Kariera

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe biologiczne/chemiczne/zootechniczne/rolnicze lub pokrewne
• dobra znajomość języka angielskiego
• komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole

mile widziane

• znajomość systemów DPL, ISO 9001, AAALAC International
• doświadczenie w pracy z systemami jakości

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• kontrola dokumentacji prowadzonej zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną
• przeprowadzanie inspekcji komórek organizacyjnych w ramach systemów DPL, OSO 9001 oraz AAALAC International
• przeprowadzanie inspekcji badań prowadzonych zgodnie z systemem DPL i AAALAC International
• prowadzenie inspekcji procesów w systemie DPL i ISO 9001
• przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt

benefity

• stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym etacie
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy
• darmowy parking dla pracowników

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub pokrewne
• znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

mile widziane

• znajomość systemów jakości
• wiedza z zakresu wysiewu i uprawy roślin
• doświadczenie w pracy w laboratorium

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• udział w badaniach ekotoksykologicznych na organizmach glebowych oraz roślinach zgodnie z wytycznymi
• czynny udział w prowadzeniu hodowli organizmów testowych
• pozyskiwanie materiału biologicznego do badań
• praca w systemie DPL
• praca w laboratorium z roztoczami, możliwość alergii

benefity

• stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym etacie
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy
• darmowy parking dla pracowników

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe

• praktyczna znajomość •

• rozliczania środków publicznych w tym projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i UE. (minimum 1 rok doświadczenia w tym obszarze)

• kreatywność i samodzielność

• umiejętność pracy zespołowej

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie (prowadzenie korespondencji, sporządzanie dokumentów)- warunek konieczny

• dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office

mile widziane

• znajomość systemu SIMPLE.ERP- modułu Zarządzanie Projektami

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• obsługa administracyjna projektów

• współpraca z pracownikami Instytutu w zakresie przygotowania wniosków na dofinansowanie projektów

• prowadzenie bieżącej dokumentacji projektów

• rozliczanie finansowe oraz opieka nad budżetami i harmonogramami projektów

• analiza kalkulacja kosztów projektów

• współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i innymi podmiotami w zakresie rozliczania projektów

• inne zadania z zakresu działu (m.in. sporządzanie i nadzorowanie umów o współpracy, konsorcjum, na realizację pracy i in.)

benefity

• stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym etacie

• dobrą atmosferę pracy

• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny

• elastyczne godziny pracy

• darmowy parking dla pracowników

• brak dress code`u

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • dyplomu uczelni wyższej (kierunek: prawo)
 • minimum 3 letniego doświadczenia w obsłudze klientów z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych i prawa cywilnego
 • doświadczenia w sporządzaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa zamówień publicznych
 • bardzo dobrej znajomości prawa handlowego, cywilnego, gospodarczego
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • samodzielności, rzetelności, zaangażowania

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych, w szczególności dla Działu Zamówień
 • opracowywanie wzorów umów, bieżąca weryfikacji umów zakupowych zawieranych w ramach prowadzonej działalności Instytutu
 • tworzenie dokumentów zakupowych
 • udział w spotkaniach Centrum Zakupowego, prowadzonym na rzecz Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicza
 • współpraca z innymi Instytutami Sieci oraz kancelariami zewnętrznymi

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • minimum 3 letniego doświadczenia w organizacji eventów
 • portfolio zrealizowanych projektów eventowych
 • umiejętności kosztorysowania i zarządzania budżetem projektowym
 • umiejętności budowania zespołów projektowych i zarządzania nimi
 • organizacji pracy i zdolności prowadzenia wielu projektów równolegle
 • znajomości rynku podwykonawców i dostawców eventowych (technika, multimedia, scenografia)
 • umiejętności pracy pod dużą presją czasu
 • bardzo dobrej znajomość pakietu Office
 • dobrej organizacji pracy, samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, dyspozycyjności
 • biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego
 • prawo jazdy kat. B

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • organizacja różnego rodzaju wydarzeń (m.in. targi, warsztaty, spotkania z klientami, spotkania branżowe, konferencje, kongresy, gale, spotkania integracyjne, spotkania online) i ich koordynacja na każdym etapie realizacji
 • produkcja wydarzeń – transport i logistyka, montaże i demontaże, kontrola przebiegu działań
 • pozyskiwanie prelegentów, sponsorów, partnerów i uczestników wydarzeń (przygotowywanie oferty i jej prezentowanie)
 • tworzenie kosztorysów i zarządzanie budżetami wydarzeń
 • tworzenie harmonogramów wydarzeń
 • przygotowywanie dokumentacji zakupowej i pozyskiwanie ofert od podwykonawców zgodnie z procedurą zakupową (negocjowanie, przygotowywanie umów)
 • współpraca z dostawcami i podwykonawcami
 • prowadzenie rozliczeń finansowych wydarzenia
 • przygotowywanie analiz po wydarzeniu uwzględniających m.in. ocenę eventu przez partnerów, prelegentów i uczestników,
 • przygotowywanie stoisk oraz reprezentowanie Instytutu na polskich i zagranicznych eventach branżowych
 • współpraca z Działem Komunikacji i PR przy promocji wydarzeń
 • zarządzanie treściami na stronie WWW wydarzenia za pomocą CMS
 • monitorowanie rynku eventowego

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenia wyższego, mile widziane kierunki: zarządzanie, psychologia, socjologia
 • minimum 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na stanowiska różnych szczebli organizacyjnych
 • doświadczenia w direct search, targach pracy
 • doskonałej umiejętności komunikacji oraz współpracy
 • aktywnej postawy i kreatywności w działaniu
 • umiejętności pracy w zespole i egzekwowania działań
 • bardzo dobrej organizacji pracy
 • znajomości j. angielskiego na poziomie min. B2

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • zarządzenie procesem wzrostu zatrudnienia w jednostce naukowo-badawczej
 • współpraca z kadrą managerską w procesie rekrutacji pracowników
 • rekrutacja pracowników z kraju i zagranicy
 • przygotowywanie ogłoszeń i kampanii rekrutacyjnych
 • dobór metod i narzędzi rekrutacyjnych
 • współpraca z uczelniami, biurami karier
 • udział w targach pracy, działaniach EB

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • dyplomu uczelni wyższej (kierunek: prawo)
 • minimum 3-letniego doświadczenia w pracy jako prawnik wewnętrzny w działach prawnych lub organizacyjnych firm albo w kancelariach prawnych
 • bardzo dobrej znajomości prawa cywilnego,  gospodarczego, prawa własności intelektualnej
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • samodzielności

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • wsparcie radców prawnych w udzielaniu porad, wyjaśnień, konsultacji oraz sporządzaniu opinii prawnych, a przypadku radcy prawnego – samodzielne wykonywanie powyższych czynności
 • udział w opracowywaniu wzorów umów, bieżącej weryfikacji umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności Instytutu
 • przygotowywanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Instytucie
 • przygotowywanie projektów pism/pozwów związanych z dochodzeniem roszczeń na drodze przedsądowej oraz sądowej
 • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym mających wpływ na działalność Instytutu
 • tworzenie procesów organizacyjnych Instytutu
 • wsparcie merytoryczne projektów prowadzonych przez Instytut
 • współpraca z kancelariami zewnętrznymi

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe branżowe
 • znajomości zasad działania pokładowych urządzeń systemu ERTMS/ETCS i GSM-R
 • znajomości zasad działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych i planów sytuacyjnych urządzeń srk
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w branży kolejowej
 • umiejętności czytania aktów normatywnych i interpretacji wymagań
 • umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • prawa jazdy kategorii B
 • dyspozycyjności i gotowości do częstych podróży służbowych
 • znajomości języka angielskiego
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej, komunikatywności oraz umiejętności pracy zespołowej
 • umiejętności pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów

mile widziane

 • osoba z doświadczeniem w systemach sterowania ruchem kolejowym

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • planowanie, organizacja i koordynacja testów kompatybilności systemów sterowania taboru kolejowego
 • aktualizacja istniejących i opracowanie nowych procedur badawczy zgodnie z wymaganiami jednostki akredytowanej
 • śledzenie postępu technicznego i wymagań dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • pakiet świadczeń socjalnych

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe branżowe
 • znajomości zasad działania pokładowych urządzeń systemu ERTMS/ETCS i GSM-R
 • znajomości zasad działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych i planów sytuacyjnych urządzeń srk,
 • umiejętności czytania aktów normatywnych i interpretacji wymagań
 • umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • prawa jazdy kategorii B
 • dyspozycyjności i gotowości do częstych podróży służbowych
 • znajomości języka angielskiego
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej, komunikatywności oraz umiejętności pracy zespołowej
 • umiejętności pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów

mile widziane

 • Absolwent ze znajomością systemów sterowania ruchem kolejowym

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • planowanie, organizacja i koordynacja testów kompatybilności systemów sterowania taboru kolejowego
 • aktualizacja istniejących i opracowanie nowych procedur badawczy zgodnie z wymaganiami jednostki akredytowanej
 • śledzenie postępu technicznego i wymagań dotyczących urządzeń sterowania ruchem kolejowym

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • pakiet świadczeń socjalnych

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • 5-cio letnie doświadczenie jako senior JAVA deweloper
 • dużego doświadczenia w zakresie Spring Core
 • doświadczenia w zakresie:
  • wykorzystania relacyjnych oraz dokumentowych baz danych
  • narzędzi i środowiska budowania aplikacji tj. Maven, Git, GitLab CI/CD
  • projektowania i implementacji aplikacji Spring Boot
  • implementacji aplikacji integracyjnych w oparciu o SOAP i RESTFull w metodyce DDD
  • dobrej umiejętności w zakresie Spring Security i bezpieczeństwa aplikacji
  • pracy z wykorzystaniem zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania
 • praktycznej umiejętności:
  • integracji w zakresie rozwiązań autentykacji i autoryzacji w oparciu o Oauth2 i SAML
  • wykorzystania repozytoriów opartych o specyfikację JCR v2
  • umiejętności pracy w zespole
 • dodatkowym Twoim atutem będzie znajomość:
  • platform dostarczania, uruchamiania i zarządzania kontenerami mikrousług: kubernetes, Openshift, Docker
  • Javascript, HTML5, CSS, JSON, Typescript, Boostrap, Angular, JSON Schema
  • implementacji OAK JCR
  • RabbitMQ, Websocket
  • metodyk i narzędzi testowania aplikacji w zakresie testów automatycznych
  • IntelliJ IDEA
  • doświadczenie w pracy w metodyce Scrum

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • uczestniczenie we wszystkich fazach cyklu budowy oprogramowania
 • rozwiązywanie problemów technicznych
 • praca w dużych projektach
 • tworzenie czystego, bezpiecznego kodu wysokiej jakości
 • współpraca z członkami zespołu

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • pakiet świadczeń socjalnych

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • 5-letnie doświadczenie w web development
 • bardzo dobrej znajomości PHP i programowania obiektowego
 • bardzo dobrej znajomości Javascript oraz framework-a Angular
 • znajomości architektury opartej o mikroserwisy
 • znajomości baz SQL / NoSQL: MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB
 • doświadczenia z kontenerami (Docker)
 • samodzielności, nastawienie na rozwiązywanie problemów oraz ciągły samorozwój
 • dbałości i dokładności w pisaniu i utrzymaniu kodu

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • uczestniczenie we wszystkich fazach cyklu budowy oprogramowania
 • rozwiązywanie problemów technicznych
 • praca w dużych projektach
 • tworzenie czystego, bezpiecznego kodu wysokiej jakości
 • współpraca z członkami zespołu

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • pakiet świadczeń socjalnych

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • bardzo dobrej znajomości PHP i programowania obiektowego
 • znajomości architektury opartej o mikroserwisy
 • znajomości baz SQL / NoSQL: MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB
 • znajomości pracy z systemami kontroli wersji GIT
 • doświadczenia z kontenerami (Docker)
 • umiejętności pracy w zespole i dobra organizacja pracy
 • kreatywności, samodzielności, nastawienie na szukanie rozwiązań

mile widziane

 • znajomość TypeScript oraz framework-a Angular
 • doświadczenie w frameworku: Laravel/Lumen

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • uczestniczenie we wszystkich fazach cyklu budowy oprogramowania
 • rozwiązywanie problemów technicznych
 • praca w dużych projektach
 • tworzenie czystego, bezpiecznego kodu wysokiej jakości
 • współpraca z członkami zespołu

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • pakiet świadczeń socjalnych

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

 • umiejętności modelowania procesów integracyjnych
 • umiejętności tworzenia i dokumentowania wymagań funkcjonalnych systemów IT
 • dobrej znajomości: XML, XSD, XSLT, HTML, języki skryptowe, SQL
 • samodzielności i umiejętności zdobywania potrzebnych informacji
 • zdolności i umiejętności analitycznych
 • umiejętności pracy w zespole
 • wykształcenia wyższego technicznego oraz minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub stanowisku programisty

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • analiza i projektowanie architektury logicznej systemów IT
 • definiowanie wymagań dla systemu IT i nadzorowanie nad ich implementacją
 • projektowanie rozwiązań wykorzystujących dokumenty XML i JSON
 • projektowanie integracji pomiędzy systemami IT oraz jego modułami
 • definiowanie testów zaprojektowanych funkcjonalności
 • tworzenie dokumentacji biznesowej i technicznej systemów IT

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • stopnia doktora, ewentualnie rozpoczęte studia doktoranckie z dorobkiem publikacyjnym w zakresie sztucznej inteligencji
 • głębokie zdolności analityczne
 • umiejętność słuchania i wyciągania niezbędnych wniosków do definiowania kluczowych pytań biznesowych oraz budowania rozwiązań odpowiadających na te pytania
 • szeroka znajomość nowoczesnych rozwiązań z dziedziny IT, między innymi Data Science w tym skuteczna implementacja algorytmów uczenia maszynowego
 • znajomość baz danych (relacyjnych i nierelacyjnych) na poziomie minimum średniozaawansowanym
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia badań (opracowywania ścieżki badawczej, wyboru technik analitycznych, interpretacji wyników badań, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji o dalszym kierunku działań)

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Projektowanie, tworzenie i rozwój aplikacji webowych w małych zespołach SCRUM
 • Udział w międzynarodowych i krajowych projektach R&D
 • Możliwość samodzielnego prowadzenia ciekawych projektów
 • W zależności od twoich preferencji rozwój w kierunku m in. Data Science lub Fullstack Dev

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • praca zdalna, hybrydowa, lub stacjonarna

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenia w realizacji projektów IT w oparciu o metodykę zwinną (Agile)
 • umiejętności analitycznego myślenia i kreatywności w tworzeniu nowych rozwiązań
 • łatwego nawiązywania kontaktów
 • znajomości języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację

mile widziane

 • doświadczenie pracy przy projektach IT R&D
 • pasja w obszarze nowych rozwiązań w IT związanych ze sztuczną inteligencją
 • znajomość BPMN, UML
 • znajomość technologii webowych w tym Responsive Web Design
 • znajomość teorii baz danych
 • znajomość narzędzi Swagger
 • doświadczenie z zakresu User Experience
 • znajomość narzędzi do tworzenia makiet i prototypów

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • opracowywanie wysokopoziomowych koncepcji rozwiązań
 • analiza i projektowanie architektury logicznej systemów IT
 • konsultowanie propozycji rozwiązań z klientami
 • definiowanie wymagań w postaci User Story
 • koordynowanie procesu tworzenia aplikacji we współpracy z zespołem deweloperów
 • prezentowanie funkcjonalności systemu IT
 • udział i wsparcie testów systemów IT
 • tworzenie dokumentacji

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • praca zdalna, hybrydowa, lub stacjonarna

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds