Senat przyjął ustawę bez poprawek

Czas czytania: 2 min

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 kwietnia 2019 r. Część przepisów wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (w szczególności przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także związane z nimi przepisy przejściowe i dostosowujące). Niektóre przepisy (w szczególności dotyczące wpisywania instytutów działających w ramach Sieci do Krajowego Rejestru Sądowego) wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: https://www.prezydent.pl/
aktualnosci/wydarzenia/art,1340,prezydent-podpisal-piec-ustaw.html

Warszawa, 30.01.2018. Prezydent Andrzej Duda podpisuje ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, 30 bm. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. (awa) PAP/Rafał Guz

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds