Łukasiewicz i Politechnika Łódzka łączą siły. Wspólnie wesprą proces cyfryzacji polskiego rynku tekstyliów i wzornictwa

Czas czytania: 3 min
Logo Sieć Badawcza Łukasiewicz

Współpraca w zakresie innowacyjnych tekstyliów i wzornictwa w ramach projektu Digital Innovation Hub (DIH) to jedno z kluczowych założeń porozumienia zawartego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a Politechniką Łódzką. Priorytetem wspólnie realizowanych projektów badawczo – rozwojowych będzie również podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników naukowych obydwu organizacji. To kolejna umowa podpisana przez Łukasiewicza z uczelnią techniczną, która zakłada wykorzystanie osiągnięć nauki do tworzenia innowacyjnych rozwiązań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

U podstaw podpisanego przez prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka, rektora Politechniki Łódzkiej oraz Piotra Dardzińskiego, prezesa Sieci Badawczej porozumienia leży długoletnia, owocna współpraca Uczelni z Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutem Przemysłu Skórzanego oraz Instytutem Włókiennictwa z Łodzi, które od 1 kwietnia 2019 roku wchodzą w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Polski rynek odzieżowy i tekstylny, a szczególnie ten zlokalizowany w regionie łódzkim, należy do jednego z najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju branży jest jego cyfryzacja, która zapewni większą sprawność i konkurencyjność polskich firm. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu kompetencji badawczo – rozwojowych Łukasiewicza i Politechniki Łódzkiej w ramach tworzonego Digital Innovation Hub, sektor TCLF zyska solidnego partnera w procesie transformacji cyfrowej i stanie się liderem innowacyjnych zmian na rynku europejskim – deklaruje Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jak zaznacza rektor prof. Sławomir Wiak – Politechnika ma wieloletnie doświadczenie i sukcesy we współpracy z partnerami otoczenia gospodarczo-naukowego uczelni. Budujemy nasze relacje, tak aby wspólnie z partnerami osiągać pożądane rezultaty. W przypadku porozumienia z Siecią Badawczą Łukasiewicz oddajemy do dyspozycji kompetencje naszej kadry w zakresie technologii ICT oraz potencjał naukowy, doświadczony w rozwoju innowacyjnego włókiennictwa i wzornictwa. Nasza współpraca dotyczy prac badawczo-rozwojowych, dla których otworzymy wzajemnie swoje laboratoria i unikatową aparaturę. Prowadzenie badań, szczególnie tych o wdrożeniowym charakterze, ma dziś ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki. Jestem przekonany, że umowa przyniesie wymierne efekty w obszarze prowadzonych badań naukowych przez naszą uczelnię i partnerów. Istotnym punktem jest też intensyfikacja działań w zakresie kształcenia, szczególnie – podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników badawczych i realizacji doktoratów wdrożeniowych przez pracowników Łukasiewicza. Dla Politechniki Łódzkiej stawiającej na innowacje i kreatywność taka współpraca jest wyzwaniem, które podejmujemy z wielkim zapałem.

Zgodnie z założeniami, Digital Innovation Hub Innowacyjne Tekstylia i Wzornictwo będzie skupiać swoje działania m.in. na upowszechnianiu i wdrażaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych w branży TCLF i testowaniu w warunkach rzeczywistych tzw. living labs – najnowszych technologii o potencjalnie kluczowym znaczeniu dla wytwarzanych przez firmy produktów i usług. Zadaniem DIH Innowacyjne Tekstylia i Wzornictwo będzie też wsparcie w poszukiwaniu inwestycji i dostępie do instytucji finansowych oraz inwestorów. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez konsorcjum instytucji mających swoje siedziby w regionie łódzkim, w tym  Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa oraz firmę z branży IT. Konsorcjum ma również ściśle współpracować z innymi podmiotami ważnymi dla rozwoju sektora, jak Bionanopark Spółka z.o.o, Uniwersytet Łódzki, Instytut Wzornictwa, a także Łódzką Strefą Ekonomiczną, firmą PTAK S.A oraz COMARCH S.A.

Politechnika Łódzka to trzecia uczelnia, po Politechnice Warszawskiej i Politechnice Śląskiej, z którą Łukasiewicz podpisał w ostatnich tygodniach porozumienie o współpracy. Prowadzenie wspólnych projektów ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo – rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 33 instytuty badawcze, z czego 3 działają w województwie łódzkim. Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych, zbieżnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego Polski: inteligenta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Z liczbą 33 instytutów, ponad 7, 5 tysięcy pracowników (z czego 75% stanowią naukowcy) oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi on trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie.

Załączniki

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​