Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior), specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-26

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie średnie branżowe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym
 • Preferowani absolwenci studiów magisterskich na kierunkach inżynieria materiałowa, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria biomedyczna, posiadający 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej (w laboratorium chemicznym lub w cleanroomie technologicznym).
 • Wiedza z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej.
 • Doświadczenie w pracy z podstawowym wyposażeniem laboratorium chemicznego.
 • Znajomość technik przygotowywania roztworów o określonych parametrach
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Precyzja i dokładność w pracy;
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • Dobra organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność, zdolność do pracy pod presją czasu
 • Praktyczna znajomość pakietów biurowych MS Office lub pokrewnych

mile widziane

 • Znajomość specyfiki pracy w pomieszczeniach typu cleanroom.
 • Gotowość do pracy eksperymentalnej i chęć rozwijania kariery naukowej
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Prowadzenie prac badawczych dotyczących:
  • osadzania cienkich warstw i struktur cienkowarstwowych,
  • inżynierii powierzchni materiałów
  • wytwarzania przyrządów fotonicznych
  • wytwarzania przyrządów nanoelektronicznych
  • czujników
 • Obsługa urządzeń laboratoryjnych i technologicznych (urządzenia do osadzania metodą PECVD, urządzenia do osadzania metodą ALD, urządzenia do osadzania metodą sputteringu, komory laminarnej, SEMu, mikroskopu optycznego, elipsometru, układu badań transmisji promieniowania) oraz pomocniczych (eksykator, pompa próżniowa, piec do wygrzewania materiałów, płuczka ultradźwiękowa).
 • Praca w laboratorium chemicznym, praca w laboratorium o wysokiej czystości (cleanroom)
 • Praca z odczynnikami chemicznymi, z rozpuszczalnikami organicznymi i in.
 • Przygotowywanie próbek oraz preparatyka powierzchni materiałów
 • Przygotowywanie raportów z działalności.

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-02-26

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Preferowani kandydaci posiadający min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność współpracy z innymi i komunikatywność
 • Umiejętność przekazywania wiedzy innym

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Monitorowanie i kontrolowanie zgodności z przepisami procesów przetwarzania danych osobowych w Instytucie
 • Współpraca z kierownictwem Instytutu przy tworzeniu i modyfikacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 • Udział w projektowaniu zabezpieczeń przy wprowadzaniu nowych procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania, naruszeń.
 • Nadzór nad upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie rejestru pracowników upoważnionych.
 • Przygotowywanie klauzul informacyjnych do umów oraz ocena umów w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Podnoszenie świadomości pracowników przetwarzających dane osobowe poprzez doradztwo i szkolenia.
 • Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie roli punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-02-26

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Preferowani absolwenci kierunków informatycznych z min. 2-letnim doświadczeniem na podobnym stanowisku.
 • Znajomość środowiska Microsoft oraz umiejętność obsługi baz danych Oracle, VBA oraz SQL.
 • Znajomość problematyki związanej z obsługą
 • i parametryzowaniem systemów ERP.
 • Znajomość technologii TCP/IP oraz usług sieciowych.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i podejmowania szybkich decyzji.
 • Umiejętność współpracy z innymi i komunikatywność.

mile widziane

 • Ukończone szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w ABW lub SKW
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”.
 • Umiejętność obsługi systemu Unisoft

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Dbanie o infrastrukturę informatyczną Instytutu.
 • Administrowanie serwerami i systemami pracującymi w Instytucie.
 • Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania na komputerach użytkowników.
 • Planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.
 • Tworzenie programów i skryptów usprawniających pracę w działach administracyjnych.
 • Pomoc pracownikom w rozwiązywaniu bieżących problemów z oprogramowaniem i sprzętem informatycznym.
 • Dbanie o bezpieczeństwo, zarządzanie dostępem do używanych systemów IT.
 • Zarządzanie infrastrukturą sieciową.
 • Dokumentowanie prac i przygotowywanie instrukcji oraz procedur dla użytkowników.
 • Przeprowadzanie szkoleń z obsługi oprogramowania.

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-02-26

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie i 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Preferowani absolwenci kierunków ekonomicznych w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, posiadający min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze projektów badawczych
 • Znajomość specyfiki projektów badawczych finansowanych z NCBR oraz NCN.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz zdolności analityczne
 • Zaangażowanie i orientacja na realizację celów

mile widziane

 • Umiejętność obsługi systemu księgowego UNISOFT
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Wsparcie administracyjne pozyskiwania, realizacji, rozliczania i raportowania projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • Wsparcie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz umów realizacji projektów i umów konsorcjów
 • Nadzór nad dokumentacją projektową
 • Monitorowanie procesu realizacji projektów i sprawozdawczości pod kątem zgodności z zapisami regulaminów konkursów i umów o dofinansowanie
 • Analiza kosztów zaksięgowanych w projektach oraz ocena kwalifikowalności wydatków według zasad programu, z którego pochodzi dofinansowanie
 • Weryfikacja dokumentów niezbędnych do rozliczenia pracy wykonawców projektów
 • Kontakt z instytucjami finansującymi oraz sporządzanie na ich potrzeby zestawień wydatków oraz innej dokumentacji
 • Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach i audytach wewnętrznych oraz zewnętrznych dotyczących realizowanych projektów
 • Archiwizowanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań z przebiegu projektów na potrzeby wewnętrzne Ł-IMIF i Centrum Łukasiewicz

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

lider obszaru

data wygaśnięcia oferty

2024-03-13

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi).
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3- letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem HR.
 • Doświadczenie w obszarze prowadzenia procesów rekrutacyjnych, budżetów kadrowych oraz szkoleń.
 • Wiedza i doświadczenie we wszystkich obszarach: rozwój pracowników, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, zarządzanie przez cele, zarządzanie talentami, rozwój przywództwa, zarządzanie zmianą, prawo pracy.
 • Umiejętność budowania relacji z liderami i zewnętrznymi interesariuszami.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Definiowanie i wdrażanie strategii HR odpowiadającej na potrzeby budowania nowoczesnej organizacji badawczo – rozwojowej umożliwiającej przyciąganie i zatrzymanie wysokiej klasy naukowców.
 • Tworzenie i realizacja polityki personalnej zapewniającej efektywną realizację zadań w zespole HR i wspierającej pracę liderów i pracowników.
 • Zapewnienie zgodności działań w obszarze HR z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.
 • Wspieranie i nadzorowanie procesów tj. rekrutacja, onboarding, szkolenia i rozwój, zarządzanie talentami, planowanie zatrudnienia itp.
 • Inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze działania HR.
 • Tworzenie i nadzór nad realizacją planu szkoleń i innych działań rozwojowych.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Nadzór i dostarczanie analiz, raportów, sprawozdawczości na potrzeby Dyrekcji oraz Centrum Łukasiewicz.
 • Opracowywanie i realizacja budżetu wynagrodzeń oraz budżetu HR.
 • Wdrażanie strategii i polityki wynagradzania.
 • Nadzór nad obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy w Instytucie.

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego technicznego,  preferowany kierunek chemia lub inżynieria materiałowa,
 • umiejętności rozwiązywania problemów technicznych,
 • znajomości podstawowych technik laboratoryjnych,
 • umiejętności korzystania z norm branżowych,
 • sprawności obsługi programów MS Office,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

mile widziane

 • doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym,
 •  doświadczenie w badaniu tworzyw sztucznych/elastomerów,
 •  znajomość Systemy Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz wymagań akredytacyjnych wg normy ISO 17025

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

opis instytutu

-

codzienne zadania

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • wykonywanie badań właściwości gumy i surowców zgodnie z obowiązującymi w Laboratorium procedurami, normami ISO, ASTM,
 • prowadzenie Księgi Badań i dokonywanie w niej zapisów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • sprawdzanie stanu technicznego wyposażenia badawczego i pomiarowego przed przystąpieniem do pracy,
 • właściwe przechowywanie próbek od momentu przyjęcia do zakończenia badań,
 • prowadzenie zapisów w Karcie Kontroli warunków środowiskowych,
 • archiwizacja dokumentacji.

benefity

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ,
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Medicover Sport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • pracę w atmosferze sprzyjającej rozwojowi
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku

 

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@impib.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisując „Młodszy specjalista technolog” do dnia 27.02.2024 r.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej poniższej klauzuli:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 

Informujemy, że administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wskazane stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-29

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • praktyczna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • obsługa komputera w środowisku Windows,
 • obsługa pakietu Microsoft Office (Word i Excel),
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • opisywanie i tworzenie rozdzielników dla faktur za media energetyczne Instytutu (woda i ścieki, energia elektryczna, energia cieplna, paliwo gazowe),
 • sporządzanie zapotrzebowań na zakupy materiałów dla potrzeb Działu Infrastruktury i Inwestycji i opisywanie dokumentów z nimi związanych,
 • weryfikowanie dokumentów źródłowych i przygotowanie danych do planów remontów i planów inwestycyjnych Łukasiewicz – ŁIT organizowanych przez Dział Infrastruktury        i Inwestycji,
 • prowadzenie korespondencji i weryfikacja realizacji stałych i doraźnych umów oraz zadań na usługi realizowane przez w/w dział w zakresie instalacji sanitarnych, urządzeń klimatyzacji i wentylacji; opisywanie dokumentów z nimi związanych,
 • prowadzenie korespondencji i weryfikacja realizacji umów na dostawy paliwa gazowego, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków,
 • miesięczne rozliczenie zużycia paliwa gazowego, energii cieplnej oraz odprowadzania ścieków,
 • nadzór nad firmami wykonującymi serwis urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
 • prowadzenie zapisów w Centralnym Rejestrze Operatorów,
 • weryfikacja dokumentów źródłowych i przygotowanie dokumentacji do umów, aneksów do umów na roboty remontowe i inwestycyjne Instytutu, zlecane do realizacji podmiotom zewnętrznym w zakresie instalacji sanitarnych i urządzeń klimatyzacji,
 • weryfikacja dokumentów źródłowych i przygotowanie danych do planów remontów i planów inwestycyjnych.

 

benefity

 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia FO-N /9/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 29.02.2024 r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 m-cy od daty przesłania CV. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. Łukasiewicz – ŁIT to ponad 440 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Doświadczenie w obszarze zakupów, doświadczenie w negocjacjach z dostawcami, analizie rynku oraz w zarządzaniu dokumentacją związaną z zakupami.
 • Umiejętność analizy rynku, negocjacji cenowych oraz zarządzania relacjami z dostawcami.
 • Doskonała zdolność do planowania strategicznego.
 • Precyzyjne umiejętności komunikacyjne.
 • Biegła obsługa narzędzi informatycznych do zarządzania danymi i analizy.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Skrupulatność.
 • Elastyczne podejście do zmieniających się sytuacji.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zdolność do współpracy w zespole.

mile widziane

 • Doświadczenie w pracy w dziale zakupów lub sektorze publicznym.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 8 marca 2024 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Analiza i planowanie zakupów.
 • Przeprowadzanie procedur zakupowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie negocjacji cenowych i warunków umów.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z dostawcami.
 • Monitorowanie i raportowanie wykonania umów, procesów zakupowych.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami prawa i procedur związanych z zamówieniami publicznymi.
 • Współpraca z innymi działami Instytutu.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Lekcje językowe.
 • Parking na terenie Instytutu.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie: co najmniej średnie.
 • Doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Dobra organizacja pracy, inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Odpowiedzialność i dokładność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Prawo jazdy kat. B.

mile widziane

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 7 marca 2024 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Prowadzenie administracji nieruchomości Łukasiewicz -WIT z dbałością o stan techniczny budynków (planowanie i nadzór nad przeprowadzeniem bieżących modernizacji, napraw, konserwacji itp.).
 • Maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowych i magazynowych, dbałość o czystość i porządek.
 • Prowadzenie rozmów i przygotowywanie umów, aneksów, zezwoleń i pism dotyczących wynajmu.
 • Rozliczanie umów dotyczących wynajmu – czynsz, opłaty za media, za parking.
 • Prowadzenie nadzoru nad ochroną i zabezpieczeniem własności Łukasiewicz – WIT.
 • Prowadzenie nadzoru nad firmą sprzątającą.
 • Właściwa eksploatacja powierzonego sprzętu, dbanie o dobry stan techniczny, terminowe przeglądy i naprawy.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

2024-02-21

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy projektowej, albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie w pracy projektowej;
• Wiedza na temat ekosystemu startupowego i systemu wsparcia przedsiębiorcy w Polsce;
• Zainteresowania światem startupów i innowacji;
• Umiejętności organizacyjnych i zdolności do pracy w zespole;
• Komunikatywności i otwartości na nowe wyzwania;
• Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

mile widziane

• Znajomość technologii „deep tech”;
• Znajomość rynku Venture Capital i trendów dotyczących wsparcia dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw;
• Chęć do testowania nowych narzędzi opartych na AI, poprawiających efektywność pracy.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DK_13_2024  

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.    
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.  

  

Rodzaj umowy:   umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat  
Liczba stanowisk pracy:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty:

CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do 21 lutego 2024 roku.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Udział w projektowaniu działań komercjalizacyjnych
• Współpraca z partnerami; zewnętrznymi w zakresie transferu technologii;
• Nadzór nad prawidłowym obiegiem, przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji projektowej;
• Organizacja spotkań zespołu projektowego;
• Udział w procesie zamawiania usług, towarów niezbędnych do realizacji projektu, w związku z przepisami prawa zamówień publicznych;
• Wsparcie Instytutów Sieci Łukasiewicz w zakresie doradztwa, procedur i mechanizmów komercjalizacji;
• Pomoc w organizacji i koordynacji działań akceleracyjnych, konferencjach, oraz mentoringach;
• Wsparcie w przygotowywaniu wniosków i dokumentacji w procesie akceleracji;
• Wykonywanie researchu: zbieranie informacji oraz tworzenie baz danych niezbędnych do realizacji działań organizacji;
• Pomoc w pozyskiwaniu projektów: wsparcie w aktywnym poszukiwaniu możliwości dotacyjnych oraz partnerstw ekosystemowych;
• Udział w wydarzeniach branżowych: wsparcie w reprezentowaniu firmy, przygotowywaniu materiałów i logistyce podczas wydarzeń.

benefity

Nowoczesne biuro;

Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;

Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego);

Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;

Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

lider obszaru

data wygaśnięcia oferty

2024-02-21

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami;
 • Wiedza na temat ekosystemu startupowego i systemu wsparcia przedsiębiorcy w Polsce;
 • Praktyczna wiedza i umiejętności zarządzania innowacjami, w tym projektami innowacyjnymi;
 • Doświadczenie w obszarze transferu technologii i ochrony własności intelektualnej tworzonej na uczelni bądź w instytutach;
 • Znajomość metod komercjalizacji wyników badań;
 • Umiejętność analizy rynku i interpretacji uwarunkowań otoczenia biznesowego;
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy projektowej;
 • Znajomość narzędzi Canva, MS Power Point, Word i Excel minimum w stopniu średniozaawansowanym;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Nieszablonowość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Komunikatywność i umiejętność budowania relacji, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naukowego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

mile widziane

• Sieć relacji i kontaktów wśród potencjalnych interesariuszy i odbiorców innowacji;
• Wiedza na temat deeptech.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DK_14_2024  

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.    
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.  

  

Rodzaj umowy:   umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat  
Liczba stanowisk pracy:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty:

CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do 21 lutego 2024 roku.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Koordynacja prac i zarządzanie projektem Akcelerator Łukasiewicza;
• Kierowanie zespołem projektowym prowadzące do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów, produktów i rezultatów;
• Selekcja i ocena merytoryczna projektów spełniających kryteria kwalifikacji do akceleracji;
• Projektowanie ścieżek wdrażania i skalowania wybranych innowacji w procesie akceleracji;
• Poszukiwanie możliwości wdrożenia poprzez aktywną współpracę z partnerami oraz interesariuszami procesu akceleracji;
• Poszukiwanie ekspertów wspierających proces akceleracji danej innowacji oraz współpraca z nimi;
• Bieżące monitorowanie oraz raportowanie procesu akceleracji;
• Udział w tworzeniu materiałów komunikacyjnych i upowszechniających akcelerowane innowacje oraz działania marketingowe akceleratora;
• Wsparcie Instytutów Sieci Łukasiewicz w zakresie doradztwa, procedur i mechanizmów komercjalizacji.

benefity

Nowoczesne biuro;

Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;

Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego);

Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;

Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-22

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie min. średnie (mile widziane w kierunku włókienniczym),
 • minimum 3 lata doświadczenia w dziale zapewnienia jakości wyrobów włókienniczych,
 • uprawnienia auditora wewnętrznego systemu ISO 9001,
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office: Word, Excel, Power Point,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie, punktualność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność

 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • prowadzenie bieżącej kontroli /badań wyrobów włókienniczych, w szczególności: dostaw, produkcji w toku oraz badań końcowych wyrobów,
 • wykonywanie badań dla projektowanych wyrobów,
 • dokumentowanie wyników przeprowadzonych kontroli/badań,
 • prawidłowe przechowywanie kompletnych zapisów dotyczących wyników badań,
 • wystawianie atestów dla wyrobów gotowych.

benefity

 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub na adres mailowy rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia KK-J/7/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.02.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie 22.02.2024r. nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6-mcy od daty przesłania CV. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-25

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (mile widziani studenci ostatnich lat studiów);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku oraz prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem;
 • wysoka kultura osobista i biznesowa;
 • zaangażowanie w wykonywana pracę, sumienność, odpowiedzialność, punktualność;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy, chęć do nauki;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;
 • komunikatywność, zdolności interpersonalne.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu oraz wsparcie Dyrektora Instytutu w organizacji codziennej pracy;
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą;
 • przygotowywanie dokumentów tj. projektów zarządzeń, pism, protokołów;
 • organizacja spotkań i podróży służbowych;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi.

benefity

 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub na maila rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia FO-D/8/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25.02.2024r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Pracodawca dopuszcza możliwość zamknięcia naboru przed upływem terminu składania aplikacji, jednak nie wcześniej niż przed 22.02.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6-mcy od daty przesłania CV. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-21

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe;
 • Roczne doświadczenie zawodowe;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Aktywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Forms oraz narzędzi analitycznych klasy business intelligence (w szczególności MS PowerBI);
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

mile widziane

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w sektorze publicznym;
 • Mile widziane mile doświadczenie zawodowe w obszarze B+R.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DBI_12_2024  

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.    
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.  

  

Rodzaj umowy:   umowa o pracę na zastępstwo
Wymiar etatu: pełny etat  
Liczba stanowisk pracy:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty:

CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do 21 lutego 2024 roku.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu Kluczowych Programów Badawczych Łukasiewicza;
 • Wsparcie w aktywizacji doktorantów Łukasiewicza w ramach programu poświęconego Doktorantom Łukasiewicza;
 • Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu procesu reform Wydawnictw Łukasiewicza;
 • Przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Centrum, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu badań;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w szczególności w zakresie badań i rozwoju;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Prezesa i Wiceprezesów Centrum.

benefity

Nowoczesne biuro;

Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;

Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego);

Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;

Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

2 tygodnie temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

Radca Prawny

data wygaśnięcia oferty

2024-02-21

wymagania obowiązkowe

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (wliczając okres przed uzyskaniem tytułu zawodowego);
 • Uprawnienia radcy prawnego;
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i prawa gospodarczego;
 • Biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań;
 • Otwartość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w ramach istniejących narzędzi prawnych;
 • Samodzielność działania oraz odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość co najmniej jednego języka obcego mile widziana.

mile widziane

 • Mile widziana znajomość i doświadczenie w obszarze prawa rynku kapitałowego;
 • Mile widziana znajomość i doświadczenie w obszarze prawa własności intelektualnej.

opis stanowiska

Nr ref.: CŁ_DPNW_11_2024  

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.    
Organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką, a gospodarką.  

  

Rodzaj umowy:   umowa o pracę 
Wymiar etatu: pełny etat  
Liczba stanowisk pracy:  2 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty:

CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ do 21 lutego 2024 roku.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.  
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

nazwa instytutu

Centrum Łukasiewicz

opis instytutu

-

codzienne zadania

• Bieżące doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Centrum w zakresie zadań Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego;
• Sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów dla Centrum, w tym wewnętrznych procedur, regulaminów, wytycznych itp.;
• Udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Centrum;
• Opracowanie lub opiniowanie zasad nadzoru korporacyjnego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółek zależnych Centrum lub spółek zależnych Instytutów Sieci;
• Udział w weryfikowaniu spełniania wymagań formalnoprawnych przez kandydatów na członków organów spółek zależnych Centrum lub spółek zależnych Instytutów Sieci;
• Dokonywanie analizy sprawozdań spółek zależnych i innych informacji od nich otrzymywanych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i przyjętymi praktykami nadzoru korporacyjnego;
• Realizacja zadań związanych z uprawnieniami nadzorczymi Centrum względem spółek kapitałowych należących do Instytutów Sieci;
• Reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
• Przygotowywanie korespondencji z sądami i urzędami;
• Współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum we wszystkich sprawach dotyczących działalności Centrum oraz Sieci Łukasiewicz wymagających wsparcia prawnego;
• Współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną;
• Monitorowanie zmian ustawodawczych.

benefity

Nowoczesne biuro;

Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;

Inwestowanie w rozwój pracownika (szkolenia, nauka języka angielskiego);

Praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;

Atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?