Pięciu Liderów z Łukasiewicza. Za nami gala XIV edycji konkursu NCBR

Czas czytania: 3 min
Grupowe zdjęcie wszystkich laureatów

Spośród 41 wyróżnionych w konkursie Lider pięć osób to naukowcy z Łukasiewicza. Poznajcie ich oraz projekty, nad którymi pracują.

W XIV edycji aplikowało 364 badaczy. Spośród nich eksperci wybrali do dofinansowania 41 projektów. Podczas uroczystej gali wicepremier, minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik oraz p.o. dyrektor NCBR Jerzy Małachowski wręczyli laureatom dyplomy i symboliczne czeki.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 miliona złotych, a kwota alokacji w konkursie to 80 milionów złotych.

Poznajcie naszych LIDERÓW

  • Anna Brudny, starszy specjalista, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Projekt: Opracowanie technologii wytwarzania drutu ze stopu łożyskowego o zoptymalizowanym składzie chemicznym przeznaczonego do napawania warstwy ślizgowej panewek łożyskowych metodą druku 3D WAAM 

Projekt koncentruje się na opracowaniu technologii wytwarzania drutu ze stopu łożyskowego na bazie cyny o zoptymalizowanym składzie chemicznym, przeznaczonego do napawania warstwy ślizgowej panewek łożyskowych innowacyjną metodą druku 3D WAAM oraz opracowaniu technologii wytwarzania warstwy ślizgowej z nowoopracowanego drutu metodą druku 3D WAAM. Proponowana technologia stanowi alternatywę do obecnie stosowanego procesu wylewania panewek, który jest pracochłonny i generuje powstawanie dużej ilości wybraków. Nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie proponowane w niniejszym projekcie wpłynie na rozwój oraz modernizację infrastruktury kolejowej.

  • Łukasz Myćka, specjalista – Grupa Badawcza Surowców Wtórnych, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Projekt: Opracowanie innowacyjnej technologii zastosowania biomasowego reduktora w postaci biowęgla w technologii recyklingu pyłów stalowniczych w procesie przewałowym 

Dzisiejsza gospodarka stoi przed wyzwaniami stawianymi przez ochronę środowiska. W związku z tym konieczne jest opracowywanie technologii pozwalających budować przyjazny środowisku i efektywny przemysł. Jedną z gałęzi przemysłu jest hutnictwo, które stosuje węglowe materiały pochodzenia kopalnego jako reduktory surowców metalonośnych. Kopalne surowce węglowe są nieodnawialne oraz stanowią źródło nadmiaru CO₂ w atmosferze. W związku z powyższym do założeń projektu należy opracowanie odnawialnego i neutralnego względem emisji CO₂ reduktora w postaci biowęgla. Materiał ten będzie stanowić produkt zaaplikowany do redukcji cynkonośnych materiałów pochodzących z produkcji stali.

  • Piotr Falkowski, główny specjalista, Łukasiewicz – PIAP

Projekt: Przygotowanie uniwersalnej i lekkiej konstrukcji oraz sposobu sterowania egzoszkieletu do zdalnej domowej rehabilitacji funkcjonalnej

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę realizacji funkcjonalnej fizjoterapii zdalnej w warunkach domowych, która zapewni bezpieczeństwo pacjenta i umożliwi poprawę jego ruchów przy jak najmniejszym nadzorze specjalisty. W tym celu konieczne jest zbudowanie urządzenia dostosowanego do warunków domowych z automatycznym sterowaniem wspomagającym poprawne ruchy użytkownika. W ramach prac planowane jest wytworzenie lekkiego egzoszkieletu mocowanego do obiektów domowych, przeznaczonego do ćwiczeń funkcjonalnych, a także stworzenie uczących się algorytmów sterowania, rozszerzających wprowadzone przez rehabilitanta proste ruchy treningowe o analizę poprawności anatomicznej i funkcjonalnej powtórzeń pacjenta.

  • Jolanta Laszkiewicz-Łukasik, główny specjalista ds. badawczych, Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Projekt: Projekt UltraCer: Innowacyjne targety PVD dla ultrawysokopotliwych powłok ceramicznych, spiekane reakcyjnie metodą SPS

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania ceramicznych materiałów ultrawysokopotliwych metodą spiekania reakcyjnego SPS oraz wytworzenie z nich nowej generacji targetów do nanoszenia powłok metodą PVD. Materiałami powłokotwórczymi będą borki i węgliki Ta i Hf oraz wysokoentropowy kompozyt z układu Ta-Hf-B-C. Temperatury topnienia tych materiałów przekraczają 3000 C, a ponadto wykazują one przewodnictwo elektryczne i cieplne, dużą twardość, odporność na ścieranie i szoki cieplne. Ta kombinacja właściwości pozwoli na otrzymywanie powłok do pracy w ekstremalnych warunkach, wykraczających poza możliwości dotychczas stosowanych materiałów. Projekt zakłada wytworzenie i testy prototypów targetów przeznaczonych do komercjalizacji.

  • Andrzej Stwora, lider obszaru, Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Projekt: Stopy magnezu o podwyższonej wytrzymałości przetwarzane technologią Selektywnego Topienia Laserowego do zastosowań lotniczych i kosmicznych

Projekt dotyczy opracowania materiału oraz technologii wytwarzania ultralekkich elementów dla potrzeb przemysłu lotniczego i kosmicznego o skomplikowanej geometrii oraz podwyższonej wytrzymałości ze stopów magnezu w tym m.in. zbiorników i aparatury paliwowej rakiet suborbitalnych. Elementy będą wytwarzane metodą Selektywnego Topienia Laserowego – SLM. Opracowana technologia pozwoli na wytwarzania elementów o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej oraz wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej. Badania realizowane w ramach projektu prowadzone będą w oparciu o stop magnezu AZ91E, niestosowany obecnie w przyrostowych metodach wytwarzania. Podczas realizowanych prac zostaną opracowane mieszaniny na bazie proszku AZ91E z dodatkami stopowymi w postaci proszków Ti6Al4V oraz Sc. Następnie dla tych, nowych materiałów zostaną opracowane parametry procesu SLM celem wykonania elementów testowych. Materiał przetworzony laserowo, będzie poddawany bieżącej szczegółowej analizie uwzględniającej: pomiar gęstości i analizę mikrostruktury (w celu określenia porowatości materiału po spiekaniu) analizę składu chemicznego (EDS) i fazowego (xRD), analizę właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie), pomiar i analizę dokładności wykonania i jakości warstwy wierzchniej, odporność na korozję. W ramach prowadzonych prac zostaną również opracowane parametry dogęszczania materiałów metodą HIP (Hot Isostatic Pressing) oraz technologia obróbki cieplnej wytworzonych elementów. W ramach projektu, wykorzystując opracowane materiały i technologię, zostanie wykonany oraz zweryfikowany w warunkach laboratoryjnych zbiornik paliwa rakiety suborbitalnej. W efekcie realizacji projektu zostaną opracowane nowe stopy/kompozyty na bazie magnezu oraz powstanie nowa wiedza dotycząca wpływu parametrów rozwijanych procesów SLM na wybrane właściwości elementów (m.in.: wytrzymałość, porowatość) elementów wykonanych ze stopów i kompozytów na bazie magnezu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds