Główny Specjalista ds. Projektowania Innowacji (Design Thinking)

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW PROJEKTOWANIA INNOWACJI (Design Thinking)

Nr ref.: CŁ_DR_57_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie projektów i inicjatyw z obszaru projektowania innowacji (z wykorzystaniem m.in. design thinking, lean startup, service design);
 • Tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych z obszaru projektowania innowacji;
 • Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie realizacji szkoleń i warsztatów z obszaru projektowania innowacji;
 • Współpraca z zespołami projektowymi Sieci (coaching w zakresie narzędzi i metodyk);
 • Doradztwo i aktywna komunikacja z podmiotami Sieci (edukacja w zakresie narzędzi i metodyk, promocja dobrych praktyk).

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi i metodyki design thinking potwierdzona następującymi osiągnięciami:
  • edukacyjnymi (certyfikat z obszaru design thinking lub dyplom ukończenia studiów)
  • projektowymi – co najmniej 3 letnie doświadczenie (warsztaty i projekty zrealizowane z wykorzystaniem metodyki design thinking, lean start-up, business model canvas, design sprint itp.);
 • Doświadczenie w tworzeniu inicjatyw szkoleniowych (kursy, warsztaty);
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów;
 • Umiejętność samodzielnej organizacji i realizacji zadań;
 • Bardzo dobra umiejętność pracy zespołowej;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne (nastawienie na realizację celów);
 • Analityczne myślenie oraz umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 13 grudnia 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl