O nas

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym. Jesteśmy zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią największą siecią badawczą w Europie.

Stanowimy tę część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science is Business spotykamy się z przedsiębiorcami i oferujemy rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

ŁUKASIEWICZ to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami. Jako Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ wchodzimy na zupełnie nowy, globalny poziom zwiększając szanse naszych Klientów na pozyskiwanie międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych.

Pracujemy w ramach Grup Badawczych, które skupiają ekspertów z różnych Instytutów. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi prezentacjami dotyczącymi wybranych projektów każdej z Grup.

Zapraszamy do współpracy.

Piotr Dardziński

Piotr Dardziński

Prezes

Piotr Dardziński był wcześniej sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za współpracę nauki i biznesu. Nadzorował rządową agencję Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności, nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których ulgi na działalność B+R wzrosły z 30% do 100% i 150% (dla CBR). Ustawy istotnie zwiększyły w Polsce nakłady na B+R, a pierwsza z nich została uznana przez organizację „Pracodawcy RP” za najlepszą ustawę deregulacyjną w obszarze podatków. Obie regulacje uważa się za punkt zwrotny w likwidacji barier we współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami.

Piotr Dardziński to także twórca rewolucyjnej ustawy o doktoratach wdrożeniowych, która umożliwia równoczesną realizację kariery naukowej i biznesowej. Jej efektem jest już prawie tysiąc młodych naukowców przygotowujących doktoraty w polskich firmach.

Jako Pełnomocnik rządu ds. reformy instytutów badawczych, Piotr Dardziński opracował nową koncepcję ich funkcjonowania, a następnie realizował proces powstawania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Wykształcenie wyższe zdobywał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył z wyróżnieniem, oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Był członkiem zarządu Klubu Jagiellońskiego oraz ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Obronił doktorat z doktryn ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Był stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

Jest absolwentem prestiżowego programu menadżerskiego, realizowanego przez IESE Bussines School w Barcelonie. Od 1998 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Marcin Kraska

Marcin Kraska

Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju

Menadżer i naukowiec z ponad 14 letnim doświadczeniem w zarządzaniu, w tym w jednostce badawczo – rozwojowej. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Był wcześniej Dyrektorem Instytutu Logistyki i Magazynowania, w którym pełnił także funkcję Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki. Uczestniczył jako członek zespołu organizacyjnego w procesie powstawania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami w obszarze cyfrowej gospodarki. Od wielu lat bierze czynny udział w pracach nad rozwojem e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wdrażał jako lider m.in. pilotażową wersję Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce (biznes.gov.pl), transgraniczne cyfrowe usługi publiczne w ramach projektów unijnych Large Scale Pilot, jak i współtworzył propozycje uproszczeń prawa i optymalizacji procesów znoszących bariery cyfryzacji usług publicznych. Lider biznesowy strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne i Portal Rzeczpospolitej Polski w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Wcześniej związany z rynkiem bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Współautor dwóch pierwszych książek w Polsce na temat credit-scoringu.

Autor ponad 50 publikacji, obejmujących artykuły, opracowania i książki z obszaru cyfrowej gospodarki i bankowości. Współautor także studiów wykonalności oraz analiz finansowych. Stażysta Uniwersytetu w Bordeaux oraz Uniwersytetu w Genewie.

Michał Janasik

Michał Janasik

Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Finansów i Komercjalizacji

Michał Janasik był wcześniej przez niespełna 10 lat zastępcą dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, jednego z najbardziej prężnych i rynkowo zorientowanych instytutów badawczych w Polsce. Jego zakres odpowiedzialności obejmował zarządzanie: finansami, księgowością, zamówieniami publicznymi, remontami i utrzymaniem infrastruktury użytkowej i badawczej, zamówieniami publicznymi, komercjalizacją aparatury badawczej będącej wynikiem prowadzonych w IChPW prac badawczo-rozwojowych (w tym programem zachęt komercjalizacyjnych dla pracowników) a także produkcją i rozwojem oraz marketingiem i sprzedażą wytwarzanych w Instytucie aparatów badawczych.

Michał Janasik był członkiem nieformalnej grupy ekspertów przy NCBiR doradzającej przy upraszczaniu i dostosowywaniu metod sprawozdawczych i rozliczeniowych projektów badawczych i inwestycyjnych w sferze R&D w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz później w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój do potrzeb beneficjentów. Aktywnie współtworzył polskie struktury KIC Innoenergy – Węzła Wiedzy i Doskonałości finansowanego przez Europejski Instytut Technologiczny (Agencję Komisji Europejskiej) finansującego badania nad innowacyjnymi metodami pozyskiwania i magazynowania energii. W ramach bezpośredniej współpracy na poziomie instytutów badawczych, doradzał w kwestiach rozliczeń oraz sprawozdawczości projektów badawczych oraz inwestycyjnych prowadzonych w instytutach badawczych.

Jako zorientowany prorynkowo ekspert łączący wieloletnie doświadczenie w branży ze świeżością podejścia do prorynkowej organizacji i prowadzenia badań naukowych właściwą dla młodego pokolenia menedżerów polskiego R&D, Michał Janasik doradzał Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy tworzeniu założeń dla Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

Wykształcenie wyższe zdobywał na wydziale finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach, gdzie w roku 1999 w wieku 23 lat ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie z zakresu finansów i inwestycji. Jest absolwentem prestiżowego programu biznesowego dla menedżerów nauki realizowanego w Barcelonie przez ESADE Business School – czołową Hiszpańską Szkołę Biznesu. Biegle włada językiem angielskim w zakresie biznesu, zna także język niemiecki i rosyjski.