Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady korzystania ze strony lukasiewicz.gov.pl (dalej jako: „Serwis”), w tym zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu.
 • Administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie (02-822 Warszawa), ul. Poleczki 19 (dalej jako: „Administrator”). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA – zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularzy w zakładce „Kariera” – Łącz edukację z pracą w Łukasiewiczu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod dostępnym formularzem rekrutacyjnym.
 • Serwis gromadzi dane o użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników za pośrednictwem formularzu umieszczonych w Serwisie.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP,
 • Typ przeglądarki,
 • Rozdzielczość ekranu,
 • Przybliżona lokalizacja,
 • Otwierane podstrony serwisu,
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,
 • Rodzaj systemu operacyjnego,
 • Adres poprzedniej podstrony,
 • Adres strony odsyłającej,
 • Język przeglądarki,
 • Prędkość łącza internetowego,
 • Dostawca usług internetowych.

Dane gromadzone podczas rejestracji w projekcie ,,Rzuć nam wyzwanie”:

 • Imię / nazwisko / pseudonim,
 • Adres e-mail,
 • Adres IP (zbierane automatycznie),

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Adres e-mail,

Dane gromadzone podczas prowadzenia rekrutacji

 • Imię i nazwisko kandydata
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres do korespondencji

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

POLITYKA COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje pliki cookies (dane tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych użytkownika Serwisu) służące do zbierania informacji dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkowników.

2. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies (niezbędne):

a) Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,

b) Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych, określonych w punkcie 3 poniżej. Skrypty serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na urządzeniach użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie

c) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia użytkownika,

d) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na tryb „usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji urządzenia”.

3. W Serwisie mogą znajdować się narzędzia lub treści kierujące użytkowników do serwisów zewnętrznych świadczących usługi multimedialne, społecznościowe lub inne. Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe tych serwisów, które mogą umieszczać cookies zewnętrzne na urządzeniu użytkownika. Lista serwisów zewnętrznych znajduje się poniżej:

   • Usługi multimedialne:
   • Usługi społecznościowe / łączone:(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)
   • Prowadzenie statystyk (opcjonalne pliki cookies):

4. Usługi świadczone przez te serwisy są poza kontrolą Administratora. Podmioty świadczące te usługi mają własne warunki ich świadczenia i własne polityki prywatności. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne serwisy internetowe. Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów Serwisu w kontekście bezpieczeństwa użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików cookies pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookies, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z serwisów zewnętrznych.

5. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu, prowadzenie statystyk związanych z ilością użytkowników, liczbą odwiedzin Serwisu, rodzajów urządzeń łączących się z Serwisem. Cele wykorzystywania plików cookies zewnętrznych wskazane są we właściwych politykach prywatności serwisów zewnętrznych.

6. Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy plikami cookies zapisywanymi na urządzeniu użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z urządzenia użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na urządzenie użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

7. Zastosowane przez Administratora cookies wewnętrzne są bezpieczne dla urządzeń użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu urządzenia z którego korzysta użytkownik.

8. Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach cookies. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do dobrych praktyk bezpiecznego korzystania z sieci (aktualny system operacyjny, aktualny program antywirusowy, korzystanie z zabezpieczonych i zaufanych WI-FI itp.).

9. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową.

10. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookies lub u jednego ze wskazanych dostawców:

11. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookies korzystając z narzędzi urządzenia użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta z usług Serwisu.

  1.  

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds