Nowy Europejski Bauhaus

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus) to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu poprzez przyspieszenie transformacji rożnych sektorów gospodarki, w tym budownictwa, na rzecz wysokiej jakości projektowania dla zrównoważonego rozwoju, w tym dla zmniejszenia emisyjności i wprowadzania gospodarki cyrkularnej. Inicjatywa wspiera pozytywne zmiany poprzez zapewnienie dostępu do funduszy UE na piękne, zrównoważone i włączające projekty.

Od 2022 roku Centrum Łukasiewicz jest Krajowym Punktem Kontaktowym ds. NEB.

e-mail: NEB@lukasiewicz.gov.pl

Aktualności

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds