Technologia dronowa Sieci Badawczej Łukasiewicz

Czas czytania: 5 min

Pokazami systemów bezzałogowych rozwijanych przez inżynierów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się w 15 czerwca, w amerykańskim Reno, Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie. Podczas spotkania doszło również do podpisania listu intencyjnego z KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie prac badawczo-rozwojowych polegających na wykorzystaniu bezzałogowych systemów latających do wykonywania zadań związanych z działalnością górniczą.

Projekt związany z rozwojem systemów bezzałogowych jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsięwzięć w obszarze badawczo- rozwojowym między Polską a USA. Dzięki testom w Nevadzie, w których udział wzięli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda, przedstawiciele rządu polskiego oraz władz stanu Nevada i miasta Reno, inżynierowie Sieci Badawczej Łukasiewicz mogli wyrobić specjalistyczne kompetencje, które będą miały wpływ na dalszy rozwój sektora BSL w Polsce. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest jedyną polską instytucją biorącą udział w unikatowym programie testów BSL w obszarze miejskim. Obecnie w kraju brak jest miejskich obszarów testowych.

Pokazy dronów obejmowały dwie lokalizacje – centrum miasta Reno oraz lotnisko Reno Stead. Pierwsze manewry odbyły się w obszarze zurbanizowanym. Inżynierowie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa wspólnie z Nevada Institute for Autonomous Systems zrealizowali trzy misje: wzajemnego wykrywania się, komunikacji oraz unikania kolizji. Scenariusze tych testów odzwierciedlały wyzwania z jakimi w niedalekiej przyszłości będą się mierzyć podmioty realizujące m.in. dostawy kurierskie, czy zaangażowane w akcje ratownicze. Druga część pokazów odbyła się na lotnisku Reno Stead, gdzie zaprezentowano w locie polski bezzałogowiec MOSUPS. Konstrukcja ta od wielu lat jest rozwijana przez inżynierów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Partnerem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa jest Nevada Institute for Autonomus Systems (NIAS). Polski instytut wspólnie z amerykańskim tworzą Wspólne Centrum Kompetencji w zakresie autonomicznych systemów bezzałogowych. W ramach tego projektu organizowane są cykliczne testy BSL z udziałem wiodących amerykańskich organizacji naukowych i przemysłowych, m.in. NASA.

Podczas spotkania doszło również do podpisania listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa oraz KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie prac realizacji i wsparcia w przystosowaniu bezzałogowych systemów latających do zadań związanych z monitorowaniem kopalń, wyrobisk i innych obiektów lub przestrzeni, w których prowadzona jest działalność górnicza. Współpraca będzie obejmować również prace związane z analizą pozyskanych w ten sposób danych oraz współpracy międzynarodowej w wymienionym wyżej zakresie, w szczególności na terenie stanu Nevada w USA.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiada szerokie kompetencje w zakresie zarówno technologii systemów bezzałogowych, jak i teledetekcji. Od kilku lat prowadzone są zaawansowane projekty, m.in. w stanie Nevada, w zakresie lotów autonomicznych bezzałogowych systemów latających. Wiedza i doświadczenie w zakresie technologii systemów bezzałogowych ma wymiar kompleksowy – inżynierowie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa poprzez współpracę interdyscyplinarnych zespołów są w stanie nie tylko przeprowadzić i zaprogramować loty nad wybranymi obszarami, ale także przeanalizować i zinterpretować pozyskane dane za pomocą zaawansowanych technik teledetekcyjnych. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiada również bogate kompetencje współpracy międzynarodowej w B+R m.in. z uwagi na 20-letni alians technologiczny z General Electric.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​