Rada i Kolegium Doradców

Rada i Kolegium Doradców

Rada

Olga Semeniuk

Olga Semeniuk-Patkowska

17 sierpnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Olgę Semeniuk na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od 2  stycznia 2020 r. pełniła

button_wiecej
Kamila Król

Kamila Król

Kamila Elżbieta Król od 2020 r. pracowała w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w Departamencie Gospodarki Cyfrowej – Wydział Polityki Cyfrowej i Informacji. W departamencie odpowiadała

button_wiecej
Wojciech Murdzek

Wojciech Murdzek

Inżynier elektronik, wieloletni prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII i IX kadencji. Działacz partii Porozumienie. W październiku 2019 r. wybrany do Sejmu IX kadencji z

button_wiecej
Grzegorz Piechowiak

Grzegorz Piechowiak

17 sierpnia 2021 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Grzegorza Piechowiaka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od 19 stycznia 2020 r. pełnił

button_wiecej
Piotr Dziadzio

Piotr Dziadzio

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym. W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora

button_wiecej
Ireneusz Zyska

Ireneusz Zyska

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską

button_wiecej
Adam Andruszkiewicz

Adam Andruszkiewicz

Poseł na Sejm RP od 2015 roku. Od 28 grudnia 2018 roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Urodzony 30 czerwca 1990 roku. Absolwent

button_wiecej

Kolegium Doradców

Lucyna Woźniak

Prof. dr hab. Lucyna Woźniak

Lucyna Woźniak jest profesorem nauk medycznych i Kierownikiem Katedry Biologii Medycznej i Zakładu Biologii Strukturalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół

button_wiecej
Adam Banaszak

Adam Banaszak

Adam Banaszak posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami oraz realizowaniu złożonych projektów biznesowych i innowacyjnych. Piastował stanowiska Dyrektora Ekonomicznego, członka zarządu oraz Prezesa

button_wiecej
Artur Chmielewski

Artur B. Chmielewski

Artur B. Chmielewski pracuje w kalifornijskim ośrodku Jet Propulsion Laboratory (JPL) – NASA jako menedżer misji kosmicznych. Studiował w University of Michigan i University of

button_wiecej
Marek Dietl

dr Marek Dietl

Dr Marek Dietl jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradcą ekonomicznym Prezydenta RP oraz adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej zdobywał

button_wiecej
Irena Dul

dr inż. Irena Dul

Od początku kariery zawodowej związana z przemysłem lotniczym i technologią produkcji silników lotniczych. Pracę zaczynała w WSK „PZL Rzeszów” S.A, która po prywatyzacji zmieniła nazwę

button_wiecej
Andrzej Guzowski

Andrzej Guzowski

W latach 1995-2015 jako prezes zarządu kierował spółką Unia Grudziądz, którą utworzył wraz z drugim wspólnikiem. W tym czasie pełnił jednocześnie funkcję prezesa zarządu firm,

button_wiecej
Grzegorz Kądzielawski

dr Grzegorz Kądzielawski

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 20 czerwca 2017 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z nauk prawnych obronił z wyróżnieniem na

button_wiecej
Eliza Kruczkowska

dr Eliza Kruczkowska

Dyrektor departamentu rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. Koordynuje największy w Europie Środkowo-Wschodniej program rozwoju start-upów. Jest pomysłodawcą centrum edukacji technologicznej Centralny Dom Technologii.

button_wiecej
Dagmara Nickel

Dagmara Nickel

Założyciel i prezes YouNick Mint – pierwszego operacyjnego funduszu inwestycyjnego w Polsce, znanego z zaangażowanego i partnerskiego podejścia do startupów. Menedżer i inwestor z ponad

button_wiecej
Wojciech Przybylski

Wojciech Przybylski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz

button_wiecej

Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. odbył liczne zagraniczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata

button_wiecej

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku na podstawie monografii “Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki”. Był inicjatorem, kierownikiem i koordynatorem projektu

button_wiecej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Zainteresowania naukowe to mechatronika, dynamika strukturalna, robotyka, monitorowanie konstrukcji i bezkontaktowe metody pomiarów wielkości mechanicznych. Autor 1030 artykułów i doniesień naukowych z czego 210 opublikowanych

button_wiecej

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Wybitny naukowiec, doświadczony organizator życia akademickiego oraz animator współpracy nauki i biznesu. Pełniąc wielorakie funkcje administracyjne i organizacyjne uczestniczył w opracowywaniu interdyscyplinarnych programów rozwojowych, analiz

button_wiecej

dr. inż. Paweł Bielski

Całe życie zawodowe związany z przemysłem chemicznym, zwłaszcza w obszarach strategii i rozwoju. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A.,

button_wiecej

Dr Radosław Dziuba

Od początku kierowania instytutem jako priorytet obrał promowanie projektów aplikacyjnych, rozwijanie prac wdrożeniowych oraz wykorzystanie nauki w gospodarce. Inicjator wielu działań zmierzających do wykorzystania potencjału

button_wiecej

dr inż. Barbara Juszczyk

Menager i naukowiec z wieloletnim doświadczeniem. Od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, centralnego ośrodka badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu metali

button_wiecej

dr inż. Paweł Stężycki

W Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie strategii, zmiany strukturalne, współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz udział w krajowych i

button_wiecej

This will close in 0 seconds