Łukasiewicz i Główny Urząd Miar razem dla rozwoju metrologii w Polsce

Czas czytania: 3 min

Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej podpisali Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym pozwolą na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, a także rozwój wykwalifikowanych kadr w obszarze metrologii.

Podpisane porozumienie ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar, a instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, której przedmiotem będzie m.in. prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz innych inicjatyw rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.

– Łukasiewicz to nauka pracująca dla biznesu i ukierunkowana na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach i rozwojowi nowoczesnych technologii. Nie da się tego robić bez stymulowania rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych – podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

– Misją Głównego Urzędu Miar jest zapewnienie zdolności pomiarowej na najwyższym światowym poziomie, m.in. poprzez wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dążymy do zintensyfikowania naszej współpracy z przemysłem poprzez podejmowanie innowacyjnych tematów metrologicznych (…) Przemysł funkcjonuje w warunkach gospodarki, która jest otwarta i zglobalizowana, która tworzy możliwości, ale i zmusza do konkurencji. Ze względu na swoje kompetencje w dziedzinie metrologii, a także dostęp do unikatowej wiedzy, jesteśmy w stanie zapewnić polskim przedsiębiorstwom wsparcie naukowe, badawcze i merytoryczne (…) Zainicjowana właśnie współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz, podmiotem o niekwestionowanym doświadczeniu, od lat współpracującym z przedsiębiorcami przy projektach badawczo-rozwojowych, niewątpliwe przyczyni się do uzyskanie efektu synergii w dążeniu do urzeczywistnienia wspólnej wizji stworzenia nowoczesnego zaplecza naukowego, odpowiadającego na palące potrzeby biznesu– stwierdził prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes GUM.

Główny Urząd Miar współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, instytutami badawczymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Współpraca ta obejmuje szeroki zakres działań, od realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, poprzez uczestnictwo w sympozjach i seminariach naukowych, aż po transfer wiedzy. Współpraca ta przejawia się we wszystkich dziedzinach związanych z metrologią, głównie w zakresie badań, wzorcowań, porównań międzylaboratoryjnych oraz rozwoju innych obszarów metrologii i zastosowań wzorców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds