Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki – w Krakowie powstaje unikatowe w Europie centrum badawcze.

Czas czytania: 6 min
Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki – w Krakowie, wbicie łopaty

W Krakowie powstaje Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki – jedyne takie centrum badawcze w Małopolsce. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powstania nowej inwestycji połączone z symbolicznym wbiciem łopaty pod budowę odbyło się 25 sierpnia 2022 roku w siedzibie Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 

Celem inwestycji jest utworzenie ośrodka badań innowacyjnych materiałów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze związane z budownictwem, szczególnie ważne dla polityki naukowej, gospodarczej i innowacyjnej państwa. 

Inwestycja zapewni kompleksowość usług badawczych dla przemysłu materiałów budowlanych, w tym budownictwa modułowego, w pełnym zakresie akustyki oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego. Badaniami objęte będą najważniejsze właściwości związane z bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie czyli reakcją na ogień, odpornością ogniową ścian oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne oraz dachy, a także akustyką w zakresie izolacyjności akustycznej, jak i pochłaniania dźwięku. Centrum powstanie w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych

„Jestem przekonany, że działalność Centrum przełoży się bezpośrednio na zwiększenie znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i Europie. Dziś pokazujemy, że możemy więcej, chcemy być Liderem na rynku i dostarczać dla przemysłu kompleksowe oraz najnowocześniejsze usługi. Obszar badawczy nowopowstającego Centrum umożliwi rozwój technologii materiałów budowlanych stosowanych w szeroko pojętym budownictwie, w tym również budownictwie modułowym, które jest jednym z programów badawczych Łukasiewicza” – powiedział Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz 

Centrum powstaje w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, który jest liderem Centrum Kompetencji Budownictwo w Sieci Badawczej Łukasiewicz. W ramach działań inwestycyjnych rozpoczęto budowę hali do badań materiałowych obejmującą strefę badań realizowanych w postaci otwartego ognia oraz badań ogniowych w komorach zamkniętych, a także budowę instalacji oczyszczania produktów spalania powstających podczas badań realizowanych w hali. Uzupełniona zostanie także posiadana infrastruktura do badań izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych o budowę stanowiska do badań pochłaniania dźwięku. 

„Naszym celem jest przede wszystkim zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstw, również dzięki pozyskiwaniu międzynarodowych projektów i partnerów gospodarczych. Inwestycja to jest  znaczącym dla nas wszystkich przedsięwzięciem, służącym rozwojowi Łukasiewicza, rozwojowi nauki i gospodarki, a także inicjatywą, która będzie transferować naukę i technologie do biznesu oraz sprzyjać rozwojowi polskich przedsiębiorców. Będzie również zapleczem dla dydaktyki i edukacji.  Dzisiaj wspólnie z najlepszymi krakowskimi uczelniami  rozpoczynamy nowy wymiar nauki i biznesu” – wyjaśniał. Paweł Pichniarczyk dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

„Jestem przekonany, że inicjatywa powstania Centrum przyczyni się do rozwoju i promocji naszego województwa na arenie krajowej i międzynarodowej. Polski przemysł stoi przed ważnym wyzwaniem wdrażania innowacyjnych materiałów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wiedza i doświadczenie partnerów Centrum przyniesie wiele nowych, dobrych rozwiązań technologicznych w myśl gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystania przetworzonych produktów ubocznych i odpadów przemysłowych oraz energooszczędnych materiałów” – Grzegorz Kądzielawski, Przewodniczący Rady Instytutu, wiceprezes Grupy Azoty S.A. 

Inwestycja przełoży się bezpośrednio na zwiększenie znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i Europie w odniesieniu do badań ogniowych i akustycznych, co wpłynie na zwiększenie innowacyjnych wdrożeń przemysłowych, konkurencyjności i współpracy na linii przemysł-nauka. Planuje się aby Centrum było także miejscem współpracy dydaktycznej oraz miejscem gdzie kadra naukowa, będzie miała możliwość realizacji  badań i opracowywania innowacyjnych rozwiązań na skalę międzynarodową dla branży budowlanej. Centrum będzie także zapleczem dla wymiany doświadczeń i realizacji prac badawczo-rozwojowych we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mających na celu ocenę stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. 

Inicjujemy dziś powstanie miejsca gdzie wspólnie z partnerami będziemy mogli badać, testować i sprawdzać rozwiązania, które następnie będą wykorzystywane w nowoczesnym budownictwie, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy do udoskonalania parametrów akustycznych nowo powstających budynków. Dla AGH dzisiejsze symboliczne rozpoczęcie budowy Centrum oznacza także pogłębienie partnerskich relacji z samym Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowalnych, z którym współpracujemy od lat. Prowadzimy wspólne badania i projekty w wielu priorytetowych dla nas obszarach. Dzięki dzisiejszej umowie z pewnością uda nam się skutecznie przeprowadzić wdrożenia przemysłowe nowych materiałów przeciwpożarowych czy rozwiązań z sektora akustyki – wyjaśniał prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej 

– Cieszymy się, że Politechnika Krakowska została partnerem tak unikatowego przedsięwzięcia jak Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. Wnosimy do niego ekspercką wiedzę naszych znakomitych naukowców, szczególnie z dyscyplin inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa, architektura i urbanistyka, w których – jak potwierdziła  właśnie zakończona ewaluacja – nasza uczelnia należy do najlepszych w kraju. Mamy bardzo bogate doświadczenia badawcze i we współpracy z otoczeniem przemysłowym m.in. w obszarze badań materiałów budowlanych i ich bezpieczeństwa, technologii tradycyjnego, energooszczędnego i modułowego budownictwa czy komfortu akustycznego – stwierdził prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej 

– Innowacje obejmujące nowe lub ulepszone materiały i wyroby oraz technologie ich wytwarzania zostają wprowadzane w budownictwie nie tylko dla potrzeb poprawy efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia surowców, ale także z myślą o ochronie środowiska. Dlatego w coraz większym stopniu wprowadzane są materiały biodegradowalne w postaci drewna i włókien naturalnych, czy odpowiednio przetworzonych produktów ubocznych i odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Znajdujemy je w strukturze materiałów i wyrobów termoizolacyjnych oraz materiałów izolacyjnych akustycznie, ale nie tylko, gdzie stanowią tzw. naturalne substytuty składników materiałów budowlanych. Wszystkie materiały muszą spełnić restrykcyjne normy ognioodporności i m.in. dla tych potrzeb wykorzystywane będzie Centrum. W związku z wprowadzaniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w pracach dotyczących nowych naturalnych substytutów materiałów budowlanych uczestniczą także pracownicy Uniwersytetu Rolniczego, głównie specjaliści z zakresu biotechnologii i chemii oraz rolnictwa, leśnictwa i inżynierii mechanicznej”  – argumentował prof. Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

– W związku z podpisaniem Listu Intencyjnego dotyczącego powstania Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, będzie mogła jeszcze intensywniej angażować się w rozwój jak i popularyzację wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego jak i samej ochrony przeciwpożarowej. Ponad 60 lat doświadczenia w kształceniu pożarniczym pozwoli Nam na aktywne włączenie się w kooperację mającą na celu realizację wspólnych działań zwiększających potencjał badawczo – rozwojowy. Podjęcie współpracy w tak silnym gronie partnerów pozwoli przyszłym strażakom poznać rzeczywistość zawodową oraz nabyć kompetencje zawodowe – Marek Chwała, Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 

Centrum umożliwi realizację projektów badawczych dotyczących kluczowej tematyki zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa w tym m.in. budownictwa modułowego, które jest jednym z programów Łukasiewicza, czyli obszarem badawczym wokół, którego skupiają się  obecnie finansowane przez Sieć projekty badawczo – rozwojowe o wysokim potencjale komercjalizacji, realizowane na potrzeby polskich przedsiębiorców. 

List intencyjny został podpisany przez Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Józefa Gawrona Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Profesora Jerzego Lisa rektora Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, Profesora Andrzeja Białkiewicza rektora Politechniki Krakowskiej, Profesora Sylwestra Tabora, rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Marka Chwałę, Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Pawła Pichniarczyka dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Piotra Dardzińskiego, prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

W wydarzeniu wzięli także udział znamienici goście: Grzegorz Kądzielawski, przewodniczący Rady Instytutu Sieci, wiceprezes Grupy Azoty S.A., Profesor Dariusz Bogdał prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej,  Profesor Kazimierz Furtak były rektor Politechniki Krakowskiej, Tadeusz Zaremba prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego oraz eksperci i liderzy grup badawczych Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 

To wydarzenie było również okazją do przedstawienia potencjału badawczego i możliwości rozwoju współpracy Biznesu z Siecią Badawczą Łukasiewicz, Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds