Radca Prawny – Kierownik Biura Prawnego

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO RADCA PRAWNY – KIEROWNIK BIURA PRAWNEGO

Nr ref.: CŁ_UP_33_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa prawna w różnych obszarach Centrum przy ścisłej współpracy z Zarządem Centrum;
 • koordynowanie zadań Biura Prawnego;
 • współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk i standardów prawnych Centrum;
 • poszukiwanie unifikacji oraz przygotowywanie rozwiązań systemowych i proceduralnych w obszarze prawnym;
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów Centrum: regulaminów, zarządzeń, procedur, pełnomocnictw;
 • przeprowadzanie samodzielnych analiz prawnych;
 • nadzór, przygotowywanie, aktualizacja, opiniowanie oraz zarządzanie wersjami wzorów umów i dokumentów funkcjonujących w Centrum;
 • udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji prawnych;
 • przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami;
 • bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych;
 • reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • czynny udział w negocjacjach;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w obszarze kompleksowej obsługi prawnej.

Wymagania formalne:

 • uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego

Oczekiwania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe jako Radca Prawny (preferowane w kancelarii prawnej);
 • minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej dla średnich i dużych organizacji z sektora prywatnego oraz publicznego;
 • doświadczenie w zarządzaniu skomplikowanymi projektami prawnymi;
 • doświadczenie w obsłudze prawnej państwowych osób prawnych;
 • doświadczenie w reprezentowaniu pracodawcy w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;
 • umiejętność wykonywania równolegle wielu różnorodnych zadań o różnym stopniu skomplikowania i trudności;
 • orientacja biznesowa, umiejętność identyfikacji ryzyk;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 22 lipca 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl