Silniejszy głos polskiego biznesu i nauki w Brukseli

Czas czytania: 5 min

Premier Mateusz Morawiecki wspólnie z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem otworzyli dziś w Brukseli Business & Science Poland (BSP). To organizacja pracodawców, która ma wesprzeć polski biznes i naukę w skutecznej reprezentacji swoich interesów w procesach legislacyjnych na forum Unii Europejskiej, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje.

Działalność lobbingową w Brukseli prowadzi około 12 tys. podmiotów z różnych państw członkowskich. Polskie interesy w UE na początku 2019 roku reprezentowało 221 podmiotów, z których tylko 20 posiadało biuro w Brukseli. Organizacje reprezentujące polskich przedsiębiorców stanowią niespełna 2% podmiotów współpracujących z instytucjami unijnymi w Brukseli. Polska jest siódmą gospodarką w Unii Europejskiej, a pod względem PKB zajmuje ósme miejsce. Jednocześnie wśród państw członkowskich jesteśmy dopiero na dziesiątym miejscu pod względem liczby podmiotów biznesowych prowadzących działalność lobbingową.

To przełomowy moment i jestem przekonany, że w najbliższych kwartałach i w najbliższych latach, dzięki naszej wzmocnionej obecności w Brukseli, polski głos w UE będzie jeszcze lepiej słyszany – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji brukselskiego centrum Business & Science Poland.

Wzmocnienie głosu polskiego biznesu i nauki

Z analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wynika, iż lobbing polskich przedsiębiorstw w Brukseli powinien być jeszcze silniejszy.

– Do tej pory w działaniach polskich podmiotów bardzo często dominował lobbing reaktywny. Niestety są to działania podejmowane na zbyt późnym etapie procesu legislacyjnego. Aby efektywnie zabiegać o swoje interesy i maksymalizować korzyści, konieczne jest podejmowanie działań proaktywnych i włączanie się w proces legislacyjny na możliwie najwcześniejszym etapie. Otwarcie hubu lobbingowego będzie dużym wzmocnieniem instytucjonalnym polskiego biznesu i nauki w Brukseli – zaznaczył Marcin Ociepa, Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii. – Naszemu resortowi bardzo zależało na tym, by uczcić 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej konkretną inicjatywą – dodał wiceszef MPiT.

Proces stanowienia prawa w Brukseli jest bardzo dynamiczny i ma na niego wpływ wiele podmiotów (m. in. Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Agencje Europejskie, liczne think-tanki oraz organizacje pozarządowe) i decydentów. Często niezbędne jest utrzymywanie bliskich relacji z wszystkimi tymi podmiotami, ponieważ każdy może być potencjalnym partnerem do współpracy i zaprezentowania spójnego stanowiska. Aby być zrozumianym, niektóre kwestie wobec podmiotów unijnych należy prezentować na przykład z poziomu przedsiębiorstwa, a inne z poziomu think-tanków, czy rządu. Warunkiem skutecznego lobbingu, zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest synergia różnych elementów ekosystemu. Konieczne jest zwiększenia liczby polskich lobbystów w Brukseli, podniesienie ich reprezentatywności oraz zwiększenie środków na działalność lobbingową.

– Instytucje UE tworzą około 75% prawa obowiązującego w Polsce. Polska, która jest siódmą gospodarką UE, zajmuje wśród państw członkowskich 10. miejsce pod względem liczby podmiotów biznesowych prowadzących działalność lobbingową, a jeśli wziąć pod uwagę organizacje posiadające na stałe biuro w Brukseli, to zajmujemy dopiero 12 miejsce. – ex aequo z Luksemburgiem. Stawiamy sobie za cel wzmocnienie reprezentacji polskich przedsiębiorców i nauki na forum UE, które powinno być proporcjonalne do wielkości potencjału polskiej gospodarki. Chcemy być pomocni w zrozumieniu procesów programowania agendy, stanowienia prawa w Brukseli i Strasburgu oraz w zabieraniu głosu na forum instytucji UE – mówi Tomasz Chmal, Prezes Zarządu Business & Science Poland. Będziemy uzupełniać się w działaniach zarówno ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, jak i z obecnymi już w Brukseli polskimi podmiotami.

Wsparcie i współpraca

Business & Science Poland będzie zapewniać polskim przedsiębiorcom wsparcie w zakresie uczestnictwa w procesie decyzyjnym i legislacyjnym na forum Unii, pomoc w nawiązaniu relacji z interesariuszami procesów legislacyjnych, decydentami oraz z innymi potencjalnymi partnerami.

Bardzo ważnym partnerem w działaniach BSP jest NCBiR, który będzie wspierał organizację w działaniach kierowanych do podmiotów z sektora nauki. Dzięki tej współpracy polska nauka będzie mogła liczyć na pomoc w pozyskiwaniu finansowania na badania i rozwój.

– Zależy nam, aby DNA przedsiębiorców naturalnie i odruchowo utożsamiało rozwój własnego biznesu właśnie z nauką. Jestem przekonany, że Business and Science Poland pozwoli zwiększyć konkurencyjność polskiego biznesu w skali Europy, ale także wzmocnić świadomość jak wiele i na jak konkurencyjnych warunkach polska nauka może zaoferować firmom globalnym. W Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej największej tego typu inicjatywie w Europie, doskonale rozumiemy, że konkurencyjny biznes to innowacje i wdrożenia czerpiące z najnowocześniejszej wiedzy i laboratoriów – podkreślał Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Związek zaprasza do współpracy nie tylko prywatny biznes, ale także zrzeszenia przedsiębiorców, izby handlowe, jednostki naukowe czy inne związki pracodawców. Podstawową pomocą ze strony BSP ma być wsparcie administracyjne i merytoryczne w uzgodnionym zakresie, biuro z zapleczem zapewniającym komfortowe warunki pracy, zaproszenie na wydarzenia o charakterze szkoleniowym, dyskusyjnym i networkingowym czy nawet wirtualny adres firmy. Business & Science Poland ma adres w Brukseli, przy Rue Belliard 40, w dzielnicy, gdzie mieszczą się najważniejsze unijne instytucje.

– Polski głos musi być wyraźnie słyszany na forum europejskim. Potrzebujemy organizacji, która pomoże polskim przedsiębiorcom zadbać o nasze interesy w miejscu, w którym zapadają najważniejsze decyzje legislacyjne bezpośrednio wpływające na ich działalność. Po 15 latach naszej obecności w Unii Europejskiej utworzenie Business & Science Poland wydaje się naturalnym i bardzo potrzebnym krokiem – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.​

Członkami związku są dziś polskie podmioty, które definiują swoje interesy długoterminowo i chcą skutecznie zarządzać ryzykiem regulacyjnym.

Do grona członków BSP należą dziś największe polskie firmy: Orlen, Lotos, PLL LOT, Grupa Azoty, KGHM, PPL Porty Lotnicze, Giełda Papierów Wartościowych, Totalizator Sportowy, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Invest Park i Poczta Polska.

Prezesem Zarządu BSP jest Tomasz Chmal, prawnik i czołowy ekspert w dziedzinie spraw regulacyjnych. Był Partnerem w White & Case i został wybrany jednym z wiodących prawników w „Energy & Natural Resources” Chambers Europe i Legal 500 EMEA. Jest byłym dyrektorem w Prokuratorii Generalnej RP i byłym członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego. Prezes Chmal jest także przedsiębiorcą i współzałożycielem firmy chemicznej. Wiceprezesem Zarządu BSP został Piotr Dytko, który wcześniej kierował jednostkami służby zdrowia oraz firmami badawczo-rozwojowymi takimi jak główny ośrodek badawczy grupy kapitałowej KGHM – KGHM Cuprum. Był także prezesem zarządu Polskiego Centrum Rozwoju Technologii PORT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds