Rewizja kwartalna portfela indeksu Łukasiewicza INNOVATOR

Czasz czytania: 3 min
KIEDY?

GDZIE?

Portfel indeksu INNOVATOR po ostatniej rewizji kwartalnej indeksu Łukasiewicza INNOVATOR przeprowadzonej przez GPW Benchmark uległ zmianie w związku z zawieszeniem obrotu akcjami spółki Blirt S.A. na rynku NewConnect. Po rewizji, przeprowadzonej po sesji 30 czerwca br., w skład indeksu wchodzą akcje 15 spółek zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp.

Kod

Nazwa

Udział (%)

No

           ISIN code

Name

Share (%)

1

PL4MASS00011

4MASS    

6,6667

2

PLACSA000014

ACAUTOGAZ

6,6667

3

PLBTCOM00016

BETACOM  

6,6667

4

PLBUDMX00013

BUDIMEX  

6,6667

5

PLCCC0000016

CCC      

6,6667

6

PLZATRM00012

GRUPA AZOTY

6,6667

7

PLLUBAW00013

LUBAWA   

6,6667

8

PLMRCOR00016

MERCOR   

6,6667

9

PLPGER000010

PGE      

6,6667

10

PLPKN0000018

PKNORLEN 

6,6667

11

PLPOLWX00026

POLWAX   

6,6667

12

PLSCPFL00018

SCPFL    

6,6667

13

PLTAURN00011

TAURONPE 

6,6667

14

PLVIGOS00015

VIGOSYS  

6,6667

15

PLXTPL000018

XTPL     

6,6667

Portfel Indeksu obejmuje spółki notowane na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect, które współpracują z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Wagi wszystkich spółek uczestniczących w Indeksie są równe na dzień okresowego przeglądu. Aktualizacja listy uczestników indeksu jest przeprowadzana cztery razy do roku: po ostatniej sesji marca, czerwca, września oraz grudnia.

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).  Prezentuje i promuje spółki giełdowe, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym, reprezentowanym przez Łukasiewicza.

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR jest kalkulowany w trybie jednolitym. Wartości Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR są udostępniane przez GPW Benchmark.


Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds