Wyniki naborów

Wyniki naborów

Wybrany  kandydat: Marcin Staszewski/bd

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrany kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Grzegorz Margas/bd

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrany kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Joanna Balcerowicz/bd

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany kandydat: Magdalena Szczyrba/bd

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Julia Łysik/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym, natomiast nie podjęła zatrudnienia.

Wybrany  kandydat: bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Nabór został unieważniony ze względu na planowaną zmianę regulaminu organizacyjnego.

Wybrany  kandydat: bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Nabór został unieważniony ze względu na planowaną zmianę regulaminu organizacyjnego.

Wybrany  kandydat: bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Nabór został unieważniony ze względu na planowaną zmianę regulaminu organizacyjnego.

Wybrany  kandydat: bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden z kandydatów nie spełniał wszystkich oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.

Wybrany  kandydat: bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Nabór został unieważniony ze względu na planowaną zmianę regulaminu organizacyjnego.

Wybrany  kandydat: bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden z kandydatów nie spełniał wszystkich oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.

Wybrany  kandydat: Jan Popławski/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu  spełnił oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Aleksander Kochański/Łódź

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu  spełnił oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Dariusz Obrębski/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu  spełnił oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka zrezygnowała z udziału w rekrutacji.

Wybrany  kandydat: Marcin Szponder/Nowa Wieś

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Mateusz Skutnik/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka zrezygnowała z udziału w rekrutacji.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wstrzymanie procesów rekrutacyjnych, nabór unieważniono.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wstrzymanie procesów rekrutacyjnych, nabór unieważniono.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wstrzymanie procesów rekrutacyjnych, nabór unieważniono.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden z kandydatów nie spełniał wymagań stawianych w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wstrzymanie procesów rekrutacyjnych, nabór unieważniono.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Nabór został unieważniony ze względu na likwidację stanowiska.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka zrezygnowała z udziału w rekrutacji.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wstrzymanie procesów rekrutacyjnych, nabór unieważniono.

Wybrany  kandydat: Katarzyna Pacholska/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden z kandydatów nie spełniał wymagań stawianych w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden z kandydatów nie spełniał wymagań stawianych w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Rekrutacja zamknięta bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Brak zgody Prezesa na zatrudnienie wybranej kandydatki.

Wybrany  kandydat: Barbara Kubiak/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania stawiane w procesie rekrutacyjnym.

Wybrany  kandydat: Kinga Szyguła/Nieporęt 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Aleksandra Matyjasz/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Malwina Gabryszewska/Tomaszów Mazowiecki 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Agata Jaeschke/Piaseczno 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Katarzyna Kot/Warszawa 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Kinga Pasternak/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Adam Dawidziuk/Poznań 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Ada Krzewicka/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Aleksandra Majchrzak-Kucharska/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: brak naboru

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden z kandydatów nie spełniał w wystarczającym stopniu wymagań określonych dla tego stanowiska.

Wybrany  kandydat: brak naboru

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden z kandydatów nie spełniał w wystarczającym stopniu wymagań określonych dla tego stanowiska. Komisja zdecydowała o ponowieniu naboru.

Wybrany  kandydat: Michał Bogdański/Kraków

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Jakub Lutyk/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Anna Kościanek/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: brak naboru

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden z kandydatów nie spełniał w wystarczającym stopniu wymagań określonych dla tego stanowiska. Komisja zdecydowała o ponowieniu naboru.

Wybrany  kandydat: brak naboru

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden z kandydatów nie spełniał w wystarczającym stopniu wymagań określonych dla tego stanowiska. Komisja zdecydowała o ponowieniu naboru.

Wybrany  kandydat: Agnieszka Krawiec/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Milena Janczewska/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Agnieszka Skrzypek/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Piotr Witkowski/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Michał Wójtowicz/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Rekrutacja nierozstrzygnięta z powodu rezygnacji kandydata. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o ponowieniu naboru.

Rekrutacja nierozstrzygnięta z powodu rezygnacji kandydatów w II etapie rekrutacji. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o ponowieniu naboru.

Wybrana  kandydatka: Katarzyna Papież-Pawełczak/Katowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Rafał Łukasik/Lizbona

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Żaden z kandydatów nie spełniał w wystarczającym stopniu wymagań określonych dla tego stanowiska

Wybrany  kandydat: Oskar Wojtynowski/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat:  Robert Wyłudek/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Magdalena Karczewska/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany  kandydat: Jacek Matraszek/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka nie podjęła zatrudnienia.

Rekrutacja nierozstrzygnięta z powodu unieważnienia naboru.

Rekrutacja nierozstrzygnięta z powodu unieważnienia naboru

Wybrana kandydatka: Inga Łąpieś-Kolwas/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Marek Adamowicz/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Marta Wilczyńska/Otwock

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Justyna Duszyńska-Cichy/Siedlce

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Ewelina Jankowska-Cięszczyk/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Dorota Toczyska/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Maria Piekarska-Baronet/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Joanna Krowicka/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Magdalena Garlińska 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrane kandydatka: Ilona Hibner

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Adam Klinert

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydatka: Sylwia Tryka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydatka: Justyna Choińska-Jackiewicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydatka: Magdalena Bohusz-Boguszewska 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Ksawery Sroka/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Maciej Niemir/Poznań

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Stefan Konwiński/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Barbara Kalinowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Ewelina Gawdzik/Nowa Wola

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Anna Nawotczyńska/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Anna Wywigacz/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Magdalena Śliwińska-Bartel/Gdańsk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Izabela Żmudka/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Katarzyna Piątek/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Arkadiusz Stasiuk/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Arkadiusz Stasiuk/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Elwira Kwiecień/Masłów

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Joanna Orszewska/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Dorota Łyszkowska/Legionowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Anna Wywigacz/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Arleta Madej/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Anna Zalewska/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Justyna Zielińska
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Piotr Goździkowski/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Dorota Chlebosz/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Joanna Bieniek
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Katarzyna Pefew
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Antonina Pawlak
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Julia Koszeluk
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Karol Boruszewski/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Paulina Mazur
Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Paulina Saks/Ząbki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Barbara Muczyńska/Warszawa

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Jacek Czwarny

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Dominika Wrótniak/b/d

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Katarzyna Wrotek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Justyna Sotomska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Mirosław Podolski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Monika Dembska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Michał Komorek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Jakub Pietraszewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Katarzyna Wilk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Iwona Szczepańska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Agnieszka Wawrzaszek – Łoś

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Katarzyna Kopaczewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Michał Barszcz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Rafał Szyc

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Magdalena Chimkowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Agata Majkowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Zuzanna Kopidurska-Olechnicka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Bogusław Kowalski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Antonina Pawlak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Cezary Chwiałkowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Aleksandra Rosiak-Solarska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Agnieszka Jasińska-Kołodziej

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Wiktor Nowakowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Jakub Kaczmarski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Marcin Kardas

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Karol Milencki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Marcin Górecki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Joanna Bieniek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Dorota Chlebosz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Barbara Skiba

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Barbara Studniarek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Michał Makurat

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Patrycja Rogowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydat: Marcin Witaszek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Anna Jandała

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: konkurs bez rozstrzygnięcia, powtórzono nabór.

Wybrana kandydatka: Barbara Szczyrba-Toczyska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Dominik Nawrocki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Aleksandra Rogalska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrana kandydatka: Aleksandra Rogalska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Jacek Brzeziński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Wiktor Nowakowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Jakub Kaczmarski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Patrycja Mihalovits

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Karol Milencki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Katarzyna Pefew

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Marcin Rudnicki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Rafał Gawlikowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Marek Król

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Antonina Pawlak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Marta Pest-Sikorska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Agata Przychodzeń-Czajka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Mariola Deptuła

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Przemysław Kik

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Paweł Raczkowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Magdalena Sadowska-Pożycka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie niezatrudnienia kandydata: Konkurs został zamknięty bez rozstrzygnięcia.

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie niezatrudnienia kandydata: Konkurs został zamknięty bez rozstrzygnięcia.

Wybrany kandydat: Dr Anna Ostapczuk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Dr Marcin M. Kruk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Barbara Pietruszewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Wybrany kandydat: Paweł Łagowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: SBŁ_DI_01_2019

Wybrany kandydat: Jakub Gadek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_BP_02_2020

Wybrany kandydat: Szymon Marek Kubacki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_BP_54_2019

Wybrany kandydat: Marta Potocka-Klatkowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DFiK_49_2019

Wybrany kandydat: Anna Katana Sidor

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DFiK_47_2019

Wybrany kandydat: Robert Fedorczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy

Nr ref.: CŁ_DFiK_47_2019

Wybrany kandydat: Robert Fedorczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy

Nr ref.: CŁ_UP_30_2019

Wybrany kandydat: Marcin Górecki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy

Nr ref.: CŁ_DK_60_2019

Wybrany kandydat: Zuzanna Kowalkiewicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_40_2019

Wybrany kandydat: Michał Kordulski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DFiK_63_2019

Wybrany kandydat: Dominika Wrótniak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DFiK_51_2019

Wybrany kandydat: Krzysztof Marczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DFiK_66_2019

Wybrany kandydat: Piotr Loroch

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DR_55_2019

Wybrany kandydat: Mariusz Jabłoński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DF_65_2019

Wybrany kandydat: Patrycja Szyrwińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DF_52_2019

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Zarekomendowana kandydatka do zatrudnienia odrzuciła propozycję.

Nr ref.: CŁ_DF_61_2019

Wybrany kandydat: Agnieszka Jasińska Kołodziej

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DR_56_2019

Wybrany kandydat: Michał Skrzek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_BP_53_2019

Wybrany kandydat: Karol Boruszewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DFiK_47_2019

Wybrany kandydat: Patrycja Szyrwińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_45_2019

Wybrany kandydat: Katarzyna Billing-Marczak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_50_2019

Wybrany kandydat: Arkadiusz Jarkiewicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_42_2019

Wybrany kandydat: Jacek Jakubiak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_DP_59_2019

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie braku wyboru: Odstąpienie od zatrudnienia na stanowisko Radca Prawny.

Nr ref.: CŁ_UP_22_2019

Wybrany kandydat: Marcin Kardas zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_39_2019

Wybrany kandydat: Ewa Kaczor zamieszkała w Józefowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_31_2019

Wybrany kandydat: Aneta Wasiluk zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_43_2019

Wybrany kandydat: Marek Król zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_34_2019

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie niezatrudnienia kandydata: Zarekomendowany kandydat do zatrudnienia odrzucił propozycję.

Nr ref.: CŁ_UP_46_2019

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie niezatrudnienia kandydata: Konkurs został zamknięty bez rozstrzygnięcia.

Nr ref.: CŁ_UP_38_2019

Wybrany kandydat: Piotr Lis zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_41_2019

Wybrany kandydat: Katarzyna Alaburda-Senktas zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_28_2019

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie niezatrudnienia kandydata: Zarekomendowany kandydat do zatrudnienia odrzucił propozycję.

Nr ref.: CŁ_UP_18_2019

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie niezatrudnienia kandydata:Zarekomendowany kandydat do zatrudnienia odrzucił propozycję.

Nr ref.: CŁ_UP_35_2019

Wybrany kandydat: Monika Szczęsna zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_37_2019

Wybrany kandydat: Marcin Witaszek zamieszkały w Grodzisku Mazowieckim

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_36_2019

Wybrany kandydat: Mariusz Grabowski zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_29_2019

Wybrany kandydat: Elżbieta Bysyngier zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_21_2019

Wybrany kandydat: Piotr Koza zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_20_2019

Wybrany kandydat: Grzegorz Jurowczyk zamieszkały w Pruszkowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_10_2019

Wybrany kandydat: Paweł Król zamieszkały w Stasim Lesie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_33_2019

Wybrany kandydat: Magdalena Parus zamieszkała w Poznaniu

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_27_2019

Wybrany kandydat: Jakub Kaczmarski zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_32_2019

Wybrany kandydat: Mariusz Wochnowicz zamieszkały w Płocku

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_24_2019

Wybrany kandydat: Artur Dziekański zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_18_2019

Wybrany kandydat: Kamil Raniowski zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_16_2019

Wybrany kandydat: Anna Grabczak zamieszkała w Piasecznie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_26_2019

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Żaden kandydat nie spełnił oczekiwań zawartych w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_25_2019

Wybrany kandydat: Joanna Puškar zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_23_2019

Wybrany kandydat: Monika Jędrzejczak zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_19_2019

Wybrany kandydat: Patrycja Mihalovits zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_12_2019

Wybrany kandydat: Dorota Bielawska zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_15_2019

Wybrany kandydat: Wojciech Rudnicki zamieszkały w Opalenicy

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_15_2019

Wybrany kandydat: Wojciech Rudnicki zamieszkały w Opalenicy

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_17_2019

Wybrany kandydat: Krzysztof Szczyciński zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_14_2019

Wybrany kandydat: brak

Uzasadnienie niezatrudnienia kandydata: Zarekomendowany kandydat do zatrudnienia odrzucił propozycję.

Nr ref.: CŁ_UP_13_2019

Wybrany kandydat: Iwona Zielińska zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_3_2019

Wybrany kandydat: Joanna Kowalewicz zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_9_2019

Wybrany kandydat: Janusz Lewicki zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_11_2019

Wybrany kandydat: Agnieszka Jarecka zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_11_2019

Wybrany kandydat: Agnieszka Jarecka zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_8_2019

Wybrany kandydat: Paweł Wochowski zamieszkały w Płocku

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_6_2019

Wybrany kandydat: Mikołaj Moskal zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_7_2019

Wybrany kandydat: Katarzyna Kopaczewska zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_5_2019

Wybrany kandydat: Agnieszka Mańkowska zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_2_2019

Wybrany kandydat: Konrad Kacała zamieszkały w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_4_2019

Wybrany kandydat: Tomasz Bzukała zamieszkały w Brzeziu

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Nr ref.: CŁ_UP_1_2019

Wybrany kandydat: Katarzyna Tomaszewska zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydat w największym stopniu spełnił
oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds