Łukasiewicz – ITECH i Łukasiewicz – PIT przedłużą żywotność konstrukcji drewnianych

Czas czytania: 2 min
Kobieca dłoń ustawia na blacie biurka drewniane domki o różnych kształtach.

Innowacyjny system konstrukcji drewnianych o przedłużonym działaniu będzie efektem projektu, który uzyskał dofinansowanie z Horyzontu Europa. Jego liderem jest Łukasiewicz – ITECH, a jednym z partnerów Łukasiewicz – PIT. To szansa na rozwój przyjaznego dla środowiska i opłacalnego budownictwa, które wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Według oceny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, materiały budowlane oparte na surowcach pochodzenia biologicznego są ważnym element transformacji ekologicznej. Konstrukcje drewniane cieszą się również coraz większym zainteresowaniem w budownictwie europejskim. Generując niski ślad węglowy wpisują się w nurt zrównoważonego rozwoju. Charakteryzują się także zmniejszonym ciężarem własnym oraz większą szybkością montażu. Dzięki temu są konkurencyjne w porównaniu z tradycyjnymi systemami żelbetowymi. Jednak, chociaż drewno konstrukcyjne jest w stanie zachować – a nawet zwiększyć – swoją wytrzymałość z biegiem czasu, na jego okres użytkowania duży wpływ mają warunki środowiskowe i ich zmienność. 

Na to wyzwanie odpowie projekt CRESTIMB. Naukowcy Łukasiewicz – ITECH Instytutu Innowacji i Technologii oraz Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, wraz z partnerami Finlandii, Irlandii, Włoch, Norwegii oraz Słowenii. Eksperci wspólnie opracują innowacyjny system konstrukcji drewnianych zapewniających dłuższy okres ich użytkowania, a także możliwość ponownego wykorzystania materiału. 

Projekt CRESTIMB to sukces integracyjnego potencjału Łukasiewicz – ITECH. Łączymy w nim naukę z biznesem, humanistów z inżynierami, producentów z użytkownikami oraz potencjał krajowy z możliwościami, jakie daje nam umiędzynarodowienie Sieci Badawczej Łukasiewicz – mówi Grzegorz Malinowski, dyrektor instytutu

Naukowcy będą pracować nie tylko nad systemem konstrukcji, ale także nad zastosowaniem wypracowanego rozwiązania dla lepszego wykorzystania zasobów leśnych oraz osiągania korzyści dla społeczeństwa, klimatu i gospodarki. Zwiększanie udziału obiegu zamkniętego oraz przedłużanie okresu użytkowania budynków i elementów konstrukcyjnych to krok naprzód w kierunku bardziej zrównoważonego, zasobooszczędnego, opłacalnego i przyjaznego dla środowiska budownictwa.

Obserwujemy dziś coraz większe zainteresowanie rynku rozwiązaniami z zakresu budownictwa drewnianego. Wpisują się one w nurt zrównoważonego rozwoju, ale mają też inne zalety w postaci mniejszego ciężaru czy szybkości montażu. W Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym mamy doświadczoną kadrę w zakresie budownictwa drewnianego, dlatego jestem bardzo pozytywnie nastawiony na efekty projektu i naszą współpracę.

ForestValue2 to inicjatywa, której misją jest wspieranie badań dotyczących sektora gospodarki leśnej. Wnioski w konkursie ForestValue2 Call 2023 mogły składać międzynarodowe konsorcja badawcze realizujące w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty, których celem jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania najlepszego możliwego wykorzystania lasów i zasobów leśnych. Aż trzy z czterech projektów, które otrzymały finansowanie w konkursie Forest Value2, będą realizowane we współpracy z polskimi naukowcami. W procesie uczestniczyły agencje z jedenastu krajów, a finansowanie dla polskich zespołów zapewnia Narodowe Centrum Nauki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds