Ekologiczne paliwo od inżynierów z Łukasiewicz – EMAG

Czas czytania: 3 min
Palą się brykiet w żeliwnym naczyniu.

Inżynierowie z Łukasiewicz – EMAG opracowali skład i technologię wytwarzania ekologicznego brykietu. Rozwiązanie to pozwala uzyskać wysoką powtarzalność produktu, łatwość jej obsługi i niskie koszty. Powstające paliwo jest dostosowane zarówno do prostych, jak i najbardziej zaawansowanych kotłów.

Wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i rosnącą presją na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, szczególnie na terenach zurbanizowanych, to już nasza codzienność. Dlatego innowacje w dziedzinie produkcji paliw stają się kluczowym elementem przekształcania naszych tradycyjnych źródeł ciepła w bardziej zrównoważone i ekologiczne alternatywy. Naukowcy w Łukasiewicz – EMAG opracowali system automatycznego sterowania linią do produkcji niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego. Do jego wytworzenia stosowane są odpadowe frakcje wysokojakościowych surowców oraz naturalne, organiczne substancje wiążące.  

Łukasiewicz walczy ze smogiem   

Technologia oraz linia badawcza do produkcji paliwa kompozytowego zostały opracowane i wytworzone w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez konsorcjum Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz Centrum Naukowo-Przemysłowego EMAG w Katowicach. Głównym celem projektu było opracowanie ekologicznego, kompozytowego paliwa stałego przeznaczonego do kotłów o małej i średniej mocy. Wyniki tego przedsięwzięcia umożliwiają efektywną i ekonomiczną produkcję niskoemisyjnych brykietów i minibrykietów wytwarzanych z miałów węglowych.  

Zastosowanie powstałego w ten sposób paliwa pozwoli na korzystanie z nowych i istniejących kotłów klasy 5 i ecodesign (z podajnikiem), a także kotłów z dolnym spalaniem. W takie instalacje wyposażonych jest w kraju przeszło 4 mln gospodarstw. Właściwości paliwa mają przyczynić się do ograniczenia smogu. Badania laboratoryjne i terenowe potwierdziły, że emisja pyłów PM10 i PM 2,5 jest niemal o połowę niższa względem emisji powstającej przy spalaniu tradycyjnego węgla kawałkowego.  

Jedno rozwiązanie, wiele korzyści  

Opracowany przez naszych ekspertów układ automatycznego sterowania linią produkcyjną zapewnia powtarzalność procesu wytwarzania brykietu oraz ułatwienie obsługi linii produkcyjnej. W ramach projektu powstały również autorskie systemy kontrolno-pomiarowe monitorujące w trybie ciągłym jakość prowadzonego procesu aglomeracji surowców. Obsługa linii ma za zadanie dostarczenie właściwego surowca do produkcji brykietu, wybranie wcześniej zapisanej w pamięci sterownika receptury oraz uruchomienie procesu. Reszta dzieje się automatycznie, a w przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości sterownik sam zatrzyma linię i poinformuje obsługę o problemie. 

Korzyści z zastosowania układu automatycznego sterowania jest jednak więcej. Jedną linię można wykorzystać do produkcji brykietów z różnych surowców, ponieważ istnieje możliwość wybierania trybów pracy linii dostosowanych do konkretnych receptur paliwa. Automatyzacji podlega dozowanie wody, lepiszcza oraz środków wspomagających procesy spalania, a także kontrola procesu mieszania i formowania brykietu w prasie. Głównymi zaletami takiego rozwiązania jest minimalizacja strat wynikających z nieprecyzyjnych danych dotyczących parametrów surowca, a także zminimalizowanie liczby osób obsługujących linię. Pod warunkiem, że proces dostarczania paliwa na wejście linii również jest zautomatyzowany, obsługą całości może zajmować się jedna osoba.  

Opracowana przez Łukasiewicz – EMAG technologia będzie w najbliższym czasie wdrażana u dwóch wiodących krajowych producentów paliw stałych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds