Rewizja kwartalna portfela indeksu Łukasiewicza INNOVATOR

Czas czytania: 3 min
Rewizja kwartalna portfela indeksu Łukasiewicza INNOVATOR

Portfel indeksu INNOVATOR po rewizji kwartalnej indeksu Łukasiewicza INNOVATOR przeprowadzonej przez GPW Benchmark pozostaje bez zmian. W skład indeksu wchodzą akcje 16 spółek zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Kod

Nazwa

Udział (%)

No

ISIN code

Name

Share (%)

1

PL4MASS00011

4MASS    

6,2500

2

PLACSA000014

ACAUTOGAZ

6,2500

3

PLBTCOM00016

BETACOM  

6,2500

4

PLBLIRT00018

BLIRT    

6,2500

5

PLBUDMX00013

BUDIMEX  

6,2500

6

PLCCC0000016

CCC      

6,2500

7

PLZATRM00012

GRUPAAZOTY

6,2500

8

PLLUBAW00013

LUBAWA   

6,2500

9

PLMRCOR00016

MERCOR   

6,2500

10

PLPGER000010

PGE      

6,2500

11

PLPKN0000018

PKNORLEN 

6,2500

12

PLPOLWX00026

POLWAX   

6,2500

13

PLSCPFL00018

SCPFL    

6,2500

14

PLTAURN00011

TAURONPE 

6,2500

15

PLVIGOS00015

VIGOSYS  

6,2500

16

PLXTPL000018

XTPL     

6,2500

 

Portfel Indeksu obejmuje spółki notowane na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect, które współpracują z Łukasiewiczem. Wagi wszystkich spółek uczestniczących w Indeksie są równe na dzień okresowego przeglądu. Aktualizacja listy uczestników indeksu jest przeprowadzana cztery razy do roku: po ostatniej sesji marca, czerwca, września oraz grudnia.

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).  Prezentuje i promuje spółki giełdowe, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym, reprezentowanym przez Łukasiewicza.

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR jest kalkulowany w trybie jednolitym. Wartości Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR są udostępniane przez GPW Benchmark.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds