Ewa Zawadzka

Ewa Zawadzka

Zrównoważona gospodarka i energia Zrównoważona gospodarka i energia

Ewa pracuje w multidyscyplinarnym Zespole Centrum Badawczego Materiałów elektrotechnicznych w Łukasiewicz – IEL. Zespół zajmuje się doborem składu surowcowego i technologii wytwarzania wysokowydajnych materiałów do elektroenergetyki, energetyki OZE i budownictwa modułowego. Duża część prac poświęcona jest tematyce odzysku i recyklingu materiałów kompozytowych i wielokomponentowych.

W czasie wolnym uprawia flamenco, malarstwo abstrakcyjne, żeglarstwo i trekking.

Zrealizowane projekty :

  • Opracowanie zalewy elektroizolacyjnej o zwiększonej przewodności cieplnej i kompensacji mocy biernej szynoprzewodów średniego napięcia

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds