GET® od Łukasiewicza pomoże między innymi w rozwoju energetyki jądrowej

Czas czytania: 3 min
get (Graphene Epitaxy Technologies)

Naukowcy Łukasiewicz – IMiF od lat rozwijają technologie grafenowe. Powołali już do życia markę G-Flake, która ofertuje klientom grafen płatkowy. Ale to nie jedyna technologia, którą rozwinęli eksperci naszego instytutu. Dziś prezentujemy Wam GET, kolejną markę, tym razem opartą na grafenie epitaksjalnym.

GET® (Graphene Epitaxy Technologies) to wysokiej jakości grafen epitaksjalny na węgliku krzemu, przeznaczony do zastosowań cyfrowych w monolitycznych mikrofalowych układach scalonych Znajduje zastosowanie przede wszystkim w komunikacji bezprzewodowej i technikach radarowych.

GET® to także usługa certyfikacji materiałów grafenowych według normy IEC TS 62607-6-6:2021 (Graphene_Flagship) oraz autorskich metod charakteryzacji grafenu opartych o spektroskopię ramanowską, elipsometrię spektroskopową i mikroskopię sił atomowych. To różne rodzaje metod charakteryzacji. Spektroskopia ramanowska to technika analityczna wykorzystująca rozpraszanie światła laserowego do badania drgań molekularnych, a mikroskopia sił atomowych to technika obrazowania powierzchni na poziomie atomowym. Elipsometria to przykład wykorzystania światła w badaniu właściwości optycznych mikrostruktur.

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi również zaawansowane prace nad systemami diagnostyki magnetycznej i kontroli plazmy dla reaktorów fuzyjnych, tzw. tokamaków. Mają one na celu generowanie czystej energii elektrycznej w sposób bezpieczny.

Budowa tokamaka klasy DEMO przez europejskie konsorcjum EUROfusion ma na celu przeniesienie technologii fuzji jądrowej z obszaru naukowego do badań przemysłowych. To ogromne wyzwanie dla technologii materiałowych i systemów pomiarowych.

Sercem tokamaka jest wysokoenergetyczna plazma, której położenie należy precyzyjnie, z dokładnością do 1 cm, kontrolować za pomocą pola magnetycznego. Pomiaru pola magnetycznego w czasie rzeczywistym dokonują 792 czujniki (tzw. hallotrony), z których 240 jest narażonych na temperaturę do 500 °C, a 552 na temperaturę do 200 °C. Co więcej, czujniki narażone są na oddziaływanie szkodliwego promieniowania neutronowego. 

To duże technologiczne wyzwanie, na które odpowiedzią jest właśnie oferowana przez nas technologia GET®. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest stworzenie wysokotemperaturowych czujników efektu Halla, dostosowanych do skrajnych warunków. Powstają one w ramach środków europejskiego projektu M-ERA.NET3 I4BAGS oraz krajowego NCN OPUS17, a wcześniej NCBR LIDER VIII. Obecnie są weryfikowane we współpracy z Politechniką Poznańską, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Uniwersytetem Narodowym Politechniką Lwowską. Są poddawane testom promieniowania neutronowego i dzięki temu sprawdzany jest ich potencjał aplikacyjny.

Przewaga rynkowa marki GET® wynika z jej bogatego dorobku naukowego i technologicznego. GET® jest również doskonałym partnerem dla międzynarodowych i krajowych projektów badawczo-rozwojowych.

Więcej przeczytacie na stronie internetowej www.graphene2get.com. Znajdziecie tam informacje o grafenie epitaksjalnym i zapoznacie się z najnowszymi artykułami naukowymi na jego temat.

GET® jest drugą marką własną Łukasiewicz – IMiF po G-Flake®. G-Flake® oferuje grafen chemiczny (płatkowy) produkowany z myślą o przemyśle chemicznym, medycznym i wojskowym (#G-Flake). GET® jest odpowiedzią na proces reindustrializacji Europy (The European Chips Act) i rewitalizacji polskiego przemysłu półprzewodnikowego. Obie marki powstały dzięki współpracy działu komercjalizacji Łukasiewicz – IMiF i naukowców z grup badawczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds