Łukasiewicz na najważniejszych kongresach tej wiosny

Czas czytania: 7 min
Andrzej Dybczyński na kongresie

Dwa wydarzenia, siedem debat, jeden Key Note oraz dziesiątki wzmianek o Łukasiewiczu to efekt dotychczasowego udziału w najważniejszych wydarzeniach tej wiosny, czyli Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023 i Europejskiego Kongresu Gospodarczego (#EEC2023).

Bezpieczeństwo energetyczne, woda, realizacja celów klimatycznych w obliczu wojny, innowacje środowiskowe, gospodarka zero– i niskoemisyjna czy sztuczna inteligencja na rzecz klimatu to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas szczytu klimatycznego TOGETAIR. Z kolei na #EEC2023 włączyliśmy się w dyskusje o wodorze i modelach efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

W dzisiejszych czasach ochrona środowiska to jeden z ważniejszych tematów poruszanych w różnych gremiach. Od wielu lat tempo zmian klimatu rośnie, co nie pozostaje bez wpływu na stan naszej planety. Coraz częściej pojawiają się informacje dotyczące m.in. podniesienia poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze, wzrostu temperatury, topnienia lodowców, czy zwiększenia częstości występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. I choć o przyczynach i skutkach zmian klimatu mówi się wiele, to wciąż dominują jego negatywne konsekwencje dla gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska. Co więcej, zahamowanie ich jest coraz trudniejsze.

Wodór paliwem przyszłości

Wodór był jednym z kluczowych tematów zarówno podczas TOGETAIR, jak również EKG. W obu spotkaniach reprezentowali nas przedstawiciele Łukasiewicz – IEL. W pierwszym wydarzeniu wziął udział Sebastian Wydra – lider Programu Gospodarka Wodorowa, ekspert w zakresie badań i rozwoju oraz menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze technicznym i technologicznym. Dr Marcin Parchomiuk – zastępca dyrektora ds. badawczych, który reprezentuje Łukasiewicza w Radzie Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także jest liderem Programu Łukasiewicza Gospodarka Wodorowa czy Centrum Infrastruktury Łukasiewicza w tym zakresie, aktywnie uczestniczył w EKG.

Wodór jako nowe paliwo i źródło energii wzbudza zainteresowanie naukowców i przedsiębiorców na całym świecie, ale jego produkcja i zastosowanie nie należą do najprostszych. „Zielony wodór” to jednak surowiec, który w znacznym stopniu pozwala chronić naszą planetę. Wykorzystując go jako paliwo, można ograniczyć zanieczyszczenia transportowe, które stanowią około 60% zanieczyszczeń w większych miastach. Dla pełnego wykorzystania potencjału wodoru potrzebne są inwestycje i wdrożenia technologii wodorowych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz ma doświadczenie w różnych segmentach całego procesu ekosystemu gospodarki wodorowej: od wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, poprzez membrany, technologię sensorów badawczych, procesów w szerokim aspekcie. Podczas obu wydarzeń przedstawiciele Instytutu aktywnie uczestniczyli w dyskusjach na temat wyzwań i ograniczeń technologicznych, a także korzyści z wykorzystywania zielonych paliw.

Posłuchaj paneli na temat wodoru

Surowce energetyczne i wodór

Polski wodór: strategia i praktyka

Retransmisja sesji z udziałem Sebastiana Wydry z Łukasiewicz – IEL, wymagana jest rejestracja w systemie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Dowiedz się, jak Polska może bardziej efektywnie uczestniczyć w technologicznym wyścigu o niezależność energetyczną i czyste powietrze. Na „gorących krzesłach” mówił o tym Sebastian Wydra.

Key Note z Łukasiewicz – ICiMB

Podczas TOGETAIR Katarzyna Łaskawiec i Marcin Biernacki z Łukasiewicz – ICIMB wygłosili Key Note, podkreślając konieczność rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym, mówiąc o trendach i wyzwaniach stojących przed branżą budowlaną w Europie i wskazując potencjał Łukasiewicz – ICIMB w zakresie rozwoju budownictwa modułowego.

Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę?

Według szacunków ONZ w ciągu najbliższej dekady dostępność czystej wody, zdatnej do picia dla ludzi, może spaść aż o 40%, a zapotrzebowanie przemysłu i rolnictwa do 2050 roku ma wzrosnąć dwukrotnie. To oznacza, że ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem. Jak te ryzyka przełożą się na sytuację w Europie i w Polsce? Czego nauczyła nas zeszłoroczna katastrofa na Odrze? Komu deficyt wody grozi najszybciej i jak temu zapobiec? To główne wątki poruszone podczas debaty, w której wzięła udział Renata Żyłła – dyrektor Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Łukasiewicz – Łódzkim Instytucie Technologicznym.

Paneliści zwrócili uwagę na zły stan ekologiczny polskich wód. Wskazano, że aż 98,9% nie spełnia norm unijnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej. Niepokojące są też dane dotyczące zasobu wody do picia w Polsce: aż 50% pobieramy z wód powierzchniowych, w których pojawiają się mikrozanieczyszczenia z przemysłu i naszego codziennego życia. Co więcej, ciągle rośnie zapotrzebowanie zużycia wody w Polsce związane z produkcją żywności.

W kontekście kryzysu klimatycznego woda staje się coraz cenniejszym zasobem i wszyscy powinniśmy nauczyć się ją lepiej wykorzystywać i ograniczać jej zużycie. Możliwości niosą nowoczesne technologie, które są szansą na zwiększenie efektywności wykorzystywania wody, ale ich wdrożenie wymaga zmiany myślenia przedsiębiorcy, ale także zwykłego obywatela.

Renata Żyłła zwróciła uwagę, że ochrona środowiska wymaga zmiany stylu życia każdego z nas. Warto komunikować społeczeństwu, że gospodarka o obiegu zamkniętym też może być modna. Zmiana nawyków każdego z nas może uchronić naszą planetę przed katastrofą klimatyczną.

Ekspertka Łukasiewicza zwróciła uwagę, że przy produkcji odzieży i tekstyliów zużywa się dużą ilość wody oraz generuje wiele różnorodnych ścieków. Produkcja zaledwie 4 koszulek XXL wymaga około 80 gramów barwników i 400 gramów soli. Podkreśliła, że Sieć Badawcza Łukasiewicz prowadzi zaawansowane badania na rzecz szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej.

Posłuchaj panelu „Woda – bezcenny surowiec”

Nowe technologie

Nowe technologie służą klimatowi, gospodarce, pozwalają uprościć procesy produkcji i zmniejszyć ich emisyjność, mają też realny wpływ na zysk przedsiębiorców. Łukasiewicz wraz z partnerami realizuje 1062 projekty badawcze o wartości 7,4 mld złotych, których efektem jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Łukasiewicza nie mogło zatem zabraknąć na panelach o technologiach podczas obu wydarzeń.

Podczas TOGETAIR zwracano uwagę, że środki na innowacje w kontekście osiągnięcia celów klimatycznych wymagają zaangażowania wielu sektorów i działań na różnych poziomach – od indywidualnych, poprzez biznesowe, po państwowe, gdyż środki na ten cel są niewystarczające.

Andrzej Dybczyński na panelu międzynarodowym „Czy globalne kryzysy, wojna i geopolityka zahamują postęp realizacji światowych celów klimatycznych?” podczas TOGETAIR podkreślał, że w Łukasiewiczu tylko w ramach „Zielonej, Niskoemisyjnej Gospodarki” prowadzimy ponad 850 projektów, większość we współpracy z partnerami przemysłowymi, na łączną kwotę ponad 4 mld złotych. Zwrócił uwagę, że tylko tworzenie właściwego miksu finansowania publicznego i prywatnego pozwala na wzrost poziomu wydatków i zwiększenie efektywności ich wykorzystania. Wskazał, że w realizację projektów innowacyjnych wpisane jest ryzyko niepowodzenia, co także generuje koszty.

O dialogu nauki z biznesem oraz o ekosystemie, który sprzyja innowacjom i kreatywności, a także o sprawdzonych modelach i koniecznych warunkach efektywnej współpracy także rozmawiano na EKG. Naszym przedstawicielem był dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

W trakcie TOGETAIR Katarzyna Jodko-Piórecka z Łukasiewicz – ORGMASZ podczas panelu „Inwestycje w technologie i innowacje środowiskowe – jak dogonić Zachód?” zaprezentowała przykłady innowacyjnych, zielonych technologii rozwijanych w Łukasiewiczu, a także wskazała mechanizmy, które mogą skłonić przedsiębiorców do otwarcia się na tworzenie innowacji. Wspomniała też o tym, jakie kompetencje powinny być rozwijane, żeby wspierać innowacyjność.

W kontekście innowacji pojawił się wątek cyfryzacji. Na panelu „Globalna cyfryzacja i sztuczna inteligencja na rzecz klimatu” naszym reprezentantem była Justyna Duszyńska-Cichy z Łukasiewicz – ORGMASZ. Cyfryzacja i sztuczna inteligencja należą do najgorętszych obecnie tematów. Podczas panelu nasza ekspertka podkreśliła, że rozwiązania cyfrowe dają nam ogromne możliwości. Sztuczna inteligencja jest jednym z narzędzi, które pozwalają na gromadzenie i przetwarzanie danych, na podstawie których możemy podejmować bardziej racjonalne decyzje, co ma kluczowe znaczenie także w kwestii ochrony klimatu. Zdaniem ekspertki wdrażanie rozwiązań cyfrowych, w tym opartych o sztuczną inteligencję, powinno być każdorazowo poprzedzone oceną ich wpływu na środowisko, aby korzyści wdrożenia SI przewyższyły koszty związanej z nią emisji gazów cieplarnianych.

Podczas EKG nasi eksperci brali w udział w dyskusjach nie tylko jako paneliści. Lidia Stępińska-Ustasiak z Łukasiewicz – ORGMASZ moderowała dyskusję podczas panelu „Infrastruktura telekomunikacyjna”, gdzie rozmawiano o wyzwaniach, które należy się zmierzyć, aby wszystkie sektory gospodarki mogły skorzystać ze skoku technologicznego w telekomunikacji.

Posłuchaj wypowiedzi naszych ekspertów nagranych podczas kongresu TOGETAIR.

  • Panel międzynarodowy: Czy globalne kryzysy, wojna i geopolityka zahamują postęp realizacji światowych celów klimatycznych?
  • Inwestycje w technologie i innowacje środowiskowe – jak dogonić Zachód?
  • Globalna cyfryzacja i sztuczna inteligencja na rzecz klimatu.
Panel międzynarodowy: Czy globalne kryzysy, wojna i geopolityka zahamują postęp realizacji światowych celów klimatycznych?
Andrzej Dybczyński o nowych technologiach i współpracy z Łukasiewiczem
Andrzej Dybczyński w Strefie Biznesu podczas TOGETAIR 2023

Posłuchaj wypowiedzi naszych ekspertów nagranych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Innowacyjne pomysły i pasja do biznesu – pięć najlepszych start-upów

Podczas EKG Startup Challenge liderzy kreatywnych i innowacyjnych spółek prezentowali swoje pomysły i nawiązali dialog z potencjalnymi partnerami biznesowymi, czyli spółkami mającymi kapitał, potencjał menedżerski i zainteresowanymi nowościami technologicznymi. Jurorami konkursu byli przedstawiciele nauki, biznesu i administracji, a wśród nich aż troje naszych ekspertów.

W kategorii „Modern Economy” reprezentowała nas Magdalena Bohusz-Boguszewska, Dyrektor Departamentu Komercjalizacji, która oceniła zespoły jako bardzo dobrze przygotowane, a zgłoszone pomysły uznała za skalowalne, co było ważnym kryterium.

Przedstawicielką Łukasiewicza wśród jurorów kategorii „Environment” była Dorota Chlebosz, główny specjalista ds. doskonałości naukowej w Departamencie Badań i Rozwoju, dla której udział w jury był wspaniałym doświadczeniem. Nasza ekspertka doceniła ciekawe prezentacje start-upów.

Projekty w kategorii „Health & Biotechnology” oceniał Adam Dawidziuk, Koordynator Grupy Badawczej „Zdrowie” z Łukasiewicz – ORGMASZ.

Nasz ekspert stwierdził, że poziom start-upów w kategorii „Health & Biotechnology” był bardzo wysoki, a przedstawione rozwiązania charakteryzowały się bardzo dużym zaawansowaniem nie tylko technologicznym, ale także biznesowym. W szczególności należy podkreślić fakt, że proponowana tematyka działalności firm odpowiadała ważnym potrzebom zdrowotnym społeczeństwa, a na szczególną uwagę zasługuje proponowana diagnostyka istotnej, lecz trudnej do wykrycia choroby, jaką jest endometrioza.

Więcej o konkursie na stronie EEC Startup Challenge.

Już dzisiaj zapowiadamy relację z kolejnego wydarzenia, w którym weźmiemy udział. Będzie to kongres Impact’23 zaplanowany na 10-11 maja w Poznaniu. Zdradzamy Wam już teraz, że w Poznaniu pojawi się wtedy Awatar Łukasiewicza. Zapraszamy! Więcej informacji na stronie Impact’23.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds