Starszy Specjalista ds. Prawnych w Departamencie Komercjalizacji

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTA DO SPRAW PRAWNYCH W DEPARTAMENCIE KOMERCJALIZACJI

Nr ref.: CŁ_UP_46_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie Departamentu w zakresie prawa własności intelektualnej w Sieci;
 • doradztwo w obszarze ochrony własności intelektualnej w Sieci, w szczególności w zakresie doboru odpowiednich form ochrony, opracowywania dokumentów oraz prowadzenia procesów związanych z uzyskaniem praw ochronnych;
 • wsparcie w procesach wyceny własności intelektualnej pod kątem prowadzonych komercjalizacji;
 • pomoc w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej w Sieci, w szczególności poprzez doradztwo w zakresie doboru odpowiednich form komercjalizacji, opracowywanie dokumentów, prowadzenie procesów związanych z komercjalizacją w Sieci (licencje, spin-offs, itp.);
 • aktywne uczestnictwo w procesie krzewienia oraz popularyzacji kultury ochrony własności intelektualnej w Centrum oraz Sieci;
 • przygotowywanie, we współpracy z kierownictwem Departamentu, strategii ochrony własności intelektualnej dla komercjalizacji w Centrum oraz Sieci.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony własności intelektualnej, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kancelarii rzecznika patentowego;
 • praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony własności intelektualnej w dziedzinach technicznych dla przedsiębiorców lub instytutów badawczych;
 • znajomość metod komercjalizacji technologii oraz procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (venture capital, spin-offs, licencjonowanie, itp.);
 • umiejętność doradztwa w doborze metody komercjalizacji pod kątem prawnym oraz praktyczne doświadczenie w przygotowaniu umów pod wybraną metodę komercjalizacji;
 • ugruntowana wiedza ogólna i umiejętność rozumienia tematyki w dziedzinach nauk technicznych oraz technologii;
 • skrupulatność i szczegółowość działania;
 • umiejętności komunikacyjne w procesie przedstawiania złożonych kwestii prawno-technicznych w sposób niebudzący wątpliwości;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • zdolności analityczne w dziedzinach prawnych i technicznych;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 11 października 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl