W Łukasiewiczu działamy naprawdę szybko i skutecznie. W kilkanaście dni jesteśmy w stanie zaprezentować dedykowane rozwiązania opracowane przez najlepszych ekspertów w Polsce.

Kompetencje Łukasiewicza koncentrują się na 4 podstawowych obszarach działalności. Sprawdź, które kompetencje Łukasiewicza najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom i powiedz nam jak możemy Ci pomóc.

W czasie pandemii koronawirusa Łukasiewicz wspiera potrzebujących i pracuje nad ważnymi rozwiązaniami w wyścigu o ludzkie życie i zdrowie. Zobacz jak walczymy z koronawirusem #TarczaNaukowa i powiedz czy możemy pomóc również Tobie.


  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.

  Istotne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, szczególnie w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane, zamieściliśmy w zakładce Dane osobowe, która ma na celu poinformowanie Państwa przetwarzaniu danych osobowych.

  Zdrowie

  Prowadzimy badania i prace B+R w obszarach:

  – wytwarzanie produktów medycznych i produktów leczniczych dla technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych (innowacyjnych). Nasze prace obejmują:

  • chemiczną syntezę substancji czynnych;
  • badania przedkliniczne z toksykologią, biodostępnością i równoważnością biologiczną;
  • opracowanie technologii wytwarzania formy leku i badania analityczne;
  • dopuszczenia do obrotu
  • oraz wszystkie etapy powstawania wyrobu medycznego i aparatury:
  • projektowanie, prototypowanie i wytwarzanie urządzeń medycznych;
  • przetwarzanie sygnałów
  • badanie bezpieczeństwa oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji technicznej.

  Zrównoważona gospodarka i energia

  Tematyka prac obejmuje badania w obszarach:

  • biogospodarki i odzysku materiałowego, czyli tzw. Gospodarki Obiegu Zamkniętego
  • rozwoju technologii pozyskiwania surowców, przetwarzania odpadów i ścieków,
  •  ekoprojektowania procesów i produktów w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym
  • wytwarzania materiałów kompozytowych i biodegradowalnych.
   nanotechnologii dla energii odnawialnej oraz do transformowania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania energią.

  • bezpieczeństwa energetycznynego
  • energetyki prosumenckiej
  • energii z odpadów i paliw alternatywnych
  • technologii dla urządzeń fotowoltaicznych.

  Inteligentna i czysta mobilność

  W Grupie Inteligentna i czysta mobilność zajmujemy się badaniami i rozwojem:

  • infrastruktury logistycznej i pojazdami.

  • elektromobilności i proekologicznych rozwiązań
  • materiałów o rozszerzonej funkcjonalności
  • robotyki i systemów sterowania
  • maszyn stosowanych w rolnictwie, lotnictwie i technologiach kosmicznych.
  • innowacji w obszarze magazynowania, przetwarzania i odzysku energii
  • ogniw wodorowych, ogniw paliwowych, superkondensatorów oraz baterii i akumulatorów
  • systemów zarządzania transportem, logistyką i łańcuchem dostaw
  • nowoczesnego magazynowania i efektywnych sieci dystrybucji
  • metod diagnostyki, monitorowania i optymalizacji procesów, sieci sensorowych i standaryzacji

  Transformacja cyfrowa

  Prowadzimy badania i prace B+R w obszarach:

  • automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji i data science, 
  • inteligentnych miast i sieci sensorowych.
  • sieci sensorowych,
  • sensorów fizycznych, chemicznych i biosensorów
  • materiałów, nanomateriałów i kompozytów funkcjonalnych o zaawansowanych właściwościach fizykochemicznych
  • elektroniki osobistej, elastycznej i przezroczystej
  • inteligentnych opakowań i tekstyliów
  • fotoniki, w szczególności materiałów i urządzeń światłowodowych
  • emiterów i detektorów promieniowania elektromagnetycznego
  • optoelektronicznych urządzeń i systemów
  • inteligentnych usług dla obywateli i przedsiębiorstw, w tym systemów e-administracji, elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych, cyfrowych usług publicznych
  • cyberbezpieczeństwa