LIDER OBSZARU – ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA NADZORU INSTYTUTÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
LIDER OBSZARU – ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA NADZORU INSTYTUTÓW SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ

Nr ref.: CŁ_UP_7_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną m. in. do zapewnienia mechanizmów współpracy Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, zapewnienia środków finansowych na badania prowadzone przez Instytuty Sieci oraz komercjalizacji wyników tych badań.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowo rozumiany nadzór nad Instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie:
  • zgodności działania z przepisami prawa i statutami, celowości, rzetelności i gospodarności;
  • prawidłowości realizacji zadań ustawowych Instytutów Sieci;
  • prawidłowości wydatkowania środków finansowych z przyznanych dotacji;
  • zadań organizacyjno-kadrowych;
 • zadania związane z zatwierdzaniem statutów i regulaminów organizacyjnych, rocznych planów finansowych i rocznych sprawozdań finansowych Instytutów Sieci;
 • tworzenie i usprawnianie modeli zarządczych;
 • udział w rozwoju narzędzi służących do raportowania i budżetowania;
 • monitorowanie i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Instytutów;
 • czynności związane z procesem oceny Instytutów Sieci pod względem gospodarki finansowej, jakości pracy, jakości zarządzania oraz prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności;
 • udział w wyborze firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych Instytutów Sieci;
 • współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk w obszarze organizacji, zarządzania budżetowania i analizy;
 • przygotowywanie rozwiązań systemowych i procedur;
 • bieżąca współpraca z innymi Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym;
 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne, finansowe, administracyjne, prawnicze);
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • znajomość ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;
 • zdolności analityczne;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu organizacji od podstaw;
 • umowa o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 22 kwietnia 2019. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.