Łukasiewicz pomoże firmom w transformacji cyfrowej

Czas czytania: 3 min
Procesor

Usługi technologiczne, szkoleniowe i biznesowe między innymi z zakresu AI czy cyberbezpieczeństwa – konsorcjum czterech instytutów Łukasiewicza, z Łukasiewicz – PIAP jako liderem, zapewni to wszystko przedsiębiorcom, którzy będą zainteresowani rozwojem kompetencji cyfrowych w swoich biznesach. Na ten cel przeznaczono ponad 12 milionów złotych, a wspólny projekt nazywa się Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH – European Digital Innovation Hub).

Celem projektu jest wspieranie wdrażania kluczowych technologii wspomagających (np. zaawansowane technologie wytwarzania, mikro- i nanoelektronika, komponenty i systemy elektroniczne, fotonika), z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, czyli sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznym przez partnerów projektu w sposób wzorowany na systemie wyzwań Łukasiewicza. Więcej o „Wyzwaniach Łukasiewicza” piszemy tutaj. Efektem działań EDIH będzie przyspieszony wzrost zaawansowania technologicznego firm dzięki możliwości nieodpłatnego eksperymentowania i testowania rozwiązań przed inwestycją, szkoleniom i budowie społeczności komplementarnych usługodawców. Warto dodać, że szkolenia i demonstracje będą oferowane także w rozszerzonej rzeczywistości (w środowiskach VR i AR).

Zgodnie z założeniami Projektu, od przyszłego roku firmy będą mogły nieodpłatnie i bez ponoszenia wkładu własnego skorzystać z usług technologicznych, inżynierskich, doradztwa i szkoleń realizowanych przez konsorcjantów. Wystarczy, że zgłoszą się do udziału oraz przejdą weryfikację statusu MŚP i wstępny test potrzeb. Konkretny zakres tych usług będzie bardzo elastyczny i zależny od określonych we wstępnym etapie potrzeb firmy. W praktyce ogranicza nas tylko budżet, zasady pomocy de minimis oraz kompetencje konsorcjantów.

O uruchomienie Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych Łukasiewicz – PIAP ubiegał się od powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz czyli od 2019 r. W tym celu powstało konsorcjum skupiające trzy inne instytuty Łukasiewicza: Łukasiewicz – IMiF, Łukasiewicz – ITR oraz Łukasiewicz – ITeE.

To jedyny z projektów typu EDIH, którego liderem jest instytut Łukasiewicza. Wniosek europejski złożono w lutym 2022 roku, co było poprzedzone preselekcją krajową w marcu 2021 roku. W październiku br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o wybraniu naszych instytutów do dofinansowania w ramach Działania 02.22 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). To działanie przeznaczone dla konsorcjów, które wcześniej uzyskały finansowanie europejskie w ramach programu Digital Europe. Przyznane środki pochodzą w połowie z Digital Europe (Komisja Europejska), a w połowie z FENG.

Przy wsparciu Centrum Łukasiewicz powołano konsorcjum realizujące to zadanie, w którym, oprócz wcześniej wspomnianych instytutów Łukasiewicza, znalazły się Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Agencja Rozwoju Przemysłu, Ideas NCBR, FundingBox Accelerator oraz Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Projekt ruszy w styczniu 2024 roku, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: mazovia-edih.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds