Rada i Kolegium Doradców

Rada i Kolegium Doradców

Rada

Olga Semeniuk

Olga Semeniuk-Patkowska

17 sierpnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Olgę Semeniuk na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od 2  stycznia 2020 r. pełniła

button_wiecej
Kamila Król

Kamila Król

Kamila Elżbieta Król od 2020 r. pracowała w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w Departamencie Gospodarki Cyfrowej – Wydział Polityki Cyfrowej i Informacji. W departamencie odpowiadała

button_wiecej
Wojciech Murdzek

Wojciech Murdzek

Inżynier elektronik, wieloletni prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII i IX kadencji. Działacz partii Porozumienie. W październiku 2019 r. wybrany do Sejmu IX kadencji z

button_wiecej
Grzegorz Piechowiak

Grzegorz Piechowiak

17 sierpnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Grzegorza Piechowiaka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od 19 stycznia 2020 r. pełnił

button_wiecej
Piotr Dziadzio

Piotr Dziadzio

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym. W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora

button_wiecej
Ireneusz Zyska

Ireneusz Zyska

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską

button_wiecej
Adam Andruszkiewicz

Adam Andruszkiewicz

Poseł na Sejm RP od 2015 roku. Od 28 grudnia 2018 roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Urodzony 30 czerwca 1990 roku. Absolwent

button_wiecej

Kolegium Doradców

Grzegorz Kądzielawski

dr Grzegorz Kądzielawski

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 20 czerwca 2017 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z nauk prawnych obronił z wyróżnieniem na

button_wiecej
Eliza Kruczkowska

dr Eliza Kruczkowska

Dyrektor departamentu rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. Koordynuje największy w Europie Środkowo-Wschodniej program rozwoju start-upów. Jest pomysłodawcą centrum edukacji technologicznej Centralny Dom Technologii.

button_wiecej
Wojciech Przybylski

Wojciech Przybylski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz

button_wiecej

dr. inż. Paweł Bielski

Całe życie zawodowe związany z przemysłem chemicznym, zwłaszcza w obszarach strategii i rozwoju. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A.,

button_wiecej

Dr Radosław Dziuba

Od początku kierowania instytutem jako priorytet obrał promowanie projektów aplikacyjnych, rozwijanie prac wdrożeniowych oraz wykorzystanie nauki w gospodarce. Inicjator wielu działań zmierzających do wykorzystania potencjału

button_wiecej

dr inż. Barbara Juszczyk

Menager i naukowiec z wieloletnim doświadczeniem. Od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, centralnego ośrodka badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu metali

button_wiecej

dr inż. Paweł Stężycki

W Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie strategii, zmiany strukturalne, współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz udział w krajowych i

button_wiecej
Mikołaj Różycki

Mikołaj Różycki

W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od 2018 roku jako zastępca prezesa związany z programami POWER, POIR, POPW oraz FENG i FEPW. Zajmuje się także

button_wiecej

dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk

Doktor habilitowany nauk technicznych i pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Podstaw Inżynierii i Energetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego zainteresowania skupiają się wokół tematyki związanej

button_wiecej

dr inż. Agnieszka Sznyk

Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF. Inicjatorka i koordynatorka Polish

button_wiecej

dr hab. Iwona Szwach

Dyrektora Łukasiewicz – ICSO „Blachownia”. Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskała dyplom magistra biologii, a w roku 2000 uzyskała

button_wiecej

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek

Profesor nauk medycznych i kierownik Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych MOLecoLAB oraz kierownik Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego zainteresowania badawcze skupiają

button_wiecej

Paweł Przewięźlikowski

Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics (dawniej Selvita S.A.), działającej w obszarze terapeutycznym w onkologii, gdzie odpowiada za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesu.

button_wiecej

dr hab. Michał Arabski

Doktor habilitowany nauk biologicznych specjalność biofizyka. Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Zakładu Biologii Medycznej

button_wiecej
Katarzyna Grabowska

prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

Profesor nauk inżynieryjno – technicznych, Dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania naukowe dotyczą budowy modeli fizycznych, matematycznych, w tym statystycznych opisujących

button_wiecej
Natalia Hatalska

Natalia Hatalska

CEO i założycielka instytutu badań nad przyszłością infuture.institute. Jedna z najbardziej wpływowych i uznanych ekspertek w dziedzinie analizy i prognozowania trendów. Financial Times umieścił ją na liście

button_wiecej
Adam Piotrowski

dr inż. Adam Piotrowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej,  na której w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Politechnice Warszawskiej. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk

button_wiecej
Marian Lubieniecki

Marian Lubieniecki

Ukończył Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Uniwersytetu Gdańskiego ze stopniem magistra inżyniera. Naukę kontynuował w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku zdobywając tytuł doktora nauk technicznych

button_wiecej
Michał Zygmunt

Michał Zygmunt

Wiceprezes Zarządu Elemental Holding S.A. od 2017 r. Odpowiada za rozwój technologii, strategiczne inwestycje przemysłowe oraz rozwój segmentu biznesowego recyklingu baterii litowo-jonowych i metali bateryjnych.

button_wiecej