Łukasiewicz i Narodowy Instytut Leków będą współpracować na rzecz komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań w zwalczaniu białaczki i powikłań po COVID-19

Czas czytania: 3 min
Łukasiewicz i Narodowy Instytut Leków będą współpracować na rzecz komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań w zwalczaniu białaczki i powikłań po COVID-19

Łukasiewicz i Narodowy Instytut Leków podpisały porozumienie dotyczące bliskiej współpracy naukowo-badawczej przy innowacyjnych technologiach wykorzystywanych w farmakologii. Pierwsze wspólne działania skupią się na komercjalizacji aparatury medycznej mającej zastosowanie w leczeniu skutków COVID-19 oraz rozwoju leku przeciwnowotworowego, Biodribinu.

Porozumienie, pod którym podpisy złożyli Anna Kowalczuk, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków oraz Piotr Dardziński, prezes Łukasiewicza zakłada realizację wspólnych inicjatyw o charakterze technologicznym i naukowym. Strony będą prowadzić prace badawczo-analityczne procesów technologicznych do wdrożenia w sektorze farmaceutycznym.

Od początku wybuchu pandemii koronawirusa świat nauki stara się lepiej zrozumieć i poznać długofalowe skutki wpływu COVID-19 na organizm człowieka. Na pierwszej linii frontu w walce z tą chorobą stanęli również naukowcy Łukasiewicza, angażując się w wytwarzanie sprzętu medycznego i opracowywanie technologii pomocnych w zwalczaniu SARS-CoV-2. Dziś potencjał naukowy Łukasiewicza łączymy z kompetencjami wysokiej klasy specjalistów Narodowego Instytut Leków, aby razem pracować nad dostarczeniem innowacyjnych rozwiązań, których osoby dotknięte nie tylko koronawirusem, ale również innymi chorobami cywilizacyjnymi potrzebują, aby w pełni wyzdrowieć – podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Łukasiewicza.

Potencjał naukowy, a także blisko 70 lat doświadczenia Narodowego Instytutu Leków jako jednostki państwowej, sprawiają, iż jesteśmy zaufanym partnerem dla sektora medyczno-farmaceutycznego w działaniach badawczo-rozwojowych. Jednak to co najistotniejsze, to ogromne poczucie misji i odpowiedzialności za zdrowie Polaków, które przyświeca wszystkim naszym działaniom. Stanowiąc element systemu ochrony zdrowia, korzystamy z rozwiązań dostarczanych przez naszych naukowców nieustannie wspierając ten system. Współpraca z Łukasiewiczem to kolejny krok na rzecz dostępu pacjenta do innowacyjnych terapii – mówi Dyrektor Narodowego Instytutu Leków, dr n. farm. Anna Kowalczuk.

W najbliższych miesiącach uwaga naukowców Łukasiewicza i Narodowego Instytutu Leków skupi się na projekcie dotyczącym leczenia zwapniania płuc. To jedno z najczęstszych powikłań wśród pacjentów, którzy przeszli chorobę COVID-19, szczególnie w sposób ciężki. Rozwijany projekt ma pomóc zwiększyć efektywność leczenia w zwłóknieniu płuc o charakterze idiopatycznym poprzez usamodzielnienie pacjentów w podawaniu leków, a tym samym odciążyć służbę zdrowia.

Porozumienie przewiduje również współpracę przy projekcie dotyczącym rozwoju produktu leczniczego Biodribin. Wytwarzany przez Łukasiewicza lek jest lekiem cytostatycznym stosowanym w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego. Jest zarejestrowany w Polsce do leczenia białaczek, a co istotne jest znacznie tańszy niż odpowiedniki od zagranicznych producentów. Trwają prace nad poszerzeniem wskazań do stosowania tego leku w innych obszarach terapeutycznych.

Zdrowie to jeden z czterech kluczowych kierunków działalności Łukasiewicza, nad którym pracuje blisko 1050 naukowców z 18 instytutów Łukasiewicza. Wśród beneficjentów rozwiązań, które Łukasiewicz realizuje w tym obszarze są takie globalne marki jak Amgen czy Roche. Tematyka projektów badawczych realizowanych przez naukowców Łukasiewicza obejmuje między innymi badania nad lekami i produktami do profilaktyki, nowe technologie medyczne, w tym urządzenia  i wyroby medyczne, biosensory, testy diagnostyczne oraz zaawansowane materiały dla celów medycznych oraz profilaktyki i ochrony zdrowia.

Łukasiewicz aktywnie włączył się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa. Na różnym etapie zaawansowania znajduje się obecnie kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich. Więcej o zaangażowaniu naukowców trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie w walkę z koronawirusem można przeczytać pod linkiem: https://lukasiewicz.gov.pl/media/informacje-prasowe/tarcza-naukowa. Informacje są tam na bieżąco aktualizowane.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W dogodny sposób proponuje w zaledwie 15 dni przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Narodowy Instytut Leków jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z obszaru farmacji, medycyny oraz chemii. Posiada szeroką wiedzę, informacje i zasoby do prowadzenia interdyscyplinarnych, interinstytucjonalnych prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych. Jednocześnie NIL jest państwową jednostką organizacyjną, która wykonuje badania jakościowe leków w ramach prowadzonej planowej kontroli w naszym kraju, ponadto prowadzi badania wyrobów medycznych oraz dokonuje merytorycznej oceny dokumentacji produktów leczniczych w procesie rejestracji leków w Polsce. NIL pełni również rolę Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (OMCL) działającego w ramach Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leków i Ochrony Zdrowia.

Załączniki

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds