Sejm uchwalił projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Czas czytania: 2 min

21 lutego 2019 roku odbyło się III czytanie na posiedzeniu Sejmu. Głosowano nad całością projektu ustawy. Za było 230 osób, 198 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Decyzją Sejmu było uchwalenie ustawy.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/
sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3114

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds