Najlepsi z najlepszych. Przyznaliśmy eŁki Łukasiewicza

Czas czytania: 3 min

W trakcie Innovatorium Łukasiewicza po raz drugi przyznaliśmy eŁki, czyli wyróżnienia dla pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz. Tegoroczna odsłona to nowe kategorie, inne kryteria wyboru i nagrody pieniężne dla laureatów. Wprowadziliśmy także pewną tradycję – wyróżnienia wręczali laureaci zeszłorocznych eŁek.

Podczas drugiego, wewnętrznego dnia Innovatorium prezes Andrzej Dybczyński wręczył sześć eŁek, czyli wyróżnień dla tych pracowników Łukasiewicza, których cechuje wyjątkowa postawa w następujących kategoriach: Business Link, Ambasador Marki Łukasiewicza, Lider Wsparcia, Najlepszy Naukowiec Łukasiewicza oraz Wschodząca Gwiazda Nauki. Przyznana również została eŁka specjalna. 

Kandydaci w poszczególnych kategoriach zostali wytypowani przez dyrektorów instytutów Łukasiewicza, a następnie komisja, w skład której wchodzili prezesi Łukasiewicza oraz dyrektorzy instytutów będący członkami Kolegium Doradców, wyłoniła laureatów. W tym roku, oprócz wyróżnienia i statuetki, zwycięzcy otrzymali nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. Poniżej przedstawiamy sylwetki laureatów oraz uzasadnienia wyboru, które towarzyszyły ogłoszeniu wyników.

Mówiąc o Sieci Badawczej Łukasiewicz często podkreślamy, że to część polskiej nauki, która robi biznes z biznesem. Kategoria BUSINESS LINK świetnie to ilustruje tak, jak inżynierowie lubią, czyli liczbami. I to bardzo konkretnymi liczbami.

Dariusz Bielak z Łukasiewicz – INS ze sprzedażą wyników badań naukowych związany jest od dawna.  W samym tylko 2022 roku doprowadził do zawarcia 44 umów, w tym 7 z partnerami zagranicznymi, a kwota tych umów to ok. 40 milionów złotych. Od zawsze podkreśla konieczność kreowania długotrwałych i odpowiedzialnych relacji z klientami.

Lata doświadczeń zawarł w zdaniu: „moim i mojego zespołu zadaniem jest tworzenie platformy wymiany informacji odnośnie do możliwości instytutu, potrzeb partnerów rynkowych i znajdowanie wspólnych obszarów współpracy”.

Ambasador marki Łukasiewicz to osoba, która aktywnie i na wielu polach promuje Sieć Badawczą Łukasiewicz. Zna siłę komunikacji i nie waha się jej użyć. Ma misję niesienia dobrej nowiny o Łukasiewiczu zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Hanna Purzyńska z  Łukasiewicz – GIT zarządza 50-os. zespołem pracującym m.in. dla branży energetycznej i dlatego nazywana bywa Kobietą Energii. Inne jej określenia to Iskra Łukasiewicza, Gospodarz Wyzwań czy Liderka Grupy Badawczej. Jej dokonania są cenione zarówno wśród naukowców, jak i przez współpracowników z przemysłu.

Najlepszy Naukowiec Łukasiewicza
Ryszard Buczyński z Łukasiewicz – IMiF

Wybór najlepszego naukowca związanego z Siecią Badawczą Łukasiewicz to spore wyzwanie, bo mamy ten przywilej, że pracuje z nami wielu wybitnych naukowców.

Ryszard Buczyński z Łukasiewicz – IMiF stopień naukowy doktora uzyskał w 1999 roku, doktora habilitowanego w 2012 roku, a w 2019 roku Prezydent RP uznał jego dorobek naukowy wręczając nominację profesorską.

Tylko w 2022 nasz laureat był kierownikiem dwóch krajowych i jednego międzynarodowego projektów badawczych, a w aż 11 projektach międzynarodowych wziął udział. W tym samym roku 3 jego prace naukowe trafiły do TOP10% Scopusa, a on sam znajduje się na liście Stanforda 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Wschodząca Gwiazda Nauki
Katarzyna Tyśkiewicz z Łukasiewicz – INS

Katarzyna Tyśkiewicz z Łukasiewicz – INS mimo młodego wieku ma spore osiągnięcia naukowe, a po tytuł doktora sięgnęła w dwa lata. Tylko w 2022 roku pozyskała do realizacji 5 projektów, z czego w 3 była kierownikiem, a w 2 głównym wykonawcą. 

Także w samym tylko 2022 roku wyniki prowadzonych przez nią prac projektowych opublikowano w 9 tytułach naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tym 4 w czasopismach Top10% Scopusa), a jej całkowity dorobek liczy w sumie 41 pozycji literaturowych. A nie ukończyła jeszcze 35 lat!

Lider Wsparcia
Anna Nowak z Łukasiewicz – PORT

Lider wsparcia to osoba, której nie widać aż tak bardzo na pierwszej linii działań Łukasiewicza, a jednocześnie to osoba, bez której prace zespołów B+R byłyby trudniejsze, a czasem niemożliwe.

Anna Nowak pracuje w Łukasiewicz – PORT od początku jego istnienia, a od 2018 r. zarządza portfelem ponad 60 projektów. Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W swojej karierze pracowała również w organizacjach publicznych, w spółkach skarbu państwa i w firmach prywatnych.

eŁka specjalna
Ksawery Sroka z Centrum Łukasiewicz

Wśród pracowników Łukasiewicza wiele jest osób wyczulonych na potrzeby innych.

Niewielu o tym wie, ale raz na kilka tygodni Ksawery Sroka z Centrum Łukasiewicz bierze 2 dni urlopu, które łączy z weekendem, żeby pojechać z kolejnym konwojem na Ukrainę. Robi to od początku wojny z garstką przyjaciół. Jeden z nich, Marek, w wyprawie w marcu stracił życie. Kiedy nasz wyróżniony opłakał przyjaciela powiedział: I tak trzeba pomagać Ukrainie. Jak powiedział Marcin Luter w innej sytuacji: tak stoję, inaczej nie mogę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​