Masz problem technologiczny lub poszukujesz innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu?

W Łukasiewiczu w ciągu 15 dni roboczych, bezpłatnie dostarczymy Ci pomysły odpowiadające na Twoje potrzeby, a także zarekomendujemy zespół ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R.

Ponadto, w ramach Wyzwań Łukasiewicza istnieje możliwość zidentyfikowania potencjalnego źródła dofinansowania badań ze źródeł krajowych i zagranicznych. Eksperci Łukasiewicza wesprą także przygotowanie wniosków w zidentyfikowanych konkursach.

Wyzwania Łukasiewicza to również najprostsza forma zlecenia usługi (np. zlecenie certyfikacji lub badań zgodnie z normami) lub zapytania o dostępność produktu we wszystkich Instytutach Łukasiewicza jednocześnie. Tą ofertę przygotujemy dla Ciebie w 5 dni!

Aby rzucić nam Wyzwanie, wypełnij poniższy formularz!


  Opis wyzwania:  UWAGA! Wszystkie pola z gwiazdką są obowiązkowe

  Wszelkie pytania należy kierować na adres: badania@lukasiewicz.gov.pl

  Wyzwania Łukasiewicza to innowacyjna formuła pracy Łukasiewicza z naszymi partnerami biznesowymi. Pomysł jest banalnie prosty. Przedsiębiorca zgłasza nam potrzebę wsparcia swojego biznesu / rozwiązania problemu technologicznego / znalezienia innowacji. Po doprecyzowaniu wszystkich szczegółów z Klientem potrzebę tą ogłaszamy w Intranecie Łukasiewicza jako Wyzwanie. Publikacja Wyzwań ma miejsce w Intranecie w każdy piątek ok. godz. 12:00, a każde Wyzwanie zyskuje swojego Gospodarza (opiekuna Wyzwania ze stałego zespołu Gospodarzy Wyzwań, który jest pracownikiem jednego z Instytutów Łukasiewicza).

  Następnie zapraszamy wszystkich pracowników Łukasiewicza do zgłaszania pomysłów na rozwiązanie zapotrzebowania firmy, w ramach rzuconego Wyzwania. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie krótkiej i prostej fiszki przez autora pomysłu, która dodatkowo jest omawiana na Panelu Projektowym Wewnętrznym (PPW) z udziałem m.in. członków Grup Badawczych Łukasiewicza (GBŁ – więcej o GBŁ przeczytasz TUTAJ ). Na PPW bardzo często dochodzi do konsolidacji komplementarnych propozycji projektów, w wyniku których – w oparciu również o sugestie uczestników PPW – powstaje oferta projektowa dla Klienta.

  Po PPW Gospodarz Wyzwania (GW) wysyła fiszki / skonsolidowane fiszki z ofertą projektową  do Klienta i ustala z nim, czy prezentacje do wszystkich z nich chce zobaczyć na tzw. Panelu Projektowym Zewnętrznym (PPZ) z udziałem Przedstawicieli firmy. Gospodarz z Przedsiębiorcą również wspólnie ustalają termin tego spotkania – preferencyjnie jest to środa.

  Na PPZ, po wysłuchaniu prezentacji do pomysłów, Klient jest zobowiązany do podjęcia decyzji, czy jest zainteresowany wcieleniem w życie przedstawionych rozwiązań i podjęciem współpracy z Łukasiewiczem, w celu zrealizowania wspólnego projektu/ów.

  Ten proces obrazuje poniższy schemat współpracy Klienta z Łukasiewiczem w ramach systemu Wyzwań.