Główny Specjalista w Gr. Bad. Technologii Chemicznej i Biotechnologii