Na ratunek środowisku. Łukasiewicz oceni innowacje w konkursie Siemensa i Politechniki Warszawskiej

Czas czytania: 3 min

To już 27 edycja konkursu dla studentów, doktorantów i naukowców organizowanego przez Politechnikę Warszawską oraz firmę Siemens. Tegoroczne hasło przewodnie to „Dane dla środowiska”. Zachęcamy do udziału!

Celem tegorocznego konkursu jest poprawa wskaźników środowiskowych polskiego przemysłu, co wpisuje się w zrównoważony rozwój oraz w społeczną odpowiedzialność biznesu. Konkurs skierowany jest do zespołów badawczych z całej Polski, w których pracują osoby z różnym doświadczeniem – studenci, doktoranci i utytułowani naukowcy. Projekty mogą zgłaszać członkowie zespołów, nauczyciele akademiccy, a także uczelnie oraz instytuty badawcze.

Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu, w skład której wchodzi Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 25000 zł, II miejsce – 15000 zł, a III miejsce – 10000 zł. Zgłoszenia projektów można przesyłać do końca stycznia 2023 r., a finał Konkursu przewidziano na marzec. Łukasiewicz, któremu przyświeca idea współpracy nauki i biznesu jest partnerem Konkursu, ma też swój udział w wyborze najlepszych projektów.

Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska.

Projekty, na które liczymy, powinny wykorzystać potencjał olbrzymiej ilości danych, jakimi dysponuje współczesna fabryka i przemysł jako taki. Ich dogłębna analiza powinna wskazać nowe rozwiązania, które pomogą zwiększyć efektywność produkcji, a zarazem ograniczyć obciążenie środowiska naturalnego. Możliwości jest wiele: redukcja śladu węglowego, zmniejszenie wykorzystania surowców, ograniczenie ilości odpadów czy poprawa efektywności energetycznej. Jestem przekonany, że uczestnicy staną na wysokości zadania.

Konkurs jest przykładem udanej współpracy środowiska naukowego i biznesu, więc wpisuje się w idee przyświecające Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy zaproszenie do partnerstwa w konkursie. Prezes Łukasiewicza Piotr Dardziński zasiada w konkursowej Kapitule, która składa się z przedstawicieli świata nauki i biznesu. Warto również wspomnieć, że Politechnika Warszawska jest jedną z uczelni partnerskich Łukasiewicza.

Laureatów Konkursu wyłoni dwustopniowe postępowanie – najpierw projekty ocenią zespoły naukowców, a przesiane przez nich najciekawsze prace będą prezentowane podczas tzw. Demo Day. Finaliści przedstawią swoje dzieła Kapitule, która – zgodnie z prawami rządzącymi biznesem – oceni nie tylko ich wartość merytoryczną, ale także sposób prezentacji oraz potencjał wdrożeniowy.

Mariusz Malinowski, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Nauki

Cieszę się, że kontynuujemy tradycję Konkursu i współpracę z firmą Siemens Polska. Mam nadzieję, że nowa formuła spotka się z równie pozytywnym odzewem co poprzednie edycje, zarówno ze strony uczestników, jak i całego środowiska naukowego.

Najlepsze zespoły otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 25000 zł, II miejsce – 15000 zł, a III miejsce – 10000 zł. Zgłoszenia projektów można przesyłać do końca stycznia 2023 r., a finał Konkursu przewidziano na marzec. Wszelkie informacje dostępne są na stronie konkursowej www.pw.edu.pl/siemens.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​