Horyzont bliżej niż myślisz

Czas czytania: 3 min
Łatwiejsze pozyskiwanie środków z programu horyzont

Naukowcy i przedsiębiorcy z branży technologii medycznych i zdrowia, a także z branży logistycznej mogą skuteczniej pozyskiwać środki z Programu Horyzont na prace z obszaru  badań, rozwoju i innowacji. Pomogą im w tym właśnie otwarte dwa Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK), w warszawskim Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa i wrocławskim Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii.

 
W sumie powstanie sześć Branżowych Punktów Kontaktowych. Dwa BPK już funkcjonują m.in. w gliwickim Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych i warszawskim Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP. A piąty i szósty zostanie uruchomiony jeszcze w czerwcu w warszawskim Łukasiewicz – Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznymi. Ich celem jest zwiększenie szans na realizację projektów z programu Horyzont Europa przez polskich przedsiębiorców i naukowców.

Horyzont Europa to  temat przewodni tegorocznego Innovatorium, które już w 9 czerwca odbędzie się w Poznaniu. W ramach sesji matchmakingowych będziemy omawiali  z zaproszonymi partnerami biznesowymi przyszłe projekty. Ścieżki będą ściśle powiązane z konkursami uruchamianymi w ramach Horyzontu Europa. Wzrost udziału Polski w przedsięwzięciach finansowych z unijnego budżetu to bowiem jeden ze strategicznych celów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

BPK Inteligentna i Czysta Mobilność

W czwartek, 2 czerwca wiceminister nauki i edukacji Wojciech Murdzek , wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju dr Marcin Kraska oraz dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa dr inż. Paweł Stężycki zainaugurowali działalność Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i Czysta Mobilność” w Warszawie.

Podczas  sesji otwierającej w szerokim gronie ekspertów dyskutowano na temat aktualnych trendów, jakie panują w obszarze inteligentnej i czystej mobilności. BPK Inteligentna i czysta mobilność obejmuje swoją działalnością zagadnienia związane z technologiami w zakresie projektowania, wytwarzania, produkcji i użytkowania środków transportu naziemnego, powietrznego i wodnego oraz infrastruktury logistycznej. Wspiera przedsiębiorców i naukowców w zakresie realizacji projektów z obszarów intermodalnych systemów transportu (w tym transportu regionalnego), systemów transportu miejskiego (urban mobility), logistyki transportu, technologii innowacyjnych niskoemisyjnych napędów, systemów zarządzania energią na pokładzie, systemów zarządzania ruchem pojazdów, proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, systemów autonomii oraz systemów bezpieczeństwa pojazdów.

BPK Technologie medyczne i zdrowie w Łukasiewicz ­– PORT

Łukasiewicz – PORT nie przez przypadek zajmie się Branżowym Punktem Kontaktowym w dziedzinie technologii medycznych i zdrowia. Jednym z głównych obszarów działalności Instytutu jest biotechnologia. W skład PORT wchodzi bowiem  Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii, Centrum Diagnostyki Populacyjnej oraz Biobank. Instytut odnosi również sukcesy w pozyskiwaniu prestiżowych projektów naukowo-badawczych. Doskonałym przykładem aktywności PORT jest SAME-NeuroID (Standardized Approaches to Modelling and Examination of Neuropsychiatric Disorders). Projekt o łącznej wartości przekraczającej milion euro w maju tego roku otrzymał finansowanie właśnie z programu Horyzont Europa. Wiedza, doświadczenie i kompetencje ekspertów Łukasiewicz – PORT, także w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów naukowych oraz udział w partnerstwach międzynarodowych, teraz przydadzą się przy realizacji projektów np. z  branży medycznej.

Wzrost nakładów na innowacje

Branżowe Punkty Kontaktowe powstały z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ich celem jest, obok pozyskania dofinansowania z Horyzontu Europa, również integrowanie środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, mobilności ekologicznej, metrologii i zrównoważonych rozwiązań opartych na biotechnologii.

Sześć instytutów Łukasiewicza będzie pełnić rolę Branżowych Punktów Kontaktowych w następujących obszarach: Zrównoważona Gospodarka (Łukasiewicz – IMN), Transformacja Cyfrowa (Łukasiewicz – PIT), Technologie Medyczne i Zdrowie (Łukasiewicz – PORT), Inteligentna i Czysta Mobilność (Łukasiewicz – ILOT), Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (Łukasiewicz – IMBiGS) oraz Przemysł 4.0 (Łukasiewicz – PIAP). Ich działalność będzie koordynowana przez Łukasiewicz – ORGMASZ. 

Branżowy Punkt Kontaktowy

Instytut​

Miasto

Kontakt

Zrównoważona Gospodarka

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Gliwice

bpkgospodarka@imn.lukasiewicz.gov.pl

icpeconomy@imn.lukasiewicz.gov.pl

Transformacja Cyfrowa

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Poznań

bpkcyfrowa@pit.lukasiewicz.gov.pl

icpdigital@pit.lukasiewicz.gov.pl

Technologie Medyczne i Zdrowie

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

Wrocław

bpkzdrowie@port.lukasiewicz.gov.pl

icphealth@port.lukasiewicz.gov.pl

Inteligentna i Czysta Mobilność

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Warszawa

bpkmobilnosc@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia

Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Warszawa

bpkenergia@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

icpenergy@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Przemysł 4.0

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Warszawa

bpkprzemysl@piap.lukasiewicz.gov.pl

icpindustry@piap.lukasiewicz.gov.pl

BPK będą współpracować z Horyzontalnymi Punktami Kontaktowymi oraz Krajowym Punktem Kontaktowym.

BPK będą istniały do 2027 roku. W tym czasie zajmą się m.in.: prowadzeniem szkoleń w zakresie budowania konsorcjów i pozyskiwania środków z programu Horyzont Europa, organizowaniem spotkań przedstawicieli nauki i biznesu, jak również reprezentowaniem polskich organizacji w międzynarodowych stowarzyszeniach.     

95,5 mld euro na 7 lat

Horyzont Europa jest największym w historii UE międzynarodowym programem wspierającym prowadzenie badań naukowych oraz tworzenie innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. O środki te mogą się ubiegać instytuty badawcze, uczelnie, jednostki publiczne, przedsiębiorstwa, start-upy, organizacje pozarządowe i międzynarodowe. W ramach konkursów projekty mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie od 1 do 20 mln euro. Takie środki pozwalają na wsparcie przełomowych badań wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę, a także umożliwiają testowanie kosztochłonnych technologii w różnych obszarach.


Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych, jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Załączniki

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds