Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

3 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

Radca Prawny

wymagania obowiązkowe

• minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (wliczając okres przed uzyskaniem tytułu zawodowego)
• uprawnienia radcy prawnego
• bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i prawa gospodarczego
• biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań
• otwartość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w ramach istniejących narzędzi prawnych
• samodzielność działania oraz odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań
• umiejętność pracy w zespole

mile widziane

• mile widziana znajomość i doświadczenie w obszarze prawa własności intelektualnej
• mile widziana znajomość i doświadczenie w obszarze prawa publicznego, w szczególności prawa zamówień publicznych, także postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych
• mile widziane znajomość i doświadczenie w obszarze prawa pracy
• mile widziana znajomość co najmniej jednego języka obcego

opis stanowiska

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

Nr ref.: CŁ_DP_22_2023 

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.   
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Wymiar etatu: cały etat
Liczba stanowisk pracy: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do 13 czerwca 2023 roku.  

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl 

codzienne zadania

• bieżące doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Centrum
• sporządzanie oraz opiniowanie umów oraz innych dokumentów dla Centrum, w tym wewnętrznych procedur, regulaminów, wytycznych itp.
• udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Centrum
• współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum we wszystkich sprawach dotyczących działalności Centrum oraz Sieci Łukasiewicz wymagających wsparcia prawnego
• przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami
• reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych
• współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną
• monitorowanie zmian ustawodawczych

benefity

 • nowoczesne biuro
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego)
 • praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R; atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie minimum średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe/branżowe lub
2) wykształcenie wyższe w przypadku doświadczenia zawodowego krótszego niż 2 lata (mile widzialne kierunki: budownictwo, inżynieria produkcji, technologia maszyn i urządzeń);
3) Doświadczenie w prowadzeniu zadań/projektów inwestycyjnych lub remontowych w zakresie co najmniej adaptacji pomieszczeń, remontów wewnątrz obiektów budowlanych;
4) Bardzo dobra znajomość MS Excel;
5) Umiejętność sporządzania i prowadzenia harmonogramów rzeczowo – finansowych;
6) Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

mile widziane

1) Znajomość programów do kosztorysowania;
2) Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych dla jednostek naukowo – badawczych;
3) Znajomość metodyk zarządzania projektami.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału
w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. Nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia, Dział Inwestycji i Remontów;
 3. Ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. Wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: etat;
 5. Opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 15 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl

codzienne zadania

1) Opracowywanie harmonogramu rzeczowo – finansowego planowanych inwestycji
i remontów;
2) Aktualizacja, monitorowanie postępu rzeczowo – finansowego oraz raportowanie;
3) Sporządzanie korespondencji związanej z realizacją projektów budowlanych;
4) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, urzędami i podwykonawcami;
5) Udział w procedowaniu umów i zamówień, określanie budżetów zadań remontowych na podstawie rozeznania rynkowych cen;
6) Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, w tym aktualizacja budżetu zadań;
7) Przygotowywanie dokumentów zgodnie z funkcjonującą metodyką zarządzania projektami.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i rozwijać na pograniczu obszarów nauki i biznesu.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach określonego przedziału godzin.

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie średnie branżowe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. Preferowani absolwenci kierunków: chemia, inżynieria materiałowa lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym; w szczególności mile widziane doświadczenie w prowadzeniu syntez związków nieorganicznych i materiałów specjalnych
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców znajomość języka polskiego)
 • Umiejętność pracy w zespole jak również samodzielnie
 • Dobra organizacja pracy, systematyczność i rzetelność
 • Praktyczna znajomość pakietów biurowych MS Office lub pokrewnych

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Prace naukowo-badawcze w projekcie międzynarodowym lumai w ramach konkursu M-Era.Net Call 2022, a w szczególności:
 • Udział w opracowywaniu i wytwarzaniu materiałów luminescencyjnych, badania materiałowe, opracowywanie nowych oraz rozwijanie istniejących technologii materiałowych oraz metod pomiarowych
 • Analiza wyników prowadzonych badań, przygotowywanie raportów, sprawozdań i publikacji
 • Przygotowanie specyfikacji do zamówień materiałów i aparatury laboratoryjnej; pozyskiwanie ofert i składanie zamówień

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie albo wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. Preferowani absolwenci kierunków: fizyka, elektronika, inżynieria materiałowa lub pokrewne
 • Znajomość podstaw krystalografii
 • Znajomość metod doświadczalnych fizyki ciała stałego
 • Dobra znajomość języka angielskiego

mile widziane

 • Doświadczenie w pracy z transmisyjnym i/lub skaningowym mikroskopem elektronowym
 • Znajomość fizyki półprzewodników

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Badania mikrostruktury materiałów oraz przyrządów półprzewodnikowych z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), oraz technik pokrewnych (dyfrakcja elektronowa, spektrometria charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii – EDS)
 • Przygotowania próbek przy użyciu techniki FIB (ang. Focused Ion Beam) w tym wykonywanie preparatów dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej
 • Obsługa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
 • Charakteryzacja materiałów i struktur technikami elipsometrii i/lub spektroskopii Ramana i/lub spektrofotometrii
 • Analiza wyników, tworzenie raportów i publikacji

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie albo wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. Preferowani absolwenci kierunków: fizyka, elektronika inżynieria materiałowa
 • Wiedza z zakresu wzrostu kryształów, fizyki i technologii laserów półprzewodnikowych w szczególności kwantowych laserów kaskadowych
 • Znajomość technologii osadzania warstw metodą epitaksji MBE lub MOCVD
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Predyspozycje do pracy eksperymentalnej
 • Umiejętność pracy w zespole jak również samodzielnie
 • Praca w środowisku laboratorium technologicznego, epitaksja heterostruktur oraz prace serwisowe przy urządzeniu MBE/MOCVD i aparaturze wspierającej pracę reaktora
 • Wiedza z zakresu ultra wysokiej próżni (UHV)
 • Umiejętność rzetelnej dokumentacji prac technologicznych, analizy uzyskanych wyników eksperymentalnych i przygotowywania raportów
 • Systematyczność i rzetelność

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 1. Wzrost heterostruktur półprzewodnikowych z rodziny III-V przy użyciu technologii epitaksji z wiązek molekularnych (MBE), w szczególności struktur kwantowych laserów kaskadowych opartych o układ materiałowy InGaAs/InAlAs/InP
 2. Opracowanie nowych metod prowadzenia procesu osadzania, optymalizacja warunków wzrostu, projektowanie procesów i pisanie procedur technologicznych
 3. Charakteryzacja parametrów warstw i struktur półprzewodnikowych, analiza uzyskanych wyników oraz wprowadzanie korekt do technologii osadzania
 4. Serwis urządzeń technologicznych – Reaktora MBE oraz aparatury wspierającej, w tym aparatury próżniowej i systemów pompowych
 5. Realizację badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej, na wysokim poziomie naukowym, potwierdzonym publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych i/lub patentami
 6. Pisanie raportów, publikacji naukowych

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. Preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym technicznym: chemia / inżynieria materiałowa / fizyka / elektronika
 • Precyzja i dokładność w pracy
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, zdolność do pracy pod presją czasu
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Praktyczna znajomość pakietów biurowych MS Office lub pokrewnych

mile widziane

 • Znajomość specyfiki pracy w pomieszczeniach typu clean – room

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Obsługa urządzenia do elektronolitografii SB251 Vistec
 • Obsługa urządzenia do centrowania i naświetlania UV Nano Imprint Lithography System EVG620/150/TBN
 • Obsługa urządzenia do powielania struktur metodą odciskania na gorąco Nano Imprint Lithography System EVG510HE/150
 • Obsługa skaningowego mikroskopu elektronowego TM 3000 Hitatchi
 • Obsługa urządzeń pomocniczych – wirówki, płyty grzejne, mikroskopy optyczne itp.
 • Praca z rezystami fotolitograficznymi, wywoływaczami i innymi związkami chemicznymi stosowanymi w procesach litografii
 • Wykonywanie prac związanych z tzw. mokrą chemią, w zakresie trawienia materiałów półprzewodnikowych

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

lider obszaru

wymagania obowiązkowe

1) Stopień doktora i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych;
2) Wiedza na temat materiałów elektrotechnicznych, w tym nowych materiałów technologii wytwarzania i magazynowania energii;
3) Znajomość języka angielskiego na poziomie min B2;
4) Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność.

mile widziane

1) Prawo jazdy kat. B

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału
w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław;
 2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w pionie badawczym w Grupie Badawczej Nowych Materiałów Technologii Wytwarzania i  Magazynowania Energii,
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;

5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Bieżąca znajomość tendencji rozwojowych dotyczących materiałów elektrotechnicznych, w szczególności materiałów technologii wytwarzania i magazynowania energii;
2) Poszukiwanie tematyki prac badawczych i technologicznych związanych w szczególności z grupą badawczą oraz działalnością Instytutu;
3) Tworzenie stanowisk badawczych;
4) Nadzorowanie i udział w projektach B+R oraz pracach projektowo-usługowych realizowanych przez grupę badawczą.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji, materiałoznawstwo, metalurgia, odlewnictwo lub pokrewne.
 2. Znajomość zagadnień związanych z badaniami i certyfikacją wyrobów, w szczególności norm i przepisów prawnych z zakresu systemów oceny zgodności wyrobów.
 3. Umiejętność interpretowania wymagań normalizacyjnych dotyczących wyrobów oraz przepisów prawnych.
 4. Minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z produkcją, badaniami lub oceną zgodności wyrobów.
 5. Doświadczenie w auditowaniu systemów zarządzania, zakładowej kontroli produkcji, prowadzeniu ocen warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów.
 6. Kwalifikacje auditora systemów zarządzania jakością i/lub zakładowej kontroli produkcji.
 7. Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikacji oraz posługiwaniu się normami w języku angielskim.
 8. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.
 9. Gotowość do wyjazdów służbowych, dyspozycyjność.
 10. Prawo jazdy kat. B.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w trzech centrach badawczych:
Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Więcej informacji o obszarach w których specjalizują się poszczególne Centra znajdują się na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/prezentacja-firmy-2/

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 11 maja 2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 10 czerwca 2023

Nr ref: TC_13/2023

codzienne zadania

 1. Planowanie i koordynowanie procesów certyfikacji wyrobów odlewniczych, metalowych wyrobów budowlanych i innych będących w zakresie działalności jednostki certyfikującej.
 2. Wykonywanie ocen zgodności wyrobów z wymaganiami z norm przedmiotowych (ocena dokumentacji techniczno-technologicznego oraz systemu zakładowej kontroli produkcji, wyników badań) w ramach realizowanych procesów certyfikacji.
 3. Prowadzenie w zakładach produkcyjnych (głównie odlewniach) auditów warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów lub inspekcji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.
 4. Współpraca z Laboratoriami badawczymi.
 5. Pozyskiwanie nowych zleceń oraz aktywność w relacjach z klientami.

benefity

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2023 r.

Informacje dodatkowe

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie https://kit.lukasiewicz.gov.pl/dane-osobowe/

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Minimum roczne doświadczenie w obszarze obsługi administracyjno-formalnej projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym biegłość w obsłudze systemów: Centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), Systemu Obsługi Strumieni Finansowania (OSF).
 3. Znajomość zasad realizowana i rozliczania środków publicznych, w szczególności projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i UE.
 4. Umiejętność pisania i rozliczania projektów aplikacyjnych i wdrożeniowych.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Excel.
 7. Profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania.
 8. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
 9. Umiejętność pracy zespołowej.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w trzech centrach badawczych:
Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Więcej informacji o obszarach w których specjalizują się poszczególne Centra znajdują się na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/prezentacja-firmy-2/

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 08 maja 2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 11 czerwca 2023 r.

Nr ref: CM_12/2023

codzienne zadania

 1. Prowadzenie prac administracyjnych, formalnych oraz finansowych, związanych min. z pracami dofinansowanymi z budżetu państwa, środków strukturalnych i funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:
  • Współpraca z innymi jednostkami w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie prac B+R, aparatury, inwestycji, na podstawie założeń projektowych wykonanych przez kierowników projektów.
  • Kontrola i monitorowanie od strony formalnej zgodności z harmonogramami zadaniowymi projektów.
  • Pomoc w przygotowaniu raportów okresowych, rocznych i końcowych wspólnie z kierownikami projektu.
  • Pomoc w rozliczaniu kosztów projektów.
 2. Wspomaganie działań na rzecz pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz finansowania inwestycji  w Instytucie.
 3. Współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i innymi podmiotami w zakresie rozliczania projektów.
 4. Bieżąca współpraca z Kierownikiem Działu i innymi pracownikami Instytutu.

benefity

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

 

Dodatkowe informacje

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/kariera-zawodowa/

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:  rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

1 miesiąc temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe (mile widziane w dziedzinie: elektrotechnika, elektronika, automatyka lub pokrewne) albo wykształcenie średnie/średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Umiejętności:
a) podstawy projektowania układów elektronicznych i energoelektronicznych,
b) podstawy sterowania układów energoelektronicznych,
c) programowanie (język C);
3) Montaż (lutowanie) układów elektronicznych;
4) Znajomość języka angielskiego na poziomie min B2.

mile widziane

1) Znajomość programów Solid Works, CCS Studio;
2) Projektowanie PCB;
3) Umiejętność przeprowadzania symulacji PSIM/MATLAB.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Narwicka 1, 80-557 Gdańsk;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Grupie Badawczej Zaawansowanych Systemów Zasilania w Technologii SiC i GaN (GZS)
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 2;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 27 maja 2023 r.  Wydłużenie terminu do 18.06.2023 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Projektowanie i uruchamianie układów przetwarzania energii elektrycznej AC i DC;
2) Symulacje komputerowe, analizy obwodów mocy i układów sterowania;
3) Projektowanie urządzeń energoelektronicznych;
4) Projektowanie cyfrowych układów sterowania;
5) Tworzenie algorytmów sterowania i przetwarzania sygnałów;
6) Programowanie sterowników DSP;
7) Uruchamianie i testowanie opracowywanych urządzeń;
8) Tworzenie dokumentacji technicznej.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 miesiąc temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

-

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie i 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
2) Wiedza z zakresu koordynacji i realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze dotyczącym systemów elektroenergetycznych;
3) Znajomość urządzeń i technologii wykorzystywanych w systemach elektroenergetycznych;
4) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
5) Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału
w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;

2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w Grupie Badawczej Technologii  i  Systemów  Elektroenergetycznych (GSE);

3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;

4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: etat;

5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

Jako lider obszaru będziesz stać na czele Grupy Badawczej, inicjować jej działania i nadawać kierunek rozwoju, m.in. poprzez:
1) Znajomość tendencji rozwojowych dotyczących aparatury rozdzielczej
i łączeniowej, urządzeń oraz sprzętu wysokiego i niskiego napięcia, układów wielkoprądowych;
2) Koordynację i realizację tematów dotyczących rozwoju metod badań systemów bezpieczeństwa elementów sieci elektroenergetycznej;
3) Koordynację i realizację projektów w obszarze;
4) Prowadzenie badań z zakresu aparatury rozdzielczej;
5) Podejmowanie tematyki prac badawczych i technologicznych związanych
w szczególności z grupą badawczą;
6) Organizację stanowisk badawczych.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i rozwijać na pograniczu obszarów nauki i biznesu.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

-

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe albo wykształcenie średnie/średnie branżowe (elektrotechniczne lub pokrewne tj.: energoelektronika, elektronika, automatyka i inżynieria komputerowa) i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Znajomość norm zakresie badań ograniczników przepięć i aparatury odgromowej;
3) Bieżąca znajomość tendencji rozwojowych dotyczących technologii wysokonapięciowych;
4) Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
5) Rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność analitycznego myślenia.

mile widziane

1) Doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym;
2) Doświadczenie w pracy w obszarze:
 budowy wysokonapięciowych układów probierczych,
 projektowania i konstruowaniu układów pomiaru i diagnostyki,
 wzorcowania i kontroli aparatury wysokonapięciowej;
3) Znajomość norm w zakresie badań ograniczników przepięć i aparatury odgromowej.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Grupie Badawczej Aparatury i Systemów Elektroenergetycznych;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 czerwca 2023r.  Wydłużenie terminu do 18 czerwca 2023 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Projektowanie i badania wysokonapięciowych układów probierczych;
2) Poszukiwanie tematyki prac badawczych i technologicznych z przemysłu;
3) Prowadzenie prac badawczych w zakresie inżynierii wysokonapięciowej;
4) Udział w budowie stanowisk badawczych do badań urządzeń opracowywanych w Instytucie;
5) Opracowywanie nowych algorytmów sterowania dla układów probierczych.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania finansami
 • Ugruntowana praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej, kontrolingu finansowego, budżetowania, planowania finansowego, kontroli kosztów i zarządzania ryzykiem finansowym
 • Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów przedsiębiorstwa na samodzielnych kierowniczych stanowiskach z odpowiedzialnością za finanse
 • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (Dyrektor Finansowy)
 • Decyzyjność, inicjatywa, zorientowanie na cel, samodzielność w działaniu, świetna organizacja pracy własnej i zespołu
 • Znajomość pakietu MS Office i MS Excel
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2+)
 • Duża samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy
 • Proaktywne podejście i inicjatywa w działaniu
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, budowania i utrzymywania relacji

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Zarządzanie finansami Instytutu
 • Opracowanie i realizacja polityki finansowej Instytutu
 • Planowanie budżetu / planu działalności Instytutu oraz jego realizacja i kontrola
 • Analiza rynku finansowego
 • Ocena opłacalności podejmowanych inwestycji
 • Analiza i kontrola kosztów i wydatków
 • Nadzór nad płynnością finansową Instytutu
 • Optymalizacja finansów Instytutu i planowanie strategiczne, tworzenie prognoz finansowych
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów na potrzeby Dyrekcji Instytutu oraz Centrum Badawczego Łukasiewicz
 • Zarządzanie obszarem zakupów oraz infrastruktury
 • Udział w spotkaniach negocjacyjnych

benefity

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z artykułami 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl;

3) dane osobowe kontrahentów, współpracowników, pracowników i byłych pracowników przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów krajowych;

4) zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych jest regulowany przepisami prawa, w szczególności ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 (Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) oraz przepisami obowiązującymi w Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki w zakresie przechowywania akt;

5) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w oparciu o wymogi prawne lub dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane;

6) przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu;

7) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje, po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu 2016/679, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;

8) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (magisterskie) z dyscypliny biologia, biotechnologia, chemia, inż. materiałowa, fizyka, lub pokrewne.
 • Wiedza z zakresu hodowli komórkowych na podłożach nieorganicznych.
 • Wiedza w zakresie analizy wyników hodowli komórkowych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Zdolności manualne umożliwiające sprawną pracę w laboratorium.
 • Mile widziane: znajomość zagadnień z dziedziny syntezy i charakteryzacji szkieł bioaktywnych, umiejętność rysunku technicznego, konstrukcji prostych urządzeń do celów badawczych.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.
Łukasiewicz-IMiF poszukuje STYPENDYSTY do realizacji projektu: "Mikrowłókna i rusztowania z nowych szkieł bioaktywnych do nadzorowanej regeneracji kości"/"Novel bioactive glass microfibers and scaffolds for supervised bone regeneration". Nr umowy UMO-2021/43/P/ST7/02418, do projektu badawczego nr 2021/43/P/ST7/02418.

codzienne zadania

Praca badawcza będzie wykonywana w Ł–IMIF, w ramach projektu POLONEZ BIS 1 (2021/43/P/ST7/02418), pt. ”Mikrowłókna i rusztowania z nowych szkieł bioaktywnych do nadzorowanej regeneracji kości”.

 • Prowadzenie badań w dziedzinie charakteryzacji właściwości biologicznych szkieł bioaktywnych.
 • Pomoc w organizacji zaplecza badawczego do testów biologicznych.
 • Przygotowanie materiałów do hodowli komórkowych.
 • Prowadzenie hodowli komórkowych na materiałach wytworzonych w ramach projektu.
 • Przygotowywanie raportów technicznych z realizowanych prac oraz artykułów naukowych.
 • Współpraca z technologiami i technikami.
 • Współpraca z partnerami naukowymi i biznesowymi.

benefity

Typ konkursu NCN: POLONEZ BIS 1

Warunki: Czas trwania stypendium: minimalnie 3 miesiące, jednak nie dłużej niż 16 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzające spełnienie wymagań i zdolności do wykonywania obowiązków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.
 3. Lista publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z opisem wkładu własnego.
 4. List rekomendacyjny.

Dodatkowe informacje: Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować w formie elektronicznej do dnia 17.03.2023 r.

Stypendysta zostanie wybrany w drodze konkursu, który będzie przeprowadzony przez komisję stypendialną zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (magisterskie) z dyscypliny chemia, inż. materiałowa, fizyka, lub pokrewne.
 • Wiedza i doświadczenie w jednej lub wielu z następujących dziedzin: (1) nieorganiczne szkła tlenkowe, (2) chemia nieorganiczna, (3) szkła do zastosowań optycznych.
 • Wiedza w zakresie technik charakteryzacji struktury oraz właściwości termicznych materiałów
 • Status studenta studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub jest doktorantem w szkole doktorskiej.
 • Wielozadaniowość, bardzo dobra umiejętność organizowania pracy własnej, kreatywność.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Zdolności manualne umożliwiające prace z drobnymi elementami oraz pracami nad
 • wysokotemperaturową syntezą (topieniem) szkieł.
 • Mile widziane: umiejętność rysunku technicznego, konstrukcji prostych urządzeń do celów badawczych

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.
Łukasiewicz-IMiF poszukuje STYPENDYSTY do realizacji projektu: "Mikrowłókna i rusztowania z nowych szkieł bioaktywnych do nadzorowanej regeneracji kości"/"Novel bioactive glass microfibers and scaffolds for supervised bone regeneration". Nr umowy UMO-2021/43/P/ST7/02418, do projektu badawczego nr 2021/43/P/ST7/02418.

codzienne zadania

Praca badawcza będzie wykonywana w Ł–IMIF, w ramach projektu POLONEZ BIS 1 (2021/43/P/ST7/02418), pt. ”Mikrowłókna i rusztowania z nowych szkieł bioaktywnych do nadzorowanej regeneracji kości”.

 • Prowadzenie badań w dziedzinie syntezy i charakteryzacji szkieł bioaktywnych.
 • Badanie właściwości termicznych wytworzonych szkieł.
 • Prowadzenie prac związanych z formowaniem szkieł w struktury do zastosowań w regeneracji kości.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji.
 • Przygotowywanie raportów technicznych z realizowanych prac.
 • Współpraca z technologiami i technikami.
 • Współpraca z partnerami naukowymi i biznesowymi.

benefity

Typ konkursu NCN: POLONEZ BIS 1

Warunki: Czas trwania stypendium: minimalnie 3 miesiące, jednak nie dłużej niż 16 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzające spełnienie wymagań i zdolności do wykonywania obowiązków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze
 3. Lista publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z opisem wkładu własnego
 4. List rekomendacyjny

 Dodatkowe informacje: Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować w formie elektronicznej do dnia 17.03.2023 r.

Stypendysta zostanie wybrany w drodze konkursu, który będzie przeprowadzony przez komisję stypendialną zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

2000 nowych miejsc pracy

Budujemy atrakcyjne miejsce pracy

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds