DYREKTOR DEPARTAMENTU ROZWOJU (Optymalizacja procesów, systemy IT Sieci Badawczej)

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO LIDER OBSZARU – DYREKTOR DEPARTAMENTU ROZWOJU (Optymalizacja procesów, systemy IT Sieci Badawczej)

Nr ref.: CŁ_DR_55_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Optymalizacja procesów w Sieci poprzez analizę i modelowanie procesów, tworzenie i testowanie scenariuszy optymalizacji procesowej, tworzenie i rozwój metodyki modelowania i usprawniania procesów, kontroling procesowy;
 • Planowanie, realizacja i koordynacja polityki płacowej, kadrowej i szkoleniowej w Sieci;
 • Nadzór nad planowaniem i rozwojem systemów i infrastruktury informatycznej w Sieci oraz bezpieczeństwem;
 • Zarządzanie zespołem Departamentu Rozwoju, w tym:
  • Odpowiedzialność za rekrutację osób, motywację i utrzymanie zatrudnienia w Departamencie;
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkiem rozwoju Departamentu;
  • Kształtowanie i realizację polityki płacowej Departamentu;
 • Budowanie wizerunku Departamentu Rozwoju wewnątrz i na zewnątrz Sieci Łukasiewicz;
 • Odpowiedzialność za śledzenie trendów, nowości, pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii do Sieci Łukasiewicz;
 • Bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum w zakresie komunikacji społecznej i wizerunku Centrum.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zarządzania operacyjnego;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zmianą;
 • Doświadczenie w obszarze transformacji w jednostkach o złożonej strukturze;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność analitycznego, technicznego i strategicznego myślenia;
 • Zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie tzw. multitasking;
 • Umiejętność pracy w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • Nastawienia na realizację celów;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacji, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
 • Wysoka kultura biznesowa.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 15 listopada 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl