O nas

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym. Jesteśmy zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 37 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jesteśmy trzecią największą siecią badawczą w Europie.

Stanowimy tę część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science is Business spotykamy się z przedsiębiorcami i oferujemy rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

ŁUKASIEWICZ to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami. Jako Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ wchodzimy na zupełnie nowy, globalny poziom zwiększając szanse naszych Klientów na pozyskiwanie międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych.

Pracujemy w ramach Grup Badawczych, które skupiają ekspertów z różnych Instytutów. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi prezentacjami dotyczącymi wybranych projektów każdej z Grup.

Zapraszamy do współpracy.

Piotr Dardziński

Piotr Dardziński

Prezes

Piotr Dardziński był wcześniej sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za współpracę nauki i biznesu. Nadzorował rządową agencję Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności, nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których ulgi na działalność B+R wzrosły z 30% do 100% i 150% (dla CBR). Ustawy istotnie zwiększyły w Polsce nakłady na B+R, a pierwsza z nich została uznana przez organizację „Pracodawcy RP” za najlepszą ustawę deregulacyjną w obszarze podatków. Obie regulacje uważa się za punkt zwrotny w likwidacji barier we współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami.

Piotr Dardziński to także twórca rewolucyjnej ustawy o doktoratach wdrożeniowych, która umożliwia równoczesną realizację kariery naukowej i biznesowej. Jej efektem jest już prawie tysiąc młodych naukowców przygotowujących doktoraty w polskich firmach.

Jako Pełnomocnik rządu ds. reformy instytutów badawczych, Piotr Dardziński opracował nową koncepcję ich funkcjonowania, a następnie realizował proces powstawania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Wykształcenie wyższe zdobywał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył z wyróżnieniem, oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Był członkiem zarządu Klubu Jagiellońskiego oraz ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Obronił doktorat z doktryn ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Był stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

Jest absolwentem prestiżowego programu menadżerskiego, realizowanego przez IESE Bussines School w Barcelonie. Od 1998 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Marcin Kraska

Marcin Kraska

Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju

Menadżer i naukowiec z ponad 14 letnim doświadczeniem w zarządzaniu, w tym w jednostce badawczo – rozwojowej. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Był wcześniej Dyrektorem Instytutu Logistyki i Magazynowania, w którym pełnił także funkcję Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki. Uczestniczył jako członek zespołu organizacyjnego w procesie powstawania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami w obszarze cyfrowej gospodarki. Od wielu lat bierze czynny udział w pracach nad rozwojem e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wdrażał jako lider m.in. pilotażową wersję Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce (biznes.gov.pl), transgraniczne cyfrowe usługi publiczne w ramach projektów unijnych Large Scale Pilot, jak i współtworzył propozycje uproszczeń prawa i optymalizacji procesów znoszących bariery cyfryzacji usług publicznych. Lider biznesowy strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne i Portal Rzeczpospolitej Polski w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Wcześniej związany z rynkiem bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Współautor dwóch pierwszych książek w Polsce na temat credit-scoringu.

Autor ponad 50 publikacji, obejmujących artykuły, opracowania i książki z obszaru cyfrowej gospodarki i bankowości. Współautor także studiów wykonalności oraz analiz finansowych. Stażysta Uniwersytetu w Bordeaux oraz Uniwersytetu w Genewie.

Michał Janasik

Michał Janasik

Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Finansów i Komercjalizacji

Michał Janasik był wcześniej przez niespełna 10 lat zastępcą dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, jednego z najbardziej prężnych i rynkowo zorientowanych instytutów badawczych w Polsce. Jego zakres odpowiedzialności obejmował zarządzanie: finansami, księgowością, zamówieniami publicznymi, remontami i utrzymaniem infrastruktury użytkowej i badawczej, zamówieniami publicznymi, komercjalizacją aparatury badawczej będącej wynikiem prowadzonych w IChPW prac badawczo-rozwojowych (w tym programem zachęt komercjalizacyjnych dla pracowników) a także produkcją i rozwojem oraz marketingiem i sprzedażą wytwarzanych w Instytucie aparatów badawczych.

Michał Janasik był członkiem nieformalnej grupy ekspertów przy NCBiR doradzającej przy upraszczaniu i dostosowywaniu metod sprawozdawczych i rozliczeniowych projektów badawczych i inwestycyjnych w sferze R&D w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz później w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój do potrzeb beneficjentów. Aktywnie współtworzył polskie struktury KIC Innoenergy – Węzła Wiedzy i Doskonałości finansowanego przez Europejski Instytut Technologiczny (Agencję Komisji Europejskiej) finansującego badania nad innowacyjnymi metodami pozyskiwania i magazynowania energii. W ramach bezpośredniej współpracy na poziomie instytutów badawczych, doradzał w kwestiach rozliczeń oraz sprawozdawczości projektów badawczych oraz inwestycyjnych prowadzonych w instytutach badawczych.

Jako zorientowany prorynkowo ekspert łączący wieloletnie doświadczenie w branży ze świeżością podejścia do prorynkowej organizacji i prowadzenia badań naukowych właściwą dla młodego pokolenia menedżerów polskiego R&D, Michał Janasik doradzał Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy tworzeniu założeń dla Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

Wykształcenie wyższe zdobywał na wydziale finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach, gdzie w roku 1999 w wieku 23 lat ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie z zakresu finansów i inwestycji. Jest absolwentem prestiżowego programu biznesowego dla menedżerów nauki realizowanego w Barcelonie przez ESADE Business School – czołową Hiszpańską Szkołę Biznesu. Biegle włada językiem angielskim w zakresie biznesu, zna także język niemiecki i rosyjski.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele czterech resortów, których Instytuty weszły w skład ŁUKASIEWICZA. Są to Sekretarze lub Podsekretarze Stanu w ministerstwach Przedsiębiorczości i Technologii, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Cyfryzacji oraz Energii.

Marcin Ociepa

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Przewodniczący Rady

Od 22 lutego 2018 r. do 3 czerwca 2019 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. 4 czerwca powołany na stanowisko Sekretarza Stanu. Jest odpowiedzialny m.in za sprawy europejskie i kwestie związane z innowacyjnością polskiej gospodarki Politolog, specjalność Studia Europejskie. Ukończone studia MBA. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Opolskim. Wcześniej związany z Politechniką Opolską.

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego. W latach 2014-2018 przewodniczący Rady Miasta Opola. W latach 2010-2014 wiceprzewodniczący Rady Miasta. W 2009 oraz 2010 roku koordynator projektu „Obywatelski Projekt Strategii Rozwoju Miasta Opola – Opole 2050”.

Członek Europejskiego Komitetu Regionów w latach 2015-2018. Prezes Collegium Nobilium Opoliense. Uczestnik International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA.

Podharcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony także m.in. Medalem Politechniki Opolskiej, odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”, tytułem Człowieka Roku 2016 województwa opolskiego według czytelników Nowej Trybuny Opolskiej.

Marek Niedużak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Doktor nauk prawnych i adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym.

Od 2016 r. zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Rozwoju, następnie, od 2017 r. dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, a od 2018 r. dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Odpowiadał m.in. za przygotowanie tzw. Pakietu MŚP oraz projektu ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym.

Maturę zrobił w Downside School w Wielkiej Brytanii. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na tej samej uczelni. Uzyskał tytuł magistra praw (LL.M.) na Uniwersytecie Cambridge. Odbył aplikację adwokacką przy Izbie Warszawskiej.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi kancelariami prawnymi, m.in. Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp.k. (obecnie Dentons) oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką, współpracował m.in. z Biurem Analiz Sejmowych czy Polityką Insight. Wykładał w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Warszawskiej.

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Działał w zarządzie Fundacji Adwokatury Polskiej. Jest fellowem Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Sebastian Skuza

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urodził się 8 kwietnia 1973 roku w Skarżysku-Kamiennej. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W swoim dorobku naukowym ma blisko 160 publikacji z zakresu instytucji finansowych i prawa finansowego.

Studia ekonomiczne (finanse i bankowość) w Szkole Głównej Handlowej ukończył w 1997 roku. W 2002 roku uzyskał stopień doktora, w 2016 zaś – habilitację. Wieloletni współpracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2019 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił funkcję m.in. zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Od 2007 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – najpierw jako członek rady nadzorczej, potem zaś (od 2012 r.) jako Dyrektor Zarządzający BGK oraz Dyrektor Biura Zgodności, a także wiceprezes Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Karol Okoński

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Urodzony w 1976 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2001) z tytułem magistra inżyniera.

Doświadczony menadżer projektów i programów zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości, usługach pocztowych i administracji publicznej. W latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture Sp. z o.o., a następnie pełnił rolę dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP.

Posiadacz certyfikatów PMP, Prince 2 Practitioner i ITIL oraz absolwent licznych szkoleń z zakresu realizacji projektów IT i zarządzania IT. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i cyklem wytwórczym oprogramowania. Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim.

Tomasz Dąbrowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii pełni od dnia 4 czerwca 2018 r. Z Ministerstwem Energii związany od początku powstania resortu. Jego dotychczasowa praca zawodowa związana jest z administracją rządową w obszarze energii.

Zatrudniony był w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki gdzie pracował na stanowiskach starszego specjalisty, zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu. Odpowiadał za sprawy dotyczące polityki energetycznej państwa, tworzenia regulacji prawnych kształtujących zasady funkcjonowania sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego oraz implementacji regulacji UE do krajowego porządku prawnego. Uczestniczył w przygotowaniu rozwiązań systemowych w sektorze energii takich jak: rynek mocy, system wsparcia kogeneracji, pomoc dla wytwórców udzielana w związku z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych, nieodpłatne przydziały uprawnień do emisji CO2 dla sektora wytwarzania. Odpowiadał także za proces polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze energii.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego gdzie studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a następnie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Jest także absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.