Otwarcie Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych

Czas czytania: 3 min
Przecięcie wstęgi

Wyjątkowe na skalę europejską i światową laboratorium otworzyliśmy w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w Warszawie. To tutaj będziemy testować najnowsze technologie związane z napędami rakietowymi i satelitami.

Uroczyste otwarcie miało miejsce 24 października, po dwóch latach budowy. Wstęgę otwarcia przecięli: prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz – Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – Paweł Stężycki, kierownik projektu nowego centrum – Leszek Rams, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej – Michał Wierciński oraz w imieniu marszałka Adama Struzika: zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – Kamila Kuleska.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 decydentów z branży kosmicznej, administracji i wojska z Polski, Europy i USA. Liczna delegacja europejskich integratorów – m.in. ArianeGroup, Nammo, Airbus Space & Defence, Thales Alenia Space, The Exploration Company czy OHB potwierdza zainteresowanie możliwościami badawczo-rozwojowymi i testowymi w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Celem Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych jest rozwijanie, kwalifikacja i testowanie najnowszych technologii związanych z napędami rakietowymi, satelitami oraz innymi aspektami technologii kosmicznych. Infrastruktura została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nowa infrastruktura badawcza

Podczas otwarcia Centrum zaprezentowano zlokalizowane na powierzchni ponad 1000 m2 laboratoria, w skład których wchodzą m.in.: hamownia silników rakietowych w atmosferze i w próżni, laboratoria podsystemów rakietowych, satelitarnych i napędów korekcyjnych, laboratoria chemiczne i środowiskowe oraz kompozytowe.

Rozbudowa zaplecza laboratoryjnego Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa to ważny krok dla naszego Instytutu, Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz branży kosmicznej. Polska stała się jednym z niewielu miejsc w Europie, gdzie w jednym miejscu można kompleksowo przeprowadzać testy i realizować projekty badawcze z zakresu technologii kosmicznych – głównie ekologicznych napędów. Jest to także zasługa naszego zespołu inżynierskiego, który w dużej części zaprojektował przestrzenie nowych laboratoriów, by stanowiły punkt kompleksowej obsługi klientów instytucjonalnych i komercyjnych oraz odpowiadały na potrzeby krajowego i europejskiego rynku kosmicznego.

Nowa infrastruktura badawcza Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa pozwoli na jeszcze sprawniejsze prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych i współpracy komercyjnej obejmującej m.in.:

  1. Rozwój i kwalifikację ekologicznych napędów rakiet i satelitów: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa skupia się na opracowywaniu i testowaniu innowacyjnych, „zielonych” technologii napędowych, które stanowią odpowiedź na rosnące wyzwania branży (do tej pory opatentowano wysokostężony nadtlenek wodoru (HTP) oraz rozwinięto nowe ekologiczne paliwo hipergoliczne).
  2. Preparatykę małosmugowych stałych materiałów pędnych: Badania wprowadzą innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywnych materiałów pędnych do nowych systemów rakietowych.
  3. Wytwarzanie i integrację systemów do deorbitacji satelitów: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wspiera rozwój technologii (silników, komponentów), które pozwalają m.in. na kontrolowane wycofywanie satelitów z orbity.
  4. Rozwój komponentów pirotechnicznych oraz elektronicznych: Badania nad nowymi komponentami wpłyną na zwiększenie niezawodności systemów rakietowych i satelitarnych.
  5. Realizację testów do zastosowań kosmicznych w jednym miejscu: Testy silników rakietowych, testy materiałowe, testy chemiczne, testy w komorze TVC, testy wibracyjne inne testy środowiskowe.

Rozmowy i warsztaty

W ramach inauguracji Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych odbyła się również dyskusja panelowa pod tytułem „Green propulsion for in-space logistics – challenges and opportunities”, podczas której rozważane były perspektywy dla ekologicznych rozwiązań w sektorze kosmicznym. W debacie wzięli udział: dr Michał Wierciński – wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Jérôme Breteau – szef departamentu Europejskiej Agencji Kosmicznej odpowiadającego za przyszłe systemy transportu kosmicznego, Hélène Huby – założycielka i dyrektor generalna The Exploration Company, Ulrich Gotzig – ekspert ArianeGroup oraz dr inż. Adam Okniński – dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Dyskusję poprowadziła dr Milena Ratajczak.

Otwarcie nowych laboratoriów było okazją do networkingu branży kosmicznej. Wielu gości z Polski i Europy wzięło udział w warsztacie pn. Making of R&D. Financing Smart and Clean Mobility in Space, zorganizowanym przez Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność”, który koordynuje Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Spotkanie dotyczyło budowania konsorcjów oraz zdobywania grantów w sektorze kosmicznym z programu Horyzont Europa.

Istotnym wydarzeniem towarzyszącym otwarciu nowej inwestycji było podpisanie porozumienia o współpracy między Instytutem a firmą The Exploration Company (TEC).  

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Instytut należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

W zakresie technologii kosmicznych głównym celem Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie kosmicznych systemów napędowych (w tym nowatorskich silników i silników rakietowych na paliwo stałe, ciekłe i hybrydowe), ekologicznych paliw pędnych (w tym rozwój, obsługa i testowanie paliw przyjaznych dla środowiska) oraz kosmicznych systemów transportowych. Instytut kontynuuje prace nad wykorzystaniem nadtlenku wodoru w stężeniu powyżej 98%  do napędów rakietowych, a ostatnie wysiłki pozwoliły m.in. na zaprezentowanie nowego paliwa hipergolicznego, opracowanego od podstaw przez inżynierów Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​