Łukasiewicz gotowy na Horyzont Europa. Podsumowanie najważniejszego wydarzenia B+R w Polsce w 2022 roku.

Czas czytania: 3 min
Wydarzenie Horyzont europa w polsce w 2022 roku

Złota era dla B+R jest na wyciągnięcie ręki. Koronny argument świata nauki, czyli brak funduszy na finansowanie badań może odejść w zapomnienie. Pod warunkiem, że będziemy potrafili wykorzystać Horyzont Europa – prawdopodobnie największy w historii program wsparcia badań i innowacji, z którego w najbliższych latach europejscy naukowcy i przedsiębiorcy będą mogli pozyskać 95 miliardów euro. To właśnie w tym celu blisko 1200 uczestników – naukowców i przedsiębiorców – spotkało się 9 czerwca w Poznaniu na Innovatorium Łukasiewicza.


– Sieć Badawcza Łukasiewicz to zwiastun zmian w polskiej gospodarce, jakie muszą nadejść, jeśli chcemy utrzymać się w globalnym peletonie rozwoju. Wykorzystanie potencjału nauki w przedsięwzięciach biznesowych to nie eksces, ale norma już niemal w każdej branży. Budowanie mostów między światem nauki i gospodarką to klucz do sukcesu zarówno na poziomie lokalnym, jak i światowym. Tym większa jest potrzeba rozwijania działalności generatorów innowacji, takich jak Sieć Badawcza Łukasiewicz
– napisał Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, w liście skierowanym do uczestników wydarzenia.

– Przed nami trudna droga przejścia od gospodarki opartej o tanią pracę do gospodarki opartej o wiedzę. Sieć Badawcza Łukasiewicz toruje ścieżki na tym wymagającym terenie dając szanse na rozwój Polsce, ale przede wszystkim utalentowanym naukowcom i przedsiębiorcom, którzy swoimi marzeniami sięgają chmur – dodał Premier Morawiecki.

Wyzwania Łukasiewicza i trzy lata ciężkiej pracy

– Będziemy bardzo mocno inwestować w ludzi. W najbliższym czasie planujemy zatrudnić nawet dwa tysiące nowych pracowników – od takich słów rozpoczął swoje wystąpienie prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Piotr Dardziński. Uczestnicy Innovatorium Łukasiewicza, którzy zgromadzili się w Poznań Congress Center, usłyszeli krótkie podsumowanie funkcjonowania jednej z największych w Europie sieci badawczych.

Łukasiewicz jest obecny w 12 miastach Polski. Tworzy go 26 instytutów i 7000 pracowników, z których 4500 to naukowcy i inżynierowie. W ciągu trzech lat 650 firm rzuciło Łukasiewiczowi 1500 wyzwań.

Jak działa system Wyzwań Łukasiewicza? W ciągu 15 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, pracownicy Łukasiewicza bezpłatnie dostarczają propozycję rozwiązania odpowiadającą na potrzeby przedsiębiorców, przedstawiają zespół ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. Jak wyjaśniał prezes Dardziński: – Wielokrotnie słyszeliśmy, że przedsiębiorcy nie chcą pracować z naukowcami, a naukowcy nie rozumieją biznesu. To właśnie dlatego powstały Wyzwania Łukasiewicza.

Prezes Dardziński podsumował, że 7,5 miliarda złotych wynosi łączny budżet projektów, w które zaangażowane są instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, z czego do nich bezpośrednio trafiają 2 miliardy złotych. Pokazuje to, że publiczne pieniądze pozyskiwane wspólnie z naukowcami Łukasiewicza trafiają do polskich firm.

IGNACE, czyli nagrody Łukasiewicza

W ramach sesji generalnej przyznano Ignace, coroczne nagrody Łukasiewicza. Biznesowym partnerem roku Sieci Badawczej Łukasiewicz została Grupa Azoty S.A. To ona jako pierwsza postanowiła sprawdzić jak działają Wyzwania Łukasiewicza. Zadaniem było opracowanie inteligentnych nawozów dla produkcji rolnej, których polimerowe otoczki ulegają biodegradacji w glebie. Ten projekt jest już na ostatnim etapie przygotowań do wdrożenia.

Poza intensywną bieżącą współpracą w zakresie B+R, Łukasiewicz jest również dostawcą katalizatorów i sorbentów dla instalacji amoniaku dla wszystkich spółek Grupa Azoty oraz systemów pozwalających zredukować emisję gazu cieplarnianego aż do 95%. Wartość współpracy Grupy Azoty z Łukasiewiczem tylko w 2021 r. wyniosła 35 milionów złotych. Statuetkę IGNACA odebrał Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Partnerem roku w kategorii Uczelnia została Politechnika Warszawska z uwagi na największą liczbę projektów realizowanych wspólnie z Łukasiewiczem w 2021 r.

Łukasiewicz i Politechnika Warszawska w 2021 roku prowadzili w sumie 18 projektów – od technologii kosmicznych, przez te wykorzystywane w medycynie czy energetyce, aż po technologie związane z transportem szynowym i lotniczym. Prace dotyczyły m.in. platform oświetleniowo-sensorycznych, biosensorów nowej generacji czy kompozytowych materiałów filtracyjnych do oczyszczania wody.

Statuetkę odebrał profesor Adam Woźniak, Prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Tytułem naukowca roku Sieci Badawczej Łukasiewicz wyróżniono Ewę Zawadzką z Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, która przygotowała 31 odpowiedzi na Wyzwania Łukasiewicza. Ewa w codziennej pracy zajmuje się m.in. technologiami pozwalającymi ponownie włączać do obiegu produkty, które dotychczas nie nadawały się do recyklingu.

Ostatnia nagroda, czyli projekt roku B+R, trafiła do naukowców odpowiedzialnych za projekt CRISTAL, finansowany z programu Horyzont Europa, którego liderem jest Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Celem projektu realizowanego przez 16 podmiotów z 9 krajów jest synchronizacja różnych gałęzi transportu i zwiększenie udziału przewozów towarowych w Europie żeglugą śródlądową o 20 proc., przy jednoczesnym zapewnieniu 80 proc. niezawodności tej żeglugi.

Budżet projektu to 7,7 mln euro, z czego budżet Łukasiewicz – PIT to ok. 1,2 mln euro. Statuetkę IGNACA odebrała  koordynatorka projektu, Małgorzata Kirchner.

Dyskusje, matchmaking oraz kuluarowe spotkania

W licznych panelach dyskusyjnych udział wzięli rektorzy największych polskich uczelni, zarządzający najważniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorców instytucjami i przedstawiciele takich firm, jak PESA Bydgoszcz, KGHM, Grupa Orlen, XTPL, PKP, Atlas czy Saule Technologies. Kluczowym formatem spotkań podczas Innovatorium Łukasiewicza były sesje matchmakingowe. Ich celem były partnerstwa w konsorcjach projektowych, zdolnych sięgać po finansowanie z Horyzontu Europa.  Odbyło się 16 sesji oraz warsztat na temat bezpieczeństwa i obronności. Udział w sesjach matchmakingowych wzięli przedstawiciele wielu polskich firm (np. Quib Construction, Hynfra, Ecotech) i uczelni, jak również organizacji zagranicznych (np. EU Robotics, EIT Health, INESC).  

Załączniki

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds