Dyrektorzy instytutów Łukasiewicza

Dyrektorzy Instytutów

Janusz Sitek

Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

Posiada 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi, kierując m.in. Centrum Badawczym Technologii Elektronicznych oraz prowadząc wiele interdyscyplinarnych projektów międzynarodowych.

button_wiecej

Adam Zieliński

Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

Dyrektor Łukasiewicz – GIT. Od ponad 20 lat związany z instytutem (dawnej: Łukasiewicz – IMŻ) przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej. Od marca 2018 r. do grudnia 2022 roku pełnił funkcję dyrektora Łukasiewicz – IMŻ.

button_wiecej

Marlena Maślanka

Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Doktor nauk ekonomicznych. Z instytutem związana od 2008 r. Specjalizuje się w ekonomii, rachunkowości i zarządzaniu.

button_wiecej

Grzegorz Malinowski

Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”

Doktor nauk ekonomicznych. Od 2020 roku związany z Łukasiewicz – ORGMASZ, gdzie zajmował stanowisko Lidera Obszaru oraz Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych. Wcześniej pracował w obszarach consultingu, bankowości, finansów oraz sprzedaży.

button_wiecej

Paweł Stężycki

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Z instytutem jest związany od 2002 roku. Przez 7 lat pracował także na stanowiskach menadżerskich w firmie GE Company Polska, która jest partnerem strategicznym instytutu. W swojej karierze zawodowej realizował zadania związane z rozwojem technologii z zakresu lotnictwa, energetyki, transportu oraz przemysłu wydobywczego.

button_wiecej

Arkadiusz Kawa

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży logistycznej i e-commerce, które zdobył podczas realizacji ponad 60 projektów. Pełnił rolę eksperta naukowego m.in. w NCBR i NAWA oraz konsultanta w międzynarodowych projektach badawczych. Autor 3 książek, współautor 2 monografii i prawie 300 publikacji popularnonaukowych oraz naukowych.

button_wiecej

Sebastian Wydra

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Manager z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu operacyjnym. Specjalizuje się w optymalizacji procesów wewnętrznych pod względem funkcjonalnym i kosztowym.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - ICIMB

Paweł Pichniarczyk

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

W instytucie pracuje od 1995 roku, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i managerskiej. Od 2018 roku dyrektor instytutu.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - INS

Janusz Igras

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Profesor w dziedzinie agronomii. Od 2011 roku dyrektor Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - EMAG

Artur Kozłowski

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Manager z 20 letnim stażem. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Dyrektor instytutu od 2019 roku.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

Iwona Szwach

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

Profesor nauk technicznych, specjalizuje się w dziedzinie badań ekotoksykologicznych i analiz związanych z ochroną środowiska. Funkcję Dyrektora Łukasiewicz – ICSO „Blachownia” objęła 1 kwietnia 2020 r.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - PIAP

Piotr Szynkarczyk

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Z Łukasiewicz – PIAP związany od 1993 roku. Posiada stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Naukową Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - IMN

Barbara Juszczyk

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Z instytutem związana od 2006 roku. Od 2019 roku dyrektor instytutu. Doktor nauk technicznych z zakresu inżynierii materiałowej.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - ICHP

Paweł Bielski

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Całe życie zawodowe związany z przemysłem chemicznym, zwłaszcza w obszarach strategii i rozwoju. Dyrektor instytutu od 2016 roku.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - IMBiGS

Marcin M. Kruk

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

Od lat związany ze środowiskiem jednostek badawczych. Absolwent Politechniki Lubelskiej. Uzyskał również dyplom MBA na University of Minnesota. W latach 2020-22 dyrektor instytutu Łukasiewicz – IMBIGS, od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku pełnił również rolę p.o dyrektor Łukasiewicz – IMP. 1 stycznia 2023 roku został dyrektorem Łukasiewicz – WIT.

button_wiecej

Katarzyna M. Marzec

Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

Z Siecią Badawczą Łukasiewicz związana od 2021 roku, gdzie początkowo realizowała zadania Dyrektora ds. Badawczych Łukasiewicz-KIT. Dr hab. nauk chemicznych z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów B+R zarówno ze źródeł krajowych (MNiSW, NCBiR, NCN), jak i zagranicznych (EU, Australia, USA). Wielokrotnie pełniła rolę eksperta naukowego, w tym dla NCN i NAWA. Zróżnicowane doświadczenie zawodowe, również w zarządzaniu, zdobyła podczas wieloletniej pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - ITEE

Jakub Gadek

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

Zarządzał wieloma zespołami ludzkimi. Pracował na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie. Dyrektor Łukasiewicz – IPO od 2023 roku.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - ŁIT

Radosław Dziuba

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Z instytutami badawczymi związany jest od 2017 roku, gdzie pełnił funkcję zarządcze. Aktualnie od 1 kwietnia 2022 jest dyrektorem Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, powstałego dzięki konsolidacji trzech łódzkich instytutów Łukasiewicza.

button_wiecej
Zdjęcie dyrektora Łukasiewicz - PIMOT

Witold Luty

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Dyrektor instytutu od marca 2018 roku. Jest specjalistą w dziedzinie badań eksperymentalnych i symulacyjnych pojazdów. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył podczas wieloletniej pracy w Wojskowej Akademii Technicznej, Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej.

button_wiecej

Piotr Guzdek

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Od 2008 roku związany z Instytutem, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku asystenta, następnie przechodził poszczególne szczeble kariery od kierownika laboratorium i zakładu badawczego do p.o Dyrektora Instytutu.

button_wiecej

Alicja Bachmatiuk

Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Dyrektor Łukasiewicz – PORT od lutego 2023 roku. Od 2013 prowadzi badania nad wytwarzaniem i charakterystyką materiałów dwuwymiarowych. Współtwórca 4 polskich patentów, autor ponad 140 artykułów z listy filadelfijskiej (h-index = 39, ponad 4700 cytowań).

button_wiecej
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji

Tomasz Dąbrowski

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Menedżer, radca prawny i naukowiec. Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Przez ponad 13 lat pełnił funkcje kierownicze w sektorze przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Doświadczenie zdobywał także jako radca prawny w kancelariach prawnych.

button_wiecej