Specjalista Techniczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 05 czerwca 2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 04 lipca 2023 r.

CMW_15/2023

Starszy Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w trzech centrach badawczych:
Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Więcej informacji o obszarach w których specjalizują się poszczególne Centra znajdują się na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/prezentacja-firmy-2/

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 11 maja 2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 10 czerwca 2023

Nr ref: TC_13/2023

Starszy Specjalista ds. Projektów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w trzech centrach badawczych:
Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Więcej informacji o obszarach w których specjalizują się poszczególne Centra znajdują się na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/prezentacja-firmy-2/

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 08 maja 2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 11 czerwca 2023 r.

Nr ref: CM_12/2023

Starszy Specjalista ds. Badawczych – główny wykonawca w projekcie LIDER finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w trzech centrach badawczych:
Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Więcej informacji o obszarach w których specjalizują się poszczególne Centra znajdują się na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/prezentacja-firmy-2/

Aktualnie Instytut zamierza zgłosić do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wniosek projektowy w Programie LIDER XIV, którego tematyka badawcza związana będzie z opracowaniem technologii wytwarzania nanocząstek AION jako narzędzi do medycyny spersonalizowanej. W przypadku otrzymania finansowania kierownikiem projektu będzie Pani dr Barbara Pucelik.

Osoba zatrudniona na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Badawczych będzie pełnić rolę głównego wykonawcy we wskazanym powyżej projekcie. Warunkiem zatrudnienia kandydata/kandydatki na ww. stanowisku jest otrzymanie przez Instytut finansowania projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres realizacji wyznaczonych prac w projekcie

Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem programu i umową do projektu Lider XIV

Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu w przypadku otrzymania finansowania: I kwartał 2024 r.

Data ogłoszenia: 21 kwietnia 2023 r.

Termin zbierania ofert: 05 maja 2023 r.

Nr ref: Ł-KIT_11/2023

Specjalista – informatyk

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko Specjalisty – informatyka do Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIB), gdzie prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie techniki i aparatury medycznej oraz przystosowywania wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce dla ochrony i promocji zdrowia. Działalność CIB obejmuje projektowanie i rozwój aktywnych monitorujących, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych wyrobów medycznych oraz tworzenie i aktualizację dokumentacji wyrobu medycznego na potrzeby oceny zgodności i wprowadzania do obrotu.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Zabrze, ul. Roosevelta 118

Data ogłoszenia: 14.04.2023 r.

Termin składania aplikacji: 27.04.2023 r.

Nr ref.: CIB_10/2023

Główny Specjalista ds. Badawczych – Kierownik projektu LIDER

Kierownik projektu LIDER finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Badawczych, będzie pełnić rolę Kierownika Projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju (NCBiR) w konkursie LIDER XIV. Z kandydatami wyłonionymi w ramach naboru podpisana zostanie warunkowa umowa o pracę. Po podpisaniu warunkowej umowy o prace kandydaci uzyskają wsparcie w zakresie przygotowania wniosku projektowego przez pracowników Działu Projektów funkcjonującego w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym. Warunkiem zastrzeżonym w umowie będzie uzyskanie finansowania w Konkursie LIDER. W momencie uzyskania decyzji o finansowaniu warunkowa umowa o pracę zostanie automatycznie zmieniona na umowę o pracę. Tematyka projektu powinna być zbieżna, z obszarami badawczymi realizowanymi w Instytucie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres realizacji projektu

Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem projektu LIDER XVI

Wymiar etatu:  pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: w zależności od obszaru w jakim będzie realizowany projekt: w Krakowie ul. Zakopiańska 73 lub ul. Wrocławska 37A albo w Zabrzu ul. Roosevelta 118

Data ogłoszenia: 28 marca 2023 r.

Termin zbierania ofert: 17 kwietnia 2023 r.

Nr ref: Ł-KIT_08/2023

Starszy Specjalista ds. Badawczych

Obszar Biomateriałów i Prototypowania Lab-on-chip

Centrum Technologii Inspirowanych Naturą

CTN_09/2023

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 28 marca 2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 27 kwietnia 2023 r.

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Forma nawiązania stosunku pracy: Powołanie na podstawie przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 (podstawowe)

w pozostałych siedzibach Instytutu: w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37A oraz w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118, w zależności od bieżących potrzeb.

Data ogłoszenia: 1 luty 2023 r.

Termin zbierania ofert: 31 marca 2023 r.

Nr ref: NT_03/2022

Główny Specjalista ds. Badawczych – Dyrektor Centrum Technologii Inspirowanych Naturą

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 (podstawowe)

w drugiej siedzibie Instytutu w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37A w zależności od bieżących potrzeb.

Data ogłoszenia: 13 marca 2023 r.

Termin zbierania ofert: 31 marca 2023 r.

Nr ref: CTN_05/2023

Główny Specjalista ds. Badawczych – Dyrektor Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 (podstawowe)

w drugiej siedzibie Instytutu w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37A w zależności od bieżących potrzeb.

Data ogłoszenia: 13 marca 2023 r.

Termin zbierania ofert: 31 marca 2023 r.

Nr ref: CMW_07/2023

Główny Specjalista ds. Badawczych – Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zabrze, ul. Roosevelta 118, opcjonalnie w zależności od potrzeb Kraków, ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 13 marca 2023 r.

Termin zbierania ofert: 31 marca 2023 r.

Nr ref: CIB_06/2023

Główny Specjalista ds. Sprzedaży

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 (podstawowe) w pozostałych siedzibach Instytutu: w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37A oraz w Zabrzu przy
ul. Roosevelta 118, w zależności od bieżących potrzeb

Data ogłoszenia: 08 lutego 2023 r.

Termin składnia ofert: 21 lutego 2023 r.

Główny Specjalista ds. Badań Laboratoryjnych – Kierownik Działu Laboratoriów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym
z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych
w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze
i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 (podstawowe)

w pozostałych siedzibach Instytutu: w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37A oraz w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118, w zależności od bieżących potrzeb.

Data ogłoszenia: 01 lutego 2023 r.

Termin zbierania ofert: 21 lutego 2023 r.

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym
z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych
w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze
i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Nr ref: NT_03/2022

Forma nawiązania stosunku pracy: Powołanie na podstawie przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 (podstawowe)

w pozostałych siedzibach Instytutu: w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37A oraz w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118, w zależności od bieżących potrzeb.

Data ogłoszenia: 1 luty 2023 r.

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2023 r.

Młodszy Specjalista ds. badań laboratoryjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Nr ref: DL_02/2023

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  1/2 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 01.02.2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 14.02.2023 r.

This will close in 0 seconds