Solid Electro Solution, czyli specjalistyczna ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Czas czytania: 3 min

Naukowcy z Łukasiewicz – ŁIT opracowali innowacyjny materiał ekranujący pola elektromagnetyczne, który będzie wykorzystywany w branży budowlanej, elektrycznej i motoryzacyjnej.

Gwałtowny rozwój technologii i usprawnienie wielu dziedzin naszego życia wiąże się również z coraz większym oddziaływaniem i interferencją pól elektromagnetycznych (PEM). Źródłem promieniowania jest każde urządzenie, w którym następuje przepływ prądu np. sieci energetyczne, linie wysokiego napięcia, stacje radiowe, telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiowo-nawigacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu.

Solid Electro Solution, czyli produkt opracowany przez zespół naukowców Łukasiewicz – ŁIT, to materiał ekranujący promieniowanie elektromagnetyczne w szerokim zakresie: od kilku MHz do kilkunastu GHz. Wytworzenie powłoki metalicznej na powierzchni włóknistej wykonane nadaje właściwości elektromagnetyczne materiałowi (w tym ekranujące), ale również unikatowe cechy antymikrobowe względem szerokiego spektrum patogenów (bakterii, grzybów oraz wirusów).

Gdzie warto stosować materiał ekranujący?

Materiał kompozytowy Łukasiewicz – ŁIT wytworzony metodą osadzania powłok metalicznych z fazy gazowej jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców.

Obiekty użyteczności publicznej, gdzie istnieje narażenie na pole elektromagnetyczne, w tym:

  • jednostki administracji publicznej (urzędy, izby skarbowe, sądy, prokuratury, serwerownie);
  • placówki służby zdrowia (szpitale, żłobki) – gdzie dodatkowym atutem są właściwości antymikrobowe opracowanego materiału;
  • budynki zamieszkania zbiorowego (domy opieki społecznej, internaty, domy dziecka).

Obiekty wojskowe, w których potrzebne są materiały chroniące ludzi przed zagrożeniami biologicznymi oraz polami elektromagnetycznymi, a także tam gdzie wykorzystywane są materiały chroniące sprzęt przed zakłóceniami czy zniszczeniem – szczególnie na lotniskach, stacjach radiolokacyjnych, wyrzutniach rakiet, zaopatrzeniu, łączności czy transporcie.

Branża elektroniczna i elektrotechniczna, gdzie materiał ekranujący pozwoli zapobiec niepożądanemu zjawisku interferencji elektromagnetycznej.

Dobrym przykładem wykorzystania ekranów chroniących przed PEM jest branża medyczna. Funkcjonowanie implantów medycznych, takich jak rozruszniki serca a także pompy insulinowe i aparaty słuchowe, może być poddane intensywnemu działaniu pól elektromagnetycznych. W szpitalach, w których występuje duża liczba urządzeń generujących promieniowanie elektromagnetyczne ważne jest osiągnięcie tzw. kompatybilności elektromagnetycznej, co ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie krytycznych systemów ratujących życie.

Ekologiczna alternatywa

Ekrany, będące kompozytami na bazie materiałów włóknistych z odpowiednio naniesionymi powłokami metalicznymi, stają się doskonałą alternatywą dla wszystkich dostępnych rozwiązań na rynku.

dr Marcin Henryk Kudzin, Łukasiewicz – ŁIT

Nasze ekrany ochronne przed polami elektromagnetycznymi są najbardziej efektywną i ekonomicznie najkorzystniejszą alternatywą do wszystkich obecnych rozwiązań, a prognozy wskazują, że wartość rynku materiałów ekranujących PEM gwałtownie rośnie

Co równie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, wykorzystywana w projekcie metoda PVD (ang. Physical Vapour Deposition) jest często nazywana mianem ,,zielonej technologii” (ang. green technology), gdyż jest to czysty, praktycznie bezodpadowy proces, bez użycia wody i bez szkodliwych emisji.​​​​​​​

Nagroda publiczności w drugiej edycji Akceleratora Łukasiewicza

Produkt opracowany przez Marcina Henryka KudzinaRenatę Żyłłę oraz Anetta Walawską zdobył nagrodę publiczności w drugiej edycji Akceleratora Łukasiewicza.

Zespół Solid Electro Solution z Łukasiewicz – ŁIT

Zespół projektowy to interdyscyplinarna grupa specjalistów współpracująca w ramach Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym Łukasiewicz – ŁIT, w którym tworzą m.in. nowe technologie w zakresie ochrony środowiska. 

Pomysłodawcą oraz liderem projektu jest dr Marcin Henryk Kudzin. To on tworzy nowe plany oraz jest odpowiedzialny strategię i koordynację prac całego zespołu.  Z wykształcenia jest biochemikiem oraz doktorem chemii. W Łukasiewicz – ŁIT zajmuje się tematyką związaną z wykorzystaniem potencjału technologii PVD (technologii stosowanej do barwienia metalowych powierzchni).

Dr Renata Żyłła odpowiada za praktyczną realizację zadania. Jest specjalistką w dziedzinie inżynierii środowiska oraz absolwentka Politechniki Łódzkiej. Realizowała szereg projektów w zakresie oczyszczania ścieków i zamykania ich w obiegu zamkniętym, usuwania niebezpiecznych substancji z wody i ścieków jak również gospodarki odpadami.

Dr Anetta Walawska posiada największe w zespole doświadczenie w zakresie charakterystyki oraz produkcji polimerowych materiałów włóknistych, które poparte jest licznymi wdrożeniami. Z wykształcenia włókiennik. Realizuje prace badawcze i rozwojowe w zakresie inżynierii materiałowej, recyklingu materiałów włókienniczych, funkcjonalnych wyrobów włókienniczych, bezwodnych technologii włókienniczych w fazie gazowej. W Łukasiewicz – ŁIT zajmuje się tematyką GOZ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds