Dyrektorzy instytutów Łukasiewicza

Dyrektorzy Instytutów

Janusz Sitek

Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

Posiada 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi, kierując m.in. Centrum Badawczym Technologii Elektronicznych oraz prowadząc wiele interdyscyplinarnych projektów międzynarodowych.

button_wiecej

Adam Zieliński

Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Z instytutem związany od ponad 20 lat przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej. Funkcję dyrektora pełni od marca 2018 r. Przewodniczący Rady Regionalnej Izby

button_wiecej

Marlena Maślanka

Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Doktor nauk ekonomicznych. Z instytutem związana od 2008 r. Specjalizuje się w dziedzinach: ekonomia, rachunkowość i zarządzanie.

button_wiecej

Grzegorz Malinowski

Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”

Doktor nauk ekonomicznych. Od 2020 roku związany z Łukasiewicz – ORGMASZ, gdzie zajmował stanowisko Lidera Obszaru oraz Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych. Wcześniej pracował w obszarach consultingu, bankowości, finansów oraz sprzedaży.

button_wiecej

Paweł Stężycki

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Z instytutem jest związany od 2002 roku. Przez 7 lat pracował także na stanowiskach menadżerskich w firmie GE Company Polska, która jest partnerem strategicznym instytutu. W swojej karierze zawodowej realizował zadania związane z rozwojem technologii z zakresu lotnictwa, energetyki, transportu oraz przemysłu wydobywczego.

button_wiecej

Bolesław Kołodziejczyk

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Posiada duże doświadczenie w biznesie. Pracował w firmach doradczych i funduszach inwestycyjnych oraz dorobek naukowy pozwalający na zrozumienie fundamentów nowoczesnych technologii. Doświadczenie naukowe obejmuje pracę w zagranicznych jednostkach badawczych.

button_wiecej

Arkadiusz Kawa

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży logistycznej i e-commerce, które zdobył podczas realizacji ponad 60 projektów. Pełnił rolę eksperta naukowego m.in. w NCBR i NAWA oraz konsultanta w międzynarodowych projektach badawczych. Autor 3 książek, współautor 2 monografii i prawie 300 publikacji popularnonaukowych oraz naukowych.

button_wiecej

Sebastian Wydra

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Manager z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu operacyjnym. Specjalizuje się w optymalizacji procesów wewnętrznych pod względem funkcjonalnym i kosztowym.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - ICIMB

Paweł Pichniarczyk

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

W instytucie pracuje od 1995 roku, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i managerskiej. Od 2018 roku dyrektor instytutu.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - INS

Janusz Igras

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Profesor w dziedzinie agronomii. Od 2011 roku dyrektor Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - KOMEL

Jakub Bernatt

Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Profesor elektrotechniki. Od 25 lat związany z Łukasiewicz – KOMEL, w którym przeszedł całą ścieżkę zawodową.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - EMAG

Artur Kozłowski

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Manager z 20 letnim stażem. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Dyrektor instytutu od 2019 roku.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

Iwona Szwach

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

Profesor nauk technicznych, specjalizuje się w dziedzinie badań ekotoksykologicznych i analiz związanych z ochroną środowiska. Funkcję Dyrektora Łukasiewicz – ICSO „Blachownia” objęła 1 kwietnia 2020 r.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - PIAP

Piotr Szynkarczyk

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Z Łukasiewicz – PIAP związany od 1993 roku. Posiada stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Naukową Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - IMN

Barbara Juszczyk

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Z instytutem związana od 2006 roku. Od 2019 roku dyrektor instytutu. Doktor nauk technicznych z zakresu inżynierii materiałowej.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - ICHP

Paweł Bielski

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Całe życie zawodowe związany z przemysłem chemicznym, zwłaszcza w obszarach strategii i rozwoju. Dyrektor instytutu od 2016 roku.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - IS

Adam Pietras

Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

Od zakończenia studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach pracuje w instytucie, w którym przeszedł wszystkie szczeble kariery.W 1998 r. obronił rozprawę doktorską w zakresie zgrzewania tarciowego na Wydziale Mechanicznym – Technologicznym Politechniki Śląskiej.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - IMBiGS

Marcin M. Kruk

Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Od lat związany ze środowiskiem jednostek badawczych. Absolwent Politechniki Lubelskiej. Uzyskał również dyplom MBA na University of Minnesota. Dyrektor instytutu od 2020 roku. Od 1 kwietnia 2022 roku również p.o dyrektor Łukasiewicz – IMP

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - KIT

Michał Kwiecień

Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę naukową w Instytucie Polskiej Akademii Nauk oraz pracę w obszarze konsultingu B+R. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dyrektor instytut od 2020 roku.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - IPO

Krzysztof Bajdor

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

Dyrektor instytutu od 2017 roku. . Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. Absolwent Wydziału Chemicznego PW. Posiada stopień naukowy doktora – PWr oraz Ph.D. – Marquette University, USA.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - ITAM

Janusz Wróbel

Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej

Doktor habilitowany. Przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej, z instytutem jest związany od 30 lat. Od lutego 2018 pełni funkcję Dyrektora.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - PORT

Andrzej Dybczyński

Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Swoje ponad piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym jednostkami o charakterze badawczym, zdobywał pracując w sektorze publicznym i prywatnym. Pełnił kierownicze funkcje na Uniwersytecie Wrocławskim,

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - ITEE

Jakub Gadek

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Zarządzał wieloma zespołami ludzkimi. Pracował na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie. Dyrektor instytutu od lutego 2020.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - ŁIT

Radosław Dziuba

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Z instytutami badawczymi związany jest od 2017 roku, gdzie pełnił funkcję zarządcze. Aktualnie od 1 kwietnia 2022 jest dyrektorem Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, powstałego dzięki konsolidacji trzech łódzkich instytutów Łukasiewicza.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - PIMOT

Witold Luty

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Dyrektor instytutu od marca 2018 roku. Jest specjalistą w dziedzinie badań eksperymentalnych i symulacyjnych pojazdów. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy w Wojskowej Akademii Technicznej, Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej.

button_wiecej

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds