Specjalista w Departamencie Komercjalizacji

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTA W DEPARTAMENCIE KOMERCJALIZACJI

Nr ref.: CŁ_UP_45_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo, we współpracy z kierownictwem Departamentu, w przygotowywaniu oraz aktualizacji analiz, dokumentów i procedur związanych z realizacją zadań;
 • przygotowywanie danych oraz informacji do sprawozdań, raportów i analiz;
 • wsparcie Departamentu przy ofertowaniu oraz nadzorze nad wdrożeniami;
 • zbieranie, konsolidacja oraz prezentacja danych o źródłach finansowania;
 • analiza danych z przemysłu oraz dotyczących konkretnych firm w celu wsparcia strategii komercjalizacji;
 • wsparcie Departamentu w innych merytorycznych zadaniach związanych z komercjalizacją.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • preferowane wykształcenie: biotechnologia, biomedycyna, chemia, mechanika, elektryka, automatyka, materiałoznawstwo lub teleinformatyka;
 • kreatywność oraz umiejętność samodzielnej pracy pod ograniczonym nadzorem kierownictwa;
 • orientacja w obszarze komercyjności oraz zarządzania powiązanych z inwestycjami w zakresie badawczo-rozwojowym w sektorze prywatnym lub publicznym;
 • umiejętność efektywnego planowania zadań i organizacji czasu pracy;
 • komunikatywność oraz zdolność współdziałania;
 • umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym;
 • entuzjastyczne podejście do tematu nauki i szeroko pojętej technologii;
 • gotowość do rozwoju osobistego i uczenia się;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w tym biegła znajomość Excel;
 • znajomość metod statystycznej analizy danych, mile widziana znajomość oprogramowań dedykowanych statystycznej analizie danych.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 4 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl