Będziemy operatorem „Programu naukowego dla Śląska”

Czas czytania: 3 min
Sygnatariusze podpisanego listu pozują do wspólnego zdjęcia

W 2024 roku Katowice są Europejskim Miastem Nauki. Właśnie tutaj, w obecności Ministra Nauki oraz Prezydenta Miasta Katowice, podpisano list intencyjny w sprawie powołania „Programu naukowego dla Śląska”. Sygnatariuszami listu są uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego „Katowice-Miasto Nauki” oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz.

„Program naukowy dla Śląska” będzie wieloletnim projektem współpracy pomiędzy śląskimi uczelniami. Ma on na celu w szczególności wsparcie uczestniczących w nim podmiotów szkolnictwa wyższego w doskonałości naukowej, poprzez ustanowienie ram i mechanizmów dla jeszcze lepszego i efektywniejszego finansowania prowadzonych przez nie badań naukowych oraz rozwojowych. Program ma służyć realizacji przez partnerów ich ustawowych oraz statutowych wartości, zadań i celów, w tym celów publicznych. Ma być w szczególności poświęcony problemom transformacji regionu Śląska.

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 to ogromne przedsięwzięcie. To znakomita platforma do pokazywania osiągnięć naukowych tutejszego środowiska naukowego, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i Świecie. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za wsparcie dla tej idei, bo nie mogłaby ona zaistnieć bez wsparcia lokalnego samorządu.

Jestem przekonany, że realizacja programu przez tak doświadczonego operatora jak Centrum Łukasiewicz przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału śląskich uczelni, do procesów transformacji regionu poprzez działania naukowe, ukierunkowane na rozwiązanie najistotniejszych wyzwań transformacji energetycznej, gospodarczej, środowiskowej i społecznej.

Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego to wydarzenie otwierające drogę do stworzenia unikalnej formy dofinansowania badań naukowych na potrzeby regionu. Program badań regionalnych pozwoli uzupełnić środki finansowe na naukę o środki regionalne, środki europejskie czy środki prywatne. Podejmujemy próbę zbudowania modelu finansowania badań naukowych na potrzeby kluczowych problemów regionu.

Przystąpienie Łukasiewicza do „Programu naukowego dla Śląska” oznacza, że do już zaangażowanego potencjału śląskich uczelni i samorządu, dołączamy jako doświadczony partner, który obejmie funkcję operatora programu.

Bardzo dziękuję za zaufanie ze strony śląskich uczelni, samorządu Katowic oraz ministerstwa. To dla nas ogromna szansa, by pokazać, że potrafimy zaplanować, zbudować i skutecznie zrealizować program w określonym regionie. Jestem przekonany, że dzięki temu wypracujemy wzorce, z których Ministerstwo Nauki będzie mogło korzystać przy realizacji podobnych projektów w innych regionach.

Katowice są pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymało tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Wcześniej miano to nosiły m.in.: Barcelona, Monachium, Manchester czy Kopenhaga. Decyzja o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki zapadła pod koniec 2021 r. i wtedy też  podpisano umowę Konsorcjum Akademickiego „Katowice-Miasto Nauki”. Konsorcjum tworzą katowickie uczelnie: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Akademia Sztuk Pięknych , Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Śląski jako Lider Konsorcjum, a także Miasto Katowice w roli partnera strategicznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds