Remigiusz Kopoczek - Wiceprezes ds. Badawczych

Remigiusz Kopoczek

Wiceprezes ds. Badawczych

Ekspert w dziedzinach tworzenia gier wideo i komercjalizacji projektów naukowych, od ponad
dwudziestu lat związany ze środowiskiem akademickim. Doktoryzował się na Uniwersytecie
Szczecińskim.

Od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2020 roku
wybrany na członka Senatu uczelni. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i
studentów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest współautorem kierunków studiów
z dziedziny projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz autorem i współautorem publikacji m.in.
na temat procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystywania multimediów i rzeczywistości
wirtualnej w edukacji.

W latach 2016-2020 sprawował stanowisko prezesa zarządu pierwszego akceleratora gier wideo ARP
Games. Były prezes zarządu jednej z największych konferencji gospodarczych w Polsce – Kongresu
590 oraz były dyrektor NCBR.

Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz od 2022 roku.