Centrum Łukasiewicz
ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa

NIP: 951 248 16 68
REGON: 382967128

Sekretariat Kierownictwa:
22 18 21 111
22 18 21 112
+ 48 539 548 418
+48 787 140 650
sekretariat@lukasiewicz.gov.pl

Kontakt dla mediów:
media@lukasiewicz.gov.pl

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.
    Istotne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, szczególnie w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane, zamieściliśmy w zakładce Dane osobowe, która ma na celu poinformowanie Państwa przetwarzaniu danych osobowych.