Naukowcy Łukasiewicz – ŁIT laureatami międzynarodowego konkursu

Czas czytania: 3 min

Zespół kierowany przez dr. hab. Marcina Kudzina z Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego znalazł się wśród laureatów konkursu organizowanego przez międzynarodową sieć M-ERA.NET. Dzięki temu realizowany przez Instytut projekt SustainFibresFCM otrzyma dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania nad opakowaniami dla żywności spełniającymi zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa produktu, na bazie roślinnych materiałów włóknistych – pozostałości po rolniczych procesach przetwórczych. Projekt będzie realizowany z udziałem partnerów z Austrii i Niemiec.

W skład konsorcjum projektu SustainFibresFCM wchodzi pięć podmiotów, gdzie obok Łukasiewicz – ŁIT są też instytuty z Austrii i Niemiec.

dr hab. Marcin Kudzin

Nowatorska koncepcja projektowania materiału polimerowego, nad którą będzie pracował mój zespół w ramach projektu SustainFibresFCM, odpowiada na najważniejsze wyzwania Unii Europejskiej w zakresie przemysłu opartego na biotechnologii oraz gospodarce o obiegu zamkniętym

Głównymi celami projektu jest opracowanie nowych i bezpiecznych materiałów włóknistych pochodzących z upcyklingu odpadów rolniczych, które zostaną wykorzystane do wytworzenia opakowań żywności. 

Nowe wymagania w zakresie ochrony środowiska zawarte m.in. w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko wzywają do znacznego ograniczenia stosowania produktów jednorazowego użytku wytworzonych z tworzyw sztucznych oraz zastąpienia ich alternatywami materiałami.

Rekordowy konkurs 

Realizowany przez naukowców Łukasiewicz – ŁIT projekt otrzyma dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki. Wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET znalazło się 10 zespołów badawczych wnioskujących o finansowanie NCN. Sieć M-ERA.NET organizuje, wspierane przez Komisję Europejską konkursy na projekty realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze w obszarze inżynierii materiałowej.   

Program jest kontynuacją działań prowadzonych wcześniej w ramach M-ERA.NET 2. Konsorcjum trzeciej edycji składa się z 50 agencji finansujących badania w 36 państwach. W Polsce to Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022 złożono 289 wniosków badawczych, a finansowanie w wysokości 43,7 mln euro otrzymało 46 projektów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​