikowanie nowych potencjalnych projektów badawczych;
 • współpraca z ekspertami branżowymi, pozyskiwanie osób do realizacji projektów;

2.     Organizacja prac Grupy Badawczej w ramach struktury Sieci Łukasiewicz

 • reprezentowanie Grupy Badawczej Łukasiewicz wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • definiowanie i wdrażanie planów działalności, w tym planowanie liczby generowanych Wyzwań Łukasiewicza oraz zwiększania liczby projektów inicjowanych w ramach Wyzwań Łukasiewicza;
 • integracja ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikacja perspektywicznych kierunków badawczych i definiowanie agendy badawczej w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;

Ponadto:

 • wsparcie merytoryczne zespołu sprzedażowego w Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii;
 • koordynacja uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i organizacjami badawczymi będącymi partnerami strategicznymi Łukasiewicza w zakresie m.in. inicjowania wspólnych projektów badawczych;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżąca współpraca z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

Poszukujemy osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe, preferowane w stopniu doktora nauk technicznych;
 • posiadają 5-letnie doświadczenia zawodowe w sektorze badawczo-rozwojowym oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • posiadają ugruntowaną wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze Transformacja cyfrowa;
 • posiadają znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • cechuje bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • posiadają wiedzę na temat krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych i prac rozwojowych;
 • potrafią analitycznie i strategicznie myśleć;
 • potrafią realizować wiele zadań i projektów jednocześnie;
 •  lubią pracę w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • są nastawione na realizację celów;
 • nie boją się wyzwań i chcą tworzyć nową jakość zarządzania wiedzą na poziomie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znają biegle język angielski (poziom C1/C2)

Proponujemy Tobie:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej, gdzie będziesz miał samodzielne stanowisko pracy oraz możliwość tworzenia standardów współpracy w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • pracę pełną wyzwań i satysfakcji w tworzeniu nowej jakości koordynowania Grupy Badawczej z poziomu Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • możliwość poznania zagranicznych i krajowych ekspertów z obszaru najnowszych technologii i współpracy z nimi;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele;

Oczywiście oferujemy także:

 • wdrożenie do pracy w instytucie i na stanowisku koordynatora grupy badawczej;
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku koordynatora z uwzględnieniem konkretnej grupy badawczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30 kwietnia 2021 poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk aplikuj.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie www.orgmasz.pl

Nr ref.: KGBIM/COT/03/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” jest w trakcie reorganizacji i wkrótce zostanie zastąpiony nowym instytutem, który będzie zajmował się oceną technologii, działając w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Naszym celem jest dostarczanie eksperckiej refleksji na temat uwarunkowań i skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli.

Zapraszamy do budowania wspólnie z nami, od podstaw nowej, unikatowej instytucji analityczno-badawczej oraz marki Centrum Oceny Technologii, łączącej pracę przy realizacji wyzwań badawczych ze swobodną kulturą pracy i realizacją misji publicznej charakterystyczną dla najlepszych państwowych instytucji. Pracując z nami masz szansę poznać ekspertów z obszaru najnowszych technologii oraz wziąć udział w innowacyjnym w skali świata procesie współpracy nauki z biznesem, przy bliskiej współpracy z ekspertami z Instytutów Łukasiewicza oraz Centrum Łukasiewicza.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

W ramach Twoich obowiązków będziesz realizował/a następujące zadania:

1.      Zarządzanie zespołem badawczym grupy badawczej w ramach struktury Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii:

 • organizacja i planowanie prac zespołu badawczego;
 • nadzór nad definiowaniem nowych Programów Łukasiewicza;
 • wsparcie w analizach dotyczących strategicznych kierunków rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • nadzór nad realizowanymi projektami badawczymi;
 • identyfikowanie nowych potencjalnych projektów badawczych;
 • współpraca z ekspertami branżowymi, pozyskiwanie osób do realizacji projektów;

2.     Organizacja prac Grupy Badawczej w ramach struktury Sieci Łukasiewicz:

 • reprezentowanie Grupy Badawczej Łukasiewicz wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • definiowanie i wdrażanie planów działalności, w tym planowanie liczby generowanych Wyzwań Łukasiewicza oraz zwiększania liczby projektów inicjowanych w ramach Wyzwań Łukasiewicza;
 • integracja ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikacja perspektywicznych kierunków badawczych i definiowanie agendy badawczej w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;

Ponadto:

 • wsparcie merytoryczne zespołu sprzedażowego w Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii;
 • koordynacja uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i organizacjami badawczymi będącymi partnerami strategicznymi Łukasiewicza w zakresie m.in. inicjowania wspólnych projektów badawczych;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżąca współpraca z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

Poszukujemy osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe, preferowane w stopniu doktora nauk technicznych
 • posiadają 5-letnie doświadczenia zawodowe w sektorze badawczo-rozwojowym oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • posiadają ugruntowaną wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze Inteligentna i czysta mobilność;
 • posiadają znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • cechuje bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • posiadają wiedzę na temat krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych i prac rozwojowych;
 • potrafią analitycznie i strategicznie myśleć;
 • potrafią realizować wiele zadań i projektów jednocześnie;
 • lubią pracę w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • są nastawione na realizację celów;
 • nie boją się wyzwań i chcą tworzyć nową jakość zarządzania wiedzą na poziomie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znają biegle język angielski (poziom C1/C2)

Proponujemy Tobie:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej, gdzie będziesz miał samodzielne stanowisko pracy oraz możliwość tworzenia standardów współpracy w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • pracę pełną wyzwań i satysfakcji w tworzeniu nowej jakości koordynowania Grupy Badawczej z poziomu Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • możliwość poznania zagranicznych i krajowych ekspertów z obszaru najnowszych technologii i współpracy z nimi;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele;

Oczywiście oferujemy także:

 • wdrożenie do pracy w instytucie i na stanowisku koordynatora grupy badawczej;
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku koordynatora z uwzględnieniem konkretnej grupy badawczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30 kwietnia 2021 poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk aplikuj.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie www.orgmasz.pl

Nr ref.: KGBZ/COT/03/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” jest w trakcie reorganizacji i wkrótce zostanie zastąpiony nowym instytutem, który będzie zajmował się oceną technologii, działając w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Naszym celem jest dostarczanie eksperckiej refleksji na temat uwarunkowań i skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli.

Zapraszamy do budowania wspólnie z nami, od podstaw nowej, unikatowej instytucji analityczno-badawczej oraz marki Centrum Oceny Technologii, łączącej pracę przy realizacji wyzwań badawczych ze swobodną kulturą pracy i realizacją misji publicznej charakterystyczną dla najlepszych państwowych instytucji. Pracując z nami masz szansę poznać ekspertów z obszaru najnowszych technologii oraz wziąć udział w innowacyjnym w skali świata procesie współpracy nauki z biznesem, przy bliskiej współpracy z ekspertami z Instytutów Łukasiewicza oraz Centrum Łukasiewicza.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • reprezentowanie Grup Badawczych Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • definiowanie i wdrażanie planów działalności, w tym w ramach zwiększenia liczby generowanych Wyzwań i potencjału odpowiedzi na Wyzwania Łukasiewicza oraz zwiększenia liczby projektów inicjowanych w ramach Wyzwań Łukasiewicza;
 • integracja ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikacja perspektywicznych kierunków badawczych i definiowanie agendy badawczej w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • wsparcie w definiowaniu i koordynacja prac Grupy Badawczej Łukasiewicza w ramach Programów Łukasiewicza;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i organizacjami badawczymi będącymi partnerami strategicznymi Łukasiewicza w zakresie m.in. inicjowania wspólnych projektów badawczych;
 • koordynacja uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżąca współpraca z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Lidera Grup Badawczych Łukasiewicza;
 • wsparcie merytoryczne zespołu sprzedażowego w Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii.

Poszukujemy osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe, preferowane w stopniu doktora nauk technicznych;
 • posiadają 5-letnie doświadczenia zawodowe w sektorze badawczo-rozwojowym oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • posiadają ugruntowaną wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze zdrowia;
 • posiadają znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • cechuje bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • posiadają wiedzę na temat krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych i prac rozwojowych;
 • potrafią analitycznie i strategicznie myśleć;
 • potrafią realizować wiele zadań i projektów jednocześnie;
 • lubią pracę w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • są nastawione na realizację celów;
 • nie boją się wyzwań i chcą tworzyć nową jakość zarządzania wiedzą na poziomie Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znają biegle język angielski  (poziom C1/C2).

Proponujemy Tobie:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej, gdzie będziesz miał samodzielne stanowisko pracy oraz możliwość tworzenia standardów współpracy w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • pracę pełną wyzwań i satysfakcji w tworzeniu nowej jakości koordynowania Grupy Badawczej z poziomu Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • możliwość poznania i współpracy z zagranicznymi i krajowymi ekspertami z obszaru najnowszych technologii;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele.

Oczywiście oferujemy także:

 • wdrożenie do pracy w instytucie i na stanowisku Koordynatora Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku koordynatora z uwzględnieniem konkretnej grupy badawczej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30 kwietnia 2021 poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk aplikuj.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie www.orgmasz.pl

Nr ref.: GSB/COT/03/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” jest w trakcie reorganizacji i wkrótce zostanie zastąpiony nowym instytutem, który będzie zajmował się oceną technologii, działając w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Naszym celem jest dostarczanie eksperckiej refleksji na temat uwarunkowań i skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli.

Zapraszamy do budowania wspólnie z nami, od podstaw nowej, unikatowej instytucji analityczno-badawczej oraz marki Centrum Oceny Technologii, łączącej pracę przy realizacji wyzwań badawczych ze swobodną kulturą pracy i realizacją misji publicznej charakterystyczną dla najlepszych państwowych instytucji. Pracując z nami masz szansę poznać ekspertów z obszaru najnowszych technologii oraz wziąć udział w innowacyjnym w skali świata procesie współpracy nauki z biznesem, przy bliskiej współpracy z ekspertami z Instytutów Łukasiewicza oraz Centrum Łukasiewicza.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie ofertą Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
 • Integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z potencjałem Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i potrzebami rynku;
 • Projektowanie i prowadzenie badań i analiz w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
 • Nadzór merytoryczny nad pracami badawczo-analitycznymi w zakresie Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
 • Udział w pracach koncepcyjnych i koordynacji badań realizowanych na potrzeby oceny technologii, w tym: praca nad koncepcją badawczą, narzędziami badawczymi, współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • Śledzenie i analiza zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych megatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę i państwo;
 • Sporządzanie raportów, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy własnej i pracy zespołu;
 • Prezentowanie wyników prowadzonych badań i analiz.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk społecznych i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie wyższe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo- rozwojowym, w tym wymagany udział w realizacji projektów badawczych;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (np. na stanowisku kierownika projektu, kierownika komórki);
 • Doświadczenie zawodowe i/lub naukowe w obszarze zagadnień związanych ze zrównoważoną gospodarką i energią;
 • Bardzo dobra znajomość metodologii jakościowych i ilościowych badań społecznych;
 • Dobra znajomość programów do analizy danych ilościowych i/lub jakościowych;
 • Wysokie umiejętności analityczne;
 • Umiejętność myślenia strategicznego;
 • Znajomość języka angielskiego – min. poziom B2/C1;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra organizację pracy własnej, wysoko rozwinięta komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność realizowania wielu zadań i projektów jednocześnie.

Dodatkowe atuty:

 • Kwalifikacje związane z obszarem zrównoważonej gospodarki i energii;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań foresightowych.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • List motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30.04.2021 poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk aplikuj.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie www.orgmasz.pl

Nr ref.: CŁ_DSo_14_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w tworzeniu krótko – i długoterminowych strategii Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • współtworzenie projektów planów i sprawozdań z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz;
 • współudział w realizowaniu celów wyznaczonych w planach działalności Centrum Łukasiewicz i planach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • obsługa zadań związanych z zatwierdzaniem statutów oraz regulaminów organizacyjnych instytutów;
 • obsługa procesów dotyczących organów instytutów Sieci;
 • wykonywanie zadań wynikających z uprawnień Prezesa Centrum Łukasiewicz w zakresie rozporządzania przez instytuty Sieci majątkiem trwałym;
 • obsługa procesów związanych z nadzorem nad spółkami instytutów Sieci;
 • współpraca z Radą Centrum i Kolegium Doradców
 • tworzenie sprawozdań i raportów z obszaru właściwości Departamentu;
 • bieżąca współpraca z urzędami centralnej administracji rządowej;
 • współtworzenie rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu nadzoru nad instytutami Sieci;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Łukasiewicz oraz instytutami Sieci;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse, zarządzanie);
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • mile widziane znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz, kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o rachunkowości);
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji ustnej i pisemnej;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na cel i jego skuteczną realizację;
 • bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 27 kwietnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_13_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie oraz obsługa potencjalnych klientów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • przygotowywanie i prezentacja ofert dla klientów;
 • utrzymywanie i rozwój współpracy z klientami i partnerami biznesowymi Instytutów Sieci oraz Centrum;
 • reprezentowanie Sieci podczas konferencji i targów branżowych;
 • raportowanie kadrze zarządzającej o trendach i obserwowanych potrzebach klientów oraz perspektywach rynków;
 • bieżąca ścisła współpraca z Instytutami Sieci (możliwa praca w terenie) oraz innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w rozwoju biznesu;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe  w obszarze sprzedaży, rozwoju biznesu lub pokrewnych;
 • mile widziana wiedza w zakresie zarządzania sprzedażą produktów i usług;
 • mile widziane doświadczenie w obszarze sprzedaży usług i produktów z dziedziny nowoczesnych technologii;
 • doświadczenie w zakresach: zarządzanie projektami, tworzenie strategii, planowanie, itp.;
 • wysoka motywacja i nastawienie na realizację celu;
 • wysokie umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy zespołowej i budowania relacji z klientami;
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • umiejętność organizacji pracy pod presją czasu;
 • profesjonalizm, współpraca i innowacyjność w realizacji zadań;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 21 kwietnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_12_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie Departamentu w obszarze komercjalizacji wyników prac B+R;
 • wsparcie Departamentu w tworzeniu ekosystemu dla startupów w Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wsparcie Departamentu w obszarze ochrony i zarządzania własnością intelektualną Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu komercjalizacji;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie komercjalizacji i sprzedaży.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w zakresie ochrony własności intelektualnej w sektorze publicznym lub prywatnym;
 • znajomość metod komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej (spin-offs, licencjonowanie, itp.);
 • doświadczenie we współpracy ze środowiskiem związanym z prowadzeniem prac B+R, tworzeniem innowacji i komercjalizacją w sektorze publicznym lub prywatnym;
 • komunikatywność;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone działania;
 • umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym;
 • gotowość do rozwoju osobistego i uczenia się;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, zdolności perswazyjne;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w tym znajomość Excel.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 14 kwietnia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DKo_11_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie, pod nadzorem Dyrektora Departamentu Kontroli, kompleksowych kontroli / audytów Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie m.in:
  • prowadzonej przez Instytuty działalności (badawczo-rozwojowej, komercjalizacyjnej, komercyjnej, jak również obszarów administracji, kadr, zarządzania majątkiem, nadzoru nad oddziałami / spółkami),
  • formalno-prawnym (gospodarki finansowej, jakości pracy (przestrzegania regulaminów), prawidłowości realizacji zadań, jakości zarządzania);
 • przeprowadzanie kontroli / audytów przekrojowych, dotyczących wybranego zagadnienia/ procesu w kilku Instytutach jednocześnie;
 • przeprowadzanie kontroli / audytów oddziałów i zakładów należących do Instytutów;
 • przeprowadzenie kontroli / audytów tworzonych przez Instytuty spółek kapitałowych, jak również procesów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych (obejmowanie / nabywanie / zbywanie przez Instytuty akcji lub udziałów w spółkach);
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Centrum;
 • formułowanie zaleceń pokontrolnych / rekomendacji audytowych w zakresie zidentyfikowanych w trakcie kontroli nieprawidłowości lub nieefektywności procesów funkcjonujących w Instytutach / Centrum;
 • monitorowanie statusu i skuteczności podejmowanych przez Instytuty / Centrum czynności naprawczych lub usprawniających, adresujących zalecenia pokontrolne i rekomendacje audytowe;
 • udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków wpływających do Centrum;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane studia z zakresu Audytu i Kontroli (studia I lub II stopnia, studia podyplomowe, certyfikat zawodowy);
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze audytu lub kontroli (mile widziane doświadczenie zawodowe w podmiotach sfery publicznej);
 • rozwinięte umiejętności analityczne, w tym wysoka sprawność pracy z dużą ilością danych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność jednoczesnej realizacji wielu zadań;
 • dociekliwość i kompleksowość w ustalaniu faktycznych przyczyn zaobserwowanych podczas analizy danych anomalii / odchyleń;
 • wysoka samodzielność w prowadzeniu analiz i formułowaniu finalnych wniosków płynących z tych analiz;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R i ich komercjalizację we wszelkich formułach;
 • atrakcyjną ofertę benefitów ( opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 31 marca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_10_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką,
a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza rynku, działań konkurencji oraz trendów rozwojowych w zakresie technologicznym na rynku krajowym i europejskim;
 • kształtowanie i zarządzanie portfelem produktów komercjalizacyjnych realizowanych w Instytutach Sieci;
 • optymalizacja przebiegu procesów w obszarze komercjalizacji, zarówno w Centrum, jak i w poszczególnych Instytutach Łukasiewicza oraz u ich kontrahentów;
 • inicjowanie współpracy naukowców z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego Instytutów Sieci do celów komercjalizacyjnych;
 • tworzenie, promocja, sprzedaż i realizacja dedykowanych przedsiębiorcom usług i produktów;
 • pozyskiwanie i obsługa merytoryczna zewnętrznego finansowania w celu usprawniania i rozwoju procesów komercjalizacji;
 • pozyskiwanie i obsługa merytoryczna zewnętrznego finansowania realizacji działalności rozwojowej i wdrożeniowej;
 • poszukiwanie synergii produktów, usług, technologii i wiedzy pomiędzy Instytutami Łukasiewicza dla celów komercjalizacyjnych;
 • koordynowanie i nadzór nad opracowywaniem i prowadzeniem strategii sprzedażowej i związanej z tym strategii marketingu produktu dla całego Łukasiewicza;
 • koordynowanie procesem transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz moderowanie i koordynowanie procesu ich przepływu wewnątrz Sieci;
 • koordynowanie i nadzór nad komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, lub know-how związanego z tymi wynikami;
 • współpraca wewnątrz Sieci oraz z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R
 • prowadzenie w ramach Platformy Kompetencji „Komercjalizacja” zasobów ludzkich z dziedziny komercjalizacji w Instytutach Łukasiewicz, wraz z nadaniem kierunku strategicznego i powołaniu zespołów z istniejących kadr, w celu wypracowywania procesów i narzędzi do użytku w całej Sieci;
 • nadzór nad zawieraniem umów o współpracy z uczelniami w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • identyfikowanie i przewidywanie potrzeb rynku w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym na potrzeby strategii i dostosowywania celów Sieci do potrzeb rynku;
 • bieżąca i ścisła współpraca z Instytutami Sieci oraz innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie sprzedaży i komercjalizacji;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum i Sieci, w tym w szczególności analiz, informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu rozwoju i przypisanych zadań;
 • koordynowanie prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • kreowanie atmosfery w zespole sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wiceprezesa ds. Finansów i Komercjalizacji oraz pozostałych Przedstawicieli Kierownictwa Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane nauki ścisłe);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (w tym 3 lata doświadczenia w pracy w obszarze sprzedaży i komercjalizacji będzie dodatkowym atutem);
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
 • bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na projekty B+R, komercjalizację i inwestowanie w projekty naukowe;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe z obszaru styku biznesu i podmiotów sfery publicznej;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na kluczowych stanowiskach w instytucjach takiego typu, jak: fundusze VC, NCBiR, ARP, GPW;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w branży inżynierskiej;
 • umiejętność wyznaczanie celów i egzekwowana ich osiągania od podległych pracowników;
 • praktyczna wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • mile widziane doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług profesjonalnych w tym komercjalizacji produktów lub usług;
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami i produktem na różnym poziomie zaawansowania w środowisku krajowym i europejskim oraz znajomość metodyk w tym obszarze;
 • umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne i organizacyjne;
 • umiejętność tworzenia długoterminowej wizji rozwoju produktów lub usług z pracą operacyjną;
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacji procesów;
 • mile widziana znajomość rynku badań;
 • umiejętność zarządzania w strukturze macierzowej wraz z podmiotami posiadającymi odrębną osobowość prawną w celu realizacji KPI;
 • rozwinięte umiejętności: komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji biznesowych;
 • duża energiczność i odpowiedzialność ;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, perswazyjne oraz asertywnych zachowań;
 • umiejętność budowania wartości oferty produktowej;
 • umiejętność analizy efektywności oraz skuteczności wdrażanych rozwiązań;
 • silna motywacja do działania, zaangażowanie i orientacja na realizację celów;
 • wysoko rozwinięta umiejętność adaptacji do pracy w zmiennych warunkach (zmiana priorytetów, presja czasu);
 • umiejętność organizowania procesu sprzedaży i budowania długoterminowych relacji z kontrahentami Sieci;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz oprogramowania do zarządzania procesowego;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego);
 • wysoka kultura biznesowa i osobista.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R i ich komercjalizację we wszelkich formułach;
 • atrakcyjną ofertę benefitów ( opieka medyczna, ubezpieczenie na życie).

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 marca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BFK_09_2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych;
 • dekretacja i księgowanie dokumentów zakupowych, delegacji, not księgowych;
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz monitorowanie wykonania budżetu
 • księgowanie list płac oraz uzgadnianie rozrachunków wobec pracowników, ZUS i US,PFRON;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji;
 • sporządzanie sprawozdania F-03;
 • współpraca w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji planu finansowego Centrum;
 • udział w przygotowaniu i sporządzaniu sprawozdania finansowego Centrum;
 • bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne, mile widziane studia podyplomowe z rachunkowości;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • dobra znajomość pakietu Ms Office;
 • mile widziane: znajomość systemu księgowego ENOVA.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 23 marca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji. Poszukujemy osoby, którą cechuje samodzielność, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, sprawna współpraca w zespole i determinacja w realizacji celów.

Opis stanowiska pracy:

 • Sporządzanie wniosków o płatność i raportów finansowych, w tym analiza i ocena formalno-rachunkowa wydatków (m.in.: sprawdzanie wszystkich dowodów księgowych związanych z projektem, angażowaniem personelu, uczestników)
 • Bieżącą współpracę z instytucjami finansującymi, koordynacja audytów zewnętrznych
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym: m. in.:
 • Monitorowanie zmian, aneksowanie umowy projektu, weryfikacja planu budżetowego projektu, itp.)
 • Koordynacja prac związanych ze sprawozdawczością projektu
 • Nadzór nad zgodnością realizacji projektu zgodnie z zasadami konkursu oraz obowiązującymi przepisami prawa
 • Koordynacja prac związanych przygotowaniem dokumentacji do kontroli
 • Weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków oraz dostępności środków w budżecie projektu

Wymagania:

 • Osoby dynamicznej i samodzielnej posiadającej umiejętność współpracy
 • Co najmniej 2- letniego doświadczenia w rozliczaniu środków z Unii Europejskiej (zwłaszcza z Regionalnych Programów Operacyjnych) oraz Programów Krajowych (projekty inwestycyjne, projekty badawczo-rozwojowe)
 • Umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu
 • Odpowiedzialności i samodzielności
 • Profesjonalizmu i zaangażowania w realizacji zadań
 • Biegłej obsługi komputera, w tym Pakietu MS Office a w szczególności Excel

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami finansującymi projekty np. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, MNiSW, NCN, NCBiR, instytucje europejskie
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Pracę w młodym zespole.
 • Dogodną lokalizację oraz komfortowe warunki pracy.
 • Możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w terminie do 19.03.2021r. na adres: praca@pimot.lukasiewicz. gov.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Informujemy, że Administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 . Zgodnie z art. 50.4  ustawy z dnia 21 lutego 2019r o Sieci Badawczej Łukasiewicz (DZ.U. 2019 poz. 534) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Nr ref.: CŁ_DBI_08_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja prac Zespołu Gospodarzy Wyzwań Łukasiewicza;
 • wsparcie w koordynacji działań Łukasiewicza w generowaniu nowych projektów;
 • aktywna identyfikacja partnerów biznesowych dla projektów B+R;
 • aktywna współpraca z Grupami Badawczymi Łukasiewicza;
 • wsparcie w koordynacji procesu przyznawania dotacji celowych;
 • prowadzenie kalendarzy wydarzeń związanych z generowaniem pomysłów na projekty;
 • monitoring źródeł finansowania projektów;
 • koordynowanie obiegu dokumentacji inicjującej projekty;
 • bieżące administrowanie rejestrami inicjatyw projektowych oraz wsparcie w prowadzeniu portfela projektów Sieci Łukasiewicz;
 • zbieranie informacji wewnątrz Łukasiewicza, przygotowywanie analiz i zestawień;
 • monitoring i bezpośrednie wsparcie wybranych projektów;
 • wsparcie w organizacji systemu zarządzania infrastrukturą badawczą Sieci Łukasiewicz;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • roczne doświadczenie zawodowe (mile widziane w obszarze B+R);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Forms;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 28 lutego 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DBI_07_2021

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowopowstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja spotkań naukowców Łukasiewicza w formie paneli projektowych;
 • zapewnienie technicznego wsparcia w trakcie spotkań, w tym organizacja rejestracji uczestników i przygotowanie materiałów;
 • prowadzenie rejestrów inicjatyw projektowych w Sieci;
 • prowadzenie kalendarzy wydarzeń związanych z generowaniem pomysłów na projekty;
 • monitoring źródeł finansowania projektów;
 • prowadzenie rejestru infrastruktury badawczej Łukasiewicza;
 • prowadzenie bazy potencjału kadry badawczej Łukasiewicza;
 • obieg dokumentacji związany z inwestycjami w aparaturę badawczą;
 • przygotowanie materiałów informacyjnych;
 • prowadzenie akcji informacyjnych wewnątrz Łukasiewicza oraz z partnerami biznesowymi;
 • wsparcie w tworzeniu analiz potencjału badawczego Łukasiewicza oraz aktualnie realizowanych projektów;
 • zbieranie informacji wewnątrz Łukasiewicza, przygotowywanie analiz i zestawień
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne) lub wykształcenie średnie i 2 letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2 letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane w obszarze B+R);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Forms;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 28 lutego 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DKPR_06_2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie i koordynacja działań informacyjno-promocyjnych Centrum Łukasiewicz oraz działań w zakresie komunikacji społecznej, tworzenia wizerunku, budowania pozycji marki
  i świadomości społecznej, jak również w zakresie konferencji i wydarzeń medialnych organizowanych przez Centrum;
 • prowadzenie biura prasowego – kontakt z dziennikarzami, organizacja i prowadzenie konferencji prasowych itp.;
 • reprezentowanie Centrum podczas spotkań i konferencji;
 • opracowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnej Centrum;
 • opracowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych dla mediów – artykuły, komunikaty prasowe;
 • bieżące tworzenie informacji na temat działalności Centrum;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych (strony www, newslettery, ulotki, foldery reklamowe, reklamy prasowe), również przy współpracy z agencjami reklamowymi i drukarniami;
 • przygotowywanie zestawień i prezentacji na potrzeby Centrum;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w zakresie komunikacji społecznej i wizerunku Centrum;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa/Kierownictwo Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie marketingu, zarządzania, public relations lub inne humanistyczno-społeczne;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z komunikacją i PR (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek), w tym minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku rzecznika prasowego albo pracy dziennikarskiej i prezenterskiej;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie w tworzeniu i koordynacji projektów w zakresie komunikacji społecznej, tworzenia wizerunku, budowania pozycji i świadomości społecznej marki;
 • doświadczenie w wystąpieniach publicznych;
 • znajomość zasad funkcjonowania mediów i przepływu informacji;
 • bardzo dobre rozeznanie w rynku mediów;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobrze rozwinięta umiejętność pisania tekstów, artykułów;
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera, zwłaszcza edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • dokładność, skrupulatność, inicjatywa i zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu organizacji od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 23 lutego 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_DK_05_2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie Departamentu w obszarze komercjalizacji wyników prac B+R;
 • wsparcie Departamentu w tworzeniu ekosystemu dla startupów w Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wsparcie Departamentu w działaniach marketingowych i sprzedażowych;
 • przygotowywanie danych sprawozdań i analiz;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu komercjalizacji;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie komercjalizacji i sprzedaży.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie we współpracy ze środowiskiem związanym z prowadzeniem prac B+R oraz tworzeniem innowacji w sektorze publicznym lub prywatnym;
 • znajomość mechanizmów komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • praktyczna umiejętność stosowania technik sprzedażowych;
 • zainteresowanie tematyką związaną z tworzeniem startupów;
 • komunikatywność;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone działania;
 • umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym;
 • gotowość do rozwoju osobistego i uczenia się;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, asertywność, zdolności perswazyjne;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w tym znajomość Excel.2

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 19 lutego 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_BKP_04_2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i realizacja szkoleń oraz efektywne zarządzanie budżetem szkoleniowym;
 • przygotowanie oraz wdrożenie projektów dedykowanych rozwojowi pracowników, tj. systemu ocen wyników pracy i kompetencji pracowników oraz planowania na tej podstawie doskonalenia kompetencji;
 • koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy;
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych i onboardingowych nowozatrudnionych pracowników Centrum;
 • sporządzanie sprawozdań i raportów
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w szczególności prowadzenie teczek akt osobowych, ewidencji czasu pracy pracowników, urlopów, zwolnień lekarskich;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
 • ewidencja, nadzór terminowości badań lekarskich i szkoleń bhp;
 • administrowanie ZFŚS, wdrożenie benefitów pracowniczych oraz PPK;
 • opracowywanie i nowelizacja wewnętrznych procedur w zakresie prac Biura Kadr i Płac Centrum Łukasiewicz;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy;
 • wspieranie menedżerów przez doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
 • przygotowywanie raportów i analiz w zakresie personalnym.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i zarządzania zasobami ludzkimi takich jak: rekrutacja, wprowadzanie nowych pracowników do organizacji, aktualizacja opisów stanowisk, systemy ocen i motywowania pracowników;
 • bardzo dobra znajomości przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel;
 • mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego Enova oraz Płatnika;
 • mile będzie widziane doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych;
 • doświadczenie i umiejętność pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach, efektywnego zarządzania zmianami;
 • zdolności szybkiego przyswajania wiedzy;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, benefity na atrakcyjnych warunkach;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 8 lutego 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_BFK_03_2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych;
 • dekretacja i księgowanie dokumentów zakupowych, delegacji, not księgowych;
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz monitorowanie wykonania budżetu
 • Księgowanie list płac oraz uzgadnianie rozrachunków wobec pracowników, ZUS i US,PFRON;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji;
 • sporządzanie sprawozdania F-03;
 • współpraca w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji planu finansowego Centrum;
 • uzgadnianie zapisów księgowych w celu bieżącego monitoringu wydatkowania budżetu;
 • bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

Wymagania dla kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia);
 • min roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości,
 • znajomość systemu ENOVA;
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych osób prawnych;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi programów finansowo-księgowych;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 4 marca 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_DR_02_2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie i testowanie scenariuszy optymalizacji procesowej w Sieci;
 • analiza i modelowanie procesów w Sieci;
 • wdrażanie usprawnień procesowych w Sieci;
 • tworzenie i rozwój metodyki modelowania i usprawniania procesów w Sieci
 • kontroling procesowy w Sieci;
 • sporządzanie zestawień, raportów, prezentacji i analiz;
 • aktywna współpraca z Instytutami Sieci oraz Departamentami i Biurami Centrum;
 • uczestnictwo w budowie systemów obiegu dokumentów i spraw.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie;
 • znajomość notacji mapowania procesów, w tym w szczególności BPMN 2.0;
 • umiejętność identyfikacji procesów, ich mapowania i budowania modeli symulacyjnych; testowania scenariuszy zmian
 • umiejętność przeprowadzania wywiadów procesów;
 • co najmniej roczne doświadczenie w tworzeniu architektury procesowej;
 • Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania do mapowania procesów (dodatkowym atutem będzie znajomość takiego oprogramowania jak: IGrafx);
 • dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Zdolności szybkiego przyswajania wiedzy;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 28 stycznia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_DR_37_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.
Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączają się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie i opiniowanie dokumentacji, regulacji, rekomendacji, wytycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Współudział w tworzeniu i wdrożeniu strategii cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Określenie standardów organizacyjnych oraz technicznych w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Prowadzenie projektów związanych z cyberbezpieczeństwem;
 • Projektowanie i zarządzanie infrastrukturą IT związaną z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa
 • Podniesienie świadomości i poziomu stosowania dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa przez pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Udział i wsparcie prowadzonych projektów w Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz proponowanie adekwatnych środków i metod zabezpieczeń
 • Analiza incydentów bezpieczeństwa i monitorowanie działań naprawczych w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Przygotowanie organizacji do wdrożenia normy ISO 27001
 • Opracowywanie raportów i wyników analiz dotyczących obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wymagania:

 • Wymagania (wykształcenie; doświadczenie zawodowe, kluczowe kompetencje, uprawnienia. Ponadto predyspozycje, cechy osobowe, postawa (kompetencje “miękkie”).
 • Wykształcenie wyższe informatyczne (mile widziana specjalizacja w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego)
 • Doświadczenie w budowaniu struktur organizacyjnych dotyczących zarządzania obszarem bezpieczeństwa IT w rozproszonych organizacjach
 • Bardzo dobra znajomość standardów, wytycznych i dobrych praktyk z obszaru cyberbezpieczeństwa
 • Umiejętność tworzenia polityk i procedur w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami wdrożeniowymi lub organizacyjnymi związanymi z cyberbezpieczeństwem
 • Umiejętność analizy zdarzeń w systemach bezpieczeństwa, znajomość systemów monitorowania sieci;
 • Znajomość technik i narzędzi do wykrywania zagrożeń i podatności systemów
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury opartej o Windows Server, AD, Azure AD
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu bezpiecznych sieci korporacyjnych
 • Znajomości metod zapobiegania zagrożeniom i atakom sieciowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • Znajomość normy ISO 27001 – bezpieczeństwo informacji i ISO 22301 – ciągłość działania

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w budowie nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 19 stycznia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_BKiP_32_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością sporządzanych dokumentów oraz kontrola ich prawidłowego obiegu;
 • udział w przygotowaniu planu finansowego Centrum w zakresie dotyczącym zadań Biura Kadr i Płac;
 • sporządzanie i administrowanie dokumentacją pracowniczą związaną ze stosunkiem pracy oraz innymi formami zatrudnienia;
 • bieżące wsparcie kadry kierowniczej w procesie zarządzania i komunikacji wewnętrznej;
 • promowanie dobrych praktyk dotyczących zarządzania kadrami i współtworzenie kultury organizacyjnej Centrum;
 • sporządzanie oraz aktualizacja istniejących procedur kadrowych oraz regulaminów;
 • prowadzenie polityki socjalnej w Centrum, w szczególności prowadzenie obsługi pracowników i osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatków oraz PFRON;
 • realizacja polityki płacowej w Centrum w zakresie zapewnienia prawidłowego naliczenia wynagrodzeń w świetle obowiązujących przepisów i regulaminów wewnętrznych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących danych osobowych pracowników i współpracowników Centrum w zakresie zadań Biura;
 • koordynowanie archiwizacji dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • koordynowanie prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • wykonywane innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego;
 • bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane: ekonomia, nauki społeczne, zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • znajomość ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;
 • praktyczna znajomość prawa pracy oraz zasad rozliczania umów cywilnoprawnych;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • skrupulatność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • umiejętność budowania dobrych relacji z innymi i proaktywne podejście;
 • mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego „Enova” oraz programu Płatnik;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word).

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 4 stycznia 2021 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_DKPR_06_2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie procesem transferu wiedzy do gospodarki i wewnątrz Sieci;
 • koordynowanie i nadzór nad komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, lub know-how związanego z tymi wynikami;
 • współpraca wewnątrz Sieci oraz z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie komercjalizacji;
 • nadzór nad zawieraniem umów o współpracy z partnerami w zakresie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
 • poszukiwanie synergii produktów, technologii i wiedzy pomiędzy Instytutami Sieci;
 • bieżąca ścisła współpraca z Instytutami Sieci oraz innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie sprzedaży i komercjalizacji;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.
 • inicjowanie współpracy naukowców z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego Instytutów Sieci;
 • optymalizacja przebiegu procesów w obszarze komercjalizacji.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze sprzedaży
  i komercjalizacji;
 • rozwinięte umiejętności menedżerskie (minimum 2-letnie doświadczenie
  w zarządzaniu zespołem);
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i produktem na różnym poziomie zaawansowania w środowisku krajowym i europejskim oraz znajomość metodyk w tym obszarze;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii rozwoju usług profesjonalnych;
 • umiejętność zarządzania w strukturze macierzowej;
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania
  i podtrzymywania relacji biznesowych;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, perswazyjne oraz asertywnych zachowań;
 • umiejętność analizy efektywności oraz skuteczności wdrażanych rozwiązań;
 • silna motywacja do działania, zaangażowanie i orientacja na realizację celów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysoka kultura biznesowa i osobista.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 25 grudnia 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_DR_35_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, wdrażaniem oraz utrzymaniem systemów i usług informatycznych w Łukasiewiczu;
 • tworzenie i doskonalenie architektury korporacyjnej w Łukasiewiczu, w szczególności architektury danych oraz aplikacji;
 • nadzór i koordynacja prac w zakresie analizy procesów biznesowych i definiowania wynikających z nich wymagań dla systemów IT;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej na potrzeby wdrożeń systemów IT;
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego i funkcjonalnego użytkownikom usług informatycznych Łukasiewicza;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum i Łukasiewicza, w tym w szczególności analiz, informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu rozwoju i przypisanych zadań;
 • koordynowanie prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • bieżąca współpraca z Instytutami, innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie rozwoju;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki informatyczne);
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w organizacji IT w obszarze związanym z projektowaniem, rozwojem oraz utrzymywaniem rozwiązań informatycznych;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą;
 • doświadczenie w obszarze definiowania strategii, planowania rozwoju oraz transformacji organizacji;
 • umiejętność tworzenia krótko i długoterminowych planów rozwojowych;
 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami, zarówno zwinnych (np. SCRUM) jak i formalnych);
 • znajomość dobrych praktyk zarządzania usługami informatycznymi i procesami IT, np. ITIL, COBIT;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienia na realizację celów;
 • umiejętność analitycznego, technicznego i strategicznego myślenia;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność delegowania zadań i uprawnień;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • rozwinięte umiejętności komunikacji, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
 • wysoka kultura biznesowa.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w analizie, projektowaniu oraz wytwarzaniu złożonych systemów oprogramowania i infrastruktury oraz w zarządzaniu usługami IT;
 • doświadczenie w projektach dla sektora publicznego oraz w środowisku o złożonej, rozproszonej strukturze;
 • praktyczna wiedza z zakresu inżynierii wymagań oraz inżynierii oprogramowania;
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem architektury korporacyjnej, np. w oparciu o TOGAF lub Siatkę Zachmana.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 25 grudnia 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_DBI_34_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie w planowaniu działań badań naukowych i prac rozwojowych Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wsparcie w budowaniu długookresowych strategii działania Sieci Badawczej Łukasiewicz w obszarze badań;
 • wsparcie w zarządzaniu portfelem projektów badawczych oraz zarządzaniu zmianą w projektach;
 • wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą badawczą Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • koordynacja Wyzwań Łukasiewicza;
 • koordynacja prac Grup Badawczych Łukasiewicza i definiowanie planów działalności
 • koordynacja prac nad definiowaniem Programów Badawczych Łukasiewicza;
 • zarządzanie budżetami i rozliczaniem projektów badawczych oraz sprawozdawczością w tym obszarze;
 • wsparcie we wdrażaniu i rozwoju narzędzi wspomagających zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą w projektach;
 • wsparcie w monitoringu krajowych i zagranicznych programów badawczych;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • koordynacja prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (techniczne);
 • 5-letnie doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w pracy w jednostce prowadzącej badania naukowe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • doświadczenie w formułowaniu strategii badawczych, planów rozwoju lub kierunków badawczych dla zespołu lub jednostki prowadzącej badania;
 • znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych;
 • doświadczenie w roli kierownika projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i/lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazków chronionych patentami;
 • bycie laureatem nagród krajowych z obszaru badań i/lub innowacji;
 • autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy JCR;
 • członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach technicznych;
 • doświadczenie w pracy z zagranicznej jednostce prowadzącej badania naukowe;
 • doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 24 grudnia 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_DBI_33_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie działań badań naukowych i prac rozwojowych Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • budowanie długookresowych strategii działania Sieci Badawczej Łukasiewicz w obszarze badań;
 • zarządzanie portfelem projektów badawczych oraz zarządzanie zmianą w projektach;
 • koordynacja współpracy międzynarodowej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • koordynacja współpracy z ministerstwami i agencjami rządowymi odpowiedzialnymi za badania i innowacje, zwłaszcza w zakresie przygotowania perspektywy finansowej 2021-2027;
 • koordynacja prac nad inicjowaniem nowych projektów badawczych i innowacyjnych, w tym
  z zakresu infrastruktury badawczej;
 • zarządzanie infrastrukturą badawczą Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym: monitoring, planowanie, analiza zakupów, inwentaryzacja, tworzenie zasad korzystania z infrastruktury badawczej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • koordynacja prac nad przygotowaniem regulaminów i wytycznych związanych z działalnością badawczą i innowacyjną w Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • zarządzanie budżetami i rozliczaniem projektów badawczych oraz sprawozdawczością w tym obszarze;
 • wdrażanie i rozwój narzędzi wspomagających zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą
  w projektach;
 • monitoring krajowych i zagranicznych programów badawczych;
 • monitoring zagranicznej agendy badawczej;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • koordynacja prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub techniczne);
 • 5-letnie doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w pracy w jednostce prowadzącej badania naukowe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • doświadczenie w formułowaniu strategii badawczych, planów rozwoju lub kierunków badawczych dla zespołu lub jednostki prowadzącej badania;
 • znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych lub ekonomicznych;
 • doświadczenie w roli kierownika projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Komisję Europejską;
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazków chronionych patentami;
 • bycie laureatem nagród krajowych z obszaru badań i/lub innowacji;
 • autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy SJR;
 • członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach technicznych;
 • doświadczenie w pracy z zagranicznej jednostce prowadzącej badania naukowe;
 • doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 24 grudnia 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoring zagranicznej agendy badawczej (np. Horyzont Europa);
 • Wsparcie w pozyskiwaniu i przygotowywaniu projektów B+R;
 • Wsparcie w budowaniu konsorcjów międzynarodowych;
 • Projektowanie procesów w zakresie wymiany międzynarodowej;
 • Wsparcie w organizowaniu międzynarodowych staży naukowych;
 • Wsparcie Instytutów Sieci Badawczej w pozyskiwaniu środków na projekty;
 • Prowadzenie i weryfikacja dokumentacji projektowej;
 • Wsparcie w zakresie opracowania metodyki zarządzania projektami w Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Wsparcie w zarządzaniu projektami w całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Monitoring i bezpośrednie wsparcie wybranych projektów;
 • Wsparcie procesu ocen inicjatyw projektowych, w tym ocen formalnych i merytorycznych;
 • Wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą badawczą Sieci;
 • Realizacja obowiązków sprawozdawczych

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze pozyskiwana, koordynowania
  i raportowania projektów badawczych;
 • Doświadczenie we wsparciu projektów finansowanych przez międzynarodowe agencje finansujące badania;
 • Praktyczna znajomość różnych źródeł wsparcia projektów badawczych;
 • Rozwinięte zdolności komunikacyjne, umiejętność raportowania stanu projektu do członków zespołu i wszystkich interesariuszy,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Praktyczna znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami;
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań konkurencyjnych;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu umów projektowych oraz umów konsorcjum;
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych, w tym uczelniach, instytutach badawczych i instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • Nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 2 grudnia 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_DBI_31_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja działań Łukasiewicza w generowaniu nowych projektów;
 • Aktywna identyfikacja partnerów biznesowych dla projektów B+R;
 • Aktywna współpraca z Grupami Badawczymi Łukasiewicza;
 • Definiowanie planów działalności Grup Badawczych Łukasiewicza;
 • Wsparcie w koordynacji procesu przyznawania dotacji celowych;
 • Projektowanie i koordynacja procesów mających na celu podnoszenie doskonałości naukowej pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Wsparcie w opracowywaniu programów badawczych;
 • Koordynowanie obiegu dokumentacji inicjującej projekty;
 • Bieżące administrowanie rejestrami inicjatyw projektowych oraz wsparcie
  w prowadzeniu portfela projektów Sieci Łukasiewicz;
 • Zbieranie informacji wewnątrz Łukasiewicza, przygotowywanie analiz
  i zestawień;
 • Monitoring i bezpośrednie wsparcie wybranych projektów;
 • Wsparcie w organizacji systemu zarządzania infrastrukturą badawczą Sieci Łukasiewicz;
 • Przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne i stopień naukowy doktora;
 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego, w szczególności w jednostce prowadzącej badania naukowe;
 • Znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • Doświadczenie w formułowaniu strategii badawczych, planów rozwoju lub kierunków badawczych dla zespołu lub jednostki prowadzącej badania;
 • Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • Nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 2 grudnia 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 r. w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i kształtowania materiałów. Instytut rozwija technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, opracowuje materiały funkcjonalne, a także wytwarza narzędzia obróbkowe. Inne obszary działalności Instytutu obejmują projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych, czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Data ogłoszenia: 3 listopada 2020 r.
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż usług i działania promocyjne.
 2. Opracowywanie, rozwój i wdrażanie strategii oraz planów działań marketingowych i PR, które będą realizowane w celu efektywnej promocji Instytutu.
 3. Tworzenie planów sprzedażowych, analiza nowych rynków i możliwości sprzedaży usług i produktów oferowanych przez Instytut.
 4. Pozyskiwanie Klientów i budowanie długofalowych relacji.
 5. Budowanie kampanii wizerunkowych i sprzedażowych oraz badanie ich skuteczności.
 6. Opracowywanie materiałów wsparcia sprzedaży takich jak: ulotki, artykuły, treści do prezentacji firmowych, mailingi.
 7. Nadzór nad prowadzeniem mediów społecznościowych w zakresie weryfikowania publikowanych treści i skutecznego budowania grona odbiorców.
 8. Nadzór nad organizacją szkoleń, konferencji, targów, praktyk studenckich i spotkań biznesowych.
 9. Nadzór nad prowadzeniem działalności wydawniczej Instytutu, oraz funkcjonowaniem biblioteki technicznej oraz biblioteki norm.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane nauki techniczne: inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, odlewnictwo).
 2. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, mile widziane w zakresie marketingu i sprzedaży (preferowane branże: badania naukowe, nowe technologie, obróbka i przetwórstwo metali, wyroby hutnicze/stal, odlewnictwo).
 3. Praktyczna znajomość tworzenia strategii marketingowej i sprzedażowej.
 4. Znajomość metod komercjalizacji.
 5. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.
 6. Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie.
 7. Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.
 8. Zaangażowanie oraz nastawienia na realizację celów.
 9. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację.
 10. Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.
 11. Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do częstych podróży służbowych na terenie całej Polski.

Mile widziane:

 • specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu działań promocyjnych i/lub sprzedażowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy
 • elastyczne godziny pracy
 • pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie)
 • możliwość stałego rozwoju zawodowego
 • darmowe miejsce parkingowe.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 17 listopada 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Marketing”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

 

Nr ref.: IMŻ_11_1

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Misją Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza jest świadczenie usług naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych na rzecz producentów stali, użytkowników stali i instytucji publicznych związanych z hutnictwem żelaza i stali.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Pion: badawczy
Miejsce wykonywania pracy: Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14

Gwarantujemy:

 • niezbędne nowoczesne narzędzia pracy dostosowane do specyfiki stanowiska
 • partnerską atmosferę w pracy
 • możliwości rozwoju zawodowego i naukowego

Główny zakres obowiązków:

 • Badania właściwości mechanicznych i struktury materiałów;
 • Obsługa urządzeń badawczych w zakresie badań wytrzymałościowych (statyczna próba rozciągania, ściskania i zginania, próby technologiczne, próby udarności, pomiary twardości, badania zmęczeniowe);
 • Obsługa urządzeń badawczych w zakresie badań struktury materiałów (badania mikroskopowe, badania z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i elektronowej mikroskopii skaningowej);
 • Interpretacja wyników badań;
 • Podstawowe czynności związane z planowaniem rodzaju próbek do badań wytrzymałościowych;
 • Analiza wyników badań, opracowywanie sprawozdań;
 • Pozyskiwanie oraz realizacja projektów B+R, prac naukowo-badawczych oraz zleceń bezpośrednich, w tym ekspertyz materiałowo-technologicznych;
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych oraz upowszechnianie wyników badań;
 • Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem akredytacji laboratorium w zakresie badań wytrzymałościowych.

 Oczekiwania od Kandydata:

 • Przynajmniej wykształcenie wyższe magisterskie w dyscyplinie inżynieria materiałowa
  i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, mile widziany stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych;
 • Umiejętność inicjowania, zaplanowania i przeprowadzania eksperymentów;
 • Umiejętność kreowania tematyki badawczej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność, cierpliwość, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Umiejętność obsługi komputera MS Office (w tym Excel, Word, Power Point);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację zarówno w mowie, jak i piśmie;
 • Mile widziane doświadczenie w badaniach właściwości mechanicznych oraz znajomość teoretyczna i praktyczna w tym zakresie;
 • Mile widziana umiejętność tworzenia modeli 3D oraz interpretacji rysunku technicznego.

Dokumenty wymagane od kandydata: CV

Oferty należy złożyć drogą mailową w terminie do 22.11.2020 r. na adres:

Renata Zięcina

Kierownik Działu Spraw Personalnych i Płac

tel. +48 32 23 45 213

e-mail: Renata.Ziecina@imz.pl

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.

Nr ref.: CŁ_BAO_29_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administracja systemem finansowo-księgowym, w tym wsparcie przy dostosowywaniu systemu informatycznego do wymagań Biur i Departamentów CŁ;
 • Administracja systemem wewnętrznego obiegu dokumentów;
 • Budowanie i modyfikacje raportów oraz wydruków;
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów;
 • Wsparcie techniczne i szkolenia użytkowników systemów;
 • Analiza i usuwanie błędów w danych oraz błędów funkcjonalnych systemów;
 • Kontakt z producentem w zakresie obsługi błędów;
 • Wdrażanie nowych funkcjonalności;
 • Instalowanie aktualizacji;
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
 • Pełnienie funkcji II linii wsparcia;
 • Administracja stacjami roboczymi użytkowników Centrum Łukasiewicz

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe/średnie branżowe/średnie (preferowane techniczne: informatyka, ekonomia,
  matematyka);
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, mile wdziane na podobnym stanowisku i/lub udział w projektach wdrożeń systemów klasy ERP;
 • Doświadczenie w administracji systemami finansowo-księgowymi – znajomość programu Enova365 będzie
  dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie w administracji systemami workflow – znajomość systemu EZD PUW będzie dodatkowym
  atutem;
 • Znajomość zagadnień związanych z administracją stacjami roboczymi opartymi na środowisku Windows 10;
 • Znajomość zagadnień dotyczących baz danych oraz języka SQL;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętności komunikacji z zespołem i budowanie dobrych relacji z klientami wewnętrznymi;

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 22 listopada 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Logistyki i Magazynowania poszukuje osób do rozwoju serwisu internetowego Biznes.gov.pl. Twoim głównym zadaniem będzie udział tworzeniu rozwiązań programistycznych ułatwiających realizację e-usług publicznych dla przedsiębiorców oraz rozwój design systemu serwisu. Staż przeznaczony jest dla osób, które mają podstawowe doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych lub ukończyły kurs front-end. Maksymalny czas trwania stażu to rok. Po tym czasie istnieje możliwość dalszego zatrudnienia jako junior front-end developer.

Szukamy osoby:

 • która ma doświadczenie w tworzeniu serwisów internetowych;
 • zna HTML5/CSS3, SASS, LESS;
 • zna Bootstrap 4 i projektowanie dla RWD;
 • rozumie zagadnienia użyteczności i dostępności oprogramowania;
 • zna XML i JSON;
 • ma doświadczenie z aplikacjami w JAVA lub PHP;
 • zna WordPress;
 • jest dokładna i dba o detale;
 • jest kontaktowa i potrafi słuchać;
 • lubi wyzwania i pracę w zespole;
 • chce nauczyć się czegoś nowego.

Do Twoich zadań będzie należało:

 • współpraca w ramach zespołu;
 • tworzenie i rozwój aplikacji;
 • realizacja zadań w obszarze interfejsu użytkownika;
 • rozwój design systemu Biznes.gov.pl;
 • rozwój serwisów webowych;
 • udział w warsztatach projektowych;
 • rozwijanie własnych kompetencji.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • 8h, elastyczny czas pracy;
 • biuro w centrum Poznania;
 • możliwość pracy zdanej;
 • udział w dużych projektach informatycznych;
 • współpracę z doświadczonymi projektantami i programistami;
 • pracę w organizacji, w której ważni są ludzie;
 • dodatkowe benefity i premie.

Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2020 roku.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0183578142864dee8033aad29c9cb488

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Jeśli chcesz wykorzystać swoje doświadczenie, wykazać się kreatywnością i lubisz stawiać sobie wyzwania to idealnie trafiłeś. Zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • pozyskiwaniu i budowaniu relacji z nowymi klientami;
 • aktywnym współuczestnictwie w realizacji polityki sprzedażowej firmy;
 • realizacji założonych planów sprzedaży i zysku;
 • koordynacji i przygotowywaniu ofert handlowych;
 • negocjacji umów handlowych z Klientami;
 • dbaniu o pozytywny wizerunek firmy między innym poprzez uczestnictwo w targach, seminariach oraz konferencjach.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • umiejętność pozyskiwania nowych klientów i utrzymywania długofalowych kontaktów;
 • doświadczenia w sprzedaży kompleksowych rozwiązań i usług dla klientów biznesowych (minimum rok);
 • otwartości w nawiązywaniu nowych relacji interpersonalnych;
 • samodzielności i bardzo dobrej organizacji pracy;
 • komunikatywności, zdolności analitycznych, odpowiedzialności, uczciwości;
 • odporność na stres, kreatywność i otwartość do podejmowania trudnych wyzwań;
 • doskonałych zdolności handlowych i negocjacyjnych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dodatkowym atutem będzie: dobra znajomość języka angielskiego oraz wykształcenie wyższe.

Możesz liczyć na:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy;
 • ekspercką wiedzę przyszłego szefa i kolegów;
 • docenianie Twojego szczególnego zaangażowania za pomocą motywatorów i benefitów;
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c3a10ae6f16044c9ba8a8feff3408ef3

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Informatyki w Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania od lat realizuje projekty związane z rozwojem e-Administracji w Polsce a także projekty wspierające popularyzację kodów kreskowych w Polsce). Jeśli chcesz wykorzystać się kreatywnością i wykorzystać swoje doświadczenie to zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • analizie i projektowaniu architektury logicznej systemów IT;
 • definiowaniu:
 • wymagań dla systemów IT i nadzorowaniu nad ich implementacją;
 • testów zaprojektowanych funkcjonalności;
 • projektowaniu rozwiązań wykorzystujących dokumenty XML;
 • projektowaniu integracji pomiędzy systemami IT;
 • tworzeniu dokumentacji analitycznej i technicznej systemów IT.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • wykształcenia wyższego technicznego;
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub stanowisku programisty;
 • umiejętności modelowania procesów integracyjnych;
 • umiejętności tworzenia i dokumentowania wymagań funkcjonalnych systemów IT;
 • dobrej znajomości XML, XSD, XSLT, HTML, języków skryptowych, bazy danych;
 • samodzielności i umiejętność zdobywania potrzebnych informacji;
 • zdolności i umiejętności analitycznych;
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym Twoim atutem będzie:

 • doświadczenie w tworzeniu User Stories i realizacji projektów w metodyce SCRUM;
 • znajomość notacji BPMN i UML;
 • umiejętność pracy w Enterprise Architect;
 • znajomość systemów administracji publicznej;
 • znajomość procesu wytwarzania oprogramowania i wdrożenia systemów IT.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy;
 • udział w realizacji ciekawych projektów informatycznych;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz kariery naukowej;
 • ekspercką wiedzę przyszłego szefa i kolegów;
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ae559c538d4e4effa8fa582de10834d4

Nr ref.: SFED/CI/10/2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Informatyki w Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania od lat realizuje projekty związane z rozwojem e-Administracji w Polsce a także projekty wspierające popularyzację kodów kreskowych w Polsce). Jeśli chcesz wykorzystać się kreatywnością i wykorzystać swoje doświadczenie to zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • uczestniczeniu we wszystkich fazach cyklu budowy oprogramowania;
 • projektowaniu i tworzeniu aplikacji internetowych;
 • rozwiązywaniu problemów technicznych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • dobrej znajomości i doświadczenia w projektowaniu aplikacji z użyciem Angular 6+;
 • doświadczenia:
 • z zakresu Responsive Web Design (RWD);
 • w pracy z kontenerami (Docker);
 • bardzo dobrej znajomość JavaScript, TypeScript;
 • znajomości:
 • pre-processorów Sass i Less;
 • programowania obiektowego w tym zasad pisania czystego kodu oraz wzorców projektowych;
 • metodyk projektowych, w szczególności SCRUM;
 • praktycznej znajomości systemu kontroli wersji GIT;
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym Twoim atutem będzie:

 • znajomość:
 • framework’ów JavaScript;
 • narzędzi CI/CD np. Jenkins, GitLab;
 • umiejętność oraz doświadczenie w tworzeniu systemów w architekturze rozproszonej;
 • umiejętność:
 • projektowania interfejsów zgodnych z WCAG 2.1;
 • pisania testów jednostkowych;
 • projektowania, opisywania oraz implementacji REST API (mile widziana znajomość specyfikacji JSON: API).

Oferujemy:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy;
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym;
 • pracę w stabilnej firmie;
 • pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole przy realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim;
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1d0ffa8af1404e878b8f3a19c8b5a914

Nr ref.: SDO/CI/10/2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Informatyki w Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania od lat realizuje projekty związane z rozwojem e-Administracji w Polsce a także projekty wspierające popularyzację kodów kreskowych w Polsce). Jeśli chcesz wykorzystać się kreatywnością i wykorzystać swoje doświadczenie to zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • uczestnictwie we wszystkich fazach cyklu budowy oprogramowania;
 • projektowaniu i tworzeniu architektury aplikacji internetowych;
 • rozwiązywaniu problemów technicznych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • doświadczenia w pracy na stanowisku DevOps – minimum dwuletniego;
 • znajomości rozwiązań opartych o wzorce architektury mikrousług;
 • wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2;
 • komunikatywności;
 • nastawienia na współpracę;
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym Twoim atutem będzie:

 • praktyczna znajomość:
 • metodyki DDD;
 • znajomość systemów kontroli wersji;
 • znajomość:
 • relacyjnych / dokumentowych baz danych np. MySQL, MSSQL;
 • platform dostarczania, uruchamiania i zarządzania kontenerami mikrousług: Kubernetes, Openshift, Docker;
 • narzędzi CI/CD np. Jenkins, GitLab, Maven;
 • PHP, JAVA;
 • programowania obiektowego w tym zasad pisania czystego kodu oraz wzorców projektowych;
 • REST API (mile widziana znajomość specyfikacji JSON: API);
 • Javascript, HTML5, CSS, JSON, Typescript, Boostrap, Angular 10, JSON Schema;
 • RabbitMQ, Websocket;
 • metodyk i narzędzi testowania aplikacji w zakresie testów automatycznych;

doświadczenie w pracy w metodyce Scrum.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy;
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym;
 • pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole przy realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim;
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=87b8dc5d0d0c4659a92e94d84a9e650a

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Informatyki w Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania od lat realizuje projekty związane z rozwojem e-Administracji w Polsce a także projekty wspierające popularyzację kodów kreskowych w Polsce). Jeśli chcesz wykorzystać się kreatywnością i wykorzystać swoje doświadczenie to zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • uczestniczeniu we wszystkich fazach cyklu budowy oprogramowania;
 • projektowaniu i tworzeniu aplikacji internetowych;
 • administracji istniejącymi aplikacjami .NET

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • doświadczenia na stanowisku programisty PHP i .Net – minimum rok;
 • znajomości relacyjnych baz danych MSSQL;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją w języku angielskim;
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym Twoim atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • administracja bazą MSSQL;
 • znajomość:
 • JQuery, Websocket, CSS;
 • ElasticSearch, RabbitMQ;
 • metodyk i narzędzi testowania aplikacji WEB;
 • doświadczenie w:
 • REST/SOAP, JSON Schema;
 • w metodyce Scrum.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy;
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym;
 • pracę w stabilnej firmie;
 • pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole przy realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim;
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a1f1298615244816b4cbf8b28083d423

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Informatyki w Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania od lat realizuje projekty związane z rozwojem e-Administracji w Polsce a także projekty wspierające popularyzację kodów kreskowych w Polsce). Jeśli chcesz wykorzystać się kreatywnością i wykorzystać swoje doświadczenie to zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • uczestniczeniu we wszystkich fazach cyklu budowy oprogramowania;
 • projektowaniu i tworzenie aplikacji internetowych;
 • rozwiązywaniu problemów technicznych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • doświadczenia jako senior JAVA deweloper – minimum pięcioletniego;
 • dużego doświadczenia w zakresie Spring Core;
 • doświadczenia w:
 • zakresie wykorzystania relacyjnych baz danych np. MariaDB/MySQL;
 • zakresie wykorzystania dokumentowych baz danych np. MongoDB, Couchbase;
 • zakresie narzędzi i środowiska budowania aplikacji tj. Maven 3, Git, GitLab CI/CD;
 • pracy z wykorzystaniem zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania;
 • zakresie projektowania i implementacji aplikacji Spring Boot;
 • zakresie implementacji aplikacji integracyjnych w oparciu o SOAP i RESTFul
 • w metodyce DDD;
 • dobrej umiejętności w zakresie Spring Security i bezpieczeństwa aplikacji;
 • praktycznej umiejętności:
 • integracji w zakresie rozwiązań autentykacji i autoryzacji w oparciu o Oauth2 i SAML;
 • wykorzystania repozytoriów opartych o specyfikację JCR v2;
 • projektowania rozwiązań w oparciu wzorce architektury mikrousług;
 • znajomości notacji BPMN2 i praktyki modelowania procesów biznesowych;
 • umiejętności w stosowaniu testów jednostkowych;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1;
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym Twoim atutem będzie:

 • znajomość:
 • platform dostarczania, uruchamiania i zarządzania kontenerami mikrousług: kubernetes, Openshift, Docker;
 • Javascript, HTML5, CSS, JSON, Typescript, Boostrap, Angular 10, JSON Schema;
 • implementacji OAK JCR;
 • RabbitMQ, Websocket;
 • metodyk i narzędzi testowania aplikacji w zakresie testów automatycznych;
 • IntelliJ IDEA;
 • doświadczenie w pracy w metodyce Scrum.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy;
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym;
 • pracę w stabilnej firmie;
 • pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole przy realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim;
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1b60532515d746a295cdcde29b28f9d8

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Informatyki w Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania od lat realizuje projekty związane z rozwojem e-Administracji w Polsce a także projekty wspierające popularyzację kodów kreskowych w Polsce). Jeśli chcesz wykorzystać się kreatywnością i wykorzystać swoje doświadczenie to zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • udziale we wszystkich fazach cyklu budowy oprogramowania;
 • projektowaniu i tworzeniu aplikacji internetowych;
 • rozwiązywaniu problemów technicznych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • dobrej znajomości i doświadczenia w PHP 7.x
 • znajomości:
 • programowania obiektowego w tym zasad pisania czystego kodu oraz wzorców projektowych;
 • relacyjnych / dokumentowych baz danych np. MySQL, MSSQL, MongoDB, ElasticSearch;
 • metodyk projektowych, w szczególności SCRUM;
 • umiejętności:
 • pracy w framework’u Laravel;
 • projektowania, opisywania oraz implementacji REST API (mile widziana znajomość specyfikacji JSON: API);
 • pracy w zespole;
 • podstawy taktycznego i strategicznego DDD;
 • praktycznej znajomość systemu kontroli wersji GIT;
 • doświadczenia w pracy z kontenerami (Docker).

Dodatkowym Twoim atutem będzie:

 • znajomość innych framework’ów PHP np. CakePHP, Symfony;
 • znajomość narzędzi CI/CD np. Jenkins, GitLab;
 • doświadczenie w tworzeniu systemów w architekturze rozproszonej;
 • umiejętność pisania testów funkcjonalnych i jednostkowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy;
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym;
 • pracę w stabilnej firmie;
 • pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole przy realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim;
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=137031cf5eb0491a82c72fc71a03e0fc

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Informatyki w Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania od lat realizuje projekty związane z rozwojem e-Administracji w Polsce a także projekty wspierające popularyzację kodów kreskowych w Polsce). Jeśli chcesz wykorzystać się kreatywnością i wykorzystać swoje doświadczenie to zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • samodzielnym projektowaniu i tworzeniu aplikacji internetowych w oparciu o silniki CMS od fazy koncepcji, struktury treści, poprzez projektowanie szablonów graficznych, aż do budowy własnych komponentów lub rozbudowy istniejących modułów;
 • administrowaniu portalami internetowymi opartymi o CMS Joomla oraz WordPress – aktualizacji komponentów, rozwoju istniejących rozwiązań w tym optymalizacji pod kątem SEO.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • umiejętności:
 • tworzenia od podstaw;
 • administrowania portalami internetowymi poprzez wszystkie etapy analityczne, graficzne, administracyjne, optymalizacji SEO i programistyczne.

Dodatkowym Twoim atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • umiejętność:
 • zaawansowanego programowania w PHP w zespole SCRUM;
 • administrowania środowiskiem Linux, serwerami www, bazami danych;
 • pisania scenariuszy testowych i tworzenie testów automatycznych;
 • analitycznego wsparcia w procesie koncepcji biznesowej w tworzonych rozwiązaniach;
 • łatwość w pisaniu dokumentacji projektowych;
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem stron internetowych, grafiki, struktury treści pod kątem WCAG2.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy;
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym;
 • pracę w stabilnej firmie;
 • pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole przy realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim;
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5b7984684a4843ed8977a6d86e7c6179

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Informatyki w Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania od lat realizuje projekty związane z rozwojem e-Administracji w Polsce a także projekty wspierające popularyzację kodów kreskowych w Polsce). Jeśli chcesz wykorzystać się kreatywnością i wykorzystać swoje doświadczenie to zapraszamy do naszego zespołu, bo poszukujemy właśnie Ciebie.

Miejsce pracy: Poznań

Twój udział w naszym zespole będzie polegał m.in. na:

 • analizie i projektowaniu architektury logicznej systemów IT;
 • definiowaniu wymagań dla systemu IT i nadzorze nad ich implementacją;
 • konsultowaniu propozycji rozwiązań z klientami;
 • prezentowaniu funkcjonalności systemu IT;
 • udziale i wsparciu testów systemów IT;
 • tworzeniu:
 • dokumentacji analitycznej systemów IT;
 • tworzeniu dokumentacji technicznej i scenariuszy testowych.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • umiejętności:
 • modelowania procesów biznesowych;
 • tworzenia dokumentacji biznesowej, technicznej i scenariuszy testowych;
 • pracy w zespole;
 • samodzielności i umiejętności zdobywania potrzebnych informacji;
 • zdolności i umiejętności analitycznych;
 • zdolności szybkiego uczenia się;
 • znajomości języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją w języku angielskim.

Dodatkowym Twoim atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • znajomość BPMN;
 • znajomość technologii webowych w tym Responsive Web Design;
 • doświadczenie w realizacji projektów w metodyce SCRUM;
 • znajomość teorii baz danych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i elastyczne godziny pracy;
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym;
 • pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole przy realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim;
 • najlepszą miejscówkę w mieście, co potwierdzisz, jak sprawdzisz naszą lokalizację;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne szkolenia.

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=35b050d216bf49c3870d4ad3d9a0c4cd

 

Nr ref.: CŁ_DSO_28_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z uprawnień Prezesa Centrum Łukasiewicz w zakresie rozporządzania przez instytuty Sieci aktywami trwałymi;
 • obsługa procesów związanych z wyrażaniem zgód na tworzenie przez instytuty Sieci spółek kapitałowych lub obejmowanie przez instytuty Sieci udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
 • opiniowanie proponowanego przez instytut Sieci sposobu wykonywania praw z udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
 • tworzenie sprawozdań i raportów z obszaru właściwości Departamentu;
 • obsługa procesów dotyczących organów instytutów Sieci;
 • bieżąca współpraca z urzędami centralnej administracji rządowej;
 • współtworzenie rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu nadzoru nad instytutami Sieci;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w ramach właściwości Departamentu;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Łukasiewicz oraz instytutami Sieci.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse, zarządzanie)
 • nie mniej niż rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z nadzorem właścicielskim;
 • znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz, kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji ustnej i pisemnej;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na cel i jego skuteczną realizację;
 • bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • mile widziana znajomość narzędzi analityki biznesowej (np. MS Power BI, Tableau).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 15 listopada 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Nr ref.: CŁ_DR_27_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bezpieczny i efektywny rozwój środowiska IT wspierającego funkcjonowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwany dalej Łukasiewiczem;
 • nadzór nad digitalizacją Łukasiewicza poprzez opracowywanie planów strategicznych i operacyjnych rozwoju cyfryzacji w tym zarządzanie na poziomie całej organizacji architekturą systemów pochodzących z różnych obszarów biznesowych;
 • zapewnienie sprzętu, oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz centralnych usług i systemów informatycznych Łukasiewicza, a także zarządzanie, administrowanie, doskonalenie oraz sprawowanie nadzoru
  w tym obszarze;
 • zapewnienie integralności i dostępności systemów IT;
 • opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie polityki bezpieczeństwa IT w Łukasiewiczu oraz planowanie i przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT;
 • wdrażanie nowych systemów informatycznych w celu ułatwienia działań operacyjnych i usprawnienia zarządzania;
 • dbałość o wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów IT;
 • opracowywanie i nadzorowanie zadań związanych z optymalizacją procesów w Łukasiewiczu poprzez tworzenie i rozwój metodyki modelowania i usprawniania procesów;
 • kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, procesu podnoszenia kwalifikacji oraz zarządzania kompetencjami.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze IT; szczególnie w obszarze rozwoju oprogramowania, rozwoju infrastruktury oraz w zarządzaniu usługami IT;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem IT na stanowisku kierowniczym;
 • doświadczenie w obszarze transformacji i rozwoju IT w jednostkach o złożonej, rozproszonej strukturze;
 • doświadczenie w obszarze wdrażania polityki bezpieczeństwa IT;
 • znajomość metodyk prowadzenia projektów (np. PRINCE2, PMP, Agile);
 • znajomość trendów w technologii;
 • znajomość standardów IT;
 • mile widziane doświadczenie w tworzeniu architektury korporacyjnej, biznesowej i budowania strategii IT;
 • mile widziana praktyczna znajomość modelowania i tworzenia dokumentacji w notacji UML oraz i/ BPMN;
 • mile widziana praktyczna znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienia na realizację celów;
 • wysoka rozwinięte kompetencje managerskie, charyzma;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • wysoka kultura biznesowa.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, studia podyplomowe);
 • ZFŚS, pakiet benefitów;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.
 • możliwość pracy w formie pracy zdalnej;
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 15 listopada 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BOA_26_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad obiegiem dokumentów oraz korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • obsługa poczty elektronicznej;
 • obsługa połączeń telefonicznych;
 • wsparcie administracyjne i biurowe Kierownictwa Centrum Łukasiewicz;
 • organizacja spotkań, obsługa gości Kierownictwa;
 • dokonywanie zakupów na potrzeby biura i Sekretariatu;
 • wsparcie Kierownictwa w organizacji wyjazdów służbowych;
 • opisywanie rachunków i faktur dot. kosztów poniesionych przez Kierownictwo związanych z działalnością Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 • sumienność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 października 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Misją Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza jest świadczenie usług naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych na rzecz producentów stali, użytkowników stali i instytucji publicznych związanych z hutnictwem żelaza i stali.

Nr ref: IMŻ_10_2
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1/2 etatu
Liczba stanowisk: 1
Pion: wsparcia
Miejsce wykonywania pracy: Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14

Gwarantujemy:

 • niezbędne nowoczesne narzędzia pracy dostosowane do specyfiki stanowiska
 • partnerską atmosferę w pracy
 • możliwości rozwoju zawodowego i naukowego

Główny zakres obowiązków:

 • udział w eksperymentach badawczych
 • udział w realizacji badań struktury i właściwości materiałów
 • opracowywanie wyników pomiarów
 • udział w pracach zespołów badawczych
 • wykonywanie prac realizowanych u partnerów przemysłowych

 Oczekiwania od Kandydata:

 • wykształcenie średnie
 • deklaracja podwyższania wykształcenia
 • umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (programami CAD, MS Office)
 • biegła znajomość języka polskiego oraz co najmniej bierna znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kategorii B

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • CV
 • Załączniki dokumentujące posiadane kwalifikacje oraz osiągnięcia zawodowe, w zakresie podanym w pkt. 3

Oferty należy złożyć drogą mailową w terminie do 27.10.2020 r. na adres:

Renata Zięcina

Kierownik Działu Spraw Personalnych i Płac

tel. +48 32 23 45 213

e-mail: Renata.Ziecina@imz.pl

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia: IMŻ_10_2

KLAUZULA INFORMACYJNA – Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, tel. +48 32 23 45 205, fax:+48 32 23 45 300, e-mail: imz@imz.pl, sekretariat@imz.lukasiewicz.gov.pl, NIP: 6312691891.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Michała Szulca, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@imz.pl lub tel. kom.           600 297 800.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Instytutu związanych z rekrutacją pracowników.
 4. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa Art. 22 ust 1 Kodeksu Pracy, bądź podanie tych danych niekompletnych będzie skutkowało wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Poprzez dobrowolne podanie innych danych niewymaganych przepisami prawa wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest związane z podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez 9 miesięcy. Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną przez Administratora usunięte – zniszczone lub zwrócone kandydatowi, jeśli stosowna adnotacja zostanie przez niego umieszczona w składanych dokumentach.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a), lub wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 12. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.

Nr ref.: CŁ_BKP_25_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych i onbordingowych nowozatrudnionych pracowników Centrum;
 • planowanie i realizacja szkoleń oraz efektywne zarządzanie budżetem szkoleniowym;
 • przygotowanie oraz wdrożenie projektów dedykowanych rozwojowi pracowników, tj. systemu ocen wyników pracy i kompetencji pracowników oraz planowania na tej podstawie doskonalenia kompetencji;
 • koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w szczególności prowadzenie teczek akt osobowych, ewidencji czasu pracy pracowników, urlopów, zwolnień lekarskich;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych,
 • ewidencja, nadzór terminowości badań lekarskich i szkoleń bhp;
 • administrowanie ZFŚS, wdrożenie benefitów pracowniczych oraz PPK;
 • opracowywanie i nowelizacja wewnętrznych procedur w zakresie prac Biura Kadr i Płac Centrum Łukasiewicz;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy;
 • sporządzanie sprawozdań
 • wspieranie menedżerów przez doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
 • przygotowywanie raportów i analiz w zakresie personalnym.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i zarządzania zasobami ludzkimi takich jak: rekrutacja, wprowadzanie nowych pracowników do organizacji, aktualizacja opisów stanowisk, systemy ocen i motywowania pracowników;
 • bardzo dobra znajomości przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel;
 • mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego Enova oraz Płatnika;
 • mile będzie widziane doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych;
 • doświadczenie i umiejętność pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach, efektywnego zarządzania zmianami;
 • zdolności szybkiego przyswajania wiedzy;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 19 października 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Misją Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza jest świadczenie usług naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych na rzecz producentów stali, użytkowników stali i instytucji publicznych związanych z hutnictwem żelaza i stali.

Nr ref: IMŻ_10_1
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1/1 etat
Liczba stanowisk: 1
Pion: badawczy
Miejsce wykonywania pracy: Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14

Gwarantujemy:

 • niezbędne nowoczesne narzędzia pracy dostosowane do specyfiki stanowiska
 • partnerską atmosferę w pracy
 • możliwości rozwoju zawodowego i naukowego

Główny zakres obowiązków:

 • Podstawowe czynności związane z przygotowaniem prób do analizy WD XRF (ważenie, stapianie, prasowanie próbek);
 • Prowadzenie oznaczeń składu chemicznego techniką WD XRF;
 • Interpretacja wyników analitycznych;
 • Statystyczna weryfikacja danych;
 • Zadania inne zgodnie z bieżącym harmonogramem prac (w tym prowadzenie i/lub współudział w realizacji prac badawczych z zakresu analizy WD XRF).

 Oczekiwania od Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie albo wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. (Kierunki związane z chemią i analityką chemiczną);
 • Umiejętność inicjowania, zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentów.
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność, cierpliwość, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Umiejętność obsługi komputera Ms Office (w tym Excel, Word, Power Point);
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane doświadczenie 1-2 letnie na podobnym stanowisku oraz znajomość – teoretyczna i praktyczna – techniki WD XRF.

Dokumenty wymagane od kandydata: CV

Oferty należy złożyć drogą mailową w terminie do 30.10.2020 r. na adres:

Renata Zięcina

Kierownik Działu Spraw Personalnych i Płac

tel. +48 32 23 45 213

e-mail: Renata.Ziecina@imz.pl

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.

Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development is an institute focused on development of new technologies by conducting research for the benefit of and in cooperation with industry. PORT means high-class specialists using an infrastructure of the most advanced research and development laboratories in our country. The center’s activities focus on biotechnology (including biobanking) and materials engineering, allowing to carry out both scientific research, as well as pilot studies for the industry in a comprehensive manner.

Localization: Wrocław, Poland
No ref. B/MS/2020

A position is available in the new team which will start at the dynamically growing Biotechnology Center at Łukasiewicz-PORT in the fall 2020. We are looking for an enthusiastic researcher to broaden our think-tank. The ideal candidate has a proven track record evidenced by prior publications and is capable of independent and ‘out of the box’ thinking. This position provides a great opportunity for employing your computational experience to a rich collection of our unique experimental data, to facilitate your quick personal growth and create an immediate scientific impact.

Responsibilities:

 • Establishing work pipelines for data analysis originating from various models (iPSC, human samples, transgenic mice).
 • Interpretation of own -omics data (RNAseq, metabolomics, …) and their integration with published resources, to validate original findings in the context of cell type and disease (e.g. GSEA).
 • Pathway analysis to decipher signaling pathways affected by a disease state or targeted genetic manipulation (e.g. IPA).
 • Keeping an industry-standard work documentation.
 • Staying up to date with modern analysis approaches in the field.
 • Scientific duties in your background methods.

Qualifications:

 • PhD in bioinformatics (acceptable is M.Sc. supported by a track record of relevant papers).
 • Experienced to work with -omics data.
 • Knowledge of different data formats, scripting and programming languages.
 • Knowledge of statistical methods in the context of biological systems.
 • Excellent communication skills, with the ability to work in interdisciplinary teams.
 • Internal drive to learn new skills.
 • Professional level of English.
 • Experience with high-throughput screening methods is an advantage.

What we offer:

 • Full Time contract at the position of Chief Specialist in R&D Department.
 • Competitive salary and social benefits.
 • Scientific and organizational support.
 • A friendly, inspiring, interdisciplinary environment.
 • Contact with broad network of international collaborators within academia and top pharma companies.

Candidates are requested to submit:

 • 1-page cover letter explaining the reasons of interest to join our team.
 • Curriculum Vitae outlining scientific interests, research achievements, a record of publications, future personal goals and extra-scientific passions.
 • 1-2 reference letters.

Please send your resume via: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9efdbc6b70c1411d8eb553d480edd3de

Application deadilne: 15th of October

Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development is an institute focused on development of new technologies by conducting research for the benefit of and in cooperation with industry. PORT means high-class specialists using an infrastructure of the most advanced research and development laboratories in our country. The center’s activities focus on biotechnology (including biobanking) and materials engineering, allowing to carry out both scientific research, as well as pilot studies for the industry in a comprehensive manner.

Location: Wrocław, Poland
Nr ref. PhD/TP/2020/08

The selected candidate will be dedicated to work in a project financed by National Science Center (NCN) grant 2019/33/B/NZ3/02528 “Amotl1 mutant mice as a novel model of human psychiatric disorders associated with social dysfunctions”.

Major responsibilities:

 • Leading designated scientific project.
 • Planning, designing and conducting scientific experiments.
 • Writing manuscripts, presenting results at international scientific meetings.
 • Active participation in the laboratory operations.

Expectations:

 • Master degree (or equivalents).
 • Willingness to start PhD study or status of PhD student.
 • Experience in laboratory work in the field of biology especially in cell biology, biochemistry, or neuroscience.
 • Excellent organizational skills.
 • Ability to work in a team.
 • Very good English (both written and spoken, our team is international).
 • Experience in neuroscience and in mouse behavioral studies will be additional benefit.

 Our offer

 • Full time scholarship contract.
 • Competitive salaries.
 • Work in young, dynamic and ambitious group.
 • Cutting edge research with a good publishing record of the group.
 • Training in the use of modern techniques including work with conditional knockout mice for tissue-specific deletion, complex biochemistry and protein complex purification, in vivo imaging of synapses.
 • We subsidies private medical care.

More information can be found at our Lab website: www.synaptogenesis.pl

Please send your resume via link:

.

Application deadline: October 15th, 2020

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej realizuje najwyższej jakości prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych, trwałości i odporności na korozję narzędzi, części maszyn i konstrukcji. Nadrzędnym celem Instytutu jest transfer opracowanych w nim technologii wraz z urządzeniami do ich realizacji, aparatury pomiarowej i kontrolnej oraz posiadanej wiedzy do wszystkich gałęzi przemysłu, a także świadczenie usług. Instytut przez wiele lat swojej działalności wypracował rozpoznawalną markę, a efekty realizowanych w nim prac są powszechnie wykorzystywane.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilno-prawna
Miejsce pracy: Warszawa

Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: marketing, zarządzanie, ekonomia).
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu obszarem komunikacji.
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie zagadnień marketingowych oraz innowacyjnych narzędzi marketingu i komunikacji z uwzględnieniem mediów społecznościowych.
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie.
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.
 • Nastawienie na rezultat.
 • Doświadczenie w komunikacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Umiejętność planowania i pracy w zespole.
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów.

Dodatkowe wymagania:

 • Znajomość pakietu Microsoft Office z uwzględnieniem programu PowerPoint.
 • Mile widziana znajomość programów Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
 • Obsługa stron internetowych w programie WordPress.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 Zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie stroną – aktualizacja informacji na stronie internetowej i intranetowej.
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych (plakaty naukowe, ulotki, broszury).
 • Współpraca z pionem badawczym odnośnie treści umieszczanych na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych i reklamowych.
 • Planowanie wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych (konferencji, seminariów naukowych, prezentacji, wystaw, targów), mających na celu budowanie wizerunku
  i rozpoznawalności marki.

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • Kopie dokumentów (dyplomów, świadectw, certyfikatów) potwierdzających deklarowane kwalifikacje zawodowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • Pocztą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa, Duchnicka 3
 • Osobiście: siedziba Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36
 • Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl

W terminie do 5 października 2020 r.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl), a dane przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: miroslaw.sawicki@imp.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Nr ref.: CŁ_DR_21_2020

Łukasiewicz to część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Z ośmioma tysiącami pracowników, 33 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Codzienna współpraca z klientem wewnętrznym w zakresie analizy procesów biznesowych i definiowania wynikających z nich wymagań dla systemów IT;
 • Udział w pracach analitycznych w Instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Projektowanie funkcjonalności rozwiązań IT we współpracy z przedstawicielami Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowych i wdrożeniowych;
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
 • Sporządzanie specyfikacji analitycznej rozwiązań;
 • Zapewnianie jakości wdrażanych rozwiązań poprzez udział i koordynację testów akceptacyjnych oraz integracyjnych;
 • Prowadzenie uzgodnień z dostawcami rozwiązań.

Wymagania dla kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe związane ze stanowiskiem);
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych (analiz biznesowych i/lub systemowych);
 • Znajomość notacji UML, BPMN;
 • Doświadczenie w analizie wymagań i tworzeniu dokumentacji funkcjonalnej;
 • Praktyczne umiejętności modelowania procesów biznesowych;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne pozwalające m.in. prowadzić/moderować spotkania i warsztaty z udziałem interesariuszy rozwiązania;
 • Wysokie zdolności analityczne, nieszablonowy sposób myślenia, gotowość do uczenia się;
 • Praktyczna znajomość metod prowadzenie projektów (np. PRINCE2, SCRUM);
 • Samodzielność w działaniu i zdolność podejmowanie decyzji;
 • Zaawansowana znajomość narzędzi pakietu Office (zwłaszcza Excel i Access);
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B1/B2).

Mile widziane:

 • Doświadczenia w prowadzeniu analiz biznesowo-systemowych;
 • Doświadczenie w projektach integracji systemów rozproszonych;
 • Doświadczenie we współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych;
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość narzędzi Jira/Redmine.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość pracy w formie pracy zdalnej;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 9 października 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_GK_24_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej rachunkowości Centrum oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej;
 • opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza;
 • bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych oraz pozabilansowych oraz wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata i wieloletniego planu finansowego na 4 kolejne lata budżetowe;
 • dokonywanie kontroli wykonania planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz analizy wydatków;
 • monitorowanie płynności finansowej Centrum;
 • nadzór nad Biurem Finansów i Księgowości Centrum;
 • opracowywanie analiz i symulacji finansowych;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego Centrum.

Wymagania formalne:

 • wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  w zakresie: wykształcenia, stażu pracy, uprawnień, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności, obywatelstwie i znajomości języka polskiego, itd.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w zakresie zadań Głównego Księgowego w sektorze finansów publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki rachunkowości oraz gospodarki finansowej dla jednostek sektora finansów publicznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • biegła znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość programu Enova) i obsługi bankowości elektronicznej;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, studia, konferencje);
 • ZFŚS;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 5 października 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DSO_22_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja procesów opracowywania projektów długofalowych strategii działalności Sieci;
 • opracowywanie projektów planów działalności Sieci oraz projektu planu działalności Centrum;
 • opracowywanie projektów rocznych sprawozdań z działalności Centrum Łukasiewicz;
 • opracowywanie projektów rocznych sprawozdań z działalności Sieci;
 • analiza i przygotowywanie do zatwierdzenia projektów regulaminów organizacyjnych instytutów Sieci;
 • współuczestnictwo w przygotowywaniu rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu właściwości Departamentu Strategii i Organizacji;
 • Bieżąca współpraca z urzędami centralnymi i innymi podmiotami w sprawach dotyczących bieżącej
  działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum;
 • Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii długoterminowych;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • kreatywność;
 • zdolności analityczne;
 • praktyczna znajomość procesów budowy strategii będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 września 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BOA_23_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad obiegiem dokumentów oraz korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • obsługa poczty elektronicznej;
 • obsługa połączeń telefonicznych;
 • wsparcie administracyjne i biurowe Kierownictwa Centrum Łukasiewicz;
 • organizacja spotkań, obsługa gości Kierownictwa;
 • dokonywanie zakupów na potrzeby biura i Sekretariatu;
 • wparcie Kierownictwa w organizacji wyjazdów służbowych;
 • opisywanie rachunków i faktur dot. kosztów poniesionych przez Kierownictwo związanych z działalnością Centrum.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 • sumienność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 29 września 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 r.
w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i kształtowania materiałów. Instytut rozwija technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, opracowuje materiały funkcjonalne, a także wytwarza narzędzia obróbkowe. Inne obszary działalności Instytutu obejmują projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych, czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych
z założeniami Przemysłu 4.0.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A.
Data ogłoszenia: 3 września 2020 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kształtowanie we współpracy z Dyrekcją polityki naukowo-badawczej reprezentowanego obszaru;
 • Określanie preferowanych kierunków rozwoju reprezentowanego obszaru;
 • Realizacja badań i prac doświadczalnych, przygotowywanie metodyk badawczych;
 • Pozyskiwanie kluczowych projektów oraz sprawowanie nadzoru nad jakością prac naukowo-badawczych realizowanych w obszarze;
 • Inicjowanie, nadzorowanie i wspieranie rozwoju naukowego pracowników obszaru;
 • Weryfikacja tekstów artykułów przeznaczonych do publikacji w danym obszarze;
 • Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami;
 • Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu;
 • Prowadzenie szkoleń;
 • Ścisła współpraca z kierownikiem Centrum.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych;
 • Minimum 10 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus) o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 10;
 • Indeks Hirscha (≥ 5);
 • Kierowanie co najmniej jednym projektem B+R (o wartości min. 500 000 zł), o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat;
 • Obszerna wiedza z zakresu z zakresu odlewnictwa stopów żelaza, kobaltu i niklu, recyklingu złomu obiegowego, materiałów pomocniczych do procesu topienia, technologii przygotowania ciekłego metalu i technik odlewania, zagadnień związanych ze stygnięciem i krzepnięciem metali, analizy wad odlewów, obróbki cieplnej w tym obróbki izotermicznej, znajomości zagadnień dotyczących trybologii oraz odporności na zmęczenie cieplne, pokryć in-siute, znajomość ciągu technologicznego wykonywania odlewów z możliwością optymalizacji procesu produkcji;
 • Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
 • Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym;
 • Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 7 października 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – CTO/1_Lider”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 r.
w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i kształtowania materiałów. Instytut rozwija technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, opracowuje materiały funkcjonalne, a także wytwarza narzędzia obróbkowe. Inne obszary działalności Instytutu obejmują projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych, czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych
z założeniami Przemysłu 4.0.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A.
Data ogłoszenia: 3 września 2020 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kształtowanie we współpracy z Dyrekcją polityki naukowo-badawczej reprezentowanego obszaru;
 • Określanie preferowanych kierunków rozwoju reprezentowanego obszaru;
 • Realizacja badań i prac doświadczalnych, przygotowywanie metodyk badawczych;
 • Pozyskiwanie kluczowych projektów oraz sprawowanie nadzoru nad jakością prac naukowo-badawczych realizowanych w obszarze;
 • Inicjowanie, nadzorowanie i wspieranie rozwoju naukowego pracowników obszaru;
 • Weryfikacja tekstów artykułów przeznaczonych do publikacji w danym obszarze;
 • Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami;
 • Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu;
 • Prowadzenie szkoleń;
 • Ścisła współpraca z kierownikiem Centrum.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych;
 • Minimum 10 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus) o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 10;
 • Indeks Hirscha (≥ 5);
 • Kierowanie co najmniej jednym projektem B+R (o wartości min. 500 000 zł), o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat;
 • Obszerna wiedza z zakresu technologii formy, w szczególności dobru materiałów przeznaczonych na formy i rdzenie piaskowe, wykonywania warstwowych form ceramicznych, doboru i opracowania technologii odlewniczych, znajomości technik rapid prototyping oraz inżynierii odwrotnej, regeneracji oraz możliwości zagospodarowania odpadów poodlewniczych, znajomość technik topienia i zalewania, znajomości technik wytwarzania i obróbki cieplno-ciśnieniowej materiałów i odlewów (CIP, HIP).
 • Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
 • Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym;
 • Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 7 października 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – CTO/3_Lider”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 r.
w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i kształtowania materiałów. Instytut rozwija technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, opracowuje materiały funkcjonalne, a także wytwarza narzędzia obróbkowe. Inne obszary działalności Instytutu obejmują projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych, czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych
z założeniami Przemysłu 4.0.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A.
Data ogłoszenia: 3 września 2020 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kształtowanie we współpracy z Dyrekcją polityki naukowo-badawczej reprezentowanego obszaru;
 • Określanie preferowanych kierunków rozwoju reprezentowanego obszaru;
 • Realizacja badań i prac doświadczalnych, przygotowywanie metodyk badawczych;
 • Pozyskiwanie kluczowych projektów oraz sprawowanie nadzoru nad jakością prac naukowo-badawczych realizowanych w obszarze;
 • Inicjowanie, nadzorowanie i wspieranie rozwoju naukowego pracowników obszaru;
 • Weryfikacja tekstów artykułów przeznaczonych do publikacji w danym obszarze;
 • Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami;
 • Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu;
 • Prowadzenie szkoleń;
 • Ścisła współpraca z kierownikiem Centrum.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych;
 • Minimum 10 publikacji (o których mowa w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, dalej: Rozporządzenie) zindeksowanych w międzynarodowych bazach takich jak Web of Science lub Scopus) o minimalnym łącznym Impact Factor (IF) ≥ 10;
 • Indeks Hirscha (≥ 5);
 • Kierowanie co najmniej jednym projektem B+R (o wartości min. 500 000 zł), o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w okresie ostatnich pięciu lat;
 • Obszerna wiedza z zakresu odlewnictwa stopów metali nieżelaznych (w szczególności stopów Al, Mg, Zn i Cu), recyklingu złomu obiegowego, materiałów pomocniczych do procesu topienia, technologii przygotowania ciekłego metalu i technik odlewania, analizy wad odlewów;
 • Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi w zakresie prac B+R;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
 • Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym;
 • Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 7 października 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – CTO/2_Lider”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Location: Wrocław
Ref. No. HL/BSL3/2020

Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development is an institute focused on development of new technologies by conducting research for the benefit of and in cooperation with industry. PORT means high-class specialists using an infrastructure of the most advanced research and development laboratories in our country. The center’s activities focus on biotechnology (including biobanking) and materials engineering, allowing to carry out both scientific research, as well as pilot studies for the industry in a comprehensive manner.

We are looking for a highly motivated person with strong organizational skills to head the newly developed high containment biological laboratory (BSL3 class) located in Wrocław, Poland.

The ideal candidate should have:

 • biology/microbiology/virology (or similar) background
 • a proven record of work with human and/or animal pathogens in at least a BSL2 class laboratory, preferably BSL3
 • experience in laboratory management (day-to-day and longitudinal planning)
 • knowledge of regulations required by the law, necessary to run high containment laboratory
 • experience in laboratory internal and external audits will be a plus, as well as professional titles and state exams such as diagnostician or specialists in laboratory medicine.

Responsibilities:

 • Supervision of the laboratory staff with the proper assessment of the performance and proper care of the social and friendly working atmosphere within the team
 • Promoting the improvement of the professional qualifications of the laboratory employees
 • Training or supervision of the training of the laboratory personnel
 • Organization of work within the laboratory, including preparation, keeping, storage, and circulation of proper laboratory documentation
 • Control of the laboratory archives, including proper paperwork (results and reports) and biological/diagnostic material
 • Development and supervision over detailed procedures to be employed in the laboratory
 • In the case of diagnostic tests, interpretation and supervision over the interpretation of the results of laboratory test, authorization and supervision over the test reports carried out by the unit
 • Maintaining the schedule for the internal and external staff and working teams and ensuring the reliability, training and proper timing of scheduled work and documentation of research
 • Compliance with legal regulations
 • Participation in, and giving opinions on the purchase of the laboratory equipment, reagents, personal and group protective equipment
 • Managing laboratory budget

We offer:

 • Full-time contract on the position Chief Specialist
 • Competitive salary
 • Laboratory and office space
 • Administrative and organizational support
 • Access to the state of the art equipment in the laboratories
 • A friendly, inspiring, interdisciplinary and international environment
 • Social benefits like co-financing for private medical care and holiday

Please send your resume via link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a880cf0083f341379f46f8af5a9d3e4b

If you need more information please contact: Anna Korynek: anna.korynek@port.org.pl or Beata Bocian: beata.bocian@port.org.pl

Application deadline: 31.10.2020 r.

Please include the following statement in your application:

“I hereby give my permission for the processing of my personal data included in the submitted documents for the purposes of recruitment process for the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław carried out presently or in the future by the company PORT, according to personal data protection law (GDPR). This permission for the processing of my personal data includes also the processing of these data in the future, provided that the purpose of the processing remains the same.

I hereby acknowledge that the disclosure of my personal data is voluntary, and that I have been informed of the right to access my personal data, and to correct such data.”

Please note that we will contact only selected candidates.

Location: Wroclaw, Poland
ref. no. PI/MS/2020

Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development is an institute focused on development of new technologies by conducting research for the benefit of and in cooperation with industry. PORT means high-class specialists using an infrastructure of the most advanced research and development laboratories in our country. The center’s activities focus on biotechnology (including biobanking) and materials engineering, allowing to carry out both scientific research, as well as pilot studies for the industry in a comprehensive manner.

For our Materials Science Center we are looking for an Investigator, preferably in the rank of an Associate Professor, with broad international contacts and proven scientific accomplishments in the field of semiconductors, as evidenced by publications in top tier scientific journals and presentations at leading conferences as an invited speaker. Ideal candidate should have the ability to formulate sound research hypotheses and to verify them through well-planned experiments. The researcher should be interested in finding solutions with realistic potential to be utilized in industrial applications, in the field of semiconductors or related.

The candidate should be able to seamlessly transition from high-quality basic research, to commercially-oriented applied activities built on the results of his/her basic research.

We have only 2 open positions. Applications will be evaluated in an open competition, by a panel involving external experts. The top candidates will be invited to present their research proposals in Łukasiewicz – PORT at an international symposium.

Preferential Requirements:

 • Experience in compound semiconductor optoelectronics, familiarity with photonic integrated circuits.
 • Established record of successful project execution within R&D activities
 • Post-doc training (or other type of internship, e.g. scientific exchange) abroad in one of the leading research centers.
 • Proven ability to raise funds from external sources, including international grants and/or funds from the industry.
 • Experience in successfully conducting research in cooperation with other companies.
 • Experience in running own research group and managing projects.
 • Proven ability to convince others to innovating ideas, and to implement them effectively.
 • Excellent command of the English language.

Preferred: experience in applied research and/or collaboration with the industry.

We offer:

 • Full-time contract and competitive salary at the level of remuneration for research group leaders in leading international centers commensurate with experience.
 • 36 days of paid holidays annually.
 • One-time relocation bonus, help in the relocation, residence permits, etc.
 • Funding for the team
 • Annual research budget – negotiated individually but not less than at the level of 50 000 euro per year, guaranteed for a minimum first 3 years of research.
 • Laboratory and office space for the PI and the team members.
 • Administrative and organizational support.
 • Access to the state of the art equipment in the Core Facility.
 • A friendly, inspiring, interdisciplinary and international environment.

Please send your resume via link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=91d661af162c4bed94f0ce4d2bbe70c2

If you need more information please contact: Anna Korynek: anna.korynek@port.org.pl or Beata Bocian: beata.bocian@port.org.pl

Application deadline: 30.11.2020

Please include the following statement in your application:

“I hereby give my permission for the processing of my personal data included in the submitted documents for the purposes of recruitment process for the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław carried out presently or in the future by the company PORT, according to personal data protection law (GDPR). This permission for the processing of my personal data includes also the processing of these data in the future, provided that the purpose of the processing remains the same.

I hereby acknowledge that the disclosure of my personal data is voluntary, and that I have been informed of the right to access my personal data, and to correct such data.”

Please note that we will contact only selected candidates.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej realizuje najwyższej jakości prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych, trwałości i odporności na korozję narzędzi, części maszyn i konstrukcji. Nadrzędnym celem Instytutu jest transfer opracowanych w nim technologii wraz z urządzeniami do ich realizacji, aparatury pomiarowej i kontrolnej oraz posiadanej wiedzy do wszystkich gałęzi przemysłu, a także świadczenie usług. Instytut przez wiele lat swojej działalności wypracował rozpoznawalną markę, a efekty realizowanych w nim prac są powszechnie wykorzystywane.

Stanowisko pracy: Specjalista/Starszy Specjalista

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce pracy: Warszawa

Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse) i roczne doświadczenie zawodowe (w księgowości); lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe (w księgowości), albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (w księgowości);
 • Dobra znajomość przepisów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przepisów podatkowych;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu MS Excel;
 • Doświadczenie w sporządzaniu analizy finansowej;
 • Umiejętności analitycznego myślenia; rzetelność, odpowiedzialność;
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów kosztowych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT;
 • Czynny udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP;
 • Przygotowywanie zestawień, raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne Instytutu;
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli wszystkich dokumentów księgowych;
 • Wystawianie niezbędnych poleceń księgowania oraz not księgowych;
 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;
 • Bieżąca kontrola i weryfikacja kont rozrachunkowych oraz rejestrów;
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca i roku;
 • Współpraca z działami merytorycznymi;
 • Nadzorowanie realizacji dochodów budżetowych;
 • Dbałość o poprawny obieg dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 • Kopie dokumentów (dyplomów, świadectw, certyfikatów) potwierdzających deklarowane kwalifikacje zawodowe;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl), a dane przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: miroslaw.sawicki@imp.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • Pocztą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa,
  Duchnicka 3.
 • Osobiście: siedziba Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36.
 • Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@imp.lukasiewicz.gov.pl.

W terminie do 17 września 2020 r. do godz. 15:00.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Nr ref.: SBŁ_DI_02_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Z dniem 1 października planowane jest połączenie Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej
i Łukasiewicz – Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, które należą do czołowych jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce. W ciągu ostatnich 6 lat instytuty zaangażowane były w realizację ponad 250 projektów naukowo-badawczych w zakresie inżynierii materiałowej, elektroniki, fizyki i chemii, finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych. Oba Instytuty prowadzą prace B+R w obszarze wysokich technologii mikroelektronicznych i optoelektronicznych, a także inżynierii materiałów o rozszerzonej funkcjonalności. Obie jednostki są pełnowartościowymi ośrodkami prowadzącymi prace w ramach projektów międzynarodowych i krajowych.
Rozwój dotychczasowych obszarów działalności  zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra składająca się w dużej mierze z inżynierów oraz fizyków i chemików oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt technologiczno-konstrukcyjno-pomiarowy laboratoria, stanowiące podstawowy potencjał infrastrukturalny dla badań rozwojowych w zakładach naukowych.
Połączenie kompetencji obu jednostek pozwoli na rozwój nowych kierunków badawczych w obszarach: technologii materiałów zaawansowanych dla zastosowań w przyrządach nowej generacji, układach i systemach dla nanofotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Nowo powstałą jednostkę cechować będzie unikatowy w skali Polski i Europy potencjał w zakresie rozwoju wskazanych technologii.

Miejsce pracy: Warszawa

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie oraz wdrożenie strategii tworzonego Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • zintegrowanie dwóch funkcjonujących dotychczas niezależnie organizmów w ramach nowego instytutu Sieci;
 • kierowanie działalnością Instytutu Sieci;
 • nadzór nad działalnością badawczą i wdrożeniową Instytutu;
 • odpowiedzialność za wynik finansowy oraz płynność finansową instytutu Sieci;
 • inicjowanie wewnętrznych zmian w instytucie prowadzących do poprawy kluczowych wskaźników strategicznych;
 • kreowanie w zespołach atmosfery sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • doskonalenie organizacji pracy w instytucie Sieci;
 • wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju;
 • analiza rynku w celu oceny wyników produktów instytutu Sieci wraz z określeniem nowych kanałów komercjalizacji oraz grup docelowych klientów;
 • rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek;
 • prowadzenie spotkań i negocjacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi instytutu Sieci;
 • reprezentowanie Instytutu Sieci na zewnątrz;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Instytutu w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym za zapewnienie współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz.

Wymagania dla kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo – rozwojowych o różnych źródłach finansowania;
 • umiejętność wyznaczania celów i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • zdolności przywódcze oraz umiejętność budowy zespołów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, negocjacyjne i organizacyjne;
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacją procesów;
 • umiejętność projektowania i wdrażania strategii krótko i długoterminowych;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • doświadczenie we wdrażaniu kultury pracy projektowej, metodyki zarządzania projektami,
 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług, w tym komercjalizacji produktu lub usług w dowolnym sektorze technologii;
 • certyfikaty poświadczające kompetencje w zarządzaniu projektami (np. Prince2, PMP-PMI);
 • doświadczenie związane z obszarem działalności Instytutu;
 • znajomość więcej niż jednego języka obcego;
 • studia menedżerskie typu MBA.

Dokumenty:

 • CV

Więcej informacji o Sieci Badawczej Łukasiewcz można uzyskać na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 16 sierpnia 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_21_2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7,5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Codzienna współpraca z klientem wewnętrznym w zakresie analizy procesów biznesowych i definiowania wynikających z nich wymagań dla systemów IT;
 • Koordynacja prac analitycznych w Instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Projektowanie funkcjonalności rozwiązań IT we współpracy z przedstawicielami Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowych i wdrożeniowych;
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
 • Definiowanie wymagań biznesu oraz szacowanie pracochłonności pracy związanych z realizacją proponowanych rozwiązań;
 • Sporządzanie specyfikacji analitycznej rozwiązań;
 • Opracowanie założeń do testów i odbioru oprogramowania;
 • Udział i koordynacja testów akceptacyjnych wdrażanych rozwiązań;
 • Zapewnienie jakości wytwarzanych produktów poprzez wsparcie testów akceptacyjnych oraz wdrożenia rozwiązania;
 • Prowadzenie uzgodnień z dostawcami.

Wymagania dla kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe związane ze stanowiskiem);
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych (analiz biznesowych);
 • Znajomość notacji UML, BPMN;
 • Doświadczenie w analizie wymagań i tworzeniu dokumentacji funkcjonalnej;
 • Praktyczne umiejętności modelowania procesów biznesowych;
 • Umiejętności planowania prac analitycznych oraz prowadzenia/modelowania spotkań z udziałem interesariuszy rozwiązania;
 • Wysokie zdolności analityczne;
 • Praktyczna znajomość problematyki i zagadnień związanych z wdrażaniem i integracji systemów IT;
 • Znajomość i praktyczne umiejętności z zakresu realizacji projektów (typu Prince2 i Agile np. SCRUM);
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • Samodzielne działanie i podejmowanie decyzji;
 • Zaawansowana znajomość narzędzi pakietu Office (zwłaszcza Excel i Access);
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B1/B2).

Mile widziane:

 • Doświadczenia w prowadzeniu analiz systemowych;
 • Doświadczenie w koordynacji integracji systemów rozproszonych;
 • Doświadczenie we współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych;
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość narzędzi Jira/Redmine.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość pracy zdalnej;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • Nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Więcej informacji o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ można uzyskać na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/o-nas/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 31 lipca 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DFK_20_2020

Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Z ośmioma tysiącami pracowników, 35 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie, pod nadzorem Dyrektora Departamentu Finansów i Kontroli, kompleksowych analiz ekonomiczno-finansowych dla Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie m.in:
  • gospodarki finansowej,
  • prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności Instytutów i rocznych planów działalności Sieci,
  • jakości zarządzania,
  • prowadzonej działalności gospodarczej,
  • prawidłowości przeznaczenia dochodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • uczestnictwo w pracach Departamentu w zakresie przygotowywania, monitorowania, ewidencjonowania i prezentacji odpowiednich danych finansowych;
 • analiza wyników ekonomiczno-finansowych dla spółek kapitałowych Instytutów Sieci;
 • analiza danych finansowych z użyciem narzędzi do wizualizacji danych (Power BI);
 • udział w procesie raportowania wyników finansowych i kosztów;
 • udział w procesie planowania i prognozowania;
 • udział w czynnościach naprawczych lub usprawniających działalność Instytutów, w szczególności tych z negatywną oceną pokontrolną w obszarze finansów;
 • współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • poszukiwanie unifikacji i synergii oraz poprawa efektywności oraz przygotowywanie rozwiązań systemowych i proceduralnych w obszarach finansów i kontroli;
 • opracowywanie wytycznych i monitorowanie realizacji dla kluczowych wskaźników finansowych i kontrolingowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • mile widziany certyfikat zawodowy z zakresu finansów, kontrolingu lub pokrewny (np. ACCA, CIMA, CFA, CIPS) lub w trakcie uzyskiwania;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność analizowania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • rozwinięte umiejętności analityczne, w tym wysoka sprawność pracy z dużą ilością danych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność jednoczesnej realizacji wielu zadań;
 • dociekliwość i kompleksowość w ustalaniu faktycznych przyczyn zaobserwowanych podczas analizy danych anomalii / odchyleń;
 • wysoka samodzielność w prowadzeniu analiz i formułowaniu finalnych wniosków płynących z tych analiz;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość pracy w formie telepracy, pracy zdalnej;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, e-learning);
 • ZFŚS, pakiet imprez integracyjnych;
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 • nowoczesne warunki, narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • CV

Więcej informacji o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ można uzyskać na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/o-nas/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 12 lipca 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DBI_19_2020

Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Z ośmioma tysiącami pracowników, 35 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączają się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja spotkań naukowców Łukasiewicza w formie paneli projektowych;
 • zapewnienie technicznego wsparcia w trakcie spotkań, w tym organizacja rejestracji uczestników i przygotowanie materiałów;
 • prowadzenie rejestrów inicjatyw projektowych w Sieci;
 • prowadzenie kalendarzy wydarzeń związanych z generowaniem pomysłów na projekty;
 • monitoring źródeł finansowania projektów;
 • prowadzenie rejestru infrastruktury badawczej Łukasiewicza;
 • prowadzenie bazy potencjału kadry badawczej Łukasiewicza;
 • obieg dokumentacji związany z inwestycjami w aparaturę badawczą;
 • przygotowanie materiałów informacyjnych;
 • prowadzenie akcji informacyjnych wewnątrz Łukasiewicza oraz z partnerami biznesowymi;
 • wsparcie w tworzeniu analiz potencjału badawczego Łukasiewicza oraz aktualnie realizowanych projektów;
 • zbieranie informacji wewnątrz Łukasiewicza, przygotowywanie analiz i zestawień
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki techniczne);
 • roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane w obszarze B+R;
 • mile widziana aktywność w studenckich kołach naukowych i organizacjach pozarządowych, wolontariaty;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • nastawienie na realizację celów;
 • aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Forms;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • nowoczesne biuro.

Dokumenty:

 • CV

Więcej informacji o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ można uzyskać na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/o-nas/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 29 maja 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_18_2020

Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Z ośmioma tysiącami pracowników, 35 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączają się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzenie audytów, analizy ryzyka oraz oceny bezpieczeństwa w obrębie projektów, procesów i systemów IT w Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Współudział w tworzeniu i wdrożeniu strategii cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Prowadzenie projektów związanych z cyberbezpieczeństwem;
 • Określenie i propagowanie wśród pracowników dobrych praktyk bezpieczeństwa;
 • Projektowanie, konfiguracja i zarządzanie infrastrukturą IT;
 • Udział i wsparcie prowadzonych projektów w Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie opiniowania pod kątem bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz proponowanie adekwatnych środków i metod zabezpieczeń;
 • Przygotowywanie i aktualizowanie technicznych standardów i wytycznych bezpieczeństwa IT/OT;
 • Projektowanie, konfiguracja i zarządzanie infrastrukturą IT;
 • Przygotowanie dokumentacji oraz raportowanie prac zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • Zarządzenie incydentami bezpieczeństwa.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki informatyczne;
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość technik i narzędzi do wykrywania zagrożeń i podatności systemów;
 • Umiejętność tworzenia polityk i procedur w zakresie bezpieczeństwa IT;
 • Bardzo dobra znajomość rozwiązań Windows 10, Office 2016, Office 365 i Microsoft 365;
 • Znajomość Windows Active Directory, Windows Server;
 • Znajomości systemów monitorowania sieci;
 • Znajomości metod zapobiegania zagrożeniom i atakom sieciowym;
 • Znajomość procesów ITIL i systemów klasy ITSM;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie
  z dokumentacji technicznej;
 • Certyfikaty poświadczające wiedzę z obszaru bezpieczeństwa IT mile widziane.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w budowie nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Więcej informacji o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ można uzyskać na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/o-nas/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 22 maja 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: SBŁ_DI_01_2020

Wiodącym obszarem działalności Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki jest prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń w zakresie konstruowania
i doskonalenia wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych, takich jak przekształtniki mocy, trakcja elektryczna, napędy elektryczne czy urządzenia związane z rozwojem technologii nadprzewodnikowych. Ł-IEL posiada także w swoich strukturach laboratoria, w których prowadzone są badania związane m.in. z tematyką materiałów izolacyjnych, termoplastów i tworzyw termoutwardzalnych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Instytut posiada także Zakład Doświadczalny (ZDIII) specjalizujący się w produkcji doświadczalnej i małoseryjnej głównie elektrotechnicznych materiałów izolacyjnych: szkło-epoksydowych, epoksydowych i kompozytowych. Ł-IEL jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączają się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich.

Miejsce pracy: Warszawa

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie działalnością Instytutu Sieci w tym realizacja polityki kadrowej i zarządzanie mieniem;
 • nadzór nad działalnością badawczą i wdrożeniową Instytutu Sieci;
 • reprezentowanie Instytutu Sieci na zewnątrz;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Instytutu w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym zapewnienie współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 • odpowiedzialność za wynik finansowy oraz płynność finansową instytutu Sieci;
 • tworzenie, wdrażanie oraz nadzorowanie planów rozwoju instytutu Sieci;
 • prowadzenie spotkań i negocjacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi instytutu Sieci;
 • opracowywanie i aktualizowanie strategii instytutu Sieci;
 • analiza rynku w celu oceny wyników produktów instytutu Sieci wraz z określeniem nowych kanałów komercjalizacji oraz grup docelowych klientów;
 • rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek;
 • doskonalenie organizacji pracy w instytucie Sieci;
 • kreowanie atmosfery w zespołach sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju.

Wymagania dla kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora;
 • praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo – rozwojowych o różnych źródłach finansowania (NCBIR, ESA, fundusze europejskie);
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • umiejętność wyznaczania celów i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • zdolności przywódcze oraz umiejętność budowy zespołów w instytucie Sieci;
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacją procesów;
 • umiejętność strategicznego myślenia;
 • umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne i organizacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • orientacja na osiąganie sukcesów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług w tym komercjalizacji produktu lub usług w dowolnym sektorze technologii;
 • certyfikaty poświadczające kompetencje w zarządzaniu projektami (np. Prince2, PMP-PMI);
 • doświadczenie związane z obszarem działalności Instytutu;
 • znajomość więcej niż jednego języka obcego.

Dokumenty:

 • CV

Więcej informacji o Instytucie Sieci można uzyskać na stronie: https://iel.pl

Więcej informacji o Sieci Badawczej Łukasiewcz można uzyskać na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 31 maja 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DFK_17_2020

Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm.
Z ośmioma tysiącami pracowników, 35 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.
Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączają się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w czynnościach z zakresu planowania i sprawozdawczości działalności instytutów Sieci.
 • Weryfikowanie projektów planów finansowych i planów działalności instytutów Sieci.
 • Weryfikowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności instytutów Sieci.
 • Udział w procesie weryfikowania wniosków instytutów Sieci w sprawie przyznania im subwencji składanych do ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Udział w procesie opiniowania raportów z wykorzystania subwencji instytutów Sieci.
 • Udział w procesie przyznawania i rozliczania dotacji celowych dla instytutów Sieci.
 • Bieżący kontroling finansowy instytutów Sieci, w tym udział w czynnościach naprawczych lub usprawniających działalność instytutów Sieci.
 • Koordynowanie spraw związanych z wyborem firm audytorskich do badania sprawozdań finansowych instytutów Sieci.
 • Przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych instytutów oraz spółek kapitałowych instytutów Sieci.
 • Analizowanie najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania i analiz.
 • Przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych i proceduralnych w obszarach finansów.
 • Przygotowanie projektów wytycznych dla wskaźników finansowych oraz monitorowanie ich realizacji.
 • Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem Platformy Kompetencji Finanse.
 • Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem kokpitu zarządczego.
 • Udział w pracach redakcji Informacji Łukasiewicza i w przygotowaniu i uzupełnianiu treści w intranecie.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego będzie dodatkowym atutem;
 • 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • mile widziany certyfikat zawodowy z zakresu finansów, kontrolingu lub pokrewny (np. ACCA, CIMA, CFA, CIPS) lub w trakcie uzyskiwania;
 • umiejętność wyznaczania celów i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • rozwinięte umiejętności analityczne; umiejętność strategicznego myślenia;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 05 maja 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DBI_16_2020

Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm.
Z ośmioma tysiącami pracowników, 35 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.
Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączają się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, koordynowanie i wdrażanie innowacji w Sieci;
 • Koordynowanie pracy Grup Badawczych ŁUKASIEWICZA;
 • Organizacja naboru projektów w ramach schematów Łukasiewicz2Biznes i Biznes2Łukasiewicz;
 • Koordynowanie współpracy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych z jednostkami przemysłowymi;
 • Opracowywanie mechanizmów stymulacji nowych inicjatyw projektowych;
 • Inicjowanie nowych projektów we współpracy z partnerami biznesowymi;
 • Wsparcie w prowadzeniu portfela projektów Sieci;
 • Przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w pracy w jednostce prowadzącej badania naukowe będzie dodatkowym atutem;
 • 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • Doświadczenie w roli kierownika projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i/lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • Autorstwo lub współautorstwo wynalazków chronionych patentami;
 • Bycie laureatem nagród krajowych z obszaru badań i/lub innowacji;
 • Autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy JCR;
 • Członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach technicznych;
 • Doświadczenie w pracy z zagranicznej jednostce prowadzącej badania naukowe;
 • Doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe;
 • Doświadczenie w formułowaniu strategii badawczych, planów rozwoju lub kierunków badawczych dla zespołu lub jednostki prowadzącej badania;
 • Mile widziany stopień naukowy doktora nauk technicznych;
 • Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 05 maja 2020 roku.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_14_2020

Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Z ośmioma tysiącami pracowników, 35 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączają się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie, analizowanie oraz raportowanie wskaźników z działalności Centrum;
 • Współudział w sporządzaniu bieżących raportów na poziomie operacyjnym;
 • Przygotowywanie opracowań z prowadzonych analiz oraz formułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego rozwoju sfery komercjalizacji (klienci, obrót, spółki, produkty, usługi, IP);
 • Udział w przygotowywaniu prognoz i dokonywaniu analiz aktualnego stanu w dziedzinie komercjalizacji;
 • Współpraca w zakresie analizy i modelowania procesów w obszarze badań w Sieci;
 • Czynności związane z rozwojem narzędzi służących do raportowania i analizy;
 • Bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane w obszarze analizy danych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym Excel;
 • Znajomość narzędzi typu Business Intelligence (Power BI; QlikView, Tableau) będzie niewątpliwym atutem;
 • Znajomość metod statystycznej analizy danych;
 • Rozwinięte umiejętności analityczne zwłaszcza w pracy z dużą ilością danych;
 • Mile widziana znajomość oprogramowań dedykowanych statystycznej analizie danych;
 • Zainteresowanie tematem komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know how związanych z tymi wynikami bardzo mile widziane;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Więcej informacji o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ można uzyskać na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/o-nas/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 maja 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_15_2020

Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Z ośmioma tysiącami pracowników, 35 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w czterech kluczowych obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie.

Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączają się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowanie i wdrażanie strategii marketingowej w celu wsparcia komercjalizacji usług i produktów B+R oferowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz dla klientów B2B;
 • Współpraca z Instytutami Sieci w zakresie tworzenia materiałów marketingowych i multimedialnych (foldery, infografiki, filmy, materiały prasowe);
 • Przygotowanie, projektowanie materiałów reklamowych oraz współpraca z firmami zewnętrznymi (agencjami, drukarniami, grafikami);
 • Współpraca i kierowanie prac w zespołach pochodzących z pionów komercjalizacji w Instytutach Łukasiewicza w celu wdrożenia strategii oraz prac bieżących;
 • Wyszukiwaniem możliwości pozyskiwania kluczowych kontaktów poprzez współtworzenie i wdrażanie kampanii lead generation w obszarze klientów B2B;
 • Przeprowadzanie oraz zlecenie badań i analizy rynku, w celu zidentyfikowania nowych kanałów, partnerów i możliwości komercjalizacji;
 • Nawiązywanie współpracy ze światem mediów oraz liderami opinii w celu popularyzacji technologii;
 • Reprezentowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz podczas konferencji i targów branżowych;
 • Bieżąca, ścisła współpraca z Departamentami i Biurami Centrum w obszarze wsparcia komercjalizacji.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji działań marketingu internetowego dla B2B;
 • Doświadczenie w pracy w marketingu w obszarze B+R oraz orientacja w aktualnych trendach popularyzacji nauki będzie ogromnym atutem;
 • Biegła znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności formatowania dokumentów; tworzenia prezentacji Power Point; Flash, itp);
 • Znajomość zagadnień dotyczących procesu transferu technologii będzie niewątpliwym atutem;
 • Praktyczna znajomość narzędzi analitycznych, w tym Google Analytics,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w zmiennych warunkach w interdyscyplinarnych zespołach.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Więcej informacji o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ można uzyskać na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/o-nas/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 maja 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DKPR_4_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i realizacja strategii działań komunikacji wewnętrznej;
 • budowanie marki ŁUKASIEWICZ w społeczności Pracowników firmy (Employer Branding);
 • współtworzenie i moderowanie wewnętrznych kanałów komunikacji; umiejętne wykorzystanie dostępnych i rozwój nowych kanałów komunikacji wewnętrznej;
 • przygotowywanie treści w kanałach social media (artykuły, infografiki na Facebook’u, LinkedIn);
 • przygotowywanie i profilowanie treści – artykuły, blogi, infografiki, materiały multimedialne;
 • rozwój, stała implementacja oraz nadzór nad Corporate Identity Łukasiewicza;
 • generowanie i koordynacja eventów wewnętrznych, w tym aktywności CSR (np.: wolontariaty, grywalizacje) i innych doskonalących integrację i komunikacjęw ŁUKASIEWICZU.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum roczne doświadczenie w agencji public relations, bądź doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji wewnętrznej lub marketingu;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania stronami www lub Intranetem oraz w zakresie mediów społecznościowych;
 • poprawne i swobodne posługiwanie się językiem polskim (znajomość gramatyk i ortografii), „lekkie pióro”;
 • przygotowywanie wydawnictw, znajomość cyklu wydawniczego; raportów, sprawozdań;
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem, usystematyzowanie treści, umiejętność poszukiwania i analizowania informacji;
 • charyzma, umiejętność angażowania innych do własnych projektów;
 • doskonała organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • umiejętność zarządzania projektami, samodzielność;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • dynamizm w działaniu.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu organizacji od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 14 lutego 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DKPR_13_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów graficznych i materiałów promocyjnych na potrzeby komunikacji Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ;
 • produkcja i montaż materiałów filmowych na potrzeby komunikacji Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ;
 • projektowanie i realizacja kampanii komunikacyjnych z wykorzystaniem m.in. plakatów, ulotek, ekranów LCD, urządzeń mobilnych, intranetu, www oraz social mediów (Twiter, Facebook, Linkedin i inne);
 • zarządzanie projektami graficznymi od fazy koncepcji do realizacji i wdrożenia.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • 3 lata doświadczenia zawodowego, preferowane w obszarze social media;
 • doskonała znajomość narzędzi i kanałów social media w obszarze budowania wizerunku marki oraz w prowadzeniu zintegrowanych kampanii on-line;
 • znajomość programów: Photoshop Adobe, Premiere Adobe Illustrator, Adobe InDesign Adobe; Flash;
 • umiejętność tworzenia kampanii digital;
 • zainteresowanie najnowszymi trendami w projektowaniu graficznym i komunikacji digital;
 • pasja i dbałość o szczegóły, wyczulenie na wszelkie niedoskonałości, dążenie do perfekcjonizmu;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w budowaniu nowoczesnej, macierzowej organizacji;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 21 kwietnia 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_12_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza rynku, działań konkurencji oraz trendów rozwojowych w zakresie technologicznym na rynku krajowym i europejskim;
 • kształtowanie i zarządzanie portfelem produktów komercjalizacyjnych realizowanych w Instytutach Sieci;
 • optymalizacja przebiegu procesów w obszarze komercjalizacji, zarówno w Centrum, jak i w poszczególnych Instytutach Łukasiewicza oraz u ich kontrahentów;
 • inicjowanie współpracy naukowców z partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału badawczego Instytutów Sieci;
 • tworzenie, promocja, sprzedaż i realizacja dedykowanych przedsiębiorcom usług i produktów;
 • pozyskiwanie i obsługa merytoryczna zewnętrznego finansowania w celu usprawniania i rozwoju procesów komercjalizacji;
 • pozyskiwanie i obsługa merytoryczna zewnętrznego finansowania realizacji działalności rozwojowej i wdrożeniowej;
 • poszukiwanie synergii produktów, usług, technologii i wiedzy pomiędzy Instytutami Łukasiewicza;
 • koordynowanie i nadzór nad opracowywaniem i prowadzeniem strategii sprzedażowej i związanej z tym strategii marketingu produktu dla całego Łukasiewicza;
 • koordynowanie procesem transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz moderowanie i koordynowanie procesu ich przepływu wewnątrz Sieci;
 • koordynowanie i nadzór nad komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, lub know-how związanego z tymi wynikami;
 • współpraca wewnątrz Sieci oraz z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie komercjalizacji;
 • prowadzenie w ramach Platformy Kompetencji „Komercjalizacja” zasobów ludzkich
  z dziedziny komercjalizacji w instytutach Łukasiewicz, wraz z nadaniem kierunku strategicznego i powołaniu zespołów z istniejących kadr, w celu wypracowania procesów i narzędzi do użytku w całej Sieci;
 • nadzór nad zawieraniem umów o współpracy z uczelniami w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • identyfikowanie i przewidywanie potrzeb rynku w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym na potrzeby strategii i dostosowywania celów Sieci do potrzeb rynku;
 • bieżąca ścisła współpraca z Instytutami Sieci oraz innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie sprzedaży i komercjalizacji;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum i Sieci, w tym w szczególności analiz, informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu rozwoju i przypisanych zadań;
 • koordynowanie prac bezpośrednio podległych pracowników;
 • kreowanie atmosfery w zespole sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wiceprezesa ds. Finansów i Komercjalizacji oraz pozostałych Przedstawicieli Kierownictwa Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane nauki ścisłe);
 • 5 lat doświadczenia zawodowego (w tym 3 lata doświadczenia w pracy w obszarze sprzedaży i komercjalizacji będzie dodatkowym atutem);
 • 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • doświadczenie zawodowe w pracy w branży inżynierskiej będzie atutem;
 • umiejętność wyznaczanie celów i egzekwowana ich osiągania od podległych pracowników;
 • praktyczna wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług profesjonalnych w tym komercjalizacji produktów lub usług;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i produktem na różnym poziomie zaawansowania w środowisku krajowym i europejskim oraz znajomość metodyk w tym obszarze;
 • umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne i organizacyjne;
 • umiejętność tworzenia długoterminowej wizji rozwoju produktów lub usług z pracą operacyjną;
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacji procesów;
 • mile widziana znajomość rynku badań;
 • umiejętność zarządzania w strukturze macierzowej wraz z podmiotami posiadającymi odrębną osobowość prawną w celu realizacji planów rocznych i strategicznych Łukasiewicza;
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, perswazyjne oraz asertywnych zachowań;
 • umiejętność budowania wartości oferty produktowej;
 • umiejętność analizy efektywności oraz skuteczności wdrażanych rozwiązań;
 • silna motywacja do działania, zaangażowanie i orientacja na realizację celów;
 • wysoko rozwinięta umiejętność adaptacji do pracy w zmiennych warunkach (zmiana priorytetów, presja czasu);
 • umiejętność organizowania procesu sprzedaży i budowania długoterminowych relacji z kontrahentami Sieci;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz oprogramowania do zarządzania procesowego;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego);
 • wysoka kultura biznesowa i osobista.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 20 kwietnia 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BP_11_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wsparcie zespołu radców prawnych w świadczeniu bieżącego doradztwa prawnego na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Łukasiewicz;
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów oraz dokumentów wewnętrznych (m.in. regulaminów, zarządzeń, polityk itp.);
 • Monitorowanie procesów legislacyjnych dotyczących Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Koordynowanie wewnątrz Centrum Łukasiewicz procesów opiniowania aktów prawnych dotyczących Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum Łukasiewicz we wszystkich sprawach wymagających wsparcia prawnego;
 • Współpraca z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz w kwestiach prawnych;
 • Współpraca z organami administracji publicznej w sprawach dotyczących Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Wykonywanie innych zadań Biura Prawnego Centrum Łukasiewicz.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, prawnicze;
 • Roczne doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie zawodowe zdobyte zarówno w sektorze prywatnym, jak i w instytucji publicznej);
 • Doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej będzie dodatkowym atutem;
 • Umiejętność logicznego myślenia i wykładni przepisów prawa;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Samodzielność działania i odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań;
 • Biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 20 marca 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_10_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań związanych ze wsparciem organizacyjnym pracy Departamentu Strategii i Organizacji;
 • obsługa procesów związanych planowaniem i przygotowaniem wizyt przedstawicieli Centrum Łukasiewicz w instytutach Sieci;
 • prowadzenie bazy danych dotyczących organów instytutów Sieci;
 • tworzenie sprawozdań i raportów z obszaru właściwości Departamentu;
 • realizowanie zadań związanych z redagowaniem wkładu Departamentu do wewnętrznego newslettera Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w ramach właściwości Departamentu;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Łukasiewicz oraz instytutami Sieci.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • mile widziane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze wsparcia organizacyjnego kadry kierowniczej;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na cel i jego skuteczną realizację;
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, proaktywność, umiejętność pracy w zespole;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • mile widziana znajomość narzędzi analityki biznesowej (np. MS Power BI, Tableau) oraz narzędzi do zarządzania projektami (np. Jira, Trello).

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 13 marca 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Broker innowacji (defence & aerospace)
Nr ref.: CŁ_DBI_06_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja działań Łukasiewicza w generowaniu nowych projektów, szczególnie w obszarze obronności, bezpieczeństwa i technologii satelitarnych;
 • aktywna identyfikacja partnerów biznesowych dla projektów B+R, zwłaszcza w zakresie obronności, bezpieczeństwa i technologii kosmicznych;
 • monitoring krajowych i zagranicznych programów badawczych, szczególnie w obszarze obronności, bezpieczeństwa oraz technologii kosmicznych;
 • monitoring agendy organizacji międzynarodowych (w tym ESA i EDA);
 • wsparcie w tworzeniu strategii Sieci Łukasiewicz oraz definiowaniu kierunków działalności Sieci Łukasiewicz, szczególnie w obszarze obronności, bezpieczeństwa i technologii kosmicznych;
 • nawiązywanie relacji z nowymi partnerami biznesowymi, finansowymi i naukowymi;
 • organizacja spotkań brokerskich;
 • przygotowywanie prezentacji i moderowanie dyskusji na spotkaniach brokerskich;
 • koordynowanie obiegu dokumentacji inicjującej projekty;
 • bieżące administrowanie rejestrami inicjatyw projektowych oraz wsparcie w prowadzeniu portfela projektów Sieci Łukasiewicz;
 • zbieranie informacji wewnątrz Łukasiewicza, przygotowywanie analiz i zestawień;
 • monitoring i bezpośrednie wsparcie wybranych projektów;
 • wsparcie w organizacji systemu zarządzania infrastrukturą badawczą Sieci Łukasiewicz;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne;
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa, obronności lub technologii satelitarnych;
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne, proaktywność;
 • umiejętność raportowania stanu projektu do członków zespołu i wszystkich interesariuszy;
 • aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość Planu Modernizacji Technicznej SZRP;
 • sieć kontaktów w obszarze obronności, bezpieczeństwa lub technologii satelitarnych;
 • doświadczenie w pracy jednostce badawczo-rozwojowej;
 • doświadczenie w realizacji projektów zleconych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA);
 • doświadczenie w inicjowaniu nowych projektów lub w sprzedaży technologii;
 • praktyczna znajomość różnych źródeł wsparcia projektów badawczych;
 • praktyczna znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami;
 • dobra znajomość narzędzi: MS Project, Jira, Redmine.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 16 marca 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_07_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie opracowań z prowadzonych analiz oraz formułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego rozwoju sfery komercjalizacji (klienci, obrót, spółki, produkty, usługi, IP);
 • współpraca w zakresie analizy i modelowania procesów w obszarze działań w Łukasiewiczu;
 • udział w przygotowywaniu prognoz i dokonywaniu analiz aktualnego stanu w dziedzinie komercjalizacji;
 • współudział w sporządzaniu bieżących raportów na poziomie operacyjnym;
 • opracowywanie, analizowanie oraz raportowanie wskaźników z działalności Centrum;
 • czynności związane z rozwojem narzędzi służących do raportowania i analizy;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze analizy danych;
 • znajomość/zainteresowanie tematem komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know how związanych z tymi wynikami bardzo mile widziane;
 • doskonała znajomość pakietu MS Office, w tym biegła znajomość Excel;
 • znajomość narzędzi typu Business Intelligence (Power BI; QlikView, Tableau);
 • znajomość metod statystycznej analizy danych;
 • mile widziana znajomość oprogramowań dedykowanych statystycznej analizie danych;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • rozwinięte umiejętności analityczne zwłaszcza w pracy z dużą ilością danych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 16 marca 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DSO_08_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań wynikających z uprawnień Prezesa Centrum Łukasiewicz w zakresie rozporządzania przez instytuty Sieci aktywami trwałymi;
 • Realizowanie zadań związanych z procesami łączenia lub podziału instytutów Sieci;
 • Obsługa procesów związanych z wyrażaniem zgód na tworzenie przez instytuty Sieci spółek kapitałowych lub obejmowanie przez instytuty Sieci udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
 • Obsługa procesów dotyczących organów instytutów Sieci;
 • Bieżąca współpraca z urzędami administracji rządowej;
 • Współtworzenie rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu nadzoru nad instytutami Sieci;
 • Realizowanie zadań zleconych przez Dyrektora w obszarze właściwości Departamentu;
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Łukasiewicz.Wykonywanie zadań wynikających z uprawnień Prezesa Centrum Łukasiewicz w zakresie rozporządzania przez instytuty Sieci aktywami trwałymi;
 • Realizowanie zadań związanych z procesami łączenia lub podziału instytutów Sieci;
 • Obsługa procesów związanych z wyrażaniem zgód na tworzenie przez instytuty Sieci spółek kapitałowych lub obejmowanie przez instytuty Sieci udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
 • Obsługa procesów dotyczących organów instytutów Sieci;
 • Bieżąca współpraca z urzędami administracji rządowej;
 • Współtworzenie rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu nadzoru nad instytutami Sieci;
 • Realizowanie zadań zleconych przez Dyrektora w obszarze właściwości Departamentu;
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Łukasiewicz.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse, zarządzanie);
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z nadzorem właścicielskim;
 • Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz praktyczna znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Umiejętności precyzyjnego i jasnego formułowania myśli w komunikacji;
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności zaawansowana znajomość MS Word;
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na cel i jego skuteczną realizację;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Mile widziane doświadczenie w nadzorze nad instytutami badawczymi oraz znajomość narzędzi analityki biznesowej (np. MS Power BI, Tableau);
 • Mile wdziane doświadczenie w procesach związanych z fuzjami / konsolidacjami/ przekształceniami przedsiębiorstw.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 16 marca 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DSO_09_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.
Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w tworzeniu krótko- i długoterminowych strategii Sieci Badawczej Łukasiewicz w różnych obszarach działalności;
 • Współtworzenie projektów rocznych planów działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Współudział w realizowaniu celów wyznaczonych w planach działalności Centrum Łukasiewicz i planach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Współtworzenie rozwiązań systemowych, procedur, wytycznych i stanowisk z zakresu nadzoru nad instytutami Sieci;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w obszarze właściwości Departamentu;
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Łukasiewicz.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze opracowywania i realizacji strategii krótko- i długoterminowych oraz celów strategicznych;
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności zaawansowana znajomość MS Excel i MS PowerPoint;
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz zorientowanie na cel i jego skuteczną realizację;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Mile widziane doświadczenie we wdrażaniu MBO (zarządzanie przez cele)
  w przedsiębiorstwie, znajomość narzędzi analityki biznesowej (np. MS Power BI, Tableau) oraz narzędzi do zarządzania projektami (np. Jira, Trello);
 • Mile widziane doświadczenie i posiadanie certyfikatu z zakresu zarządzania projektami.

Oferujemy:

 • Nowoczesne biuro;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • Umowę o pracę;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 16 marca 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_5_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Zadania:

Realizacja projektów w obszarze organizacji eventów:

 • wspieranie organizacji wydarzeń firmowych;
 • samodzielna organizacja i koordynacja uczestnictwa w eventach zewnętrznych;
 • budowanie świadomości marki Łukasiewicz w grupach docelowych poszczególnych wydarzeń;
 • koordynacja prac Instytutów Sieci współuczestniczących w wydarzeniu;
 • prowadzenie procesów formalnych, w tym tworzenie dokumentacji przetargowych i umów oraz rozliczanie wydarzeń;
 • egzekwowanie stosowania brand book’a przez podwykonawców;
 • analiza rynku wydarzeń;
 • przygotowywanie prezentacji;

 Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum dwuletnie doświadczenie w agencji public relations, agencji eventowej lub komórce organizującej wydarzenie plenerowe, targi, konferencje, itp.;
 • doskonała organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • umiejętność zarządzania projektami;
 • kreatywność i elastyczność w działaniu;
 • doświadczenie i umiejętność w sporządzaniu dokumentacji przetargowej oraz agendy planowanych wydarzeń (znajomość Prawa Zamówień Publicznych będzie dodatkowym atutem);
 • dyspozycyjność, mobilność i zdolność do pracy przy wydarzeniach na terenie Polski;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość agencji branży eventowej, PR oraz kreatywnej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 14 lutego 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_03_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • codzienna współpraca z klientem wewnętrznym w zakresie analizy procesów biznesowych i definiowania wynikających z nich wymagań dla systemów IT;
 • koordynacja prac analitycznych w Instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • projektowanie funkcjonalności rozwiązań IT we współpracy z przedstawicielami Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • przygotowywanie dokumentacji projektowych i wdrożeniowych;
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
 • definiowanie wymagań biznesu oraz szacowanie pracochłonności pracy związanych
  z realizacją proponowanych rozwiązań;
 • sporządzanie specyfikacji analitycznej rozwiązań;
 • opracowanie założeń do testów i odbioru oprogramowania;
 • udział i koordynacja testów akceptacyjnych wdrażanych rozwiązań;
 • zapewnienie jakości wytwarzanych produktów poprzez wsparcie testów akceptacyjnych oraz wdrożenia rozwiązania;
 • prowadzenie uzgodnień z dostawcami.

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe związane ze stanowiskiem);
 • minimum rok doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych (analiz biznesowych);
 • znajomość notacji UML, BPMN;
 • doświadczenie w analizie wymagań i tworzeniu dokumentacji funkcjonalnej;
 • praktyczne umiejętności modelowania procesów biznesowych;
 • umiejętności planowania prac analitycznych oraz prowadzenia/modelowania spotkań
  z udziałem interesariuszy rozwiązania;
 • wysokie zdolności analityczne;
 • praktyczna znajomość problematyki i zagadnień związanych z wdrażaniem i integracji systemów IT;
 • znajomość i praktyczne umiejętności z zakresu realizacji projektów (typu Prince2
  i Agile np. SCRUM);
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • samodzielne działanie i podejmowanie decyzji;
 • zaawansowana znajomość narzędzi pakietu Office (zwłaszcza Excel i Access);
 • dobra znajomość języka angielskiego (B1/B2).

Mile widziane:

 • doświadczenia w prowadzeniu analiz systemowych;
 • doświadczenie w koordynacji integracji systemów rozproszonych;
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych;
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych;
 • znajomość narzędzi Jira/Redmine.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 31 stycznia 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BP_02_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Centrum;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów oraz innych dokumentów dla Centrum, w tym wewnętrznych procedur, regulaminów, wytycznych itp.;
 • udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Centrum;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum we wszystkich sprawach dotyczących działalności Centrum oraz Sieci Łukasiewicz wymagających wsparcia prawnego;
 • przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami;
 • reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną;
 • monitorowanie zmian ustawodawczych.

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (wliczając okres przed uzyskaniem tytułu zawodowego);
 • uprawnienia radcy prawnego;
 • doświadczenie w obsłudze podmiotów prawa publicznego (jako zewnętrzny lub wewnętrzny doradca);
 • znajomość i doświadczenie w obszarze prawa publicznego, w szczególności prawa zamówień publicznych, także postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego;
 • znajomość i doświadczenie w obszarze prawa pracy mile widziane;
 • biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań;
 • otwartość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w ramach istniejących narzędzi prawnych;
 • samodzielność działania oraz odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego mile widziana.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 27 stycznia 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BFK_01_2020

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych;
 • dekretacja i księgowanie dokumentów;
 • weryfikacja, księgowanie oraz uzgadnianie list płac, ZUS, PIT, PFRON;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji;
 • sporządzanie sprawozdania F-03;
 • współpraca w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji planu finansowego Centrum;
 • udział w przygotowywaniu i sporządzaniu sprawozdania finansowego Centrum;
 • uzgadnianie zapisów księgowych w celu bieżącego monitoringu wydatkowania budżetu;
 • bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego Centrum.

Wymagania dla kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia);
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości,
 • znajomość systemu ENOVA;
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych osób prawnych;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi programów finansowo-księgowych;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych Excel);
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 30 stycznia 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_67_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja procesu zarządzania portfelem projektów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Promowanie dobrych praktyk w zarządzaniu projektami w całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Monitoring i bezpośrednie wsparcie wybranych projektów;
 • Organizacja i wsparcie procesu oceny inicjatyw projektowych, w tym ocen formalnych i merytorycznych;
 • Nadzór nad budżetem portfela projektów;
 • Zarządzanie ryzykami i problemami projektowymi;
 • Kierowanie niektórymi projektami z portfela;
 • Prowadzenie komunikacji projektowej;
 • Koordynacja realizacji projektów w oczekiwanych ramach czasowych, finansowych oraz jakościowych;
 • Zapewnienie funkcji Biura Projektu dla projektów realizowanych w spółce.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami w roli kierownika projektu;
 • praktyczna znajomość zagadnień zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji (PRINCE2; PMI; Agile; MSP);
 • umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym;
 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań, umiejętność organizacji pracy;
 • duże zdolności komunikacyjne; łatwość w nawiązywaniu relacji biznesowych;
 • dobra znajomość narzędzi wspierających proces zarządczy;
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność  raportowania stanu projektu do członków zespołu i wszystkich interesariuszy;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • certyfikaty poświadczające znajomość metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMI, Professional SCRUM Product Owner);
 • wykształcenie wyższe techniczne (również inżynieria biomedycyna, biotechnologia) lub inżynieria chemiczna;
 • doświadczenie w mentoringu kierowników projektów lub w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania przez cele;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami innowacyjnymi lub informatycznymi;
 • praktyczna umiejętność zarządzania ryzykiem w projekcie (MOR);
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów (COBIT);
 • dobra znajomość narzędzi: MS Project, Jira, Redmine.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 7 stycznia 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DFiK_66_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotami inwestorskimi (fundusze inwestycyjne, bridge alpha, itd.) celem efektywnego komercjalizowania wyników prac B+R powstałych w Łukasiewiczu;
 • współtworzenie strategii marketingowej dla produktów i usług zidentyfikowanych w instytutach Łukasiewicza;
 • opracowywanie business canvas dla poszczególnych procesów komercjalizacyjnych w Łukasiewiczu z uwzględnieniem, zarówno inwestorów finansowych jak i przemysłowych;
 • zbieranie, konsolidacja oraz prezentacja danych o potencjalnych źródłach finansowania;
 • tworzenie i optymalizacja złożonych modeli finansowania prowadzonych w Łukasiewiczu procesów komercjalizacyjnych;
 • tworzenie modeli dystrybucji zysków z komercjalizacji pomiędzy wszystkich interesariuszy (twórcy, instytuty, komercjalizator oraz partnerzy zewnętrzni);
 • analiza potrzeb poszczególnych partnerów przemysłowych w celu wsparcia aktualizacji funkcjonalności modeli komercjalizacyjnych w Łukasiewiczu;
 • uczestnictwo, we współpracy z kierownictwem Departamentu, w przygotowywaniu oraz aktualizacji analiz, dokumentów i procedur związanych z realizacją procesów komercjalizacyjnych;
 • przygotowywanie danych oraz informacji do sprawozdań, raportów i analiz niezbędnych do efektywnego realizowania zadań departamentu;
 • wsparcie Departamentu w innych merytorycznych zadaniach związanych z komercjalizacją;

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie branżowe i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • praktyczna wiedza w obszarze struktur i funkcjonowania startupów, ‘venture capital’ oraz innych mechanizmów finansowania inwestycyjnego;
 • kompetencje w obszarze sprzedaży oraz zarządzania powiązanych z inwestycjami w zakresie badawczo-rozwojowym w sektorze prywatnym i/ lub publicznym;
 • wysoko rozwinięte umiejętności prezentowania rozwiązań i sprzedawania pomysłów do kontrahentów;
 • wysoko rozwinięte kompetencje motywowania i wywierania wpływu;
 • kreatywność oraz umiejętność samodzielnej pracy pod ograniczonym nadzorem kierownictwa;
 • umiejętność efektywnego planowania zadań i organizacji czasu pracy;
 • umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym;
 • entuzjastyczne podejście do tematu nauki i szeroko pojętej technologii, mile widziane doświadczenie w pracy w tych obszarach;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w tym biegła znajomość Excel;
 • znajomość metod statystycznej analizy danych, mile widziana znajomość oprogramowania dedykowanych statystycznej analizie danych.
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 31 grudnia 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DFiK_65_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie, pod nadzorem Dyrektora Departamentu do spraw Kontroli i Finansów, kompleksowych kontroli nad Instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie m.in:
  • gospodarki finansowej,
  • jakości pracy, w szczególności przestrzegania regulaminów,
  • prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności Instytutów i rocznych planów działalności Sieci,
  • jakości zarządzania,
  • prowadzonej działalności gospodarczej,
  • prawidłowości przeznaczenia dochodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • kontrola tworzonych przez instytuty Sieci spółek kapitałowych, a także na obejmowanie lub nabywanie przez instytuty Sieci akcji lub udziałów w takich spółkach;
 • udział w czynnościach naprawczych lub usprawniających działalność Instytutów, w szczególności tych z negatywną oceną pokontrolną;
 • współudział w organizacji i przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych w Centrum;
 • czynności związane z rozwojem narzędzi służących do raportowania i analizy;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • mile widziane wykształcenie z zakresu Audytu i Kontroli (studia I lub II stopnia, studia podyplomowe, certyfikat zawodowy);
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • rozwinięte umiejętności analityczne, w tym wysoka sprawność pracy z dużą ilością danych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność jednoczesnej realizacji wielu zadań;
 • dociekliwość i kompleksowość w ustalaniu faktycznych przyczyn zaobserwowanych podczas analizy danych anomalii / odchyleń;
 • wysoka samodzielność w prowadzeniu analiz i formułowaniu finalnych wniosków płynących z tych analiz;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 13 grudnia 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz to projekt o znaczącym potencjale komercyjnym. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników i instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science to Business, spotyka się z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego realizuje  badania podstawowe i stosowane w dziedzinie mechanizacji, w budownictwie, w górnictwie skalnym oraz w ochronie środowiska poprzez opracowywanie nowych maszyn, technologii, projektów związanych z recyklingiem i gospodarką odpadami z jednoczesnym wdrażaniem tych rozwiązań innowacyjnych przy współpracy z przemysłem. Instytut Sieci zajmuje się również kształceniem operatorów maszyn i urządzeń budowlanych.

Prezes Centrum Łukasiewicz jako sprawujący nadzór nad działalnością instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Miejsce pracy: Warszawa

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kierowanie działalnością Instytutu Sieci w tym realizacja polityki kadrowej i zarzadzanie mieniem;
 • nadzór nad działalnością badawczą i wdrożeniową Instytutu Sieci;
 • reprezentowanie Instytutu Sieci na zewnątrz;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Instytutu w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym za zapewnienie współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 • odpowiedzialność za wynik finansowy oraz płynność finansową instytutu Sieci;
 • tworzenie, wdrażanie oraz nadzorowanie planów rozwoju instytutu Sieci;
 • prowadzenie spotkań i negocjacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi instytutu Sieci;
 • opracowywanie i aktualizowanie strategii instytutu Sieci;
 • analiza rynku w celu oceny wyników produktów instytutu Sieci wraz z określeniem nowych kanałów komercjalizacji oraz grup docelowych klientów;
 • rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek;
 • doskonalenie organizacji pracy w instytucie Sieci;
 • kreowanie atmosfery w zespołach sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju.

Wymagania dla kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora;
 • praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo – rozwojowych o różnych źródłach finansowania (NCBIR, ESA, fundusze europejskie);
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacją procesów;
 • umiejętność wyznaczania celów i egzekwowania wyników od podległych pracowników;
 • umiejętność strategicznego myślenia;
 • umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne i organizacyjne;
 • zdolności przywódcze oraz umiejętność budowy zespołów w instytucie Sieci;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • orientacja na osiąganie sukcesów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami;

Dodatkowymi atutami będą:

 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług w tym komercjalizacji produktu lub usług w dowolnym sektorze technologii;
 • certyfikaty poświadczające kompetencje w zarządzaniu projektami (np. Prince2, PMP-PMI);
 • doświadczenie związane z obszarem działalności Instytutu;
 • znajomość więcej niż jednego języka obcego.

Dokumenty:

 • CV

Więcej informacji o Instytucie Sieci można uzyskać na stronie:

https://www.imbigs.pl/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania lub na adres rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 31 grudnia 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Nr ref.: SBŁ_DI_02_2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej realizuje najwyższej jakości prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych, trwałości i odporności na korozję narzędzi, części maszyn i konstrukcji. Nadrzędnym celem Instytutu jest transfer opracowanych w nim technologii wraz z urządzeniami do ich realizacji, aparatury pomiarowej i kontrolnej oraz posiadanej wiedzy do wszystkich gałęzi przemysłu, a także świadczenie usług. Instytut przez wiele lat swojej działalności wypracował rozpoznawalną markę, a efekty realizowanych w nim prac są powszechnie wykorzystywane.

Prezes Centrum Łukasiewicz jako sprawujący nadzór nad działalnością instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie

Miejsce pracy: Warszawa

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kierowanie działalnością Instytutu Sieci w tym realizacja polityki kadrowej i zarzadzanie mieniem;
 • nadzór nad działalnością badawczą i wdrożeniową Instytutu Sieci;
 • reprezentowanie Instytutu Sieci na zewnątrz;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Instytutu w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym za zapewnienie współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 • odpowiedzialność za wynik finansowy oraz płynność finansową instytutu Sieci;
 • tworzenie, wdrażanie oraz nadzorowanie planów rozwoju instytutu Sieci;
 • prowadzenie spotkań i negocjacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi instytutu Sieci;
 • opracowywanie i aktualizowanie strategii instytutu Sieci;
 • analiza rynku w celu oceny wyników produktów instytutu Sieci wraz z określeniem nowych kanałów komercjalizacji oraz grup docelowych klientów;
 • rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek;
 • doskonalenie organizacji pracy w instytucie;
 • kreowanie atmosfery w zespołach sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju.

Wymagania dla kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora;
 • praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo – rozwojowych o różnych źródłach finansowania (NCBIR, ESA, fundusze europejskie);
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacją procesów;
 • umiejętność wyznaczania celów i egzekwowania wyników od podległych pracowników;
 • umiejętność strategicznego myślenia;
 • umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne i organizacyjne;
 • zdolności przywódcze oraz umiejętność budowy zespołów w instytucie Sieci;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • orientacja na osiąganie sukcesów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • niekaralność umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

Dodatkowymi atutami będą:

 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług w tym komercjalizacji produktu lub usług w dowolnym sektorze technologii;
 • certyfikaty poświadczające kompetencje w zarządzaniu projektami (np. Prince2, PMP-PMI),
 • doświadczenie związane z obszarem działalności Instytutu;
 • znajomość więcej niż jednego języka obcego.

Dokumenty:

 • CV

Informacje o Instytucie Mechaniki Precyzyjnej znajdują się na stronie: imp.edu.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania lub na adres rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

do dnia 31 grudnia 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:

rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Nr ref.: CŁ_DFiK_63_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie w pracach Departamentu związanych z monitorowaniem i oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Instytutów;
 • uczestnictwo w pracach Departamentu w zakresie przygotowywania, monitorowania, ewidencjonowania i prezentacji odpowiednich danych finansowych;
 • identyfikacja błędów i odchyleń w dokumentacji;
 • udział w procesie raportowania wyników finansowych i kosztów;
 • udział w procesie planowania i prognozowania;
 • czynności związane z rozwojem narzędzi służących do raportowania i analizy;
 • współpraca z podmiotami w ramach Sieci;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami i Departamentami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • mile widziane odbyte praktyki/staże z obszaru finansów;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • terminowość, sumienność i dokładność;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 29 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DFiK_64_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie, pod nadzorem Dyrektora Departamentu do spraw Finansów i Kontroli, kompleksowych analiz ekonomiczno-finansowych dla Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie m.in:
  • gospodarki finansowej,
  • prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności Instytutów i rocznych planów działalności Sieci,
  • jakości zarządzania,
  • prowadzonej działalności gospodarczej,
  • prawidłowości przeznaczenia dochodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • uczestnictwo w pracach Departamentu w zakresie przygotowywania, monitorowania, ewidencjonowania i prezentacji odpowiednich danych finansowych;
 • analiza wyników ekonomiczno-finansowych dla spółek kapitałowych Instytutów Sieci;
 • udział w procesie raportowania wyników finansowych i kosztów;
 • udział w procesie planowania i prognozowania;
 • udział w czynnościach naprawczych lub usprawniających działalność Instytutów,
  w szczególności tych z negatywną oceną pokontrolną w obszarze finansów;
 • współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • poszukiwanie unifikacji i synergii oraz poprawa efektywności oraz przygotowywanie rozwiązań systemowych i proceduralnych w obszarach finansów i kontroli;
 • opracowywanie wytycznych i monitorowanie realizacji dla kluczowych wskaźników finansowych i kontrolingowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • mile widziany certyfikat zawodowy z zakresu finansów, kontrolingu lub pokrewny (np. ACCA, CIMA, CFA, CIPS) lub w trakcie uzyskiwania;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność analizowania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • rozwinięte umiejętności analityczne, w tym wysoka sprawność pracy z dużą ilością danych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność jednoczesnej realizacji wielu zadań;
 • dociekliwość i kompleksowość w ustalaniu faktycznych przyczyn zaobserwowanych podczas analizy danych anomalii/odchyleń;
 • wysoka samodzielność w prowadzeniu analiz i formułowaniu finalnych wniosków płynących z tych analiz;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 7 stycznia 2020.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: SBŁ_DI_01_2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz to projekt o znaczącym potencjale komercyjnym. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników i instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science to Business, spotyka się z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji zajmuje się dostarczaniem nowych, innowacyjnych, rozwiązań dla sektora gospodarki i jednostek naukowych w zakresie zaawansowanych urządzeń, aparatury badawczej, systemów technicznych i technologii, wspierających zrównoważony rozwój i sprostanie w tym zakresie globalnej konkurencji, a także opracowywaniem modelowych mechanizmów i struktur transformacji wiedzy, umożliwiających zdecydowane podwyższenie skuteczności i efektywności transferu zaawansowanych technologii do zastosowań w gospodarczych.

Prezes Centrum Łukasiewicz jako sprawujący nadzór nad działalnością instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu.

Miejsce pracy: Radom

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kierowanie działalnością Instytutu Sieci, w tym realizacja polityki kadrowej i zarządzanie mieniem;
 • nadzór nad działalnością badawczą i wdrożeniową Instytutu Sieci;
 • reprezentowanie Instytutu Sieci na zewnątrz;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Instytutu w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym za zapewnienie współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 • odpowiedzialność za wynik finansowy oraz płynność finansową instytutu Sieci;
 • tworzenie, wdrażanie oraz nadzorowanie planów rozwoju instytutu Sieci;
 • prowadzenie spotkań i negocjacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi instytutu Sieci;
 • opracowywanie i aktualizowanie strategii instytutu Sieci;
 • analiza rynku w celu oceny wyników produktów instytutu Sieci wraz z określeniem nowych kanałów komercjalizacji oraz grup docelowych klientów;
 • rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek;
 • doskonalenie organizacji pracy w instytucie;
 • kreowanie atmosfery w zespołach sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju.

Wymagania dla kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora;
 • praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych o różnych źródłach finansowania (NCBIR, ESA, fundusze europejskie);
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacją procesów;
 • umiejętność wyznaczanie celów i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • umiejętność strategicznego myślenia;
 • umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne i organizacyjne;
 • zdolności przywódcze oraz umiejętność budowy zespołów w instytucie Sieci;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • orientacja na osiąganie sukcesów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • niekaralność umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Dodatkowymi atutami będą:

 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług w tym komercjalizacji produktu lub usług w dowolnym sektorze technologii;
 • certyfikaty poświadczające kompetencje w zarządzaniu projektami (np. Prince2, PMP-PMI),
 • doświadczenie związane z obszarem działalności Instytutu;
 • znajomość więcej niż jednego języka obcego.

Dokumenty:

 • CV

Informacje o Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu znajdują się na stronie: https://www.itee.radom.pl/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania lub na adres rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 29 listopada 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Nr ref.: CŁ_DR_62_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie i testowanie scenariuszy optymalizacji procesowej w Sieci;
 • analiza i modelowanie procesów w Sieci;
 • wdrażanie usprawnień procesowych w Sieci;
 • tworzenie i rozwój metodyki modelowania i usprawniania procesów w Sieci;
 • kontroling procesowy w Sieci;
 • sporządzanie zestawień, raportów, prezentacji i analiz;
 • aktywna współpraca z Instytutami Sieci oraz Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • znajomość notacji mapowania procesów, w tym w szczególności BPMN 2.0;
 • umiejętność identyfikacji procesów, ich mapowania i budowania modeli symulacyjnych, testowania scenariuszy zmian;
 • umiejętność przeprowadzanie wywiadów procesów;
 • doświadczenie w tworzeniu architektury procesowej;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania do mapowania procesów (dodatkowym atutem będzie znajomość takiego oprogramowania jak: IGrafx);
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy projektowej;
 • samodzielność i skrupulatność w działaniu, decyzyjność, odpowiedzialność
  i proaktywność;
 • dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych;
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 25 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DK_60_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo, we współpracy z kierownictwem Departamentu, w przygotowywaniu oraz aktualizacji analiz, dokumentów i procedur związanych z realizacją zadań;
 • przygotowywanie danych oraz informacji do sprawozdań, raportów i analiz;
 • wsparcie Departamentu przy ofertowaniu oraz nadzorze nad wdrożeniami;
 • zbieranie, konsolidacja oraz prezentacja danych o źródłach finansowania;
 • analiza danych z przemysłu oraz dotyczących konkretnych firm w celu wsparcia strategii komercjalizacji;
 • wsparcie Departamentu w innych merytorycznych zadaniach związanych z komercjalizacją.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • preferowane wykształcenie: biotechnologia, biomedycyna, chemia, mechanika, elektryka, automatyka, materiałoznawstwo lub teleinformatyka;
 • kreatywność oraz umiejętność samodzielnej pracy pod ograniczonym nadzorem kierownictwa;
 • orientacja w obszarze komercyjności oraz zarządzania powiązanych z inwestycjami w zakresie badawczo-rozwojowym w sektorze prywatnym lub publicznym;
 • umiejętność efektywnego planowania zadań i organizacji czasu pracy;
 • komunikatywność oraz zdolność współdziałania;
 • umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym;
 • entuzjastyczne podejście do tematu nauki i szeroko pojętej technologii;
 • gotowość do rozwoju osobistego i uczenia się;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w tym biegła znajomość Excel;
 • znajomość metod statystycznej analizy danych, mile widziana znajomość oprogramowań dedykowanych statystycznej analizie danych.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DF_61_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie Departamentu w zakresie prawa własności intelektualnej w Sieci;
 • doradztwo w obszarze ochrony własności intelektualnej w Sieci, w szczególności w zakresie doboru odpowiednich form ochrony, opracowywania dokumentów oraz prowadzenia procesów związanych z uzyskaniem praw ochronnych;
 • wsparcie w procesach wyceny własności intelektualnej pod kątem prowadzonych komercjalizacji;
 • pomoc w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej w Sieci, w szczególności poprzez doradztwo w zakresie doboru odpowiednich form komercjalizacji, opracowywanie dokumentów, prowadzenie procesów związanych z komercjalizacją w Sieci (licencje, spin-offs, itp.);
 • współudział w procesie krzewienia oraz popularyzacji kultury ochrony własności intelektualnej w Centrum oraz Sieci;
 • przygotowywanie, we współpracy z kierownictwem Departamentu, strategii ochrony własności intelektualnej dla komercjalizacji w Centrum oraz Sieci.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony własności intelektualnej, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kancelarii rzecznika patentowego;
 • praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony własności intelektualnej w dziedzinach technicznych dla przedsiębiorców lub instytutów badawczych;
 • znajomość metod komercjalizacji technologii oraz procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (venture capital, spin-offs, licencjonowanie, itp.);
 • umiejętność doradztwa w doborze metody komercjalizacji pod kątem prawnym oraz praktyczne doświadczenie w przygotowaniu umów pod wybraną metodę komercjalizacji;
 • skrupulatność i szczegółowość działania;
 • umiejętności komunikacyjne w procesie przedstawiania złożonych kwestii prawno-technicznych w sposób niebudzący wątpliwości;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • ugruntowana wiedza ogólna i umiejętność rozumienia tematyki w dziedzinach nauk technicznych oraz technologii;
 • zdolności analityczne w dziedzinach prawnych i technicznych;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 14 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DP_59_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie Departamentu w zakresie prawa własności intelektualnej w Sieci Łukasiewicz;
 • doradztwo w obszarze ochrony własności intelektualnej w Sieci, w szczególności
  w zakresie doboru odpowiednich form ochrony, opracowywania dokumentów oraz prowadzenia procesów związanych z uzyskaniem praw ochronnych;
 • wsparcie w procesach wyceny własności intelektualnej pod kątem prowadzonych komercjalizacji;
 • pomoc w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej w Sieci, w szczególności poprzez doradztwo w zakresie doboru odpowiednich form komercjalizacji, opracowywanie dokumentów, prowadzenie procesów związanych z komercjalizacją w Sieci (licencje, spin-offs, itp.);
 • aktywne uczestnictwo w procesie krzewienia oraz popularyzacji kultury ochrony własności intelektualnej w Centrum oraz Sieci Łukasiewicz;
 • przygotowywanie, we współpracy z kierownictwem Departamentu, strategii ochrony własności intelektualnej dla komercjalizacji w Centrum oraz Sieci.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Radca Prawny w instytucji
  o profilu naukowo-badawczym;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony własności intelektualnej, dla przedsiębiorców lub instytucji badawczej;
 • znajomość metod komercjalizacji technologii oraz procesu inwestycyjnego (venture capital, spin-offs, licencjonowanie, itp.);
 • umiejętność doradztwa w doborze metody komercjalizacji pod kątem prawnym oraz praktyczne doświadczenie w przygotowaniu umów pod wybraną metodę komercjalizacji;
 • ugruntowana wiedza ogólna i umiejętność rozumienia tematyki w dziedzinach nauk technicznych oraz technologii;
 • skrupulatność i szczegółowość działania;
 • umiejętności komunikacyjne w procesie przedstawiania złożonych kwestii prawno-technicznych w sposób niebudzący wątpliwości;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • zdolności analityczne w dziedzinach prawnych i technicznych;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 8 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_57_2019

 

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie projektów i inicjatyw z obszaru projektowania innowacji (z wykorzystaniem m.in. design thinking, lean startup, service design);
 • Tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych z obszaru projektowania innowacji;
 • Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie realizacji szkoleń i warsztatów z obszaru projektowania innowacji;
 • Współpraca z zespołami projektowymi Sieci (coaching w zakresie narzędzi i metodyk);
 • Doradztwo i aktywna komunikacja z podmiotami Sieci (edukacja w zakresie narzędzi i metodyk, promocja dobrych praktyk).

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi i metodyki design thinking potwierdzona następującymi osiągnięciami:
  • edukacyjnymi (certyfikat z obszaru design thinking lub dyplom ukończenia studiów)
  • projektowymi – co najmniej 3 letnie doświadczenie (warsztaty i projekty zrealizowane z wykorzystaniem metodyki design thinking, lean start-up, business model canvas, design sprint itp.);
 • Doświadczenie w tworzeniu inicjatyw szkoleniowych (kursy, warsztaty);
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów;
 • Umiejętność samodzielnej organizacji i realizacji zadań;
 • Bardzo dobra umiejętność pracy zespołowej;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne (nastawienie na realizację celów);
 • Analityczne myślenie oraz umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 13 grudnia 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DR_55_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Optymalizacja procesów w Sieci poprzez analizę i modelowanie procesów, tworzenie i testowanie scenariuszy optymalizacji procesowej, tworzenie i rozwój metodyki modelowania i usprawniania procesów, kontroling procesowy;
 • Planowanie, realizacja i koordynacja polityki płacowej, kadrowej i szkoleniowej w Sieci;
 • Nadzór nad planowaniem i rozwojem systemów i infrastruktury informatycznej w Sieci oraz bezpieczeństwem;
 • Zarządzanie zespołem Departamentu Rozwoju, w tym:
  • Odpowiedzialność za rekrutację osób, motywację i utrzymanie zatrudnienia w Departamencie;
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkiem rozwoju Departamentu;
  • Kształtowanie i realizację polityki płacowej Departamentu;
 • Budowanie wizerunku Departamentu Rozwoju wewnątrz i na zewnątrz Sieci Łukasiewicz;
 • Odpowiedzialność za śledzenie trendów, nowości, pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii do Sieci Łukasiewicz;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w zakresie komunikacji społecznej i wizerunku Centrum.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zarządzania operacyjnego;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zmianą;
 • Doświadczenie w obszarze transformacji w jednostkach o złożonej strukturze;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność analitycznego, technicznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie tzw. multitasking;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • Nastawienia na realizację celów;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacji, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
 • Wysoka kultura biznesowa.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_BP_54_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Centrum;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów oraz innych dokumentów dla Centrum, w tym wewnętrznych procedur, regulaminów, wytycznych itp.;
 • udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Centrum;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum we wszystkich sprawach dotyczących działalności Centrum oraz Sieci Łukasiewicz wymagających wsparcia prawnego;
 • przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami;
 • reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną,
 • monitorowanie zmian ustawodawczych.

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • uprawnienia radcy prawnego;
 • znajomość oraz doświadczenie w obszarze prawa zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego;
 • doświadczenie w obszarze prawa pracy lub prawa własności intelektualnej mile widziane;
 • doświadczenie w obsłudze podmiotów publicznych;
 • preferowane doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej;
 • biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań;
 • otwartość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w ramach istniejących narzędzi prawnych;
 • samodzielność działania oraz odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Okres umowy: 3 miesiące
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań:

 • wsparcie zespołu radców prawnych w codziennej pracy związanej z obsługą prawną Centrum oraz Sieci Łukasiewicza, w tym:
 • wykonywanie analiz prawnych, przygotowywanie informacji prawnych, wyjaśnień, konsultacji itp.,
 • udział w tworzeniu dokumentów dla Centrum, w tym umów, wytycznych, zarządzeń, regulaminów itp.,
 • monitorowanie zmian ustawodawczych;
 • opracowywanie materiałów dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Prawne.

Wymagania:

 • student/ka prawa (co najmniej 4 rok) lub absolwent, aplikacja radcowska będzie dodatkowym atutem;
 • zainteresowanie prawem cywilnym, prawem pracy, prawem publicznym;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność działania;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym Excel oraz Power Point niezbędna w realizacji zadań;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • oczekiwane zaangażowanie czasowe: minimum 3 dni w tygodniu lub odpowiednio mniejszy wymiar godzinowy w rozłożeniu na 5 dni.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Nr ref.: CŁ_DBI_52_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja procesu zarządzania portfelem projektów Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • promowanie dobrych praktyk w zarządzaniu projektami w całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • monitoring i bezpośrednie wsparcie wybranych projektów;
 • organizacja i wsparcie procesu oceny inicjatyw projektowych, w tym ocen formalnych i merytorycznych;
 • nadzór nad budżetem portfela projektów;
 • zarządzanie ryzykami i problemami projektowymi;
 • kierowanie niektórymi projektami z portfela;
 • prowadzenie komunikacji projektowej;
 • koordynacja realizacji projektów w oczekiwanych ramach czasowych, finansowych oraz jakościowych;
 • zapewnienie funkcji Biura Projektu dla projektów realizowanych w spółce.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego  w obszarze zarządzania projektami
  w roli kierownika projektu;
 • praktyczna znajomość zagadnień zarządzania projektami i portfelem projektów
  w organizacji (PRINCE2; PMI; Agile; MSP);
 • umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym;
 • samodzielność w realizacji przydzielonych zadań, umiejętność organizacji pracy;
 • dobra znajomość narzędzi wspierających proces zarządczy;
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność  raportowania stanu projektu do członków zespołu i wszystkich interesariuszy;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • certyfikaty poświadczające znajomość metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMI, Professional SCRUM Product Owner);
 • wykształcenie wyższe techniczne (również inżynieria biomedycyna, biotechnologia) lub inżynieria chemiczna;
 • doświadczenie w mentoringu kierowników projektów lub w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania przez cele;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami innowacyjnymi lub informatycznymi;
 • praktyczna umiejętność zarządzania ryzykiem w projekcie (MOR);
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów (COBIT);
 • dobra znajomość narzędzi: MS Project, Jira, Redmine.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl