Lider Obszaru – Dyrektor Departamentu do spraw Komunikacji Społecznej

Wyniki naboru na stanowisko:
Lider Obszaru – Dyrektor Departamentu do spraw Komunikacji Społecznej

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
LIDER OBSZARU – DYREKTOR DEPARTAMENTU DO SPRAW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Nr ref.: CŁ_UP_8_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie i koordynacja działań informacyjno-promocyjnych Centrum Łukasiewicz oraz działań w zakresie komunikacji społecznej, tworzenia wizerunku, budowania pozycji marki i świadomości społecznej, jak również w zakresie konferencji i wydarzeń medialnych organizowanych przez Centrum;
 • zarządzanie stroną www, mailingiem oraz profilami w mediach społecznościowych;
 • opracowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnej Centrum;
 • opracowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych dla mediów – artykuły, komunikaty prasowe;
 • bieżące tworzenie informacji na temat działalności Centrum;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych (strony www, newslettery, ulotki, foldery reklamowe, reklamy prasowe), również przy współpracy z agencjami reklamowymi i drukarniami;
 • przygotowywanie zestawień i prezentacji na potrzeby Centrum;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w zakresie komunikacji społecznej i wizerunku Centrum;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa/Zarząd Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane w obszarach: marketingu, zarządzania, public relations lub inne humanistyczno-społeczne);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
 • doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji złożonych projektów w zakresie komunikacji społecznej, tworzenia wizerunku, budowania pozycji i świadomości społecznej marki;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobrze rozwinięta umiejętności pisania tekstów, artykułów;
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera, zwłaszcza edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • dokładność, skrupulatność, inicjatywa i zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu organizacji od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do dnia 1 maja 2019. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl