W Łukasiewiczu działamy naprawdę szybko i skutecznie. W kilkanaście dni jesteśmy w stanie zaprezentować dedykowane rozwiązania opracowane przez najlepszych ekspertów w Polsce. Zobacz jak działamy.

Kompetencje Łukasiewicza koncentrują się na 4 podstawowych obszarach działalności. Sprawdź, które kompetencje Łukasiewicza najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom i powiedz nam jak możemy Ci pomóc.

W czasie pandemii koronawirusa Łukasiewicz wspiera potrzebujących i pracuje nad ważnymi rozwiązaniami w wyścigu o ludzkie życie i zdrowie. Zobacz jak walczymy z koronawirusem #TarczaNaukowa i powiedz czy możemy pomóc również Tobie.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.

Istotne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, szczególnie w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane, zamieściliśmy w zakładce Dane osobowe, która ma na celu poinformowanie Państwa przetwarzaniu danych osobowych.

Zdrowie

Prowadzimy badania i prace B+R w obszarach:

– wytwarzanie produktów medycznych i produktów leczniczych dla technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych). Nasze prace obejmują:

 • chemiczną syntezę substancji czynnych;
 • badania przedkliniczne z toksykologią, biodostępnością i równoważnością biologiczną;
 • opracowanie technologii wytwarzania formy leku i badania analityczne;
 • dopuszczenia do obrotu
 • oraz wszystkie etapy powstawania wyrobu medycznego i aparatury:
 • projektowanie, prototypowanie i wytwarzanie urządzeń medycznych;
 • przetwarzanie sygnałów
 • badanie bezpieczeństwa oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji technicznej.

Zrównoważona gospodarka i energia

Tematyka prac obejmuje badania w obszarach:

 • biogospodarki i odzysku materiałowego, czyli tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego
 • rozwoju technologii pozyskiwania surowców, przetwarzania odpadów i ścieków,
 •  ekoprojektowania procesów i produktów w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym
 • wytwarzania materiałów kompozytowych i biodegradowalnych.
  nanotechnologii dla energii odnawialnej oraz do transformowania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania energią.

 • bezpieczeństwa energetycznynego
 • energetyki prosumenckiej
 • energii z odpadów i paliw alternatywnych
 • technologii dla urządzeń fotowoltaicznych.

Inteligentna mobilność

W Grupie Inteligentna mobilność zajmujemy się badaniami i rozwojem:

 • infrastruktury logistycznej i pojazdami.

 • elektromobilności i proekologicznych rozwiązań
 • materiałów o rozszerzonej funkcjonalności
 • robotyki i systemów sterowania
 • maszyn stosowanych w rolnictwie, lotnictwie i technologiach kosmicznych.
 • innowacji w obszarze magazynowania, przetwarzania i odzysku energii
 • ogniw wodorowych, ogniw paliwowych, superkondensatorów oraz baterii i akumulatorów
 • systemów zarządzania transportem, logistyką i łańcuchem dostaw
 • nowoczesnego magazynowania i efektywnych sieci dystrybucji
 • metod diagnostyki, monitorowania i optymalizacji procesów, sieci sensorowych i standaryzacji

Transformacja cyfrowa

Prowadzimy badania i prace B+R w obszarach:

 • automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji i data science, 
 • inteligentnych miast i sieci sensorowych.
 • sieci sensorowych,
 • sensorów fizycznych, chemicznych i biosensorów
 • materiałów, nanomateriałów i kompozytów funkcjonalnych o zaawansowanych właściwościach fizykochemicznych
 • elektroniki osobistej, elastycznej i przezroczystej
 • inteligentnych opakowań i tekstyliów
 • fotoniki, w szczególności materiałów i urządzeń światłowodowych
 • emiterów i detektorów promieniowania elektromagnetycznego
 • optoelektronicznych urządzeń i systemów
 • inteligentnych usług dla obywateli i przedsiębiorstw, w tym systemów e-administracji, elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych, cyfrowych usług publicznych
 • cyberbezpieczeństwa