Spotkanie 150 ekspertów na EARTO Annual Conference 2022

Czasz czytania: 3 min
KIEDY?

GDZIE?

Dziesiątki rozmów i możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi to efekt udziału przedstawicieli Łukasiewicza w corocznej konferencji EARTO, która tym razem w dniach 17-18 maja odbyła się w Barcelonie.

Konferencja, której organizatorem były EARTO i jej hiszpańskiego członka EURECAT, zgromadziła wysokiej rangi prelegentów z Komisji Europejskiej i OECD, a także członków organizacji i przedstawicieli organizacji badawczych spoza Europy, m. in. z Tajwanu i Australii. Sieć Badawczą Łukasiewicz reprezentował prezes Piotr Dardziński i wiceprezes Marcin Kraska. 

W pierwszym dniu konferencji odbyło się spotkanie stałych członków EARTO, czyli przedstawicieli organizacji badawczych zrzeszonych w tej organizacji. Była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń nt. roli organizacji badawczych w obszarze innowacji i komercjalizacji.

Spotkaniu towarzyszył warsztat, którego uczestnicy – pracując w podgrupach – wymieniali poglądy na temat roli organizacji badawczych i wyzwań, jakie je czekają w nadchodzących latach. Jego wyniki zostaną uwzględnione w publikacji OECD na temat roli organizacji badawczych, nad którą obecnie trwają prace.

W drugim dniu zorganizowano doroczną konferencję EARTO 2022. Uczestniczyli w niej zarówno stali członkowie EARTO, jak również przedstawiciele innych organizacji i reprezentanci administracji publicznej.

Spotkanie stanowiło okazję do zapoznania się z aktualnymi działaniami i planami Komisji Europejskiej w zakresie badań i innowacji, a także z działaniami podejmowanymi przez EARTO, których celem jest promocja wypracowanych rozwiązań i dbanie o interesy członków organizacji na szczeblu europejskim.

Odporność gospodarki i zrównoważony rozwój

Członkowie EARTO zwrócili uwagę na ogromną rolę organizacji badawczych we wspieraniu odporności gospodarczej i zrównoważonego rozwoju.  Dyskutowano na temat realizacji zielonej i cyfrowej transformacji, istotnej zarówno dla organizacji badawczych, jak i przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na to, że aby przyspieszyć transformację potrzebne są instrumenty wsparcia ze strony instytucji publicznych. 

– Bardzo pozytywnym trendem, który obserwujemy obecnie w Polsce, jest wzrost nakładów na B+R, aż o 40% w ciągu ostatnich 5 lat. Od 2019 roku zorganizowaliśmy ponad 1200 Wyzwań, w których uczestniczyło około 500 firm. Przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują też w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników w obszarze B+R. Takim przykładem jest rosnąca liczba doktorów wdrożeniowych, których jest już około 1700. Te zmiany nie byłyby  jednak możliwe bez zaangażowania instytucji publicznych i ich nowego podejścia do innowacji, traktowanej jako inwestycja, a nie koszt – powiedział podczas wystąpienia prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński.  

Podkreślił też, że priorytetem organizacji jest współpraca z partnerami naukowymi z całego świata, a jej zasadniczym celem jest opracowywanie i wdrażanie w przyszłości nowoczesnych rozwiązań niskoemisyjnych lub cyfrowych wraz z partnerami biznesowymi.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać przykładyprzedsięwzięć, które organizacje badawcze prowadzą do osiągnięcia celów wyznaczonych w polityce zielonej i cyfrowej transformacji. 

Transformacja Łukasiewicza

Przykładem skutecznej transformacji może być Sieć Badawcza Łukasiewicz, która  powstała w 2019 roku na bazie 38 instytutów. Teraz, w wyniku trzyletniej transformacji organizacyjnej, liczba instytutów wynosi 26. 

Nieustannie zmieniamy się na lepsze, aby dopasować naszą ofertę do potrzeb naszych partnerów, w szczególności przedsiębiorstw. W Łukasiewiczu liczy się współpraca, zarówno w poszczególnych instytutach jak również i w całej organizacji. Projekty, jakie są realizowane przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz pozwalają na tworzenie przełomowych rozwiązań w takich obszarach jak gospodarka wodorowa, morska energetyka wiatrowa, budownictwo modułowe czy sztuczna inteligencja – podkreślił prezes Piotr Dardziński.  

W 2021 r. w Łukasiewiczu zrealizowano 1538 projektów, z czego 58% dotyczyło zrównoważonej gospodarki, a 12% transformacji cyfrowej. Pozostałe projekty dotyczyły zdrowia oraz inteligentnej i czystej mobilności, gdzie pojawiają się również elementy związane z ekologiczną i cyfrową transformacją.

350 członków EARATO

EARTO zrzesza ponad 350 członków w 20 krajach na Starym Kontynencie. Członkowie tej organizacji reprezentują 150 000 wysoko wykwalifikowanych naukowców i inżynierów zarządzających szeroką gamą infrastruktur technologicznych. Misją EARTO jest promowanie i reprezentowanie interesów organizacji badawczych w Europie poprzez wzmacnianie ich profilu i pozycji jako kluczowego gracza w systemach badań i innowacji. Organizacja dąży też do zapewnienia, żeby europejskie programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne były możliwie najlepiej dostosowane do ich interesów. EARTO wspiera członków w  praktykach operacyjnych i biznesowych, a także dostarcza im informacji i porad, które zwiększałyby możliwości finansowania europejskich programów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych.

W celu określenia wspólnych stanowisk i wymiany najlepszych praktyk, EARTO powołało stałe i tymczasowe Grupy Robocze. W ich skład wchodzą eksperci z organizacji członkowskich EARTO, którzy pomagają formułować stanowiska polityczne w złożonych kwestiach finansowych, prawnych i technologicznych. Grupy te oferują również możliwości nawiązywania kontaktów i budowania konsorcjów projektowych w konkursach europejskich.

Organizacje badawcze zrzeszone w EARTO prowadzą badania we wszystkich dziedzinach nauki. Ich praca obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i rozwój nowych produktów i usług. Są to organizacje non-profit, których misja publiczna polega na wspieraniu społeczeństwa. W tym celu ściśle współpracują z sektorem przemysłowym, dużymi i małymi przedsiębiorstwami, a także z szeroką gamą podmiotów publicznych. Sieć Badawcza Łukasiewicz jest członkiem EARTO od 2020 roku. 

Załączniki

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds