Główny Specjalista ds. Badawczych POST-Doc.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 1. Wykształcenie: stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.
 2. Preferowani kandydaci ze stopniem naukowym doktora w zakresie inżynierii materiałowej przy szczególnym uwzględnieniu badań związanych z procesami korozji wysokotemperaturowej.
 3. Obszerna wiedza dotycząca procesów degradacji podparta publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o wysokim współczynniku oddziaływania.
 4. Dobra znajomość procesów termodynamiki, obliczeń kinetycznych, statystyki związanie z procesami degradacji w wysokich temperaturach, wiedza z zakresu degradacji stopów metalicznych, powłok ochronnych.
 5. Znajomość obsługi urządzeń typu spiekania iskrowego z ang. Spark Plasma Sintering (SPS)
 6. Obsługa urządzeń związanych z badaniami naukowymi związanymi z procesami degradacji wysokich temperaturach (piece wysokotemperaturowe), urządzenia TGA) urządzenia do analizy materiałów: SEM/EDS + XRD, zasady ich działania.
 7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.
 8. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych.
 9. Deklaracja głównego miejsca zatrudnienia w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.
 10. Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne.
 11. Umiejętność szybkiej adaptacji nowinek technologicznych.
 12. Umiejętność pracy z szybko zmieniającymi się priorytetami.
 13. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.
 14. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
 15. Profesjonalizm, samodzielność i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania.
 16. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
OPIS STANOWISKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania (CMW) specjalizuje się w projektowaniu, technologiach wytwarzania, kształtowania, obróbki oraz badaniach materiałów, w następujących obszarach: stopy żelaza, kobaltu i niklu, stopy metali nieżelaznych, technologie formy, komputerowe wspomaganie technologii, technologie wytwarzania addytywnego, techniki spiekania, obróbka skrawaniem i narzędzia, badania wysokotemperaturowe i badania korozji.

CMW_PD_05/2024

NAZWA INSTYTUTU
CODZIENNE ZADANIA:
 1. Aplikowanie o projekty naukowe ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).
 2. Nawiązywanie kontaktów biznesowych z przemysłem w Polsce jak i zagranicą, tworzenie współpracy naukowej z jednostkami naukowymi z zagranicy w obszarze inżynierii materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem badań korozji wysokotemperaturowej.
 3. Poszerzanie współpracy międzynarodowej, tworzenie nowych obszarów związanych z badaniami korozji wysokotemperaturowej.
 4. Upowszechnianie wyników realizowanych prac badawczych w obszarze badań korozyjnych, poprzez publikacje naukowe oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 5. Przygotowanie rezultatów badań do potrzeb praktyki gospodarczej.
 6. Uczestnictwo w działaniach wdrożeniowych i komercjalizacja opracowanych rozwiązań technologicznych.
 7. Prowadzenie prac w charakterze szkoleniowym, doradztwa technicznego i opracowywania ekspertyz.

 

 

 

BENEFITY:
 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Urlop wypoczynkowy wynoszący 36 dni.
 5. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 6. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 7. Darmowe miejsce parkingowe.

 

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds