Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

4 dni temu

Instytut

-

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

2024-07-26

wymagania obowiązkowe

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowana ekonomia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka, możliwość sprawdzenia u pracodawcy),
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami biznesowymi,
 • doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń/warsztatów.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

opis instytutu

-

codzienne zadania

-

benefity

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego,
 • system premii i nagród uznaniowych i jubileuszowych,
 • benefity: np. pakiet socjalny,
 • dofinansowanie składki na grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

data wygaśnięcia oferty

2024-08-10

wymagania obowiązkowe

 • Stopień doktora w dziedzinie elektroniki, fizyki ciała stałego, fizyki półprzewodników lub pokrewne.
 • 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych.
 • Udokumentowana wiedza w zakresie technologii fotonicznych w okresie ostatnich 5 lat (publikacje, patenty, wdrożenia, projekty), w szczególności w zakresie: materiałów fotonicznych, półprzewodnikowych źródeł i detektorów podczerwieni, fotonicznych układów zintegrowanych oraz technologii światłowodowych i kwantowych.
 • Doświadczenie wymiany międzynarodowej do prestiżowych laboratoriów, duża aktywność konferencyjna i networkingowa. Organizacja konferencji, workshopów, rozpoznawalność w środowisku fotoniki.
 • Doświadczenie, min. 2-letnie, w zarządzaniu zespołami powyżej 30 osób.
 • Doświadczenie w budowaniu/tworzeniu, utrzymaniu i zarządzaniu linią technologiczną fotoniki, półprzewodników III-V i/lub światłowodów.
 • Znajomość technologii, metod wytwarzania i charakteryzacji przyrządów optoelektronicznych i fotonicznych.
 • Doświadczenie 2-letnie, w zarządzaniu dużą infrastrukturą badawczą – linią technologiczną do wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, światłowodowych, a także laboratoriami o wysokiej czystości typu cleanroom
 • Przynajmniej miesięczny staż w laboratoriach technologicznych w innym ośrodku zagranicznym niż główne miejsce pracy w ciągu ostatnich 10 lat
 • Dobra organizacja pracy, terminowość, odpowiedzialność.
 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, realizacji i kierowania projektami B+R, których finansowanie zostało przyznane w ramach konkursów, dodatkowym atutem będzie kierowanie przynajmniej jednym projektem międzynarodowym
 • Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na zakup infrastruktury badawczej
 • Doświadczenie we współpracy z innymi placówkami badawczymi (krajowymi i zagranicznymi)

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce pracy: Warszawa
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Nadzór nad działalnością badawczo-rozwojową Centrum.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Centrum, zgodnej ze strategią Instytutu.
 • Kierowanie całokształtem prac prowadzonych przez podległe komórki organizacyjne oraz nadzór nad terminową ich realizacją.
 • Zarządzanie podległym zespołem, dbanie o rozwój kompetencji pracowników oraz skuteczne ich motywowanie.
 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do pozyskiwania projektów B+R ze środków budżetowych krajowych i europejskich, zwłaszcza projektów współfinansowanych przez przemysł, jak również usług badawczych oraz produkcji doświadczalnej.
 • Współpraca z innymi ośrodkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi.
 • Optymalizacja i podnoszenie efektywności procesów i procedur Centrum.
 • Współpraca z Działem Infrastruktury w zakresie utrzymania w dobrym stanie infrastruktury badawczej Centrum oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.
 • Odpowiedzialność za budżet Centrum.

benefity

 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 • Realny wpływ na kierunki badań i rozwoju w Instytucie
 • Współpracę z doświadczonymi badaczami w Polsce i za granicą
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Atrakcyjną ofertę na pakiet medyczny, pakiet zajęć sportowych oraz ubezpieczenie na życie
 • Wsparcie w relokacji

6 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

2024-07-24

wymagania obowiązkowe

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe/średnie (mile widziane poligraficzne),
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane na maszynach arkuszowych,
 • praktyczna znajomość druku offsetowego,
 • zaangażowanie, dokładność, sumienność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy zespołowej.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz wyjątkowo efektywnych ekonomicznie i społecznie.

codzienne zadania

-

benefity

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • grupowe ubezpieczenie,
 • dopłata do pakietów medycznych,
 • możliwości rozwoju.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

Pracownik obsługi

data wygaśnięcia oferty

2024-08-04

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie podstawowe;
2) Świadectwo kwalifikacyjne E minimum do 1kV;
3) Umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz montażu układów wg. Schematu;
4) Doświadczenie w pracach instalatorskich i konserwacyjnych urządzeń elektrycznych i sieci;
5) Pożądana znajomość podstaw elektrotechniki i automatyki;
6) Umiejętność korzystania z narzędzi i przyrządów pomiarowych.

mile widziane

1) Wykształcenie zasadnicze o kierunku elektrycznym;
2) Kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
3) Dyspozycyjność;
4) Zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole;
5) Chęć rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji.

 

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Międzylesie k. Kłodzka ul. Wojska Polskiego 51;
 2. Nazwa stanowiska: Pracownik Obsługi w pionie wsparcia, w Departamencie Doświadczalno-Produkcyjnym;
 3. Ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. Wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: etat;
 5. Opis stanowiska/warunków pracy: pomieszczenia hali produkcyjnej oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca dwuzmianowa.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 4 sierpnia 2024 roku.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Utrzymywanie w ciągłej eksploatacji maszyn i urządzeń zakładowych;
2) Wykonywanie planowanych remontów maszyn i urządzeń;
3) Wykonawstwo urządzeń zaprojektowanych w dziale Technologicznym (TZ);
4) Czuwanie nad sprawnością zakładowej sieci elektrycznej, oraz nad prawidłowym działaniem zakładowej trafostacji SN;
5) Obsługa zakładowej wypożyczalni narzędzi;
6) Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej;
7) Udział w pracach związanych z przemieszczaniem maszyn i urządzeń;
8) Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, oraz zabezpieczenie po zakończonej pracy.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie;
3) Karta sportowa;
4) Dofinansowanie do wypoczynku.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-08-04

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu elektroniki lub pokrewne,
 • znajomość zasad działania układów elektronicznych, z uwzględnieniem zjawisk EMC,
 • znajomość zagadnień związanych z układami w.cz.,
 • znajomość układów komunikacji radiowej,
 • umiejętność wykonywania pomiarów w układach elektronicznych,
 • dociekliwość i analityczne podejście w rozwiązywaniu problemów technicznych,
 • zaangażowanie i samodzielność w wykonywanej pracy,
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie swobodnego posługiwania się normami w tym języku),
 • znajomość zagadnień z metrologii.

Pożądane cechy:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność,
 • chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

mile widziane

 • doświadczenie w konstruowaniu urządzeń – systemy procesorowe, przetwornice impulsowe, układy w.cz.,
 • znajomość systemu zarządzania laboratoriami wg PN-EN ISO/IEC 17025,
 • uprawnienia SEP.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, IoT, cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Instytut jest liderem obszarów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Łukasiewiczu. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie badań laboratoryjnych wyrobów elektrycznych i elektronicznych dla klientów laboratorium oraz działania związane z postanowieniami systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 wdrożonego w laboratoriach,
 • badanie urządzeń elektronicznych na zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
 • wykonywanie badań konstruktorskich (EMC) wg specyfikacji klienta,
 • dokonywanie pomiarów parametrów radiowych urządzeń komunikacji bezprzewodowej,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji z przeprowadzonych badań.

benefity

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki, włoski) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Złożenie oferty potwierdza zapoznanie się kandydata do pracy z zamieszczoną w treści ogłoszenia rekrutacyjnego informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego ofercie pracy (CV).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-31

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe (preferowane włókiennicze, chemiczne i pokrewne),
 • wiedza w zakresie systemów zarządzania,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • czynne prawo jazdy kategorii B,
 • swobodne poruszanie się w środowisku operacyjnym Windows,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • komunikatywność,
 • dokładność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • prowadzenie procesów certyfikacji,
 • współpraca z laboratoriami,
 • przeprowadzanie audytów u producentów,
 • bieżący kontakt z klientami Działu Certyfikacji (prowadzenie rozmów oraz korespondencji mailowej, w tym w języku angielskim),
 • bieżąca praca biurowa, m.in. sporządzanie raportów w języku polskim i angielskim,
 • udział w delegacjach ( w tym zagranicznych).

benefity

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia DN-WSIT/36/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31.07.2024r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Pracodawca dopuszcza możliwość zamknięcia naboru przed upływem terminu składania aplikacji, jednak nie wcześniej niż przed 18.07.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających
w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6-mcy od daty przesłania CV. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

Pracownik obsługi

data wygaśnięcia oferty

2024-07-26

wymagania obowiązkowe

 • kandydaci będący finalistami lub laureatami olimpiad z roku 2022/2023/2024 w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • chęć zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i rozwoju naukowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • zaangażowanie.

 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • udział w realizacji badań w obszarze ochrony środowiska.
 • wsparcie w realizacji aktualnie prowadzonych projektów oraz udział w poszukiwaniu nowych tematów związanych z działalnością Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
 • czynny udział w tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczych z zakresu inżynierii materiałowej oraz inżynierii środowiska.
 • sukcesywny rozwój umiejętności badawczych.

benefity

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością jej przedłużenia,
 • niepełny wymiar czasu pracy do indywidualnego ustalenia z kandydatem (min. 4 godziny w tygodniu),
 • elastyczne godziny pracy,
 • opiekę mentorską,
 • możliwość uczestniczenia przy realizacji aktualnie prowadzonych projektów badawczych,
 • zdobycie doświadczenia w środowisku badawczo- naukowym,
 • pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej, a także ubezpieczenia na życie),
 • możliwość stałego rozwoju zawodowego,
 • ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

Osoba do kontaktu z ramienia HR – Anna Złota; tel. 506 812 334,

mail: anna.zlota@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia BCG/35/2024

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: niepełny wymiar czasu pracy do indywidualnego ustalenia z kandydatem

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26.07.2024r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Pracodawca dopuszcza możliwość zamknięcia naboru przed upływem terminu składania aplikacji, jednak nie wcześniej niż przed 15.07.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających
w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6-mcy od daty przesłania CV. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w obszarze prawa, administracji, zarządzania lub ekonomii);
• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
• Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym;
• Umiejętność oceny sprawozdań budżetowych i finansowych;
• Umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa.

mile widziane

• Doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania strategicznego lub nadzoru właścicielskiego;
• Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych i ich komercjalizacji.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DRSB_33_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Wsparcie dyrektora departamentu w zarządzaniu zadaniami i zespołem departamentu;
• Opracowywanie oraz nadzór na realizacją strategii Sieci;
• Analizowanie potencjalnych możliwości rozwoju i nowych obszarów działalności Sieci oraz przygotowywanie rekomendacji i planów w tym zakresie;
• Analiza i nadzór nad realizowaniem w Sieci standardów i dobrych praktyk zarządczych, w tym w zakresie ładu korporacyjnego i rozwoju kadr;
• Nadzór i koordynacja realizowanych w Sieci strategicznych projektów w szczególny sposób oddziałujących na bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy państwa;
• Udział w weryfikowaniu planów finansowych, planów działalności, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Instytutów Sieci;
• Monitorowanie oraz ocena planów rozwoju i strategii Instytutów;
• Kreowanie i nadzór nad realizacją polityki zgodności (compliance) w Sieci, w tym opracowywanie projektów dokumentów i monitorowanie realizowania w Sieci obowiązujących regulacji służących zapewnieniu zgodności działania z prawem oraz innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe (preferowane w obszarze zarządzania lub ekonomii);
• Minimum roczne doświadczenie zawodowe;
• Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, ustawy o rachunkowości;
• Umiejętność oceny sprawozdań budżetowych i finansowych;
• Umiejętność przygotowywania analiz strategicznych, sektorowych i finansowych.

mile widziane

• Znajomość systemu zarządzania projektami.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DRSB_32_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Wsparcie dyrektora departamentu w realizacji zadań departamentu;
• Opracowywanie oraz nadzór na realizacją strategii Sieci;
• Analizowanie potencjalnych możliwości rozwoju i nowych obszarów działalności Sieci oraz przygotowywanie rekomendacji i planów w tym zakresie;
• Analiza i nadzór nad realizowaniem w Sieci standardów i dobrych praktyk zarządczych, w tym w zakresie ładu korporacyjnego i rozwoju kadr;
• Udział w weryfikowaniu planów finansowych, planów działalności, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Instytutów Sieci;
• Monitorowanie oraz ocena planów rozwoju i strategii Instytutów;
• Kreowanie i nadzór nad realizacją polityki zgodności (compliance) w Sieci, w tym opracowywanie projektów dokumentów i monitorowanie realizowania w Sieci obowiązujących regulacji służących zapewnieniu zgodności działania z prawem oraz innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe (preferowane w obszarze zarządzania lub ekonomii) lub wykształcenie średnie w tym branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
• Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, ustawy o rachunkowości;
• Umiejętność oceny sprawozdań budżetowych i finansowych;
• Umiejętność przygotowywania analiz strategicznych, sektorowych i finansowych.

mile widziane

• Znajomość systemu zarządzania projektami.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DRSB_31_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Wsparcie dyrektora departamentu w realizacji zadań departamentu;
• Opracowywanie oraz nadzór na realizacją strategii Sieci;
• Analizowanie potencjalnych możliwości rozwoju i nowych obszarów działalności Sieci oraz przygotowywanie rekomendacji i planów w tym zakresie;
• Analiza i nadzór nad realizowaniem w Sieci standardów i dobrych praktyk zarządczych, w tym w zakresie ładu korporacyjnego i rozwoju kadr;
• Udział w weryfikowaniu planów finansowych, planów działalności, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Instytutów Sieci;
• Monitorowanie oraz ocena planów rozwoju i strategii Instytutów.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

lider obszaru

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe magisterskie;
• Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
• Minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu komórkami kontroli i/lub audytu;
• Rozwinięte umiejętności analityczne, w tym wysoka sprawność pracy z dużą ilością danych;
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność jednoczesnej realizacji wielu zadań;
• Dociekliwość i kompleksowość w ustalaniu faktycznych przyczyn zaobserwowanych podczas analizy danych anomalii /odchyleń;
• Wysoka samodzielność w prowadzeniu analiz i formułowaniu finalnych wniosków płynących z tych analiz;
• Znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
• Umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
• Rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne;
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

mile widziane

• Mile widziane wykształcenie z zakresu Audytu i Kontroli, finansów lub rachunkowości (studia I lub II stopnia, studia podyplomowe, certyfikat zawodowy);
• Mile widziane posiadanie aplikacji kontrolerskiej NIK.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DKon_34_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Sporządzanie rocznych planów kontroli wewnętrznej i obsłudze procesu zlecania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz wewnętrznych kontroli w trybie doraźnym.
• Sporządzanie planów kontroli instytutów Łukasiewicza i obsłudze procesu zlecania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz kontroli instytutów Łukasiewicza w trybie doraźnym.
• Nadzór i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Centrum na podstawie planu kontroli lub na polecenie Prezesa.
• Nadzór i przeprowadzanie kontroli instytutów Łukasiewicza na podstawie planu kontroli lub na polecenie Prezesa.
• Nadzór i przeprowadzanie kontroli procesów związanych z realizacją przez instytuty Łukasiewicza umów o przyznanie dotacji celowych zawartych z Centrum i zadań zleconych Prezesa.
• Dokonywanie oceny wyników kontroli, formułowanie zaleceń pokontrolnych oraz wskazywanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
• Wsparcie w nadzorze nad monitorowaniem statusu wdrożenia zaleceń pokontrolnych / rekomendacji.
• Opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.
• Nadzór nad procesem wypełniania obowiązków sprawozdawczych w zakresie kontroli w Centrum i instytutach Łukasiewicza.
• Obsługa i koordynacja działań kontroli zewnętrznej oraz współpraca z organami ścigania, w szczególności:
• sporządzanie projektów odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej,
• prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
• monitorowanie działań w zakresie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
• Nadzór i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Prezesa Centrum.
• Nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków.
• Zarządzanie pracownikami Departamentu i pracą Departamentu.
• Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy). 

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

2024-07-16

wymagania obowiązkowe

•Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w zakresie: wykształcenia, stażu pracy, uprawnień, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności, obywatelstwie i znajomości języka polskiego, itd.
•Doświadczenie w zakresie zadań Głównego Księgowego w sektorze finansów publicznych;
•Znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
•Znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
•Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
•Doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki rachunkowości oraz gospodarki finansowej dla jednostek sektora finansów publicznych;
•Umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
•Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
•Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
•Samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
•Biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
•Biegła znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość programu Enova) i obsługi bankowości elektronicznej;
•Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
•Umiejętność zarządzania zespołem.

mile widziane

-

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_GK_30_2024   

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.     

   

Rodzaj umowy: umowa o pracę   
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1   
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19    

Dokumenty:

 • CV  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 16 lipca 2024 roku.   

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

•Prowadzenie pełnej rachunkowości Centrum oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego;
•Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego;
•Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
•Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej;
•Opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
•Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza;
•Bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych oraz pozabilansowych oraz wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
•Sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata i wieloletniego planu finansowego na 4 kolejne lata budżetowe;
•Dokonywanie kontroli wykonania planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz analizy wydatków;
•Monitorowanie płynności finansowej Centrum;
•nadzór nad Biurem Finansów i Księgowości Centrum;
•Opracowywanie analiz i symulacji finansowych;
•realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego Centrum.

benefity

 • Nowoczesne biuro; 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego; 
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego); 
 • Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; 
 • Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy). 

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-07-23

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówienia publicznego – minimum 2 lata;
3) Niezbędne doświadczenie i umiejętność samodzielnego prowadzenia postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
4) Praktyczna znajomość zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych i aktami wykonawczymi;
5) Umiejętność samodzielnego prowadzenie postępowań w tym redakcji postanowień umownych, SWZ, ogłoszeń, wezwań, pism administracyjnych;
6) Praktyczna znajomości systemu eNotice 2;
7) Praktyczna znajomość obsługi portalu e-usług: e-zamówienia;
8) Umiejętność obsługi platformy zakupowej (użytkowana platforma ezamawiajacy);
9) Doświadczenie w zamieszczaniu ogłoszeń przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
10) Umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych (Word, Excel, OneDrive);
11) Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

mile widziane

1) Doświadczenie w prowadzeniu postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
2) Doświadczenie w pracy w jednostce naukowo – badawczej.

 

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Główny specjalista w pionie wsparcia w Dziale Zakupów (ZP);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do dnia 23 lipca 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Kompleksowe oraz terminowe przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
2) Sporządzanie SWZ, w tym projektu umowy i uzgodnienie z komórkami merytorycznymi i radcą prawnym;
3) Wykonywanie funkcji sekretarza komisji przetargowej;
4) Weryfikacja dokumentów złożonych przez komórki merytoryczne;
5) Kompleksowe prowadzenie i archiwizacja pełnej dokumentacji zamówień;
6) Bieżące wypełnianie rejestrów zamówień;
7) Sporządzanie sprawozdań wymaganych ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz raportów wewnętrznych dotyczących postępu prowadzonych spraw;
8) Udział w przygotowywaniu i aktualizacji planów zamówień publicznych;
9) Zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na portalu e-usług Platforma Zakupowa.pl, e-zamówienia, eNotices2 ogłoszeń przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych;
10) Przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów z zakresu zamówień publicznych;
11) Raportowanie zagrożeń w terminowej realizacji postępowań;
12) Sporządzanie i procedowanie aneksów do umów o udzielenie zamówienia publicznego.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie;
3) Karta sportowa;
4) Dofinansowanie do wypoczynku;
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin;
6) Rozwój merytoryczny.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-08-01

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ścisłych, lub inżynieryjno-technicznych, preferowany kierunek związany z budownictwem.
 • Preferowane doświadczenie pracy w obszarze badawczo-rozwojowym.
 • Preferowane doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.
 • Wiedza z zakresu materiałów budowlanych, badań laboratoryjnych, budownictwa.
 • Dodatkowo, preferowana wiedza z zakresu cementów magnezjowych, cementu Sorela.
 • Dobra znajomość j. angielskiego.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność do wyjazdów krajowych i zagranicznych (np.: spotkania w ramach projektów B+R, konferencje).
 • Znajomość programów WORD, EXCEL, projektowanie w CAD/SolidWorks lub podobnych.
 • Zaangażowanie, samodzielność i kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

Z uwagi na dynamicznie rozwijający się sektor budownictwa, a w szczególności materiałów budowlanych poszukujemy osoby do pracy w Centrum Nowych Technologii w Budownictwie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała możliwość pracy na nowo wybudowanym stanowisku badawczym do pomiarów przewodności cieplnej przegród budowlanych (HOT-BOX). Dodatkowo, oferujemy pracę w realizowanych i planowanych projektach badawczo-rozwojowych związanych z rozwijaniem nowych materiałów budowlanych.

benefity

 • stabilność zatrudnienia,
 • umowa o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego,
 • opieka zdrowotna,
 • ciekawa, pełna wyzwań praca,
 • przyjazna atmosfera pracy w komórce zorientowanej na osiąganie sukcesów biznesowych i zawodowych,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • oferujemy zatrudnienie od 01.09.2024

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk  Aplikuj do 1 sierpnia 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wit.lukasiewicz.gov.pl. 

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

2024-08-01

wymagania obowiązkowe

1) Minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe (preferowany kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewny);
2) Dobra znajomość języka angielskiego – min.B1;
3) Znajomość metod i techniki poszukiwania kandydatów;
4) Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień związanych z cyklem życia pracownika;
5) Bardzo dobra znajomość produktów MS Office;
6) Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
7) Samodzielność i inicjatywa w działaniu.

mile widziane

1) Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
2) Znajomość systemów ATS;
3) Znajomość systemów kadrowo-płacowych;
4) Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewny).

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Młodszy Specjalista w pionie wsparcia w Dziale HR;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ do 01 sierpnia 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Udział w procesach rekrutacyjnych, szkoleniowych oraz oceny pracowników;
2) Analiza rynku pracy oraz direct search;
3) Pomoc w przygotowywaniu dokumentów kadrowo-płacowych (umów, aneksów, raportów miesięcznych itp.);
4) Nadzorowanie prawidłowego procesu obiegu dokumentów;
5) Analiza danych personalnych i sporządzanie raportów;
6) Udział/koordynowanie w realizacji kluczowych projektów;
7) Bieżące wsparcie dla pracowników w zakresie HR.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie;
3) Karta sportowa;
4) Dofinansowanie do wypoczynku;
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin;
6) Rozwój merytoryczny.

 

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds